زيدون

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر زيدون

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
اكبري زارع فروغ هنر عكاسي -دانشگاه هنرتهران - روزانه دانشگاه هنر تهران 1سال کانونی 20
صفري نواب انسانی حقوق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال کانونی 37
زكي زاده صديقه تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 4سال کانونی 77
كوپي نيلوفر تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال کانونی 36
افشون هديه تجربی اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي بهبهان - روزانه دانشکده علوم پزشکي بهبهان 2سال کانونی 24
اقاجري مريم انسانی مديريت دولتي -دانشگاه ولايت -ايرانشهر - روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 2سال کانونی 19
موسوى ریاضی مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي ايت اله العظمي حايري -ميبد - روزانه مجتمع آموزش عالي ايت اله العظمي حايري - ميبد 5سال کانونی 89
اميدى انسانی علوم سياسي -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد - روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 1سال کانونی 19
حسينى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - شبانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال کانونی 33
غلامى تجربی شيمي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 4سال کانونی 79
اقاجر ى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -اديان وعرفان -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل - روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 15
بهادرى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 32
جوى انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه ايلام - روزانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 15
رضايى تجربی مديريت وبازرگاني دريايي -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر - شبانه دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر 2سال کانونی 34
كناركوهى تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 24
گلابى تجربی مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه ياسوج - شبانه دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 19