دزفول

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر دزفول

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
خالقي پور مريم انسانی علوم ارتباطات اجتماعي -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 5سال کانونی 73
شكوري خواه مهناز زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران - روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 2سال کانونی 37
تيركش اذين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 5سال کانونی 79
درويش فراش رضا هنر تلويزيون وهنرهاي ديجيتالي -دانشگاه دامغان - روزانه دانشگاه دامغان 4سال کانونی 50
دارسنج محمدجواد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 35
معلم مهدي تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 24
مبين فرناز تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 7سال کانونی 105
دبيرزاده مهسا انسانی حقوق -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 2سال کانونی 35
يوسفي مهر نگين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال کانونی 43
شيخي دزفولي ميعاد تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 4سال کانونی 63
ناجي مهشاد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 5سال کانونی 77
تصديقي احسان تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 2سال کانونی 19
پناهي پگاه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 17
اسروش بهناز زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه خوارزمي تهران - روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 3سال کانونی 42
حيدري جولا احسان تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 14
صفري اميرابادي فاطمه تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 19
عبائي فر ايمان ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت - روزانه دانشگاه صنعت نفت 2سال کانونی 40
حسيني احمدفداله سيده فاطمه انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 3سال کانونی 51
چالوچي فاطمه انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 18
كاظميان مرتضي تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 5سال کانونی 91
زارع سنجري فرشته تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم - روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 3سال کانونی 54
بيدخ رضا ریاضی مهندسي پزشكي -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 13
قدرتي سينا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعت نفت - روزانه دانشگاه صنعت نفت 1سال کانونی 19
زلكي زاده زهرا انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 20
مرادي مقام مژده تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 15
ريحاني مهشيد ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه شيراز - روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 38
پوركاوه احمد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 2سال کانونی 27
كامراني فرد كامران ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شيراز - روزانه دانشگاه صنعتي شيراز 2سال کانونی 29
مهرعلي نژاديان سعيد تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 17
خردمندپور محمد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 3سال کانونی 42
مجدي نسب بهنام تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 5سال کانونی 50
مربوطي عماد ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 27
زلقي احمد ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 8
نادكي پورقصاب سميرا انسانی روانشناسي -دانشگاه لرستان -خرم اباد - روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 23
نيك بيان مينا ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه الزهرا/س /تهران - روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 2سال کانونی 39
راشدي مريم تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 19
منوچهري پور نيلوفر تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام - روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 4سال کانونی 79
سفيدگر سجاد ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 17
موحد شيدا ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول - روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 1سال کانونی 17
تيريان پريسا ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي شيراز - روزانه دانشگاه صنعتي شيراز 2سال کانونی 38
مريد احسان تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 2سال کانونی 36
عيسي وندرجبي منصور انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 2سال کانونی 24
شاه ركني سيداميرحسين ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان - شبانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 26
كرمي نژاد نرگس انسانی روانشناسي -دانشگاه ملاير - روزانه دانشگاه ملاير 2سال کانونی 32
سليماني سياه كار فاطمه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 19
شمس صالحي زهرا انسانی تاريخ -دانشگاه الزهرا/س /تهران - روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 2سال کانونی 29
شكيبامنش فروزان زبان مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 2سال کانونی 37
برزين سيمين تجربی دامپزشكي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 3سال کانونی 57
فرخ شاد نرگس ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 20
حسيني فر فريناز ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 11
زاده حسين مهدي ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 5سال کانونی 94
نصيري چهاربري اكبر انسانی علوم تربيتي -دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 16
قنادي زاده علي ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 17
ملهمي فرشاد تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 19
فتحي نيا حميدرضا انسانی حسابداري -دانشگاه لرستان -خرم اباد - روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 7
فائزي احمد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اراك - روزانه دانشگاه اراک 6سال کانونی 72
شمسي سارا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 18
افشاريان زاده تينا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 3سال کانونی 62
حداددزفولي محمد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول - روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 3سال کانونی 52
دادبين انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه شهيدمطهري - روزانه دانشگاه شهيد مطهري 2سال کانونی 28
محمدي وحيد تجربی شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 7سال کانونی 86
عيسي پور عليرضا تجربی دامپزشكي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 20
اماده غزل ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول - روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 5سال کانونی 84
جهانيان فر حسام الدين ریاضی مهندسي مكانيك -دانشكده فني ومهندسي اراك - روزانه دانشکده فني و مهندسي اراک 1سال کانونی 5
كرامت مجيد تجربی دامپزشكي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 17
لطفي نژاد محمد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول - روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 2سال کانونی 26
