خنج

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر خنج

ابونجمي سحر

ابونجمي سحر

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه شيراز - روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

زبان
صالحي زينب

صالحي زينب

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
زاهديان داوود

زاهديان داوود

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جهرم - روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
زماني نسترن

زماني نسترن

مهندسي برق -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

ریاضی
نورسته نيلوفر

نورسته نيلوفر

مهندسي شيمي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل - روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
خلوتي حسين

خلوتي حسين

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سيرجان - شبانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
افتخار سميرا

افتخار سميرا

علوم تربيتي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
حسيني عادل

حسيني عادل

علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -شيراز - تربيت معلم

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
جم نژاد

جم نژاد

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
ولى پور

ولى پور

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي جهرم - روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
ميرزائى

ميرزائى

روانشناسي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
ميرزاخانلوئي عبدالصمد

ميرزاخانلوئي عبدالصمد

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي كرمانشاه - روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
اتباعى

اتباعى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي حافظ-شيراز - غيرانتفاعي

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
ضيائى

ضيائى

هوشبري -دانشكده علوم پزشكي گراش - روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
اسدى

اسدى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي اپادانا-شيراز - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
كريمي سعيد

كريمي سعيد

مهندسي دريا-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
قهرمانلو

قهرمانلو

اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي گراش - روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
كمال پور

كمال پور

دبيري زيست شناسي -پرديس شهيدرجايي -شيراز - تربيت معلم

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
غفارى

غفارى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي جهرم - روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
اتباعى

اتباعى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود - روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
كمال پور

كمال پور

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي جهرم - روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
همتى ساروئى

همتى ساروئى

مهندسي بهداشت محيط-دانشكده علوم پزشكي خلخال - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مومنى

مومنى

علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري وابسته به قوه قضاييه - روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
تقى پور

تقى پور

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
صفائى

صفائى

مهندسي منابع طبيعي -مديريت مناطق خشك وبيابان -دانشگاه يزد - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه شيراز - روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
توكا

توكا

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
ذكاوت شعار

ذكاوت شعار

علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -شيراز - تربيت معلم

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
اتباعى

اتباعى

شيمي -موسسه غيرانتفاعي خرد-بوشهر - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
اكبرى

اكبرى

مديريت اموربانكي -موسسه غيرانتفاعي قشم -قشم - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
ابونجمى

ابونجمى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه زابل - روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
اژدرى

اژدرى

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
صالحى

صالحى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه زابل - شبانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
زينلى

زينلى

علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -شيراز - تربيت معلم

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
شريفى

شريفى

مديريت بازرگاني -دانشگاه كردستان -سنندج - نيمه حضوري

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اتباعى

اتباعى

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -موسسه غيرانتفاعي كرمان -كرمان - غيرانتفاعي

5سال کانونی / 63 آزمون

تجربی