لامرد

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر لامرد

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
مجرد مرضيه هنر عكاسي -دانشگاه سمنان - روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 15
عباسي احمدرضا ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران - روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال کانونی 45
روان بخش عيسي تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 2سال کانونی 41
اكبري محمدجواد ریاضی مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 16
احمدي پور فائقه ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 15
قاسم زاده سعيد تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال کانونی 35
تاج گردون مهدي ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 3سال کانونی 42
جمالي مسعود ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 32
دست افشان راضيه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 2سال کانونی 41
عشقي رامين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال کانونی 18
رضائي ابگلي جمشيد ریاضی فيزيك -دانشگاه شيراز - روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 16
كهن سال راضيه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج - روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 2سال کانونی 21
حسيني اقدس تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 2سال کانونی 19
احمدي سيدمحمد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه سمنان - روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 12
نكوزاد حسن ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران - روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 2سال کانونی 35
روشناس محمدنور ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 13
رهنما محمد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بجنورد - روزانه دانشگاه بجنورد 1سال کانونی 17
باقري علي تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 31
عامري عبدالعلي تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جهرم - روزانه دانشگاه علوم پزشکي جهرم 4سال کانونی 79
قائدي علي ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 2سال کانونی 31
خنجي طوبي ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 18
تديني پگاه تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 40
مير زهرا تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج - روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 1سال کانونی 17
سهيلي اميد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 18
حسيني سعيد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 13
رحيمي يوسف تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 4سال کانونی 71
توانا ناهيد تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 17
شرافت ریاضی فيزيك -دانشگاه جهرم - روزانه دانشگاه جهرم 2سال کانونی 32
مرادى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه فسا - شبانه دانشگاه فسا 4سال کانونی 57
تيموري هانيه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه فسا - روزانه دانشگاه فسا 1سال کانونی 11
كاشفي نيا رضا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بيرجند - روزانه دانشگاه بيرجند 2سال کانونی 24
ملك زاده تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال کانونی 13
احمدي نجمه تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي گراش - روزانه دانشکده علوم پزشکي گراش 1سال کانونی 17
برزگر ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سيرجان - روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 3سال کانونی 51
كرمى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال کانونی 57
غفارى تجربی هوشبري -دانشكده علوم پزشكي گراش - روزانه دانشکده علوم پزشکي گراش 4سال کانونی 75
بشارتيان ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه ياسوج - شبانه دانشگاه ياسوج 2سال کانونی 19
حاجى زاده تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي لارستان - روزانه دانشکده علوم پزشکي لارستان 3سال کانونی 46
عزيزى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 33
شعبانى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 10
رستگار ریاضی مهندسي اپتيك وليزر-دانشگاه بناب - روزانه دانشگاه بناب 2سال کانونی 38
عظيمى تجربی مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 7
صفايى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 21
مالكى مقدم ریاضی مهندسي دريا-دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر - روزانه دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر 1سال کانونی 16
انصارى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه خليج فارس -بوشهر - روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال کانونی 10
كوه زاد تراكمه تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 18
عبدالهى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه شيراز - روزانه دانشگاه شيراز 3سال کانونی 46
محمد صفرى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي جهرم - روزانه دانشگاه علوم پزشکي جهرم 1سال کانونی 19
صفرى تجربی زيست شناسي -دانشگاه دامغان - روزانه دانشگاه دامغان 2سال کانونی 8
عباسى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال کانونی 19
ابراهيمى ریاضی علوم مهندسي -دانشگاه سلمان فارسي -كازرون - روزانه دانشگاه سلمان فارسي - كازرون 2سال کانونی 26
مرادى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر - روزانه دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر 2سال کانونی 32
نورى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه جيرفت - روزانه دانشگاه جيرفت 2سال کانونی 30
محمدى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان - روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 5