بندرامام خميني

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر بندرامام خميني

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
علي صالح فردين ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي هويزه -سوسنگرد - روزانه دانشگاه صنعتي هويزه - سوسنگرد 1سال کانونی 20
جهان فضا ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه شهيدچمران -اهواز - روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 2سال کانونی 22
دريس ریاضی فيزيك -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - شبانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 2سال کانونی 28
تنگسيرى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان - روزانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 1سال کانونی 7
ابوعلى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان - روزانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 2سال کانونی 21
قيم انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه لرستان -خرم اباد - روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 19