باغملك

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر باغملك

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
اميري سام خديجه انسانی حقوق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 18
احمدي ميلاد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 36
طاهري نسب زينب تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 3سال کانونی 53
نظري مسعود تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 2سال کانونی 24
عوضي خاطره ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال کانونی 32
الماسي حسين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 16
محمدى ریاضی مهندسي اپتيك وليزر-دانشگاه بناب - روزانه دانشگاه بناب 1سال کانونی 16
بنارى پور انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 9
باغ شيرين انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 14
عسكريان انسانی علوم سياسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - شبانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 19
شهريارى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال کانونی 26
رندلى انسانی علوم تربيتي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 15
كرد انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - شبانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 17
طهماسبى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 15
سوارى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - شبانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 18
نوآئين ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه لرستان -خرم اباد - روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 2سال کانونی 24
فرهادى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 17
ممبينى تجربی شيمي -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول - شبانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 1سال کانونی 14
اميريان زاده تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -اهواز - روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين - اهواز 1سال کانونی 18
بهشتى پور تجربی شيمي -دانشگاه جيرفت - شبانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 14