شوش دانيال

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر شوش دانيال

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
شهيتي احمد انسانی حسابداري -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 17
ال كثيري جواد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعت نفت - روزانه دانشگاه صنعت نفت 1سال کانونی 18
احمدي فر مريم هنر هنراسلامي -دانشگاه هنراسلامي تبريز - روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 2سال کانونی 16
الهائي سحر صادق ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعت نفت - روزانه دانشگاه صنعت نفت 1سال کانونی 24
مريدي ميلاد تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 3سال کانونی 53
عبدالخاني علي انسانی راهنمايي ومشاوره -پرديس حضرت رسول اكرم /ص /-اهواز - تربيت معلم پرديس حضرت رسول اکرم - اهواز 1سال کانونی 17
صالحي معصومه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 4سال کانونی 67
ال كثير الهام ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول - روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 1سال کانونی 18
هوري رحمن تجربی پزشكي -دانشكده علوم پزشكي دزفول - روزانه دانشکده علوم پزشکي دزفول 2سال کانونی 45
عليزماني احسان تجربی پزشكي -دانشكده علوم پزشكي دزفول - روزانه دانشکده علوم پزشکي دزفول 2سال کانونی 44
حامدي پور فريد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران - روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 3سال کانونی 39
نوري مهرداد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 4سال کانونی 70
زرين مينا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 3سال کانونی 60
همتي گلرخ هنر باستانشناسي -دانشگاه بيرجند - روزانه دانشگاه بيرجند 3سال کانونی 38
لطيفي فر رضا ریاضی دبيري فيزيك -پرديس حضرت رسول اكرم /ص /-اهواز - تربيت معلم پرديس حضرت رسول اکرم - اهواز 3سال کانونی 44
احمدي سبحان ریاضی مهندسي صنايع -مركزاموزش عالي بهشهر - روزانه مركز آموزش عالي بهشهر 3سال کانونی 48
ممبيني پرديس تجربی شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 49
فرج اله چعب حبيبه تجربی علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اهواز - تربيت معلم پرديس فاطمه الزهرا (س) - اهواز 3سال کانونی 60
رسمي محمد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان - روزانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 2سال کانونی 37
ال كثير رباب تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 2سال کانونی 24
منصوري ماجد ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان - روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 3سال کانونی 42
رضائي ممتاز امير ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول - شبانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 3سال کانونی 42
درويشي مسعود ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران - روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 1سال کانونی 17
پولادگر ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل - روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 3سال کانونی 48
اشكبوس تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 3سال کانونی 61
بريسم ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدچمران -اهواز - شبانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 13
سواعدى ریاضی دبيري فيزيك -پرديس حضرت رسول اكرم /ص /-اهواز - تربيت معلم پرديس حضرت رسول اکرم - اهواز 3سال کانونی 46
نادى تجربی علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اهواز - تربيت معلم پرديس فاطمه الزهرا (س) - اهواز 3سال کانونی 59
عبدالخان تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 18
چنانى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه شهيدچمران -اهواز - روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 16
حاتمى تجربی علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اهواز - تربيت معلم پرديس فاطمه الزهرا (س) - اهواز 1سال کانونی 17
حسينى مهر ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول - روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 3سال کانونی 37
خنيفر تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شيراز - روزانه دانشگاه شيراز 3سال کانونی 47
حاجتى ریاضی مهندسي كشاورزي -اب -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 2سال کانونی 22
رازبان ریاضی علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اهواز - تربيت معلم پرديس فاطمه الزهرا (س) - اهواز 2سال کانونی 24
قائد رحمتى ریاضی علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اهواز - تربيت معلم پرديس فاطمه الزهرا (س) - اهواز 3سال کانونی 53
گلال زاده تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال کانونی 26
بيت عبداله ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر - روزانه دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر 1سال کانونی 16
معتمدى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول - شبانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 1سال کانونی 19
بهراميان تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - شبانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 3سال کانونی 44
كاوندى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه شهيدچمران -اهواز - روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 23
سرخه تجربی اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي بهبهان - روزانه دانشکده علوم پزشکي بهبهان 1سال کانونی 17
قربى تجربی حسابداري -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 3سال کانونی 43
حويزاوى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 17
حسين زاده ریاضی كتابداري واطلاع رساني -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 3سال کانونی 23
مراونى ریاضی مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي فرزانگان -اصفهان - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي فرزانگان - اصفهان 1سال کانونی 16
بهروزيان تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 20
شريفى تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 20
عقابى تجربی علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اهواز - تربيت معلم پرديس فاطمه الزهرا (س) - اهواز 3سال کانونی 44
حق جو ریاضی فيزيك -دانشگاه بيرجند - شبانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 13
ديناروند ریاضی علوم تربيتي -پرديس حضرت رسول اكرم /ص /-اهواز - تربيت معلم پرديس حضرت رسول اکرم - اهواز 3سال کانونی 35
ديناروند تجربی مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -اهواز - روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين - اهواز 2سال کانونی 23
هدايتى نژاد تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -اهواز - روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين - اهواز 4سال کانونی 53
ال كثير تجربی علوم تربيتي -پرديس ايت اله كمال وند-خرم اباد - تربيت معلم پرديس آيت اله کمال وند - خرم آباد 1سال کانونی 14
ال كثير تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -اهواز - روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين - اهواز 2سال کانونی 38
بالويى تجربی علوم تربيتي -پرديس ايت اله كمال وند-خرم اباد - تربيت معلم پرديس آيت اله کمال وند - خرم آباد 1سال کانونی 17
حيدرى ریاضی مهندسي معدن -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -اصفهان - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي - اصفهان 1سال کانونی 8
دوستعليوند تجربی مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 3سال کانونی 61
قزى تجربی زيست شناسي -دانشگاه گيلان -رشت - روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 20
مكى تجربی زيست شناسي -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر - روزانه دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر 3سال کانونی 67
كرمى نسب تجربی مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي -گرگان - روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 1سال کانونی 11
كيالان تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه ايلام - روزانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 20
كليددار ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -موسسه غيرانتفاعي اشراق -بجنورد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي اشراق - بجنورد 2سال کانونی 16
چگنى تجربی مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر - روزانه دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر 3سال کانونی 57
زريان تجربی مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر - شبانه دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر 3سال کانونی 47
هورى تجربی مديريت جهانگردي -موسسه غيرانتفاعي باختر-ايلام - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي باختر - ايلام 2سال کانونی 32
خنيفرى تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان - شبانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 4سال کانونی 47