نورآباد ممسني

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر نورآباد ممسني

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
قائدي احسان انسانی حقوق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 11
نعمتي رضا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال کانونی 50
ميري شادي ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال کانونی 59
دهقان سيما انسانی حسابداري -دانشگاه شيراز - روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 43
گرجيان بهمياري پريسا انسانی حقوق -دانشگاه شيراز - روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 19
چوبينه مرتضي تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال کانونی 57
كرائي دنا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال کانونی 39
خسروي شبير ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 17
كريمي سعيد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 31
غلامي محمد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 19
قهرماني پويان تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال کانونی 42
گودرزي ويدا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 3سال کانونی 56
گودرزي سيمين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 3سال کانونی 54
احمدي محمد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 18
محمدي عبادالله تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال کانونی 41
سليماني سحر تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال کانونی 40
سادات سيدمجيد انسانی حقوق -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 18
جعفري زهرا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 3سال کانونی 61
خادميان محمدامين انسانی حقوق -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 14
هوشمندي فاطمه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 21
صادقي فهلياني سارا انسانی روانشناسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل - روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 4سال کانونی 38
جمشيدي نرگس تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 20
دستخوان مسعود انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 15
شاياني اصل مرتضي ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شيراز - روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 27
مظفري نيا فاطمه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 19
بادپا ارزو تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 4سال کانونی 58
گودرزي فر سامان انسانی علوم سياسي -دانشگاه شيراز - روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 33
قهرماني فرشاد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 3سال کانونی 49
دلاوري منفرد مهديه انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه شيراز - روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 19
ابطحيان پرديس تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جهرم - روزانه دانشگاه علوم پزشکي جهرم 3سال کانونی 33
موسوي سيداحمدرضا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شيراز - روزانه دانشگاه صنعتي شيراز 1سال کانونی 19
ميرزائي فهلياني نسيم تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج - روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 1سال کانونی 18
جمشيدي سيما تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج - روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 2سال کانونی 37
عزيزي ازاده تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1سال کانونی 17
موسوي رضا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي فسا - روزانه دانشگاه علوم پزشکي فسا 1سال کانونی 20
ضرغامي مهرزاد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1سال کانونی 19
قاسمي مهرناز تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج - روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 1سال کانونی 19
كشاورزي سامان تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1سال کانونی 20
حسيني مهرداد ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت - روزانه دانشگاه صنعت نفت 1سال کانونی 6
بوستاني سروش انسانی حسابداري -دانشگاه لرستان -خرم اباد - روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 14
سليماني ليلا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شيراز - روزانه دانشگاه صنعتي شيراز 2سال کانونی 43
حسيني نسرين تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 16
قهرماني محمد ریاضی علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري وابسته به قوه قضاييه - روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي - وابسته به قوه قضاييه 1سال کانونی 19
كشاورزي صديقه تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 23
پرويزي صمد انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 2سال کانونی 39
خليلي احسان تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 18
پوروحيد پگاه ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه خليج فارس -بوشهر - روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 3سال کانونی 42
رستمي طاهره انسانی علوم سياسي -دانشگاه شيراز - روزانه دانشگاه شيراز 3سال کانونی 47
كردستاني زهرا تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 20
رشيدي ايمان تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 15
زارعي سامان ریاضی مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي مالك اشتر-وابسته به وزارت دفاع - روزانه دانشگاه صنعتي مالک اشتر - وابسته به وزارت دفاع 1سال کانونی 16
اسدي ناديا ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 26
رنجبر ارش ریاضی مهندسي برق -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 2سال کانونی 31
انصاري ليلا تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 7
محمدي نسرين تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - شبانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 7
قاسمي وحيد ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 15
گودرزي زهرا ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال کانونی 17
زارعي پژمان انسانی مديريت وبازرگاني دريايي -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر - روزانه دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر 1سال کانونی 11
طاهري سجاد ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 9
حاجتي فرد علي انسانی علوم تربيتي -دانشگاه شيراز - روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 18
اميري موسي تجربی علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري وابسته به قوه قضاييه - روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي - وابسته به قوه قضاييه 3سال کانونی 53
همتي نژاد ناهيد انسانی علوم سياسي -دانشگاه ياسوج - روزانه دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 8
احمدي نور حميد انسانی مديريت صنعتي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 11
كاوسي مهروش تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 19
محمودي سارا انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه ياسوج - روزانه دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 19
