باغ بهادران

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر باغ بهادران

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
نوروزي چم يوسفعلي راضيه انسانی روانشناسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 3سال کانونی 54
رحيمي زمان ابادي سليمه ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 47
بهادراني باغبادراني غزل هنر كارشناسي فرش -دانشگاه هنراسلامي تبريز - روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 1سال کانونی 18
مختاري كرچگاني معصومه ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 3سال کانونی 53
كريميان كليشادرخي مهدي ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 19
امينائي باغبادراني اعظم تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 20
اسماعيلي محمدرضا ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 43
اسماعيلي دورباطي مريم انسانی علوم تربيتي -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 22
عطائي كچوئي زهرا تجربی روانشناسي -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 18
صفري حاجت اقائي ارزو تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 24
گنجي چرمهيني معصومه انسانی علوم تربيتي -دانشگاه كاشان - روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 25
اميني چرمهيني فاطمه تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 2سال کانونی 28
صديقى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 25
تركى تجربی گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 36
بهادران انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه ايلام - شبانه دانشگاه ايلام 2سال کانونی 30
نقدى ریاضی فيزيك -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 3سال کانونی 63
عبداله زاده تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 1سال کانونی 15
اسماعيلى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 34
قاسمى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 7
كريميان تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 25
فتاحيان ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه صنعتي سيرجان - شبانه دانشگاه صنعتي سيرجان 2سال کانونی 38
كريميان تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه شهركرد - روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 24
مختارى تجربی مهندسي منابع طبيعي -مديريت مناطق خشك وبيابان -مجتمع اموزش عالي اردكان - روزانه مجتمع آموزش عالي اردکان 1سال کانونی 22
اكبرى تجربی زمين شناسي -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 15
بابائى تجربی مهندسي منابع طبيعي -شيلات -مجتمع اموزش عالي گنبد - روزانه مجتمع آموزش عالي گنبد 1سال کانونی 18