محراب زاده نرگس انسانی فلسفه وحكمت اسلامي -دانشگاه خوارزمي تهران - روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 1سال کانونی 19
ظاهردناك احمد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول - روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 2سال کانونی 37
چناري رضا ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي همدان - روزانه دانشگاه صنعتي همدان 3سال کانونی 29
بهرامي فرد مهسا تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 8
صفدريان مريم تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - شبانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 4سال کانونی 84
ناجي شايان ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه تبريز - شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 18
نراقي مهسا ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول - روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 2سال کانونی 33
مرون رضا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول - روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 1سال کانونی 16
پاداش ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه ايلام - روزانه دانشگاه ايلام 2سال کانونی 22
توسلي فرد ندا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه گلستان -گرگان - روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 4سال کانونی 64
رضايى تجربی گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي اراك - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال کانونی 13
اذربيك ياسمين تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - شبانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 5سال کانونی 57
ناصري سينا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول - روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 3سال کانونی 49
برهمند محمد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي كرمانشاه - روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 2سال کانونی 41
خورشيدي كاظم ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول - روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 2سال کانونی 30
شولكي الهه تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 3سال کانونی 61
نوروزي زاده بنا پگاه زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه لرستان -خرم اباد - روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 21
سرخه تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 17
احرار عليرضا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول - شبانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 1سال کانونی 12
سورمه سعيد تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 20
فربد ستاره ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - شبانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 2سال کانونی 34
خداداد علي ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول - روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 2سال کانونی 40
فرهادي كاهكش محمدرضا ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول - روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 2سال کانونی 30
رصاص ايمان تجربی اعضاي مصنوعي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 33
بختيار شادي تجربی گفتاردرماني -دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران - روزانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران 1سال کانونی 15
موسوي سيده حنانه تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 5سال کانونی 56
رجب زاده دزفولي علي ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي همدان - شبانه دانشگاه صنعتي همدان 6سال کانونی 94
شفا فربد ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه هنراسلامي تبريز - روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 1سال کانونی 14
باهنر رضا تجربی دامپزشكي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 2سال کانونی 18
سخاوت مهديه ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه تفرش - روزانه دانشگاه تفرش 1سال کانونی 18
طالبيان نژاد حسين تجربی حسابداري -دانشكده علوم اقتصادي - روزانه دانشكده علوم اقتصادي - تهران 5سال کانونی 62
سجادي نژاد حميد تجربی دامپزشكي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - شبانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 2سال کانونی 36
بهادري زاده حسين ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول - روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 1سال کانونی 18
رضاخرم ابادي الهام تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي دزفول - روزانه دانشکده علوم پزشکي دزفول 1سال کانونی 13
محتشم بهادر ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد - روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 1سال کانونی 19
كاظمي زاده دزفولي مونس تجربی زيست شناسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 10
صبور ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول - شبانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 2سال کانونی 25
حاجيوند يوسفى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 4سال کانونی 79
حاجيوند تجربی اتاق عمل -دانشگاه شاهد-تهران - روزانه دانشگاه شاهد - تهران 1سال کانونی 12
زابلى تجربی گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال کانونی 19
ذورقى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول - روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 1سال کانونی 17
شيخ على نجف آبادى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 15
ميرجولا زبان اموزش زبان انگليسي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - شبانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 9
ابوالقاسمى ریاضی فيزيك -دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 5
آقائى انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 21
اسدى ذاكر تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي دزفول - روزانه دانشکده علوم پزشکي دزفول 2سال کانونی 33
آراى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 8
حبيب الهى انسانی ژئومورفولوژي -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 7
ناجى ریاضی فيزيك -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 16
ميرزائى پور ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سيرجان - روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 18
كايدخورده تجربی شيمي -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول - روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 1سال کانونی 19
نجفى فرد تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 3سال کانونی 65
شنگل ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه جيرفت - روزانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 19
سرائى زاده ریاضی شيمي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 2سال کانونی 24
استادممزائى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 25
كمانگر تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال کانونی 34
آذرباد ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه شهيدچمران -اهواز - روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 16
محمد وندى نسب ریاضی مهندسي برق -دانشگاه ولايت -ايرانشهر - روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 3سال کانونی 55
شعبانى تجربی علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري وابسته به قوه قضاييه - روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي - وابسته به قوه قضاييه 4سال کانونی 62
گوروئى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول - شبانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 2سال کانونی 35
داودى راد ریاضی حسابداري -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - شبانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 2سال کانونی 22
مهديان نسب ریاضی مهندسي برق -دانشگاه ملاير - روزانه دانشگاه ملاير 5سال کانونی 84
محمودنژاد تجربی هوشبري -دانشكده علوم پزشكي دزفول - روزانه دانشکده علوم پزشکي دزفول 1سال کانونی 8
كرمى نژاد تجربی زيست شناسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 2سال کانونی 35
بازيار تجربی هوشبري -دانشكده علوم پزشكي دزفول - روزانه دانشکده علوم پزشکي دزفول 3سال کانونی 62
بقائى فر ریاضی مهندسي برق -مركزاموزش عالي اقليد - روزانه مرکز آموزش عالي اقليد 1سال کانونی 15
منصورنيا انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه لرستان -خرم اباد - شبانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 21
دفترى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 3سال کانونی 55
كريمى هيودى تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي دزفول - روزانه دانشکده علوم پزشکي دزفول 2سال کانونی 35
فهيم تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي دزفول - روزانه دانشکده علوم پزشکي دزفول 2سال کانونی 35
ظهورمسكر ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي هويزه -سوسنگرد - شبانه دانشگاه صنعتي هويزه - سوسنگرد 1سال کانونی 18
بهره ملا تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه ملاير - روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 17
نوراله زاده ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي هويزه -سوسنگرد - شبانه دانشگاه صنعتي هويزه - سوسنگرد 2سال کانونی 40
قهارى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول - شبانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 1سال کانونی 11
زمانى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول - روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 2سال کانونی 32
باقرى ریاضی فيزيك -دانشگاه اراك - روزانه دانشگاه اراک 3سال کانونی 51
رادنژاد ریاضی مهندسي برق -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي قوچان - روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي قوچان 4سال کانونی 59
افشاريان زاده ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول - شبانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 1سال کانونی 10
سرافراز تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي دزفول - روزانه دانشکده علوم پزشکي دزفول 1سال کانونی 16
كاكانژاديان انسانی تاريخ -دانشگاه جيرفت - شبانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 10
بنايى نژاديان ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه شهيدچمران -اهواز - روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 2سال کانونی 23
زاهدكاظمى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - شبانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 7
حسينى زاده كرمى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول - شبانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 1سال کانونی 16
شيرالى پور تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه ملاير - روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 18
ارتند انسانی علوم تربيتي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 17
طهماسبى عيسوند ریاضی فيزيك -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 3سال کانونی 58
كردى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول - روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 2سال کانونی 27
مومنيان ریاضی علوم مهندسي -دانشگاه سلمان فارسي -كازرون - روزانه دانشگاه سلمان فارسي - كازرون 1سال کانونی 19
زلقى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 14
جنتى ریاضی مهندسي كشاورزي -اب -دانشگاه ايلام - روزانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 14
يعقوبيان ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه شهيدچمران -اهواز - روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 13
صادقى زاده تجربی زيست شناسي -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان - روزانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 1سال کانونی 20
حسينوند انسانی فلسفه وحكمت اسلامي -مجتمع اموزش عالي گنبد - روزانه مجتمع آموزش عالي گنبد 1سال کانونی 23
شلاگه تجربی اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي بهبهان - روزانه دانشکده علوم پزشکي بهبهان 2سال کانونی 28
سبزواريان دزفولى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 16
شنكل تجربی شيمي -دانشگاه مراغه - روزانه دانشگاه مراغه 3سال کانونی 40
جهانبخشى كوتيانى ریاضی مخابرات والكترونيك دريايي -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر - روزانه دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر 1سال کانونی 17
آنديده ریاضی فيزيك -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 3سال کانونی 42
يزدى زاده ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - شبانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 19
پاپى زاده پالنگان ریاضی مديريت بازرگاني -دانشگاه لرستان -خرم اباد - روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 14
زارع گندم ریاضی فيزيك -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 17
ملا تجربی مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 19
عقابى تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي دزفول - روزانه دانشکده علوم پزشکي دزفول 3سال کانونی 48
راجى تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي دزفول - روزانه دانشکده علوم پزشکي دزفول 1سال کانونی 7
اسمعيلى دزفولى تجربی شيمي -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول - شبانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 1سال کانونی 20
كريمى تجربی مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان - روزانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 2سال کانونی 24
ظهورسليمانى تجربی شيمي -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول - روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 1سال کانونی 9
بستان پيرا ریاضی فيزيك -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 13
طيب نيا تجربی شيمي -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول - روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 4سال کانونی 45
سقاى صحرانورد تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شيراز - روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 20
اسكندرى ریاضی مديريت بازرگاني -دانشگاه ايلام - شبانه دانشگاه ايلام 2سال کانونی 34
معرف زاده ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه شهيدچمران -اهواز - روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 8
زيبايى نسب ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه ايلام - روزانه دانشگاه ايلام 6سال کانونی 100
يزدى ریاضی مهندسي كشاورزي -اب -دانشگاه زابل - شبانه دانشگاه زابل 4سال کانونی 50
صاحب محمدى ریاضی مديريت بازرگاني -دانشگاه ايلام - روزانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 9
وثوق نژاد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول - روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 1سال کانونی 14
نساروندممزايى تجربی حسابداري -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان - روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 5
طالب قصاب تجربی زيست شناسي -دانشگاه اراك - شبانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 11
انورين ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه شهيدچمران -اهواز - روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 3سال کانونی 50
دوابى ریاضی شيمي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 2سال کانونی 19
كيوان ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 17
روزى طلب تجربی زيست شناسي -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان - روزانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 1سال کانونی 16
ديانى تجربی شيمي -دانشگاه جيرفت - شبانه دانشگاه جيرفت 3سال کانونی 44
جوى تجربی زيست شناسي -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر - شبانه دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر 1سال کانونی 15
شمس بالنجانى تجربی مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 3سال کانونی 34
ياس ریاضی كتابداري واطلاع رساني -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 18
اكبرى تونى تجربی زمين شناسي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 9
حسين پور قلعه عبدشاهى ریاضی مهندسي كشاورزي -اب -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -اهواز - روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين - اهواز 2سال کانونی 27
يزدان پرست ریاضی علوم اقتصادي -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد - روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 2سال کانونی 35
مختارى تجربی شيمي -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول - روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 2سال کانونی 6
عسگرى تجربی مهندسي فضاي سبز-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -اهواز - روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين - اهواز 2سال کانونی 34
خراسانى فر ریاضی مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -اهواز - روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين - اهواز 1سال کانونی 16
فرخ وندچهارلنگ تجربی شيمي -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول - روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 1سال کانونی 16
مردسلطانى ریاضی علوم اقتصادي -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر - شبانه دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر 1سال کانونی 16
جبارى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه شاهرود - شبانه دانشگاه شاهرود 3سال کانونی 8
رضائى تجربی زيست شناسي -دانشگاه زابل - شبانه دانشگاه زابل 1سال کانونی 15
مظفرى فر ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه رازي -كرمانشاه - شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 15
احسانى فرد ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه شهيدچمران -اهواز - روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 11
بابائى بزاز ریاضی مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -اهواز - روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين - اهواز 2سال کانونی 29
خان بابا ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه لرستان -خرم اباد - روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 13
شيرعلى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه شهيدچمران -اهواز - شبانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 18
زادشير انسانی فلسفه وحكمت اسلامي -دانشگاه زنجان - روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 14
استوارى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول - شبانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 1سال کانونی 6
عبدالهى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه لرستان -خرم اباد - روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 16
اطهرى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول - شبانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 1سال کانونی 16
كرامت زاده ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول - روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 1سال کانونی 12
جولاپور ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول - روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 1سال کانونی 17
پاپى مرد تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -اهواز - روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين - اهواز 1سال کانونی 19
جوادچاوشى تجربی زيست شناسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 18
شريعتى زاده تجربی مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -اهواز - روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين - اهواز 2سال کانونی 24
ادريسى تجربی شيمي -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول - شبانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 1سال کانونی 18
نورى تجربی مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر - روزانه دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر 1سال کانونی 10
همتيان زاده تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -اهواز - روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين - اهواز 2سال کانونی 15
عباسى الياسى تجربی هوشبري -دانشكده علوم پزشكي دزفول - روزانه دانشکده علوم پزشکي دزفول 1سال کانونی 17
قربانيان تجربی مهندسي منابع طبيعي -مديريت مناطق خشك وبيابان -دانشگاه سمنان - روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 11
سليمانى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه جيرفت - شبانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 20
خامسى تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان - شبانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 20
پرور تجربی زمين شناسي -دانشگاه لرستان -خرم اباد - روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 13
حرى تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -اهواز - روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين - اهواز 1سال کانونی 14
رضوى نتاج ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه ولايت -ايرانشهر - شبانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 1سال کانونی 15
اتش دار تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه لرستان -خرم اباد - روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 10
منعمى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه لرستان -خرم اباد - روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 16
بلوطى تجربی مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -مجتمع اموزش عالي سراوان - شبانه مجتمع آموزش عالي سراوان 2سال کانونی 22