قائميه

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر قائميه

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
جوكار ابراهيم ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 4سال کانونی 79
سلطاني علي ریاضی مهندسي عمران -مركزاموزش عالي استهبان - روزانه مرکز آموزش عالي استهبان 1سال کانونی 19
محمدي سيروس ریاضی مهندسي مكانيك -دانشكده فني ومهندسي گلپايگان - روزانه دانشکده فني و مهندسي گلپايگان 1سال کانونی 19
رئيسى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 19
كاظمى ریاضی مهندسي دريا-دانشگاه صنعتي مالك اشتر-وابسته به وزارت دفاع - روزانه دانشگاه صنعتي مالک اشتر - وابسته به وزارت دفاع 1سال کانونی 18
بشيرى گشتاسب تجربی مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /-دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال کانونی 36
انصارى ریاضی مهندسي معدن -دانشكده فني ومهندسي اراك - روزانه دانشکده فني و مهندسي اراک 1سال کانونی 16
كريمى انسانی مديريت وبازرگاني دريايي -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر - شبانه دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر 1سال کانونی 17
همتى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 19
عليزاده ریاضی مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي -دانشگاه جهرم - روزانه دانشگاه جهرم 1سال کانونی 19
محمدى ریاضی مهندسي كشاورزي -اب -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 3سال کانونی 42
صفر پور ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 3سال کانونی 24