خوي

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر خوي

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
معرفت خواه الناز هنر صنايع دستي -دانشگاه الزهرا/س /تهران - شبانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 2سال کانونی 27
حسن زاده ديزج ارمين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال کانونی 52
شفيعي مسعود تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 4سال کانونی 71
سهرابي سينا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 5سال کانونی 80
جبارزاده رعنا انسانی مديريت بيمه اكو-دانشگاه علامه طباطبايي -تهران - روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 2سال کانونی 39
علي زاده عارف ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 7سال کانونی 127
احمدپورپورناكي جواد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 53
عليزاده رضا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 6سال کانونی 102
عدل دوست عذرا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 68
حق ويردي زاده بهنام تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 36
درستي رامين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال کانونی 47
جعفرنژادحسين بگلو سهند تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 6سال کانونی 103
وحداني احسان ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 48
ولي الله زاده سعيده سادات تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 5سال کانونی 95
حاتمي فروغ تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 54
دهزاده مهدي ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 35
اردوخاني سپيده تجربی پزشكي -دانشكده علوم پزشكي دزفول - روزانه دانشکده علوم پزشکي دزفول 2سال کانونی 39
سهرابي امير تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 5سال کانونی 89
راعي رضا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 36
اكرادي خليل ریاضی مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 6سال کانونی 103
شهباززاده سميرا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال کانونی 22
امامي علي ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت - روزانه دانشگاه صنعت نفت 1سال کانونی 9
لاله الهام تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال کانونی 62
قربانعلي پور علي ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 15
زينالي سمانه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 3سال کانونی 64
معاصر مهدي ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 42
فرهنگ دوست فاطمه ریاضی فيزيك مهندسي -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 19
گل فر يگانه تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 37
سخائيان اميراحمد هنر كارشناسي فرش -دانشگاه هنراسلامي تبريز - روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 2سال کانونی 27
جاويدنيا فائزه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 4سال کانونی 77
اسماعيل لو فاطمه انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 18
مروج فاطمه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 2سال کانونی 29
خانبابائي هومن ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعت اب وبرق /شهيدعباسپور/تهران - روزانه دانشگاه صنعت آب و برق(شهيد عباسپور) - تهران 4سال کانونی 62
عليزاده نسيم ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 18
شمعي علي ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 53
مرسلي رامين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 36
حبيبي قورولي مرتضي ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 4سال کانونی 86
خضرلوي اقدم فاطمه ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 7سال کانونی 112
جعفرزاده الهه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 3سال کانونی 63
ابراهيمي عاطفه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 2سال کانونی 35
نجفي بسطام بهزاد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 6سال کانونی 110
غفارلو ساناز هنر مرمت واحياي بناهاي تاريخي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 4سال کانونی 42
حسين پور ميلاد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 3سال کانونی 62
زنگي عارف تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 4سال کانونی 76
حسين زاده شهيري حسين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال کانونی 17
محمداميني فاطمه ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 36
نژادعلي امين تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 33
شريفي رخساره انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز - روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 36
چراغي ميلاد تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال کانونی 42
بيرامي نگين انسانی راهنمايي ومشاوره -پرديس علامه طباطبايي -اروميه - تربيت معلم پرديس علامه طباطبايي - اروميه 3سال کانونی 54
مقدم ليلا انسانی دبيري الهيات ومعارف اسلامي -پرديس علامه طباطبايي -اروميه - تربيت معلم پرديس علامه طباطبايي - اروميه 1سال کانونی 20
الم لي ارمغان تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال کانونی 26
رضانژاد زهرا انسانی دبيري زبان وادبيات فارسي -پرديس علامه طباطبايي -اروميه - تربيت معلم پرديس علامه طباطبايي - اروميه 2سال کانونی 37