رنجبر بهرنگ ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال کانونی 22
نيك بخت محمدهادي ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهركرد - روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 17
كاكي بوشهري عليرضا تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 32
بارسالاري مجتبي انسانی علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر - روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 22
طاهري كيارش تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه شيراز - روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 15
نصيري رويا تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج - روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 2سال کانونی 26
صادقي ارش انسانی مديريت صنعتي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - شبانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال کانونی 15
ميرزائي فرزاد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 3سال کانونی 44
كرمي شيما انسانی علوم سياسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 16
حيدري مسعود تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 20
كشاورزي وحيد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه جهرم - روزانه دانشگاه جهرم 3سال کانونی 50
اقدامي زهرا انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه ياسوج - شبانه دانشگاه ياسوج 3سال کانونی 51
چوبينه كيانوش ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي سيرجان - روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 2سال کانونی 29
امينيان هادي تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1سال کانونی 14
رضايى انسانی جغرافياوبرنامه ريزي روستايي -دانشگاه شيراز - روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 19
جابرانصاري ناهيد تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي جهرم - روزانه دانشگاه علوم پزشکي جهرم 1سال کانونی 21
گوارش علي ریاضی مهندسي برق -دانشگاه لرستان -خرم اباد - روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 12
سعيدي پور احسان انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 23
دشتيان فرشيد انسانی علوم سياسي -دانشگاه ياسوج - روزانه دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 18
باباخاني محمد ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان - روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 16
موسوي سيدحسن ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سيرجان - روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 18
محمودي فاطمه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 19
يوسفى انسانی تاريخ -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - شبانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 16
كوشا سحر تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 27
رحماني شيوا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي سيرجان - روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 2سال کانونی 41
دهقان ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان - روزانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 1سال کانونی 20
محمدى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 3سال کانونی 57
گودرزى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سيرجان - روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 18
ضرغامى انسانی علوم سياسي -دانشگاه ياسوج - شبانه دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 19
هوشمندى انسانی تاريخ -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 14
رحمانى تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران - روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 2سال کانونی 35
كشاورزى ریاضی فيزيك -دانشگاه كاشان - روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 16
ضرغامى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بيرجند - روزانه دانشگاه بيرجند 2سال کانونی 42
افشار ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان - روزانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 1سال کانونی 20
دهقانى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي گراش - روزانه دانشکده علوم پزشکي گراش 1سال کانونی 19
بهبودى انسانی علوم تربيتي -دانشگاه لرستان -خرم اباد - شبانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 22
آزادى فر تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال کانونی 18
جعفرى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي هويزه -سوسنگرد - روزانه دانشگاه صنعتي هويزه - سوسنگرد 1سال کانونی 16
كشاورزى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه زابل - روزانه دانشگاه زابل 2سال کانونی 32
حيدرى انسانی باستانشناسي -دانشگاه جيرفت - روزانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 15
احمدى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي هويزه -سوسنگرد - روزانه دانشگاه صنعتي هويزه - سوسنگرد 1سال کانونی 22
منفردى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج - روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 3سال کانونی 48
احمدى ریاضی حسابداري -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 2سال کانونی 24
موسوى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سيرجان - روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 2سال کانونی 25
كشاورزى تجربی حسابداري -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 18
رضايى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1سال کانونی 15
زندى ریاضی مهندسي برق -مركزاموزش عالي اقليد - روزانه مرکز آموزش عالي اقليد 1سال کانونی 20
اكبرى چم بلبل انسانی علوم سياسي -دانشگاه ياسوج - شبانه دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 14
ايزدى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه شيراز - روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 17
قاسمى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1سال کانونی 12
همتى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج - روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 1سال کانونی 12
موسوى انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - شبانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 14
شجاعيان انسانی مديريت جهانگردي -مجتمع اموزش عالي بم - شبانه مجتمع آموزش عالي بم 1سال کانونی 20
امامى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي فسا - روزانه دانشگاه علوم پزشکي فسا 1سال کانونی 19
كشاورزى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جهرم - روزانه دانشگاه علوم پزشکي جهرم 1سال کانونی 19
احمدى تجربی هوشبري -دانشكده علوم پزشكي گراش - روزانه دانشکده علوم پزشکي گراش 1سال کانونی 10
قاضى تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 17
دهقانى ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 18
دشتيان انسانی كتابداري واطلاع رساني -دانشگاه تبريز - شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 14
حيدرى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 3سال کانونی 44
اميرى تجربی حسابداري -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 18
اكبرى نيا انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه زنجان - روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 14
ايزدى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج - روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 1سال کانونی 16
احمدى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه زابل - شبانه دانشگاه زابل 1سال کانونی 12
زارعى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي فسا - روزانه دانشگاه علوم پزشکي فسا 1سال کانونی 6
حسينى ریاضی مخابرات والكترونيك دريايي -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر - شبانه دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر 1سال کانونی 16
زارعى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 18
توكلى تجربی مديريت وبازرگاني دريايي -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر - روزانه دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر 1سال کانونی 18
طباطبايى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وكلام اسلامي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 12
زارع ریاضی مخابرات والكترونيك دريايي -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر - روزانه دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر 2سال کانونی 35
صادقى تجربی مديريت دولتي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 3سال کانونی 48
كريمى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 11
اميرى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي قم - روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 3سال کانونی 48
حيدرى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي ياسوج - روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 1سال کانونی 11
محمودى ریاضی علوم اقتصادي -دانشگاه لرستان -خرم اباد - روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 12
سالارى ریاضی مهندسي كشاورزي -اب -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال کانونی 18
زارعى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1سال کانونی 18
قهرمانى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه شهيدچمران -اهواز - روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 15
خواجه ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 3سال کانونی 40
حسينى ریاضی مديريت دولتي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان - روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 5
حسينى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه ياسوج - شبانه دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 16
ارجمند تجربی مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه شيراز - روزانه دانشگاه شيراز 3سال کانونی 44
انصارى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وكلام اسلامي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - شبانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 11
محمودى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه ولايت -ايرانشهر - روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 1سال کانونی 17
ميرزايى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه بجنورد - روزانه دانشگاه بجنورد 1سال کانونی 9
بادپا تجربی شيمي -دانشگاه زابل - روزانه دانشگاه زابل 1سال کانونی 13
زارع خفرى ریاضی حسابداري -دانشگاه لرستان -خرم اباد - روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 18
دارابى تجربی شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - شبانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال کانونی 15
شنبدى تجربی مديريت وبازرگاني دريايي -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار - روزانه دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار 2سال کانونی 29
برزگرفهليانى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - شبانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 9
محمدى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه جهرم - شبانه دانشگاه جهرم 1سال کانونی 21
زارعى ریاضی علوم اقتصادي -دانشگاه لرستان -خرم اباد - روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 18
زارع خفرى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -اهواز - روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين - اهواز 1سال کانونی 20
اميرى تجربی حسابداري -دانشگاه لرستان -خرم اباد - روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 14
عزيزى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال کانونی 16
حسينى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شيراز - روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 8
زارعى ریاضی مهندسي برق -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي قوچان - روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي قوچان 4سال کانونی 47
زندى لك تجربی زمين شناسي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 15
هاشمى تجربی حسابداري -دانشگاه لرستان -خرم اباد - روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 18
بگدلى تجربی حسابداري -دانشگاه لرستان -خرم اباد - روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 18
رستمى ریاضی مديريت وبازرگاني دريايي -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار - روزانه دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار 1سال کانونی 8
خورشيدى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه ياسوج - روزانه دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 15
خليلى تجربی زيست شناسي -دانشگاه زابل - شبانه دانشگاه زابل 1سال کانونی 17
زارع خفرى تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه ياسوج - روزانه دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 21
بوستانى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال کانونی 15
رضايى تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه بيرجند - روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 22
انصارى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه زابل - شبانه دانشگاه زابل 1سال کانونی 16
پناهيان تجربی مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - شبانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 2سال کانونی 33
پناهيان تجربی مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال کانونی 24
موسوى تجربی مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان - شبانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 1سال کانونی 18
گشتاسبى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بيرجند - شبانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 12
رستمى فرد تجربی مهندسي منابع طبيعي -شيلات -مجتمع اموزش عالي گنبد - روزانه مجتمع آموزش عالي گنبد 1سال کانونی 15
رحمانى تجربی مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه جيرفت - روزانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 10
قربانى تجربی شيمي -دانشگاه جيرفت - شبانه دانشگاه جيرفت 3سال کانونی 50
جلالى تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه ياسوج - روزانه دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 20