مباركه

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر مباركه

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
اسمعيل وندي بهمن انسانی حقوق -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 16
انصاري فر عليرضا هنر كارشناسي فرش -دانشگاه هنراسلامي تبريز - روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 1سال کانونی 19
يلمه جواد ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 19
ايرانپورمباركه علي تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 2سال کانونی 44
بستان هفشجاني عاطفه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 2سال کانونی 41
محمدي سياه بومي زهرا ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 18
فخري فخرابادي زهرا تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 53
موذني بيستگاني فائزه تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 17
نيازي سعيد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهركرد - روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال کانونی 31
مومن زاده خولنجاني زهرا انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وكلام اسلامي -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 20
ابوطالبي ادرگاني رضا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهركرد - روزانه دانشگاه شهرکرد 3سال کانونی 46
نوروزي مباركه امير ریاضی مهندسي برق -دانشگاه كاشان - روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 35
يزداني سميرا هنر صنايع دستي -دانشگاه كاشان - شبانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 16
پيچ خاني سعيد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهركرد - روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال کانونی 27
باقري بداغ ابادي پريسا تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شاهد-تهران - روزانه دانشگاه شاهد - تهران 1سال کانونی 16
خالوزاده مباركه مريم ریاضی مهندسي مكانيك -دانشكده فني ومهندسي گلپايگان - روزانه دانشکده فني و مهندسي گلپايگان 2سال کانونی 36
فرهمنددوندلو تهمينه تجربی شيمي -دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 18
كعبي فاطمه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهركرد - روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 18
نصيري كليشادي مريم تجربی گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 27
عباس زاده شكيبا تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهركرد - روزانه دانشگاه شهرکرد 5سال کانونی 56
ملكي ديزيچه ليلا تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 34
عبداله زاده سورشجاني پريسا تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 15
ايرانپورمباركه مائده تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهركرد - روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 19
شفيعي سرارودي سعيده انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه شهركرد - روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 23
مالكي شيخ ابادي مجيد ریاضی مهندسي برق -مركزاموزش عالي شهرضا - روزانه مركز آموزش عالي شهرضا 2سال کانونی 19
طاهري مباركه فرزانه انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه رازي -كرمانشاه - شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 32
صفرزاده چرمهيني رقيه تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 19
نبوى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 18
هادي زاده طالخونچه سارا انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه كاشان - شبانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 15
بهرامي قهنويه فرزانه تجربی روانشناسي -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 17
صابري مباركه پروين تجربی كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي سمنان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 2سال کانونی 43
طاهرى مباركه ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه بجنورد - روزانه دانشگاه بجنورد 3سال کانونی 45
ابراهيمى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 17
شريفيان شاه كوچكى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان - روزانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 2سال کانونی 33
بهرامى ریاضی مهندسي برق -مركزاموزش عالي شهرضا - شبانه مركز آموزش عالي شهرضا 1سال کانونی 8
عبديان تجربی شيمي -دانشگاه خوارزمي تهران - روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 1سال کانونی 17
قاسمى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 46
حسين پور ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 19
شريفيان مباركه تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال کانونی 29
رضايى ریاضی مهندسي مكانيك -مجتمع اموزش عالي بم - روزانه مجتمع آموزش عالي بم 1سال کانونی 16
رضايى حسن ابادى تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 11
غضنفرپور ریاضی مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي شهرضا - روزانه مركز آموزش عالي شهرضا 1سال کانونی 17
شيخى مباركه تجربی مديريت هتلداري -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران - روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 4سال کانونی 56
فروغى دهنوى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه مراغه - روزانه دانشگاه مراغه 2سال کانونی 39
كاويان مباركه ریاضی فيزيك -دانشگاه مازندران -بابلسر - روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 20
بليوند تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 23
سليمانى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه لرستان -خرم اباد - روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 2سال کانونی 40
زينلى تجربی مديريت صنعتي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال کانونی 14
صالحى مباركه تجربی حسابداري -دانشگاه لرستان -خرم اباد - روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 21
ابراهيمى درچه ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه لرستان -خرم اباد - روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 5
نصوحى دهنوى تجربی شيمي -دانشگاه ياسوج - شبانه دانشگاه ياسوج 2سال کانونی 37
عابديان مباركه تجربی مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه شهركرد - روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 21
زمانى تجربی مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي -گرگان - روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 1سال کانونی 15
واحدى قهنويه تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه جيرفت - روزانه دانشگاه جيرفت 2سال کانونی 15
خليليان تجربی زيست شناسي -دانشگاه مازندران -بابلسر - شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 12