فيض الهي الهه انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 56
ملكي سياوش ریاضی مهندسي علمي -كاربردي عمران -دانشگاه صنعت اب وبرق /شهيدعباسپور/تهران - روزانه دانشگاه صنعت آب و برق(شهيد عباسپور) - تهران 2سال کانونی 25
زينالي مهدي تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 52
اموئي رضا انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل - روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 13
مختاري اقدم محمد تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال کانونی 51
اميني حسين ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 16
پريور زهره تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 39
مدينه رضا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 46
نجفي توحيد ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 52
حسنلو منوچهر ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 44
خليلي سجاد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 4سال کانونی 80
جمشيدي مجيد تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 15
مختار حسن انسانی دبيري علوم اجتماعي -پرديس شهيدرجايي -اروميه - تربيت معلم پرديس شهيد رجايي - اروميه 1سال کانونی 16
مددلو سعيد تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 4سال کانونی 75
غفاري فاطمه تجربی شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 20
جوركش چورسي سعيد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز - روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 3سال کانونی 67
جوادي امير تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 38
نعمتي مجتبي ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز - روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال کانونی 40
حداد صمد ریاضی دبيري رياضي -پرديس شهيدرجايي -اروميه - تربيت معلم پرديس شهيد رجايي - اروميه 4سال کانونی 70
ريحاني فيروزه انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز - روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 39
فراهاني وحيده ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 20
اوروج زاده اميربيكي معصومه ریاضی دبيري فيزيك -پرديس فاطمه الزهرا(س )-تبريز - تربيت معلم پرديس فاطمه الزهرا (س) - تبريز 2سال کانونی 39
مدينه فاطمه تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 59
شهيدزاده صابر ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز - روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 3سال کانونی 67
اموئي فاطمه انسانی روانشناسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل - روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 2سال کانونی 27
پيري نژاد اتيه تجربی روانشناسي -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 6سال کانونی 94
فخاري جواد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 19
افتخاري اميرمحمد تجربی دامپزشكي -دانشگاه اروميه - شبانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 33
وهاب زاد ندا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 59
حسن زاده عاطفه ریاضی دبيري فيزيك -پرديس فاطمه الزهرا(س )-تبريز - تربيت معلم پرديس فاطمه الزهرا (س) - تبريز 1سال کانونی 18
مرتضي زاده محله رضا ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 54
فرج الهي هادي انسانی دبيري زبان وادبيات فارسي -پرديس شهيدرجايي -اروميه - تربيت معلم پرديس شهيد رجايي - اروميه 3سال کانونی 53
رنجبري سيما ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه تبريز - شبانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 42
پناه قلي عطااله ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز - روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 4سال کانونی 70
حداد ارش تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال کانونی 37
كريمي الهه تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 4سال کانونی 83
زينال نژاد محمد ریاضی فيزيك -دانشگاه تبريز - شبانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 38
بابااوغلي امير ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شاهرود - روزانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 8
درستي مينا تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 13
كرباسي عطيه ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال کانونی 61
پورحاجي الهام تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 41
حسن زاده اميد تجربی كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 2سال کانونی 30
اصفردوخت ابراهيم انسانی دبيري زبان وادبيات فارسي -پرديس شهيدرجايي -اروميه - تربيت معلم پرديس شهيد رجايي - اروميه 1سال کانونی 14
علي پور سجاد تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 4سال کانونی 86
عبدالخالقي ارمان ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز - شبانه دانشگاه تبريز 4سال کانونی 64
ينگجه پيام انسانی دبيري الهيات ومعارف اسلامي -پرديس شهيدرجايي -اروميه - تربيت معلم پرديس شهيد رجايي - اروميه 3سال کانونی 57
غفاري اكبر ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 6
صبوري اصل رضا ریاضی علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري وابسته به قوه قضاييه - روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي - وابسته به قوه قضاييه 2سال کانونی 39
گل صنم لو اسداله تجربی دبيري شيمي -پرديس شهيدرجايي -اروميه - تربيت معلم پرديس شهيد رجايي - اروميه 4سال کانونی 62
كلواني فرشيد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 33
اولادبني ادم خاطره تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال کانونی 42
اهوي قزوين رعنا ریاضی دبيري فيزيك -پرديس فاطمه الزهرا(س )-تبريز - تربيت معلم پرديس فاطمه الزهرا (س) - تبريز 1سال کانونی 20
ارسيلو افشين انسانی راهنمايي ومشاوره -پرديس شهيدرجايي -اروميه - تربيت معلم پرديس شهيد رجايي - اروميه 1سال کانونی 17
محمدي توحيد انسانی دبيري تاريخ -پرديس شهيدرجايي -قزوين - تربيت معلم پرديس شهيد رجايي - قزوين 1سال کانونی 14
مختاري مهرداد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز - روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 3سال کانونی 56
اولادحاجي بابا فاطمه تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 33
كرماني علي ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي همدان - روزانه دانشگاه صنعتي همدان 3سال کانونی 55
پرستاري فريد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 18
اسكندري خوئي حامد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز - روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال کانونی 23
رحيم نژاد فاطمه تجربی علوم تربيتي -پرديس علامه طباطبايي -اروميه - تربيت معلم پرديس علامه طباطبايي - اروميه 2سال کانونی 43
مختاري اصل فاطمه تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال کانونی 31
رحيمي رويا ریاضی دبيري فيزيك -پرديس فاطمه الزهرا(س )-تبريز - تربيت معلم پرديس فاطمه الزهرا (س) - تبريز 1سال کانونی 17
عاجل مريم تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال کانونی 37
جعفرپور ندا تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال کانونی 34
عاشوري نير انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز - شبانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 18
ميرعاليلو حميدرضا تجربی گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 4سال کانونی 73
بادامچي هاله ریاضی دبيري رياضي -پرديس علامه طباطبايي -اروميه - تربيت معلم پرديس علامه طباطبايي - اروميه 5سال کانونی 89
صمدلو سعيد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز - روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 5سال کانونی 71
حكمت نيا ندا ریاضی دبيري فيزيك -پرديس فاطمه الزهرا(س )-تبريز - تربيت معلم پرديس فاطمه الزهرا (س) - تبريز 1سال کانونی 17
رحيمي صديقه ریاضی دبيري فيزيك -پرديس فاطمه الزهرا(س )-تبريز - تربيت معلم پرديس فاطمه الزهرا (س) - تبريز 2سال کانونی 40
تجهيزي صدرا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اروميه - روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 6سال کانونی 81
زمانلو حميد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اروميه - شبانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 30
معصومي زهرا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز - روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 3سال کانونی 57
قاسمي مهدي ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل - روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 3سال کانونی 43
صمدنژاد ميلاد تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال کانونی 58
رضوانفر اميرحسين تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 43
سلطان زاده مسعود ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز - روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 4سال کانونی 65
قره جعفري فرزانه تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال کانونی 20
اذريان منصور ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 11
اكبري ايكده لو زينب انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز - روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 3سال کانونی 44
حسين زاده لقمان انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه شهيدمطهري - روزانه دانشگاه شهيد مطهري 1سال کانونی 17
ذيحق عذرا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز - روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 19
سيدمرداني سالار تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 35
جعفرزاده سهيلا تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال کانونی 28
اسدي رويا تجربی علوم تربيتي -پرديس علامه طباطبايي -اروميه - تربيت معلم پرديس علامه طباطبايي - اروميه 1سال کانونی 15
علي محمدلو امير ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 40
سلماسي احسان ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 16
اقاجان زاده مائده ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز - روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 18
محمدزاده فاطمه تجربی علوم تربيتي -پرديس علامه طباطبايي -اروميه - تربيت معلم پرديس علامه طباطبايي - اروميه 1سال کانونی 19
جوركش چورس سعيده انسانی اب وهواشناسي -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 3سال کانونی 65
گلواني زينب ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه صنعتي اروميه - روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 2سال کانونی 33
ملايونسي شبنم ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اروميه - روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 2سال کانونی 41
فتحي نعيمه ریاضی علوم تربيتي -پرديس علامه طباطبايي -اروميه - تربيت معلم پرديس علامه طباطبايي - اروميه 4سال کانونی 72
تقي زاده امين تجربی گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 5سال کانونی 77
دودكانلوي ميلان عليرضا تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال کانونی 39
گلواني پروين انسانی اب وهواشناسي -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 40
نقي لو امين ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اروميه - شبانه دانشگاه صنعتي اروميه 2سال کانونی 23
كوچك بكي فاطمه زبان مترجمي زبان انگليسي -موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم /ص /تبريز - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي نبي اکرم (ص ) - تبريز 3سال کانونی 52
اسمعيل لو ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 40
ظاهرى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 11
محمودنژاد ریاضی علوم تربيتي -پرديس علامه طباطبايي -اروميه - تربيت معلم پرديس علامه طباطبايي - اروميه 4سال کانونی 60
شجاعى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بناب - روزانه دانشگاه بناب 2سال کانونی 11
آرام خواه ریاضی مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي اروميه - شبانه دانشگاه صنعتي اروميه 4سال کانونی 71
رضازاده ریاضی مهندسي اپتيك وليزر-دانشگاه صنعتي اروميه - روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 2سال کانونی 26
رضانژاد ریاضی علوم تربيتي -پرديس علامه طباطبايي -اروميه - تربيت معلم پرديس علامه طباطبايي - اروميه 2سال کانونی 36
تقى زاده تجربی علوم تربيتي -پرديس علامه طباطبايي -اروميه - تربيت معلم پرديس علامه طباطبايي - اروميه 1سال کانونی 24
ملاابراهيم لو تجربی علوم تربيتي -پرديس علامه طباطبايي -اروميه - تربيت معلم پرديس علامه طباطبايي - اروميه 6سال کانونی 70
نصيرزاده فيرورقى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 15
سيوانى اصل ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 3سال کانونی 52
رزمى تجربی علوم تربيتي -پرديس علامه طباطبايي -اروميه - تربيت معلم پرديس علامه طباطبايي - اروميه 2سال کانونی 41
وضعى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اروميه - شبانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال کانونی 14
شاهويردى لو ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 3سال کانونی 46
كبوترى مقدم تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال کانونی 18
قاسم بگلو تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال کانونی 19
مشتعلى ریاضی مهندسي اپتيك وليزر-دانشگاه صنعتي اروميه - روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال کانونی 19
فتحى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اروميه - شبانه دانشگاه صنعتي اروميه 2سال کانونی 42
درستى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال کانونی 20
حسينى گوزدگنى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه مراغه - روزانه دانشگاه مراغه 2سال کانونی 30
رضايى اصل تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 4سال کانونی 75
كلوانى تجربی علوم تربيتي -پرديس علامه طباطبايي -اروميه - تربيت معلم پرديس علامه طباطبايي - اروميه 3سال کانونی 56
رشيدنيا ریاضی مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي اروميه - شبانه دانشگاه صنعتي اروميه 2سال کانونی 20
حبيبى اصل ریاضی علوم تربيتي -پرديس علامه طباطبايي -اروميه - تربيت معلم پرديس علامه طباطبايي - اروميه 5سال کانونی 82
رضازاده تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال کانونی 20
هاشم زاده ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي سهند-تبريز - روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال کانونی 26
مهدى زاده تجربی حسابداري -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 38
سيدجعفرى ریاضی فيزيك -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 3سال کانونی 61
كلاه نمدى چورسى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه بناب - روزانه دانشگاه بناب 3سال کانونی 46
كوچك بيگى ریاضی مكاترونيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال کانونی 35
قاسملو ریاضی علوم تربيتي -پرديس علامه طباطبايي -اروميه - تربيت معلم پرديس علامه طباطبايي - اروميه 1سال کانونی 20
خليلي ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اروميه - شبانه دانشگاه اروميه 6سال کانونی 89
عظيم فر تجربی مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 5سال کانونی 85
جنگى اقدم انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 18
كريم نژاد ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي سهند-تبريز - روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 15
رستم معروف تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 19
رزمى ریاضی علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -اروميه - تربيت معلم پرديس شهيد رجايي - اروميه 1سال کانونی 19
تقى زاده تجربی حسابداري -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 5سال کانونی 80
آيرملوى قديم تجربی زيست شناسي -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 24
جبارزاده تجربی شيمي -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 11
قلى پور تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 4سال کانونی 65
مقبلى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال کانونی 60
حسنى تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال کانونی 35
ولى بك نژاد ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اروميه - شبانه دانشگاه صنعتي اروميه 2سال کانونی 27
محمدعلى لو ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز - روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال کانونی 25
صفرعليزاده ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه صنعتي اروميه - شبانه دانشگاه صنعتي اروميه 3سال کانونی 37
كى خانى تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي قزوين - روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1سال کانونی 12
كسيانى ریاضی علوم تربيتي -پرديس علامه طباطبايي -اروميه - تربيت معلم پرديس علامه طباطبايي - اروميه 1سال کانونی 19
فرنوش تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال کانونی 56
حسن پور ریاضی مهندسي اپتيك وليزر-دانشگاه صنعتي اروميه - شبانه دانشگاه صنعتي اروميه 5سال کانونی 76
كامرانى ریاضی مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 15
تقى زاده آذر تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال کانونی 43
لك‌ تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال کانونی 60
كلوانى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 2سال کانونی 18
حسين پور تجربی علوم تربيتي -پرديس علامه طباطبايي -اروميه - تربيت معلم پرديس علامه طباطبايي - اروميه 4سال کانونی 80
خليلى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال کانونی 38
پورعلى ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه صنعتي اروميه - شبانه دانشگاه صنعتي اروميه 5سال کانونی 86
اسداله پور تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال کانونی 74
كاظم زاده ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي اروميه - روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 2سال کانونی 11
خضرلوى اقدم ریاضی مهندسي كشاورزي -اب -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 15
مشتعلى تجربی حسابداري -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 3سال کانونی 54
حسينى ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه صنعتي اروميه - شبانه دانشگاه صنعتي اروميه 2سال کانونی 35
حسينى زنگلانى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1سال کانونی 14
غفارى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 17
محمدباقرى تجربی علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -اروميه - تربيت معلم پرديس شهيد رجايي - اروميه 2سال کانونی 39
سعيدنيا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل - شبانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 4سال کانونی 71
ببردل تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال کانونی 27
معصومى تجربی علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -اروميه - تربيت معلم پرديس شهيد رجايي - اروميه 2سال کانونی 49
شاهوردى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بيرجند - روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 17
فرج زاده تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال کانونی 12
رحيم لو تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال کانونی 14
عليزاده ریاضی مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 40
محسن زاده سركندى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 42
عطامهر انسانی مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم /ص /تبريز - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي نبي اکرم (ص ) - تبريز 1سال کانونی 23
موسى نژاد تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال کانونی 80
نظرى ریاضی مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي سراج - تبريز 3سال کانونی 57
هاشمى ریاضی مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي سراج - تبريز 1سال کانونی 6
على پور تجربی علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -اروميه - تربيت معلم پرديس شهيد رجايي - اروميه 2سال کانونی 24
ورمزيار تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 52
سليمانى ریاضی شيمي -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 3سال کانونی 51
كريم زاده ریاضی علوم تربيتي -پرديس علامه طباطبايي -اروميه - تربيت معلم پرديس علامه طباطبايي - اروميه 1سال کانونی 16
شادفر انسانی علوم اقتصادي -دانشگاه اروميه - نيمه حضوري دانشگاه اروميه 1سال کانونی 17
محمدلو انسانی علوم تربيتي -دانشگاه اروميه - نيمه حضوري دانشگاه اروميه 1سال کانونی 23
قاسم بگلو تجربی شيمي -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 20
عيوضلو ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 17
مرادى ریاضی علوم تربيتي -پرديس علامه طباطبايي -اروميه - تربيت معلم پرديس علامه طباطبايي - اروميه 3سال کانونی 56
طهمورثى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 3سال کانونی 51
هوشيار ریاضی علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -اروميه - تربيت معلم پرديس شهيد رجايي - اروميه 1سال کانونی 12
كريم زاده خويى ریاضی مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 13
ابرارى ریاضی شيمي -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 17
رضايى ریاضی مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 19
عبدالهى تجربی علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -اروميه - تربيت معلم پرديس شهيد رجايي - اروميه 2سال کانونی 30
خدرلو ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه لرستان -خرم اباد - روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 2سال کانونی 32
توحيدنيا ریاضی مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي سراج - تبريز 2سال کانونی 28
فتحعلى زاده تجربی حسابداري -دانشگاه شاهرود - شبانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 17
على پور اصل ریاضی فيزيك -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 3سال کانونی 35
عباس زاده تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي سمنان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 3سال کانونی 36
كاظمى دلى ریاضی مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي رشديه -تبريز - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي رشديه - تبريز 5سال کانونی 94
محمودزاده ریاضی فيزيك -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 12
لك‌ ریاضی فيزيك -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 28
جهانى اموئى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز - روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 24
جعفرزاده اصل تجربی شيمي -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 32
ميراب تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال کانونی 17
حبيبى قورولى ریاضی فيزيك -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 4سال کانونی 87
سنگى ریاضی علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -اروميه - تربيت معلم پرديس شهيد رجايي - اروميه 2سال کانونی 40
خليل زاده تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 15
مختارى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه تبريز - شبانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 21
عليلو تجربی مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -اموزشكده محيطزيست -وابسته به سازمان حفاظت محيطكرج - روزانه آموزشکده محيط زيست وابسته به سازمان حفاظت محيط - کرج 2سال کانونی 21
حسينى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي - تبريز 5سال کانونی 89
اكبرزاده تجربی شيمي -دانشگاه مراغه - روزانه دانشگاه مراغه 1سال کانونی 9
مرادلو تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 40
ولى پور تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران 3سال کانونی 57
سهراب انسانی مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي الغدير-تبريز - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي الغدير - تبريز 1سال کانونی 15
حاجى رستملو تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 17
گلوانى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 33
مايلى تجربی علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -اروميه - تربيت معلم پرديس شهيد رجايي - اروميه 3سال کانونی 30
عليزاده تجربی مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 4سال کانونی 68
عبدالهى ریاضی علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -اروميه - تربيت معلم پرديس شهيد رجايي - اروميه 2سال کانونی 32
نيك خواه تجربی شيمي -دانشگاه ياسوج - روزانه دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 8
قليزاده تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 20
الوارى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -اديان وعرفان -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز - شبانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 15
پورعلى ریاضی فيزيك -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 5سال کانونی 86
خوشدل ریاضی علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -اروميه - تربيت معلم پرديس شهيد رجايي - اروميه 2سال کانونی 40
مزرعه لى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي - تبريز 1سال کانونی 7
جهانگير اينانلو ریاضی مهندسي كشاورزي -اب -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 27
ارتانى ریاضی فيزيك -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 19
عباچى نژاد اصل تجربی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي ميزان -تبريز - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي ميزان - تبريز 4سال کانونی 73
كريم زاده خويى ریاضی مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي سراج - تبريز 1سال کانونی 13
گلومجانى ریاضی فيزيك -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 45
جولا تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 30
سيدنجيب تجربی شيمي -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 18
اسدزاده تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 4سال کانونی 81
قربانزاده چورسى ریاضی فيزيك -دانشگاه اروميه - شبانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 18
طاهرلو تجربی شيمي -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 39
لطفى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه مراغه - روزانه دانشگاه مراغه 1سال کانونی 16
طاحونى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي - تبريز 1سال کانونی 18
فاضل زاده تجربی زيست شناسي -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 14
على اكبرلو ریاضی فيزيك -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 11
احمدى حمزيان سفلى ریاضی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي اسوه -تبريز - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي اسوه - تبريز 3سال کانونی 56
شكرزاده ریاضی مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي سراج - تبريز 1سال کانونی 18
اشرفى تجربی علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -اروميه - تربيت معلم پرديس شهيد رجايي - اروميه 2سال کانونی 39
سراى ملكى انسانی مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم /ص /تبريز - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي نبي اکرم (ص ) - تبريز 1سال کانونی 18
حسينقلى لو تجربی شيمي -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 15
مظلومى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 4سال کانونی 76
چيت ساز خويى تجربی مهندسي فضاي سبز-دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل - روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 2سال کانونی 37
مديرزاده تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه اروميه - نيمه حضوري دانشگاه اروميه 2سال کانونی 7
محسن زاده تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز - روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 14
جمشيدى سلطان احمدى ریاضی مهندسي كشاورزي -مكانيزاسيون كشاورزي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل - روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 6سال کانونی 100
ميرحسينيان تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه مراغه - روزانه دانشگاه مراغه 2سال کانونی 40
گله بان تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه مراغه - روزانه دانشگاه مراغه 1سال کانونی 16
خدرلو تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه مراغه - روزانه دانشگاه مراغه 1سال کانونی 19
نادربابايى ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي علم وفن -اروميه - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي علم و فن - اروميه 2سال کانونی 34
ايمانلو تجربی علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -اروميه - تربيت معلم پرديس شهيد رجايي - اروميه 1سال کانونی 23
آقبلاغى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 1سال کانونی 15
خليل لو تجربی مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 15
حسينى ریاضی مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي رشديه -تبريز - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي رشديه - تبريز 1سال کانونی 12
حسنى دودكانلو تجربی مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي عبدالرحمن صوفي رازي -زنجان - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي عبدالرحمن صوفي رازي - زنجان 2سال کانونی 33
شابويى دودكانلو انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل - شبانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 14
حسينى چورسى تجربی مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي الغدير-تبريز - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي الغدير - تبريز 1سال کانونی 18
محمدى تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه اروميه - نيمه حضوري دانشگاه اروميه 3سال کانونی 48
لك زاده محله تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي - تبريز 4سال کانونی 70
هاشم زاده تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه اروميه - شبانه دانشگاه اروميه 3سال کانونی 62
حسنلو ریاضی مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي سراج - تبريز 2سال کانونی 38
نظرعليلو تجربی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي اذرابادگان -اروميه - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي اذرآبادگان - اروميه 1سال کانونی 23
بهادر ریاضی علوم اقتصادي -دانشگاه اروميه - نيمه حضوري دانشگاه اروميه 1سال کانونی 8
دنبلى ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي سراج - تبريز 5سال کانونی 62
مقدم ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم /ص /تبريز - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي نبي اکرم (ص ) - تبريز 1سال کانونی 15
امام ويردى ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز - مجازي و بين الملل دانشگاه صنعتي سهند _تبريز 1سال کانونی 17
محمودزاده ریاضی مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز - مجازي و بين الملل دانشگاه صنعتي سهند _تبريز 1سال کانونی 13
عبدالهى تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 24
ورمزيار تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 21
ابدالى ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي علم وفن -اروميه - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي علم و فن - اروميه 1سال کانونی 17
بيرامزاده ریاضی علوم اقتصادي -دانشگاه اروميه - نيمه حضوري دانشگاه اروميه 1سال کانونی 22
حامد محرمى ریاضی مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي رشديه -تبريز - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي رشديه - تبريز 5سال کانونی 83
رنجبرزاده انسانی مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي اسوه -تبريز - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي اسوه - تبريز 1سال کانونی 16
همدست تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي - تبريز 1سال کانونی 19
نيكدل ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي علم وفن -اروميه - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي علم و فن - اروميه 1سال کانونی 17
قاسم نژاد تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه اروميه - نيمه حضوري دانشگاه اروميه 1سال کانونی 23
