چادگان

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر چادگان

براتي مشهدي بهنام

براتي مشهدي بهنام

روانشناسي -دانشگاه سمنان - روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
شمگانى

شمگانى

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-اصفهان - تربيت معلم

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی