اصفهان

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر اصفهان

شفيعيون شميم

شفيعيون شميم

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
صانعيان محمد

صانعيان محمد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
جزي ليلا

جزي ليلا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رايگاني سيدمحمدجواد

رايگاني سيدمحمدجواد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
خدابخشيان خوانساري شقايق

خدابخشيان خوانساري شقايق

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حيدري هراتمه الناز

حيدري هراتمه الناز

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
رضائي نيلوفر

رضائي نيلوفر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
منصوري وحيد

منصوري وحيد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
صادقي ياسمن

صادقي ياسمن

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
اميري پانته ا

اميري پانته ا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
صادقي حميد

صادقي حميد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه

2سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
صدري سروش

صدري سروش

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
اسمعليان افيوني نازگل

اسمعليان افيوني نازگل

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شريعت زاده سياوش

شريعت زاده سياوش

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
هليلي هانيه

هليلي هانيه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
بزاززاده اميرحسين

بزاززاده اميرحسين

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
يوسفي قلعه سليمي حسين

يوسفي قلعه سليمي حسين

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
خيرابادي درنا

خيرابادي درنا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
طباطبائي ايراني پويا

طباطبائي ايراني پويا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رفيعيان كوپائي مريم

رفيعيان كوپائي مريم

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
فتحي جوزداني علي

فتحي جوزداني علي

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
بقائي اميرعلي

بقائي اميرعلي

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
عكاف زاده مهدي

عكاف زاده مهدي

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
قاسمي گلسا

قاسمي گلسا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
شهبازي شيوا

شهبازي شيوا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
دهقاني محمدابادي شقايق

دهقاني محمدابادي شقايق

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
محمدرضائي مهدي

محمدرضائي مهدي

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
سليمي بروجني كيارش

سليمي بروجني كيارش

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

3سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
تويسركاني سيدحامد

تويسركاني سيدحامد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
رياحي بني فرشاد

رياحي بني فرشاد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
سوراني يانچشمه ارمين

سوراني يانچشمه ارمين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
مشكل گشا مهسا

مشكل گشا مهسا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
اكرام نيا ايمان

اكرام نيا ايمان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
نشاط نگارسادات

نشاط نگارسادات

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
ابطحي سيدامين رضا

ابطحي سيدامين رضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
نشاط سيدسينا

نشاط سيدسينا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
رسولي مهساسادات

رسولي مهساسادات

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
جوان بخت ساماني ساحل

جوان بخت ساماني ساحل

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مصطفوي بابك

مصطفوي بابك

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
فقيه دولت ابادي نگين

فقيه دولت ابادي نگين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
محمدي جوابادي سيما

محمدي جوابادي سيما

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
نادري نرگس

نادري نرگس

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
بلوري نژاد پريا

بلوري نژاد پريا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
شفيعي پگاه

شفيعي پگاه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
دادخواه تهراني سپيده

دادخواه تهراني سپيده

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سعيدي بروجني اناهيتا

سعيدي بروجني اناهيتا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مناني مهران

مناني مهران

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

3سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
سيدحنائي نرجس سادات

سيدحنائي نرجس سادات

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مطلائي محمدنيما

مطلائي محمدنيما

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
خيري سارا

خيري سارا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
لطفي رضا

لطفي رضا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
جابري دانيال

جابري دانيال

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
رفيعيان كوپائي سميرا

رفيعيان كوپائي سميرا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
عرفانيان صفوراسادات

عرفانيان صفوراسادات

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
اذر نازگل

اذر نازگل

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
عمراني فرد ناديا

عمراني فرد ناديا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
متين خواه مه گل سادات

متين خواه مه گل سادات

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
صدري فرزانه

صدري فرزانه

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
محمدي خردشادي مجيد

محمدي خردشادي مجيد

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
شريف احمديان نيلوفر

شريف احمديان نيلوفر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
انصاري اسفه فاطمه

انصاري اسفه فاطمه

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
پيرپيران نجف ابادي الهه

پيرپيران نجف ابادي الهه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
مصطفوي سيدمهرداد

مصطفوي سيدمهرداد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
خادم اميري توحيد

خادم اميري توحيد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
وكيلي زارچ ماهان

وكيلي زارچ ماهان

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نوربخش مهتاب

نوربخش مهتاب

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
صرامي نسيم

صرامي نسيم

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
نصراصفهاني شيوا

نصراصفهاني شيوا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
روانيان اصفهاني بهاره

روانيان اصفهاني بهاره

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ضيائي گلناز

ضيائي گلناز

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
باقري حسام الدين

باقري حسام الدين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
عالم مريم

عالم مريم

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حسيني شيواسادات

حسيني شيواسادات

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
صفاهيه زهرا

صفاهيه زهرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فرحي فرناز

فرحي فرناز

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
قنبري مباركه محمدامين

قنبري مباركه محمدامين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
اكبري كوشكچه اميرحسين

اكبري كوشكچه اميرحسين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد - روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
اقبالي خيرابادي عليرضا

اقبالي خيرابادي عليرضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
مسرورمهارلوئي سروش

مسرورمهارلوئي سروش

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نمازي زاده پريسا

نمازي زاده پريسا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
شيراني ثمين

شيراني ثمين

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان - روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
نصوحي دهنوي محمدحسين

نصوحي دهنوي محمدحسين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فاطمي يگانه سادات

فاطمي يگانه سادات

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
فروغي ايمان

فروغي ايمان

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
بهنام راد پريسا

بهنام راد پريسا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
لشكري زاده بمي ميلاد

لشكري زاده بمي ميلاد

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد - روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
رحيمي فائزه

رحيمي فائزه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عصارزاده نجمه

عصارزاده نجمه

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
فرزان مهرداد

فرزان مهرداد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مرتضوي الناز

مرتضوي الناز

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مينائيان غزاله

مينائيان غزاله

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
ادريسي عطيه

ادريسي عطيه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
شفيعي پور محدثه

شفيعي پور محدثه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
لندران اصفهاني سمانه

لندران اصفهاني سمانه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
باقري نهوجي رويا

باقري نهوجي رويا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
اميري فرزاد

اميري فرزاد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
صانعي پريناز

صانعي پريناز

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل - روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
شاه ميوه اصفهاني طنين

شاه ميوه اصفهاني طنين

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
عزيزيان فارساني سحر

عزيزيان فارساني سحر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد - روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
گلي بوشهري سارا

گلي بوشهري سارا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج - روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
درمياني طباطبائي اميرحسين

درمياني طباطبائي اميرحسين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد - روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
هاشمي محسن

هاشمي محسن

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
عبدالهي زهرا

عبدالهي زهرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
عزيزي اروميه علي

عزيزي اروميه علي

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد - روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
عابدي جبلي مهشيد

عابدي جبلي مهشيد

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
سمندريان سهند

سمندريان سهند

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
جانقربان نيوشا

جانقربان نيوشا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
قناديان هديه

قناديان هديه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
اسدي فاطمه

اسدي فاطمه

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شريف جوزداني مهرو

شريف جوزداني مهرو

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
رادپرور غزل

رادپرور غزل

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
حجت يار ساناز

حجت يار ساناز

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد - روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
وهابي باويلي اكرم

وهابي باويلي اكرم

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
محيطقيري شيدا

محيطقيري شيدا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج - روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
موسوي بروجني سيده رعنا

موسوي بروجني سيده رعنا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه - روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
شيرچي ساسي معين

شيرچي ساسي معين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل - روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سليماني پريسا

سليماني پريسا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج - روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
طغرليان زهرا

طغرليان زهرا

پزشكي -دانشكده علوم پزشكي بم - روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
محمدي يزدي سهيل

محمدي يزدي سهيل

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
مقدسي هانيه

مقدسي هانيه

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
خدابخشي مريم

خدابخشي مريم

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ملائي اردستاني مائده

ملائي اردستاني مائده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
خاقاني بروجني ارمين

خاقاني بروجني ارمين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد - روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
رسولي زواره محمدجواد

رسولي زواره محمدجواد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد - روزانه

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
طباطبائي مهرنازالسادات

طباطبائي مهرنازالسادات

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
ذوالفقاري گل نوش

ذوالفقاري گل نوش

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
صفري استارائي سحاب

صفري استارائي سحاب

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان - روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
رستم ممسني دل ارام

رستم ممسني دل ارام

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محقق دولت ابادي نگار

محقق دولت ابادي نگار

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان - روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ميرصفائي پريساسادات

ميرصفائي پريساسادات

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد - روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
بيات ريحانه

بيات ريحانه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج - روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
يدوي سمانه

يدوي سمانه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مينائيان نگين

مينائيان نگين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
زارع پور ارزو

زارع پور ارزو

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد - روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
عباس پوردهقي نگين

عباس پوردهقي نگين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
بديعي زهرا

بديعي زهرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ابراهيمي علي

ابراهيمي علي

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حيدري كتايونچه سميرا

حيدري كتايونچه سميرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محسني دوغي كلائي الهام

محسني دوغي كلائي الهام

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
صفيان نفيسه

صفيان نفيسه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد - روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
موسي زاده الناز

موسي زاده الناز

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد - روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
ابراهيمي فرناز

ابراهيمي فرناز

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
خلقاني طرقي صالح

خلقاني طرقي صالح

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد - روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
احمدي جوزداني مهشيد

احمدي جوزداني مهشيد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اديب مجلسي زهرا

اديب مجلسي زهرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
خنيفر هادي

خنيفر هادي

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
امساكي علي

امساكي علي

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد - روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
سعيدي باغ ابريشمي مژگان

سعيدي باغ ابريشمي مژگان

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
فروغي مهسا

فروغي مهسا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان - روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
محمدي زهرا

محمدي زهرا

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
عشقي كوپائي فاطمه

عشقي كوپائي فاطمه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
حسيني بالام فريناز

حسيني بالام فريناز

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
احمدي اسماعيل

احمدي اسماعيل

كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اصغري ارغوان

اصغري ارغوان

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه اصفهان - روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
نظريان حسين

نظريان حسين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد - روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
ميرباقري ايمان

ميرباقري ايمان

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
شه ناصر سهيل

شه ناصر سهيل

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جهرم - روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
قاسمي سميرا

قاسمي سميرا

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
زندي اصفهاني حامد

زندي اصفهاني حامد

پزشكي -دانشكده علوم پزشكي بم - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مدح خوان متينه

مدح خوان متينه

دامپزشكي -دانشگاه تهران - روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
مقدسي راضيه

مقدسي راضيه

دامپزشكي -دانشگاه شهركرد - روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
رحيمي بهاره

رحيمي بهاره

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه اصفهان - روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
زماني نيلوفر

زماني نيلوفر

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
مهدي پوردستجردي رها

مهدي پوردستجردي رها

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه اصفهان - روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
زرودي علي

زرودي علي

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شاهد-تهران - روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
خيام عابد ريحانه

خيام عابد ريحانه

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رزي ثمين

رزي ثمين

دامپزشكي -دانشگاه شهركرد - شبانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
مولائي رامشه سميرا

مولائي رامشه سميرا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
دهقان متين

دهقان متين

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
اماني محمد

اماني محمد

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
فولادگر مريم

فولادگر مريم

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
پژمان فر سها

پژمان فر سها

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
رحيمي گلبرگ

رحيمي گلبرگ

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه اصفهان - روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
قلمزن مهشيد

قلمزن مهشيد

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
توكليان شايان

توكليان شايان

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
اعتمادي بروجني نيلوفر

اعتمادي بروجني نيلوفر

كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
سليمي داراني محسن

سليمي داراني محسن

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد - روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
اقدامي فاتح ابادي مهنوش

اقدامي فاتح ابادي مهنوش

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
شفيعيون دلارام

شفيعيون دلارام

روانشناسي -دانشگاه اصفهان - روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
شريفي مرضيه

شريفي مرضيه

روانشناسي -دانشگاه غيرانتفاعي علم وفرهنگ -تهران - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رضائي شهرضائي غزل

رضائي شهرضائي غزل

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه الزهرا/س /تهران - شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
شعاعي بني نيلوفر

شعاعي بني نيلوفر

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
نصراللهي سبداني مريم

نصراللهي سبداني مريم

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ميرمحمدصادقي پرنيان

ميرمحمدصادقي پرنيان

دامپزشكي -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
گودرزي سارا

گودرزي سارا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
ابداراصفهاني مرضيه

ابداراصفهاني مرضيه

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه كاشان - روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
سعادتمند مليكا

سعادتمند مليكا

دامپزشكي -دانشگاه شهركرد - روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
غرضي پرديس سادات

غرضي پرديس سادات

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهركرد - شبانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
طالب زاده جزي ايمان

طالب زاده جزي ايمان

كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
رفيعي افاراني پريسا

رفيعي افاراني پريسا

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه كاشان - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فيض علي

فيض علي

دامپزشكي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
اقائي نيلوفر

اقائي نيلوفر

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
بخشنده عطاابادي حكيمه

بخشنده عطاابادي حكيمه

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
ابراهيمي بابوكاني مريم

ابراهيمي بابوكاني مريم

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
اوتادي فاطمه

اوتادي فاطمه

دبيري زيست شناسي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اصفهان - تربيت معلم

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
عزيزپور زهرا

عزيزپور زهرا

علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
پويان فر فرحناز

پويان فر فرحناز

علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
گل كار سيمين دخت

گل كار سيمين دخت

شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
نساج نجف ابادي نيلوفر

نساج نجف ابادي نيلوفر

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
موسوي سيدايمان

موسوي سيدايمان

دامپزشكي -دانشگاه شهركرد - روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ابرقوئي فائزه

ابرقوئي فائزه

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
دوروشي مريم

دوروشي مريم

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
ميرهلي اميد

ميرهلي اميد

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه اصفهان - روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
هاشمي شادي

هاشمي شادي

دامپزشكي -دانشگاه شهركرد - روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
نبي زاده سارا

نبي زاده سارا

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهركرد - شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
كريمي شيوا

كريمي شيوا

شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حقاني منش سپيده

حقاني منش سپيده

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
يارمحمديان عارفه

يارمحمديان عارفه

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي اراك - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
كريمي مهرناز

كريمي مهرناز

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه كاشان - شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
طاوسي ينگ ابادي زينب

طاوسي ينگ ابادي زينب

دبيري شيمي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اصفهان - تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
بنكدارهاشمي نيلوفر

بنكدارهاشمي نيلوفر

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
كاوه زاده ريحانه

كاوه زاده ريحانه

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
صميمي سهرفروزاني الهه

صميمي سهرفروزاني الهه

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
امامي محمدعلي

امامي محمدعلي

دامپزشكي -دانشگاه شهركرد - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
وكيلي اميد

وكيلي اميد

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اسحقي ريزي نسيم

اسحقي ريزي نسيم

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
براتيان مائده

براتيان مائده

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهركرد - روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
اسحقي مرضيه

اسحقي مرضيه

دبيري شيمي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اصفهان - تربيت معلم

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
كبيري رناني مائده

كبيري رناني مائده

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
اناركي نيما

اناركي نيما

دامپزشكي -دانشگاه لرستان -خرم اباد - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
قدسي زاده مرجان

قدسي زاده مرجان

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
روشن سيچاني شكيلا

روشن سيچاني شكيلا

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
رحيميان نيلوفر

رحيميان نيلوفر

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه كاشان - شبانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
معتمدي محمدابادي امير

معتمدي محمدابادي امير

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محمدي مهسا

محمدي مهسا

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
اميني سميرا

اميني سميرا

شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
داوري دولت ابادي سارا

داوري دولت ابادي سارا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
جوادي فاطمه

جوادي فاطمه

روانشناسي -دانشگاه شاهد-تهران - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اقاجاني فيروزه

اقاجاني فيروزه

اعضاي مصنوعي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
كاظمي اسفه نازنين

كاظمي اسفه نازنين

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
طاوسي ينگ ابادي فاطمه

طاوسي ينگ ابادي فاطمه

دبيري شيمي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اصفهان - تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حسني سنجري مجيد

حسني سنجري مجيد

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد - روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
مومني مريم السادات

مومني مريم السادات

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه كاشان - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نقدي نوگل

نقدي نوگل

مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /-دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
كلانتري دهقي سمانه

كلانتري دهقي سمانه

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اصفهان - تربيت معلم

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
اميرشاكرمي اذين سادات

اميرشاكرمي اذين سادات

شيمي -دانشگاه اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
علي نجيمي نياكتايونجه ريحانه

علي نجيمي نياكتايونجه ريحانه

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رومي مهرناز

رومي مهرناز

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
اشتري لركي محمدصالح

اشتري لركي محمدصالح

دامپزشكي -دانشگاه لرستان -خرم اباد - روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
ميرزااقائي پروين

ميرزااقائي پروين

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
ميرحاج فائزه

ميرحاج فائزه

شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
سيفي بنفشه

سيفي بنفشه

شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
بابائي خرزوقي سحر

بابائي خرزوقي سحر

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
يداله مقدم شقايق

يداله مقدم شقايق

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
ايوبي پزوه ابوالفضل

ايوبي پزوه ابوالفضل

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
موسوي سارا

موسوي سارا

زمين شناسي -دانشگاه اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
وحيدي پور محمدعلي

وحيدي پور محمدعلي

شيمي -دانشگاه يزد - شبانه

4سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
سجادي محمدابادي مژده

سجادي محمدابادي مژده

روانشناسي -دانشگاه اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محمديان خرزوقي فرشيد

محمديان خرزوقي فرشيد

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
نوشيرواني فرناز

نوشيرواني فرناز

شيمي -دانشگاه كاشان - شبانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
نيك نفس الهه

نيك نفس الهه

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
عابدي درچه زهرا

عابدي درچه زهرا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
خيامي داود

خيامي داود

شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
ياوري فرشته

ياوري فرشته

شيمي -دانشگاه اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
اخباري وركاني رضا

اخباري وركاني رضا

دبيري زيست شناسي -پرديس شهيدباهنر-اصفهان - تربيت معلم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
دادخواه راضيه

دادخواه راضيه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
مقدم نيا مريم

مقدم نيا مريم

زيست شناسي -دانشگاه اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
اكبري بني مهسا

اكبري بني مهسا

دامپزشكي -دانشگاه شهركرد - روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
هاشمي هندوكش نيلوفر

هاشمي هندوكش نيلوفر

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
افقري مريم

افقري مريم

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
اقاخاني لنباني اميرحسين

اقاخاني لنباني اميرحسين

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
كيوان پور كيميا

كيوان پور كيميا

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
ميرشمشيري فرنوش

ميرشمشيري فرنوش

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
عرب جعفري زهرا

عرب جعفري زهرا

دبيري شيمي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اصفهان - تربيت معلم

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
زماني ريحانه

زماني ريحانه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس - روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
علي جاني ورنوسفادراني محمدرضا

علي جاني ورنوسفادراني محمدرضا

دامپزشكي -دانشگاه شهركرد - روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
دوازده امامي عطيه

دوازده امامي عطيه

مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز - روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
رحيمي كليشادي زهره

رحيمي كليشادي زهره

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مركي فاطمه

مركي فاطمه

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
صرامي فروشاني ستاره

صرامي فروشاني ستاره

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حيدريان اقاخاني مهتاب

حيدريان اقاخاني مهتاب

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
مرشدي سهيلا

مرشدي سهيلا

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
گدازنده ها زهرا

گدازنده ها زهرا

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
نصر فاطمه

نصر فاطمه

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حيدرنيا محمد

حيدرنيا محمد

مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه شهركرد - شبانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
پورصفا علي

پورصفا علي

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
احمدي پريسا

احمدي پريسا

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
جواديان پرستو

جواديان پرستو

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
راجعي فاطمه

راجعي فاطمه

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
حسيني رناني زينب

حسيني رناني زينب

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
احمدي كتايونچه زهره

احمدي كتايونچه زهره

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
روزبهاني پريسا

روزبهاني پريسا

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
عاصمي سيچاني نگين

عاصمي سيچاني نگين

مديريت بازرگاني -دانشگاه يزد - شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
احمدي زهراني مهسا

احمدي زهراني مهسا

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
كاوش پور نرگس

كاوش پور نرگس

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
ياوري پروين

ياوري پروين

زيست شناسي -دانشگاه اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ترابي نژاد زهرا

ترابي نژاد زهرا

مديريت بازرگاني -دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي -اصفهان - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
باقري مرجان

باقري مرجان

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد - روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
جبلي فروشاني مهسا

جبلي فروشاني مهسا

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
عزيزي مهسا

عزيزي مهسا

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
اله داديان هدي

اله داديان هدي

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
احمدي مهشاد

احمدي مهشاد

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
گل چين محبوبه

گل چين محبوبه

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز - روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
ايزدي زمان ابادي نفيسه

ايزدي زمان ابادي نفيسه

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمدي اروجه پوريا

محمدي اروجه پوريا

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
معصوم زاده فاطمه

معصوم زاده فاطمه

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه

4سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
كريمي علويجه فاطمه

كريمي علويجه فاطمه

شيمي -دانشگاه اصفهان - روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
كريمي مهسا

كريمي مهسا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه سمنان - شبانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
پاك زاد فرشته

پاك زاد فرشته

زيست شناسي -دانشگاه اصفهان - روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
صرافان چهارسوقي نگين

صرافان چهارسوقي نگين

زيست شناسي -دانشگاه اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حق شناس ادرمنابادي فاطمه

حق شناس ادرمنابادي فاطمه

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شفيعي علويجه فهيمه

شفيعي علويجه فهيمه

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
علي خاني پويا

علي خاني پويا

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز - روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
مهربان عراقي زهراالسادات

مهربان عراقي زهراالسادات

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
عليزاده بهمني اميرحسين

عليزاده بهمني اميرحسين

مديريت صنعتي -دانشگاه اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
ذوالفقاري زهرا

ذوالفقاري زهرا

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
مهدوي فر بهارك

مهدوي فر بهارك

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
عصارزادگان اتوسا

عصارزادگان اتوسا

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
هاشمي ابوالفضل

هاشمي ابوالفضل

دبيري زيست شناسي -پرديس شهيدباهنر-اصفهان - تربيت معلم

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سالمي شيما

سالمي شيما

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اصفهان - تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ايرانپورمباركه فاطمه

ايرانپورمباركه فاطمه

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
منتظري نجف ابادي مينا

منتظري نجف ابادي مينا

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي فسا - روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
باغبان بصير شكوه

باغبان بصير شكوه

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
احمدي علي

احمدي علي

شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
حسيني زهراالسادات

حسيني زهراالسادات

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي امين -فولادشهر/اصفهان / - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ميرمحمدصادقي فاطمه سادات

ميرمحمدصادقي فاطمه سادات

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اصفهان - تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ابراهيمي جهتلو فراز

ابراهيمي جهتلو فراز

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
اسماعيلي نيسياني فريبا

اسماعيلي نيسياني فريبا

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
يزداني سميرا

يزداني سميرا

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
موسوي نداسادات

موسوي نداسادات

شيمي -دانشگاه اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
كريميان سيجاني بهاره

كريميان سيجاني بهاره

مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
افصح زاده سيده فاطمه

افصح زاده سيده فاطمه

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
صالح جونقاني معصومه

صالح جونقاني معصومه

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -مجتمع اموزش عالي سراوان - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
زارع اندلاني سعيد

زارع اندلاني سعيد

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محمودي خاني ابادي اسفنديار

محمودي خاني ابادي اسفنديار

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
شريعت سارا

شريعت سارا

شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد - شبانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
كليني مريم

كليني مريم

زيست شناسي -دانشگاه شهركرد - روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سربلند مليكا

سربلند مليكا

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي امين -فولادشهر/اصفهان / - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمدزاده زهرا

محمدزاده زهرا

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ديني عارفه

ديني عارفه

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
داتلي بگي زهرا

داتلي بگي زهرا

حسابداري -دانشكده فني وحرفه اي دختران دكترشريعتي - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
عبداللهي فاطمه

عبداللهي فاطمه

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي امين -فولادشهر/اصفهان / - غيرانتفاعي

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
فروتن مهشيد

فروتن مهشيد

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حسين پور حسين

حسين پور حسين

روانشناسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - روزانه

2سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
شمس نيلوفر

شمس نيلوفر

زيست شناسي -دانشگاه اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
طاهري زهرا

طاهري زهرا

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
عمادي غزل

عمادي غزل

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
اقاجان امير

اقاجان امير

شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
بخشي سيچاني سرور

بخشي سيچاني سرور

شيمي -دانشگاه كاشان - روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
سياح مسعود

سياح مسعود

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي اراك - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
كثيري كوثر

كثيري كوثر

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مهربان كوپائي زهرا

مهربان كوپائي زهرا

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شهركرد - روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
نيك مرد محمد

نيك مرد محمد

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
جعفري رايحه

جعفري رايحه

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
زماني بهزاد

زماني بهزاد

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
هوائي سيدمهدي

هوائي سيدمهدي

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه مازندران -بابلسر - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
هوشنگي نرجس

هوشنگي نرجس

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي زابل - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مالكي زاده حسين

مالكي زاده حسين

روانشناسي -دانشگاه اصفهان - روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
مرادي زهرا

مرادي زهرا

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اصفهان - تربيت معلم

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
فتحي اذرخواراني پرتو

فتحي اذرخواراني پرتو

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
هنر پژمان

هنر پژمان

زيست شناسي -دانشگاه شهركرد - روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
تن زده مجيد

تن زده مجيد

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رحيميان بهناز

رحيميان بهناز

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
عرب جعفري محمدابادي معصومه

عرب جعفري محمدابادي معصومه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
معتمدي ارمين

معتمدي ارمين

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
بيگي دارگاني الهه

بيگي دارگاني الهه

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
عرب جعفري زهره

عرب جعفري زهره

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اصفهان - تربيت معلم

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
صادقي سجاد

صادقي سجاد

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
اصلاني نيلوفر

اصلاني نيلوفر

زيست شناسي -دانشگاه مازندران -بابلسر - روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
وفائي نيما

وفائي نيما

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
دهقان

دهقان

مديريت جهانگردي -دانشگاه يزد - روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
ربيعى

ربيعى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
شيرزادى

شيرزادى

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
نادى عمله

نادى عمله

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
شكيب

شكيب

زيست شناسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
طالبى

طالبى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
نظام زاده

نظام زاده

مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
سماعى نژاد

سماعى نژاد

مديريت بازرگاني -دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي -اصفهان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اكبرى

اكبرى

مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ذهبى

ذهبى

علوم اقتصادي -دانشگاه اصفهان - روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
بهرامى چشمه على

بهرامى چشمه على

مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رياحى

رياحى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه - غيرانتفاعي

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
عباسى

عباسى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
شفيعى

شفيعى

زيست شناسي -دانشگاه اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
تقوى

تقوى

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رزمجو

رزمجو

حسابداري -دانشگاه اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
نصيرزاده

نصيرزاده

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
برزگرصادق

برزگرصادق

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي بم - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
معظم

معظم

مديريت جهانگردي -دانشگاه يزد - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
نصر

نصر

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -اهواز - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
شاكرى ورزنه

شاكرى ورزنه

دبيري شيمي -پرديس شهيدباهنر-اصفهان - تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
بياتى

بياتى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
زارع چاوش

زارع چاوش

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه جهرم - شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
منصورى راد

منصورى راد

مديريت جهانگردي -دانشگاه سمنان - روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
وكيلى

وكيلى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
منانى

منانى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
احمدى خونساركى

احمدى خونساركى

كتابداري درشاخه پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
امينى

امينى

مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
ساوج

ساوج

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
نورى

نورى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
پورصفا

پورصفا

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شهركرد - روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مهدى خشوعى

مهدى خشوعى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
زارع

زارع

شيمي -دانشگاه دامغان - روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
شيرانى بيدابادى

شيرانى بيدابادى

مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه شهركرد - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
نورى

نورى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
قائدى

قائدى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه شهركرد - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
قاسم نژاد

قاسم نژاد

زمين شناسي -دانشگاه اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
جاويدان

جاويدان

دبيري زيست شناسي -پرديس شهيدباهنر-اصفهان - تربيت معلم

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
اسكندرى

اسكندرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مهدوى

مهدوى

علوم تربيتي -پرديس حضرت معصومه (س )-قم - تربيت معلم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حكمت پژوه

حكمت پژوه

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
شفيعى

شفيعى

كتابداري واطلاع رساني -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران - شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
امام جمعه زاده

امام جمعه زاده

مديريت جهانگردي -دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي -اصفهان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
احمدپور

احمدپور

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه - غيرانتفاعي

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
صفيرى

صفيرى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه شهركرد - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مياندوآبى

مياندوآبى

مهندسي فضاي سبز-دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان - روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
ملكى

ملكى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي صبح صادق -اصفهان - غيرانتفاعي

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
ارجمند

ارجمند

مديريت گمركي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سىروس

سىروس

مديريت صنعتي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - شبانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
رحيمى

رحيمى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
عليرضائى

عليرضائى

علوم تربيتي -پرديس حضرت معصومه (س )-قم - تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
گنجعلى دارانى

گنجعلى دارانى

شيمي -دانشگاه دامغان - روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
خوانسارى

خوانسارى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
هاشم الحسىنى

هاشم الحسىنى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
سلطان محمدى

سلطان محمدى

زيست شناسي -دانشگاه اراك - روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
ورپشتى

ورپشتى

مديريت اموربانكي -موسسه غيرانتفاعي المهدي -اصفهان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
صفرى سوادكوهى

صفرى سوادكوهى

شيمي -دانشگاه دامغان - شبانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
مخبر

مخبر

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
هفت برادران

هفت برادران

مديريت بازرگاني -دانشگاه اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رضائى سودانى

رضائى سودانى

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
پازوكى

پازوكى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
كربلائى هرفته

كربلائى هرفته

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه

3سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
مومنى

مومنى

مديريت اموربانكي -موسسه غيرانتفاعي المهدي -اصفهان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
عرب جعفرى

عرب جعفرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رهنما

رهنما

مديريت بازرگاني -دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي -اصفهان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
فاتحى

فاتحى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
خليلى ورزنه

خليلى ورزنه

دبيري زيست شناسي -پرديس شهيدباهنر-اصفهان - تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عشقى نژاد

عشقى نژاد

مهندسي منابع طبيعي -علوم وصنايع چوب وكاغذ-دانشگاه تهران - روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
خدادوستان

خدادوستان

كتابداري واطلاع رساني -دانشگاه قم - روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
نوروزى

نوروزى

مديريت اموربانكي -موسسه غيرانتفاعي المهدي -اصفهان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
موذنى

موذنى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي امين -فولادشهر/اصفهان / - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ميرخانى دليگانى

ميرخانى دليگانى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
مستاجران

مستاجران

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه شهركرد - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
اخوان خرازى

اخوان خرازى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه شهركرد - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
اقبال

اقبال

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

شيمي -دانشگاه جيرفت - شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
نفىسى

نفىسى

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه شهركرد - روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
شمسى

شمسى

مهندسي فضاي سبز-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -اهواز - روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
امىن زاده

امىن زاده

مهندسي منابع طبيعي -مديريت مناطق خشك وبيابان -دانشگاه يزد - شبانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
عزيزى

عزيزى

مديريت بازرگاني -دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي -اصفهان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
كلاهدوزان

كلاهدوزان

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشكده معارف قراني اصفهان /غيرانتفاعي / - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
جزايرى

جزايرى

مديريت جهانگردي -دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي -اصفهان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
شهبازيان

شهبازيان

مديريت بازرگاني -دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي -اصفهان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
عباسى

عباسى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه - غيرانتفاعي

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
محمدحسينى

محمدحسينى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
امرا

امرا

مديريت بازرگاني -دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي -اصفهان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
جلالى

جلالى

شيمي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ياورى

ياورى

مديريت صنعتي -دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي -اصفهان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اشرفى

اشرفى

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان - روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
الصفى

الصفى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي صبح صادق -اصفهان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مطيع امراله

مطيع امراله

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
نيكخواه

نيكخواه

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عبائىان

عبائىان

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
جمشيدى

جمشيدى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
نكوئى

نكوئى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
آهنگرى زنوز

آهنگرى زنوز

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
صدر

صدر

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
جعفرى

جعفرى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
صادقى نوگورانى

صادقى نوگورانى

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -موسسه غيرانتفاعي افاق -اروميه - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
محمدى دينانى

محمدى دينانى

مديريت صنعتي -دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي -اصفهان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
كيوان داريان

كيوان داريان

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه ولايت -ايرانشهر - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
اسحقيان درچه

اسحقيان درچه

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
كارگر

كارگر

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه ياسوج - روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
عابدينى

عابدينى

حسابداري -دانشگاه سمنان - روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مهورى حبيب آبادى

مهورى حبيب آبادى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه يزد - شبانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
حسين زاده سورشجانى

حسين زاده سورشجانى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه شهركرد - روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
شيرانى

شيرانى

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي صبح صادق -اصفهان - غيرانتفاعي

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
مزارعى

مزارعى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
توكلى

توكلى

مديريت صنعتي -دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي -اصفهان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
بهرامى

بهرامى

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي صبح صادق -اصفهان - غيرانتفاعي

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
تميم زاده

تميم زاده

مديريت جهانگردي -دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي -اصفهان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
جبلى فروشانى

جبلى فروشانى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -مجتمع اموزش عالي اردكان - شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
منصورزاده

منصورزاده

مديريت صنعتي -دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي -اصفهان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
امين الرعايا

امين الرعايا

مديريت اموربانكي -موسسه غيرانتفاعي المهدي -اصفهان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سىدونى

سىدونى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
شيخان

شيخان

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
منصورى

منصورى

مديريت صنعتي -دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي -اصفهان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
بهجتى نجف آبادى

بهجتى نجف آبادى

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -اهواز - روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
ىزدانى

ىزدانى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
نصر

نصر

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
براهيمى

براهيمى

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي صبح صادق -اصفهان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
شكرىان

شكرىان

مديريت صنعتي -دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي -اصفهان - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
مساح

مساح

مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
صادقى حسن آبادى

صادقى حسن آبادى

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-اصفهان - تربيت معلم

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
نيكونژاد

نيكونژاد

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
نوروزى اصفهانى

نوروزى اصفهانى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
عرب جعفرى

عرب جعفرى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
گودرزى

گودرزى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
شفيعى

شفيعى

دبيري شيمي -پرديس شهيدباهنر-اصفهان - تربيت معلم

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
بابازاده

بابازاده

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه شهركرد - روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
امين الساداتى