تقى زاده ریاضی مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي رشديه -تبريز - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي رشديه - تبريز 5سال کانونی 57
صفرلو تجربی زيست شناسي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي - تبريز 2سال کانونی 19
فرهنگ فر تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -موسسه غيرانتفاعي افاق -اروميه - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي افاق - اروميه 1سال کانونی 22
رضاپور تجربی شيمي -موسسه غيرانتفاعي نژند-اروميه - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي نژند - اروميه 2سال کانونی 34
عزتى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي صبا - اروميه 4سال کانونی 83
حاجى حتم لو تجربی مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل - روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 3سال کانونی 60
گردشى ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم /ص /تبريز - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي نبي اکرم (ص ) - تبريز 1سال کانونی 15
اصغرى ریاضی مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي رشديه -تبريز - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي رشديه - تبريز 2سال کانونی 30
لباس دوخت ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم /ص /تبريز - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي نبي اکرم (ص ) - تبريز 1سال کانونی 11
موسوى ریاضی مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز - مجازي و بين الملل دانشگاه صنعتي سهند _تبريز 2سال کانونی 24
اسدزاده ریاضی مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي كمال -اروميه - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي كمال - اروميه 1سال کانونی 19
حاجى محمدى ریاضی مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي كمال -اروميه - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي كمال - اروميه 2سال کانونی 24
جعفرپور تجربی مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم /ص /تبريز - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي نبي اکرم (ص ) - تبريز 2سال کانونی 27
ايرجى ریاضی مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي كمال -اروميه - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي كمال - اروميه 1سال کانونی 17
ارغا تجربی شيمي -موسسه غيرانتفاعي نژند-اروميه - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي نژند - اروميه 1سال کانونی 16
شيرپنجه ریاضی مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي كمال -اروميه - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي كمال - اروميه 1سال کانونی 17
محمدى ریاضی مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي كمال -اروميه - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي كمال - اروميه 1سال کانونی 19
زينال زاده دلى تجربی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي اسوه -تبريز - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي اسوه - تبريز 1سال کانونی 19
قاسمى خوئى تجربی مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي اسوه -تبريز - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي اسوه - تبريز 2سال کانونی 27
حسنلو تجربی شيمي -موسسه غيرانتفاعي نژند-اروميه - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي نژند - اروميه 2سال کانونی 35
زينالى تجربی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي علم وفن -اروميه - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي علم و فن - اروميه 1سال کانونی 10
تقى زاده ميدانى ریاضی مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز - مجازي و بين الملل دانشگاه صنعتي سهند _تبريز 1سال کانونی 15
چوپانلو ریاضی مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز - مجازي و بين الملل دانشگاه صنعتي سهند _تبريز 1سال کانونی 7
رضالو تجربی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي علم وفن -اروميه - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي علم و فن - اروميه 2سال کانونی 30
خليل لو ریاضی مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي كمال -اروميه - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي كمال - اروميه 1سال کانونی 13
موسوى بازرگانى ریاضی مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي سراج - تبريز 1سال کانونی 6
آقايارى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -موسسه غيرانتفاعي افاق -اروميه - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي افاق - اروميه 2سال کانونی 41
غلامعلى پور تجربی مديريت مالي -موسسه غيرانتفاعي الكترونيكي /مجازي /نورطوبي -تهران - مجازي و بين الملل مؤسسه غير انتفاعي الکترونيکي(مجازي)نورطوبي - تهران 3سال کانونی 39
زينالى حاجيلارى تجربی مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي نواوران -كوهدشت - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي نوآوران - كوهدشت 2سال کانونی 25
عليلو تجربی شيمي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز - مجازي و بين الملل دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 8
پورحاجى تجربی شيمي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز - مجازي و بين الملل دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 12
ابدالى تجربی مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي نواوران -كوهدشت - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي نوآوران - كوهدشت 2سال کانونی 34