آباده

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر آباده

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
منصوري جواد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 6سال کانونی 90
ملائي محمدرضا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران - روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال کانونی 30
غلامي عليرضا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 4سال کانونی 74
فرهمند اشكان ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال کانونی 37
شفيعي شيوا انسانی حقوق -دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 19
حسيني سيدامير ریاضی مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 13
برزگر عليرضا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 32
رهنما محمدعلي تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 3سال کانونی 36
جمالي منصوره تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 16
صباحت نگين زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه كاشان - روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 43
افسري زهرا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال کانونی 12
رحيمي رضائي الهام انسانی روانشناسي -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 36
علي جاني زهرا تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 2سال کانونی 32
منصوري محمدصادق تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 1سال کانونی 19
زاهدي دره شوري مهسا تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 19
اميري علي ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 18
بامداد زهرا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 2سال کانونی 22
زنده علي مجتبي ریاضی مهندسي برق -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 30
جعفري محمدمهدي ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شيراز - روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 30
محمدجاني علي تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال کانونی 31
مرادي علمدارلو مهوش ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شيراز - روزانه دانشگاه صنعتي شيراز 1سال کانونی 14
جباري ميلاد انسانی علوم سياسي -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 39
قريب مطلق مسعود تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 4سال کانونی 59
رفيعي عقيل تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 34
نعمتي فاطمه ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه شيراز - روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 19
دائي حسني مرضيه انسانی دبيري علوم اجتماعي -پرديس شهيدباهنر-شيراز - تربيت معلم پرديس شهيد باهنر - شيراز 2سال کانونی 39
بيدكي علي ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 16
شفيعي محمد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه اراك - روزانه دانشگاه اراک 5سال کانونی 84
عبدالهي محسن ریاضی مهندسي برق -مركزاموزش عالي اقليد - روزانه مرکز آموزش عالي اقليد 1سال کانونی 20
تصديقي انسيه تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 6سال کانونی 91
شجاعي محسن ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 15
نعمت اللهي فاطمه زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 2سال کانونی 25
اقارحيمي مجتبي ریاضی مهندسي برق -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 10
قنبري زكيه انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز - روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 18
حسيني شيدا ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه صنعتي شيراز - روزانه دانشگاه صنعتي شيراز 1سال کانونی 17
ائين زهرا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهركرد - روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 14
خاكسار عليرضا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهركرد - روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال کانونی 28
عباسي مرجان تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 28
سليمي شورباخورلو انيس ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 4سال کانونی 88
بيگي مجتبي ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - شبانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 2سال کانونی 32
محمدپورشورباخورلو گلناز ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال کانونی 18
توكلي محسن ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تفرش - روزانه دانشگاه تفرش 1سال کانونی 6
سبيلي علي ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه اراك - روزانه دانشگاه اراک 5سال کانونی 77
ميرزائي دوقزلو ميثم ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تفرش - روزانه دانشگاه تفرش 1سال کانونی 14
احمدي فاطمه ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه كاشان - روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 16
محمودي محمد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران - روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 1سال کانونی 16
عسكريان سجاد ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه اراك - روزانه دانشگاه اراک 2سال کانونی 26
ميرزانيا عاطفه ریاضی فيزيك -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 18
عطائي عيسي تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 31
استواري مينا ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 3سال کانونی 43
بخارائي محمدجواد تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 16
علي اكبري ندا تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج - روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 1سال کانونی 16
حق شناس نرجس تجربی پرستاري -دانشگاه شاهد-تهران - روزانه دانشگاه شاهد - تهران 1سال کانونی 20
نصيري محمدتقي تجربی هوشبري -دانشكده علوم پزشكي گراش - روزانه دانشکده علوم پزشکي گراش 2سال کانونی 42
مسعودي مژده تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 2سال کانونی 42
زارع مجتبي تجربی مديريت مالي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 36
اسدي يلدا تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 4سال کانونی 52
تيموري نوين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تفرش - روزانه دانشگاه تفرش 2سال کانونی 14
عسكريان محمدرضا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه گلستان -گرگان - روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال کانونی 17
اسدي مرجان ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تفرش - روزانه دانشگاه تفرش 1سال کانونی 20
لطفي ازاد جواد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان - روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 3سال کانونی 52
شريفي شايان تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 15
توكل ماجد ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه تفرش - روزانه دانشگاه تفرش 2سال کانونی 40
عباس نيا سينا ریاضی مهندسي اپتيك وليزر-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 4سال کانونی 71
خسروي حميده تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي گراش - روزانه دانشکده علوم پزشکي گراش 1سال کانونی 18
زارع مجتبي انسانی حقوق -دانشگاه زابل - روزانه دانشگاه زابل 1سال کانونی 14
زارعي اذين ریاضی مهندسي اپتيك وليزر-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 19
نصيري نعمت اله تجربی اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي لارستان - روزانه دانشکده علوم پزشکي لارستان 2سال کانونی 41
فرخى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 10
بهرامى نژاد علمدارلو ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بيرجند - روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 14
سعادت تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 4سال کانونی 55
طالبى اسفندارانى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سيرجان - روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 14
ارجمند تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 3سال کانونی 43
سلطانى فر ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان -اصفهان - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان - اصفهان 1سال کانونی 9
مقامى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 17
كاظمى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بابل - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال کانونی 43
يزدانى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 2سال کانونی 6
چتر عنبرين تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 4سال کانونی 46
صفائى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 18
خليلى انسانی دبيري الهيات ومعارف اسلامي -پرديس شهيدرجايي -شيراز - تربيت معلم پرديس شهيد رجايي - شيراز 4سال کانونی 56
رمضانى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 2سال کانونی 36
لطفعليان ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 14
حاتمى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه شيراز - روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 24
دانشور ریاضی مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه شيراز - روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 20
مسعودى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 11
رحيمى ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه سلمان فارسي -كازرون - روزانه دانشگاه سلمان فارسي - كازرون 3سال کانونی 46
سليمى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 15
ساريخانى ریاضی فيزيك -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل - روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 15
رعيتى ریاضی علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-شيراز - تربيت معلم پرديس شهيد باهنر - شيراز 1سال کانونی 18
جنتى تجربی علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-يزد - تربيت معلم پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 1سال کانونی 14
حسينى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 8
صبورى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه فسا - شبانه دانشگاه فسا 2سال کانونی 32
فتاحى انسانی علوم اقتصادي -موسسه غيرانتفاعي علامه قزويني -قزوين - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي علامه قزويني - قزوين 1سال کانونی 15
نجفى علمدارلو ریاضی علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-يزد - تربيت معلم پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 1سال کانونی 18
يزدان پناه تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 6سال کانونی 103
محمدى ریاضی مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني -اصفهان - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني - اصفهان 4سال کانونی 52
كرمى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 26
احمدى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 20
فردوسيان ریاضی علوم مهندسي -دانشگاه سلمان فارسي -كازرون - روزانه دانشگاه سلمان فارسي - كازرون 1سال کانونی 18
رحمانى فرد ریاضی مهندسي كشاورزي -اب -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 22
صابرى تجربی زيست شناسي -دانشگاه شيراز - روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 22
بيات ریاضی فيزيك -دانشگاه جهرم - روزانه دانشگاه جهرم 1سال کانونی 10
طاهرى تجربی شيمي -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان - روزانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 1سال کانونی 10
منصورى تجربی زيست شناسي -دانشگاه دامغان - روزانه دانشگاه دامغان 3سال کانونی 48
صادقى تجربی دبيري شيمي -پرديس شهيدرجايي -شيراز - تربيت معلم پرديس شهيد رجايي - شيراز 1سال کانونی 12
عزيز خانى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله 1سال کانونی 18
عرب شيبانى ریاضی مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري سپاهان -اصفهان - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي علوم و فناوري سپاهان - اصفهان 1سال کانونی 6
زارع امامى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي - يزد 2سال کانونی 15
خليفه ریاضی فيزيك -دانشگاه جهرم - شبانه دانشگاه جهرم 2سال کانونی 19
خجسته شورباخورلو ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي علامه ناييني -نايين - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي علامه ناييني - نائين 1سال کانونی 6
هاشمى پور تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 4سال کانونی 29
تقى زاده تجربی زيست شناسي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 15
ميرزائى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه ياسوج - روزانه دانشگاه ياسوج 2سال کانونی 16
نعمت الهى ریاضی علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-يزد - تربيت معلم پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 1سال کانونی 20
همتى تجربی مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه شيراز - روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 31
رحيمى رضائى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه شهركرد - شبانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 15
جنتى ریاضی مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي زند-شيراز - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي زند - شيراز 1سال کانونی 7
نيكو تجربی مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي امام جواد/ع /-يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي امام جواد(ع) - يزد 1سال کانونی 8
منصورى تجربی شيمي -موسسه غيرانتفاعي پارس -مهرفارس - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي پارس - مهرفارس 1سال کانونی 16
نيكبخت مباركه ریاضی مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي حافظ-شيراز - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي حافظ - شيراز 1سال کانونی 20
نعمت الهى ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري سپاهان -اصفهان - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي علوم و فناوري سپاهان - اصفهان 1سال کانونی 10
مرادى ریاضی مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي بعثت -كرمان - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي بعثت - كرمان 1سال کانونی 10
اوليائى ریاضی مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي اپادانا-شيراز - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي آپادانا - شيراز 3سال کانونی 19
ايزدى ریاضی مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي ارم -شيراز - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي ارم - شيراز 1سال کانونی 9
رستمى تجربی كتابداري واطلاع رساني -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 18
عرب شيبانى تجربی مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه شيراز - روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 6
محمودى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه جهرم - شبانه دانشگاه جهرم 2سال کانونی 34
فرخى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه جهرم - شبانه دانشگاه جهرم 1سال کانونی 16
سترگ ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه جهرم - شبانه دانشگاه جهرم 2سال کانونی 25
فرخى تجربی مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه ياسوج - شبانه دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 7
جان نثار ریاضی فيزيك مهندسي -موسسه غيرانتفاعي خيام -مشهد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي خيام - مشهد 1سال کانونی 14
جعفرى ندوشن ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه ياسوج - شبانه دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 10
جعفرى ریاضی مديريت اموربانكي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي - يزد 1سال کانونی 6
قيطانى تجربی تربيت معلم قران مجيد-دانشكده معارف قراني اصفهان /غيرانتفاعي / - غيرانتفاعي دانشكده معارف قرآني (غيرانتفاعي) - اصفهان 1سال کانونی 19
كوشا تجربی مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي - يزد 1سال کانونی 10