امين الساداتى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
عسگرى

عسگرى

تربيت معلم قران مجيد-دانشكده معارف قراني اصفهان /غيرانتفاعي / - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
شمس

شمس

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ارباب

ارباب

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي صبح صادق -اصفهان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
نصرى

نصرى

زيست شناسي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
بكرانى

بكرانى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فضيلت نيا

فضيلت نيا

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري سپاهان -اصفهان - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
براتى

براتى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
داورى

داورى

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
زرگر

زرگر

مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه شهركرد - روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
براتى

براتى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
پورجم

پورجم

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
آذريون حسن آبادى

آذريون حسن آبادى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران - روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
رحمانى

رحمانى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
يزدان پناهى

يزدان پناهى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
زارعى سودانى

زارعى سودانى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه گيلان -رشت - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نيلى پورطباطبائى

نيلى پورطباطبائى

مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نصراصفهانى

نصراصفهانى

مديريت صنعتي -دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي -اصفهان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
رضايى

رضايى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي امين -فولادشهر/اصفهان / - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
ديانى

ديانى

مهندسي منابع طبيعي -مديريت مناطق خشك وبيابان -دانشگاه سمنان - شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مختارى

مختارى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي المهدي -اصفهان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مخبر

مخبر

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي صبح صادق -اصفهان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حسين هاشمى

حسين هاشمى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه - غيرانتفاعي

4سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
نكوئى مارنانى

نكوئى مارنانى

مديريت مالي -موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت -اصفهان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
كرمى

كرمى

علوم تربيتي -پرديس ايت اله كمال وند-خرم اباد - تربيت معلم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
هدايتى

هدايتى

زيست شناسي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
هنرى

هنرى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري سپاهان -اصفهان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محبى

محبى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي المهدي -اصفهان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
كلانترزاده

كلانترزاده

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
بهرامى

بهرامى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري سپاهان -اصفهان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
گدازنده ها

گدازنده ها

مديريت جهانگردي -دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي -اصفهان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
پورمزروعى

پورمزروعى

زيست شناسي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
اميرانى

اميرانى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه بيرجند - روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
براهيمى

براهيمى

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري سپاهان -اصفهان - غيرانتفاعي

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
مكارمى

مكارمى

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي المهدي -اصفهان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
نورافكن

نورافكن

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي امين -فولادشهر/اصفهان / - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
شفيعى پور فرد

شفيعى پور فرد

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري سپاهان -اصفهان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
گودرزى

گودرزى

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي صبح صادق -اصفهان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
صادقى حسن آبادى

صادقى حسن آبادى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد - روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
عبدالهى

عبدالهى

زيست شناسي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
باشى زر

باشى زر

زيست شناسي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
شجاعى

شجاعى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري سپاهان -اصفهان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
موحديان عطار

موحديان عطار

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي المهدي -اصفهان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
چاوشى

چاوشى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري سپاهان -اصفهان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
صيادى

صيادى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه اروميه - شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
دوستى

دوستى

معارف اسلامي وعلوم تربيتي -دانشكده معارف قراني اصفهان /غيرانتفاعي / - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
شرىفى

شرىفى

زيست شناسي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
بهشتى

بهشتى

زيست شناسي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
خاكسارى

خاكسارى

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي صبح صادق -اصفهان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
زمانى

زمانى

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري سپاهان -اصفهان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي صنعتي فولاد-اصفهان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
شاه محمدى حيدرى

شاه محمدى حيدرى

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي امين -فولادشهر/اصفهان / - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رضوانى بروجنى

رضوانى بروجنى

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي صنعتي فولاد-اصفهان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
كاظمى

كاظمى

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي صنعتي فولاد-اصفهان - غيرانتفاعي

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
مغتنم

مغتنم

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
حاجى عليزاده

حاجى عليزاده

زيست شناسي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نورپور

نورپور

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي امين -فولادشهر/اصفهان / - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
قنبريان

قنبريان

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي امين -فولادشهر/اصفهان / - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
اسماعيل زاده

اسماعيل زاده

تربيت معلم قران مجيد-دانشكده معارف قراني اصفهان /غيرانتفاعي / - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مقضى

مقضى

علوم حديث -دانشگاه غيرانتفاعي قران وحديث -قم - مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
بهشتى راد

بهشتى راد

زيست شناسي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
كاظمى

كاظمى

زيست شناسي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
صادقى

صادقى

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-اصفهان - تربيت معلم

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
فلاحى

فلاحى

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
پوررحيم نجف ابادى

پوررحيم نجف ابادى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي المهدي -اصفهان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
سقائى

سقائى

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي پيام -گلپايگان - غيرانتفاعي

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
صحرانورد

صحرانورد

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
رجايى

رجايى

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي صبح صادق -اصفهان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
طهماسبى

طهماسبى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
هاشمى

هاشمى

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محمد على زاده

محمد على زاده

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
يولى

يولى

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي پيام -گلپايگان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
شيروانى

شيروانى

علوم اقتصادي -موسسه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فاطمى ورزنه

فاطمى ورزنه

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-اصفهان - تربيت معلم

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی