فراشبند

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر فراشبند

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
جوكار راضيه انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه شيراز - روزانه دانشگاه شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 17
كاوياني محمد ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي شيراز - روزانه دانشگاه صنعتي شيراز 3سال از دوم دبيرستان 37
زارع فاطمه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 6سال از دوم راهنمايي 97
جمشيدي مريم زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - شبانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 13
اميري مصيب تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 19
كاوياني فهيمه انسانی علوم تربيتي -دانشگاه شيراز - روزانه دانشگاه شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 20
غلامي حقيقي حسن ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه ملاير - روزانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 20
حسيني محمد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران - روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 10
كاوياني محمدعلي ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران - روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 38
جوكار محدثه انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 4سال از اول دبيرستان 65
رنجبر علي تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 18
هوشيار ناهيد زبان اموزش زبان انگليسي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال از چهارم دبيرستان 15
اكبري علم دارلو امنه انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان - روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال از چهارم دبيرستان 16
احمدي سيدرضا انسانی حسابداري -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال از سوم دبيرستان 16
مزارعي علي ریاضی مهندسي ايمني -دانشگاه صنعت نفت - روزانه دانشگاه صنعت نفت 1سال از چهارم دبيرستان 19
جمشيدي ارش ریاضی فيزيك -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 12
محمدي احمدرضا ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 3سال از دوم دبيرستان 37
نصيري حسين ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سيرجان - روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 5سال از سوم راهنمايي 77
ويسي فراشبندي ارش ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اراك - روزانه دانشگاه اراک 1سال از چهارم دبيرستان 20
نادرپوركوهي احسان ریاضی مهندسي برق -دانشگاه سمنان - روزانه دانشگاه سمنان 2سال از سوم دبيرستان 36
حسنى ریاضی مهندسي برق -مركزاموزش عالي اقليد - روزانه مرکز آموزش عالي اقليد 3سال از دوم دبيرستان 46
درخشان تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 3سال از دوم دبيرستان 56
نوشادى ریاضی مهندسي نفت -مركزاموزش عالي لامرد - شبانه مرکز آموزش عالي لامرد 2سال از سوم دبيرستان 35
روستا زبان مترجمي زبان انگليسي -مجتمع اموزش عالي بم - شبانه مجتمع آموزش عالي بم 1سال از چهارم دبيرستان 14
موسوى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جهرم - روزانه دانشگاه علوم پزشکي جهرم 1سال از چهارم دبيرستان 18
رحيمى رضائى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جهرم - روزانه دانشگاه علوم پزشکي جهرم 1سال از چهارم دبيرستان 20
كرمى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -مجتمع اموزش عالي اردكان - شبانه مجتمع آموزش عالي اردکان 1سال از چهارم دبيرستان 17
لاجوردي اصل محمدقاسم ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تفرش - روزانه دانشگاه تفرش 1سال از چهارم دبيرستان 19
مزارعي پريسا تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 18
اكبرى انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - شبانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال از چهارم دبيرستان 17
ميرزائيان تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 17
پوراسمي جاني ابادي مهوش تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 1سال از چهارم دبيرستان 19
قاسمى نژاد تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 17
اميرى پور ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال از چهارم دبيرستان 17
حيدرى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه زابل - روزانه دانشگاه زابل 1سال از چهارم دبيرستان 18
بذرگرلوكوهى انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه جهرم - روزانه دانشگاه جهرم 1سال از چهارم دبيرستان 19
نادرپور كوهى تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال از سوم دبيرستان 43
عاليشوندى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه جهرم - شبانه دانشگاه جهرم 3سال از دوم دبيرستان 45
كريمى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه ولايت -ايرانشهر - روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 2سال از سوم دبيرستان 36
رحيمى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 1سال از چهارم دبيرستان 18
ذوالفقارلو كوهى تجربی اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي گراش - روزانه دانشکده علوم پزشکي گراش 1سال از چهارم دبيرستان 19
رضايى نوجينى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه نيشابور - روزانه دانشگاه نيشابور 3سال از دوم دبيرستان 36
محمدى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد - شبانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 1سال از چهارم دبيرستان 19
آقائى كوهى ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 16
حسن پور ریاضی مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي -دانشگاه جيرفت - شبانه دانشگاه جيرفت 1سال از چهارم دبيرستان 20
پورترك تجربی مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه فسا - روزانه دانشگاه فسا 2سال از سوم دبيرستان 30
نوشادى تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال از سوم دبيرستان 36
صبور انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 6سال از دوم راهنمايي 88
غريبى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه شيراز - روزانه دانشگاه شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 21
يارى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 2سال از سوم دبيرستان 35
احمدى اسلام لو تجربی زيست شناسي -دانشگاه زابل - شبانه دانشگاه زابل 1سال از چهارم دبيرستان 18
اميرپورى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه شيراز - روزانه دانشگاه شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 19
نظريان ریاضی رياضيات وكاربردها-مجتمع اموزش عالي بم - شبانه مجتمع آموزش عالي بم 1سال از چهارم دبيرستان 20
آقايى كوهى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - شبانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 3سال از دوم دبيرستان 55
نوشادى تجربی مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - شبانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 16
قياسى تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال از چهارم دبيرستان 10
معصومى هيبت لو تجربی مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان - روزانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 1سال از چهارم دبيرستان 13
حسينى تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه زابل - شبانه دانشگاه زابل 3سال از دوم دبيرستان 27
مرادى علمدارلو تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - شبانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 17
مهرابى كوهى تجربی مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال از چهارم دبيرستان 17