انديمشك

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر انديمشك

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
دلفان بيرانوند محمد انسانی حقوق -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 2سال کانونی 37
جعفري رضا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 45
شيري بهروز انسانی حسابداري -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 19
قيطاسي دلارام تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 7
قربان نژاد حسين ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول - روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 2سال کانونی 35
كردعلي وند محمد زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه لرستان -خرم اباد - روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 22
انوشه اشكان ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 4سال کانونی 73
كردستاني ندا تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 32
لوكه عبدپور مينا ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدچمران -اهواز - روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 13
بزرگي ياسين ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول - روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 2سال کانونی 35
سگوندي ساناز انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه خوارزمي تهران - روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 1سال کانونی 10
اريايي حسين ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول - روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 2سال کانونی 34
موسوي سيدمصطفي ریاضی مهندسي برق -دانشگاه لرستان -خرم اباد - روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 2سال کانونی 39
احمدي كامبيز ریاضی مهندسي ايمني -دانشگاه صنعت نفت - روزانه دانشگاه صنعت نفت 1سال کانونی 15
شيخي پور فائزه زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه لرستان -خرم اباد - روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 2سال کانونی 34
ميرالي حميرا تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 3سال کانونی 42
حاجيوند سه سوكى تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال کانونی 5
سگوند ریاضی مهندسي كشاورزي -اب -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 2سال کانونی 24
سپهوند انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - شبانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 19
حسين فيض اله تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال کانونی 33
اسكندري اناهيتا ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه شهيدچمران -اهواز - روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 23
بهجتى فر ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول - روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 1سال کانونی 9
عيسوند ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه لرستان -خرم اباد - روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 2سال کانونی 13
كاظمى بابا احمدى انسانی تاريخ -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - شبانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 16
شهاوند انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه ايلام - روزانه دانشگاه ايلام 2سال کانونی 26
يعقوبى زاده ریاضی علوم اقتصادي -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد - روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 1سال کانونی 6
بسحاق تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال کانونی 28
موسوى انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 16
طافي ارش ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول - شبانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 1سال کانونی 24
پوراميد ریاضی مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -اهواز - روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين - اهواز 3سال کانونی 54
ميثمى زاده ریاضی مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 16
نورى قلعه ناصرى تجربی زيست شناسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 3سال کانونی 46
رزم ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 16
سگوند تجربی بهداشت موادغذايي -دانشگاه ايلام - روزانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 7
شاكرى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 17
جمشيدى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه لرستان -خرم اباد - روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 2سال کانونی 20
شهاوند ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد - شبانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 1سال کانونی 14
سرابى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 5
عربى باف تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 13
هدايت پور تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - شبانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 8
مولايى تجربی مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان - روزانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 1سال کانونی 17
رشيدى نيا تجربی مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان - روزانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 1سال کانونی 14
كردى تجربی شيمي -دانشگاه جيرفت - شبانه دانشگاه جيرفت 2سال کانونی 34