اوز

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر اوز

صديقي عبدالشكور

صديقي عبدالشكور

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
خادمي مينا

خادمي مينا

مديريت صنعتي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
احراري شميمه

احراري شميمه

مهندسي برق -دانشگاه يزد - روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
رجائي صبريه

رجائي صبريه

مهندسي شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
راستي ليلا

راستي ليلا

حسابداري -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
شمسي احمد

شمسي احمد

مهندسي شيمي -دانشگاه اصفهان - روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
صحرانورد سنا

صحرانورد سنا

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس - روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
پرهيزگار محمد

پرهيزگار محمد

مهندسي معماري -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - شبانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
كارياني سبحان

كارياني سبحان

مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
روستائي احسان

روستائي احسان

مددكاري اجتماعي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران - روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
كارگر

كارگر

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
اعتماد

اعتماد

فيزيك -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه

2سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
حقيقتيان

حقيقتيان

تاريخ -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
رسولى

رسولى

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-بندرعباس - تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
روستايى

روستايى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي جهرم - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رحيمي مريم

رحيمي مريم

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي گراش - روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
خليلى

خليلى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي جهرم - روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
سليم

سليم

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
خادمى

خادمى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه شيراز - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
كوشش

كوشش

مهندسي كشاورزي -اب -دانشگاه فسا - روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
احرارى

احرارى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي سمنان - روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
على زاده

على زاده

علوم تربيتي -پرديس بنت الهدي صدر-بوشهر - تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
صفى

صفى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي زند-شيراز - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
خضرى

خضرى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه جهرم - شبانه

4سال کانونی / 79 آزمون

ریاضی
وحدانى

وحدانى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي زند-شيراز - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
زمانى

زمانى

مديريت دولتي -دانشگاه ولايت -ايرانشهر - شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه ياسوج - شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
آوازه

آوازه

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه زابل - شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی