نظرآباد

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر نظرآباد

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
نصيري اسايش مريم انسانی حقوق -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 4سال از اول دبيرستان 89
باران چشمه زهرا زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 4سال از اول دبيرستان 78
تيموري فريبا انسانی حقوق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 68
قرباني شيما تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 5سال از سوم راهنمايي 99
حسين زاده رضا انسانی حقوق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 24
صادق پور فرهنگ زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه خوارزمي تهران - روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 1سال از چهارم دبيرستان 25
مهين دهقان محمد ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران - روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 3سال از دوم دبيرستان 62
پيشگاهي فاطمه زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه گيلان -رشت - روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 23
يگانه نوبخت معصومه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 4سال از اول دبيرستان 86
اردوخاني سعيد ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 3سال از دوم دبيرستان 60
باقري شاد مهدي ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعت اب وبرق /شهيدعباسپور/تهران - روزانه دانشگاه صنعت آب و برق(شهيد عباسپور) - تهران 2سال از سوم دبيرستان 46
غفاري سميرا انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه خوارزمي تهران - روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 3سال از دوم دبيرستان 66
گوزلي زهرا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعت اب وبرق /شهيدعباسپور/تهران - روزانه دانشگاه صنعت آب و برق(شهيد عباسپور) - تهران 4سال از اول دبيرستان 88
اصل روستا ساجده ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران - روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 46
هاشمي قزلبلاغ هاجر انسانی حقوق -دانشگاه سمنان - روزانه دانشگاه سمنان 4سال از اول دبيرستان 66
حاجي رضائي ابراهيم ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 41
رادپور نگار تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 4سال از اول دبيرستان 87
ناصرزعيم علي ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران - روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 44
سيفي مرضيه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 23
اينانلويغمولو فرشيد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج - روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 3سال از دوم دبيرستان 18
احمدخاني فاطمه انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /قزوين - روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 3سال از دوم دبيرستان 58
مرادي حصاري اميرمحمد زبان اموزش زبان انگليسي -دانشگاه مازندران -بابلسر - روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال از سوم دبيرستان 24
اصل فلاح پرنيان ریاضی فيزيك -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 5سال از سوم راهنمايي 91
حسيني پرشكوه سيدرسول ریاضی فيزيك -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 3سال از دوم دبيرستان 66
فضلي محسن تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 2سال از سوم دبيرستان 26
مقدم مهناز ریاضی مهندسي برق -دانشكده فني وحرفه اي دختران دكترشريعتي - روزانه دانشکده فني وحرفه اي دختران تهران (دكتر شريعتي) 4سال از اول دبيرستان 57
خمسه ليلا انسانی علوم سياسي -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 20
برزگري اسايش پريسا تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 4سال از اول دبيرستان 89
محمودي پوريا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه زنجان - روزانه دانشگاه زنجان 2سال از سوم دبيرستان 39
حسيني سيدمرتضي ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي همدان - روزانه دانشگاه صنعتي همدان 3سال از دوم دبيرستان 57
شريفي مجيد تجربی دامپزشكي -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 19
نادري انكورد سيروان ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تفرش - روزانه دانشگاه تفرش 1سال از چهارم دبيرستان 18
قديمي سمانه انسانی روانشناسي -دانشگاه زنجان - روزانه دانشگاه زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 15
نوروزي هادي ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تفرش - روزانه دانشگاه تفرش 1سال از چهارم دبيرستان 25
مقيمي پريسا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه زنجان - روزانه دانشگاه زنجان 4سال از اول دبيرستان 77
خيام دار مريم ریاضی مهندسي رباتيك -دانشگاه صنعتي همدان - روزانه دانشگاه صنعتي همدان 6سال از دوم راهنمايي 75
عزتي راد ارزو تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 6سال از دوم راهنمايي 98
جعفرپور پيمان ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه ملاير - روزانه دانشگاه ملاير 2سال از سوم دبيرستان 29
عسگري زليخا تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين - روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 2سال از سوم دبيرستان 41
اقامحمدي مريم ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه زنجان - شبانه دانشگاه زنجان 4سال از اول دبيرستان 88
ايمان پور مصطفي تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال از سوم دبيرستان 41
نبي لودشيري حميد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بجنورد - روزانه دانشگاه بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 14
زعيم دار مجتبي تجربی مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 23
اقبال زاده بهاره تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 2سال از سوم دبيرستان 33
زعيم دار فاطمه تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 2سال از سوم دبيرستان 22
حسني اصل سهيلا تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال از چهارم دبيرستان 18
رحيميان ربابه ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بناب - روزانه دانشگاه بناب 2سال از سوم دبيرستان 44
عزيزى رزانى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 1سال از چهارم دبيرستان 18
خدابنده لو تجربی كاردرماني -دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران - روزانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران 2سال از سوم دبيرستان 44
بيات ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه بجنورد - روزانه دانشگاه بجنورد 4سال از اول دبيرستان 37
توده زعيم ریاضی فيزيك -دانشگاه سمنان - روزانه دانشگاه سمنان 5سال از سوم راهنمايي 99
رنجبرپور انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 23
رشوندآوه ئى ریاضی مديريت صنعتي -دانشگاه شاهرود - روزانه دانشگاه شاهرود 3سال از دوم دبيرستان 56
نباتى ریاضی مهندسي كشاورزي -اب -دانشگاه زنجان - روزانه دانشگاه زنجان 3سال از دوم دبيرستان 61
خسرو پور تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال از چهارم دبيرستان 25
ميرزايى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال از سوم دبيرستان 31
خسروانى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج - روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 1سال از چهارم دبيرستان 17
غديرى تجربی مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 4سال از اول دبيرستان 76
بدرى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اراك - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 5سال از سوم راهنمايي 96
عربلو ریاضی فيزيك -دانشگاه دامغان - شبانه دانشگاه دامغان 1سال از چهارم دبيرستان 23
سرفلاح تجربی شيمي -دانشگاه زنجان - شبانه دانشگاه زنجان 5سال از سوم راهنمايي 84
داسدار تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج - روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 5سال از سوم راهنمايي 77
مكوندى تجربی گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال از چهارم دبيرستان 19
سيفى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال از چهارم دبيرستان 22
ربانى تجربی حسابداري -دانشگاه سمنان - روزانه دانشگاه سمنان 5سال از سوم راهنمايي 83
محققى نيا تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال از سوم دبيرستان 42
ولى پور تجربی زيست شناسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 18
بيگدلى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 18
لطفى ميثاقى تجربی زمين شناسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 22
باقرى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه زنجان - روزانه دانشگاه زنجان 2سال از سوم دبيرستان 18
ملكى تجربی مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -اموزشكده محيطزيست -وابسته به سازمان حفاظت محيطكرج - روزانه آموزشکده محيط زيست وابسته به سازمان حفاظت محيط - کرج 1سال از چهارم دبيرستان 23
نعمتى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه سمنان - روزانه دانشگاه سمنان 2سال از سوم دبيرستان 35
يگان تجربی مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي -گرگان - روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 22
نصيرى تجربی زمين شناسي -دانشگاه دامغان - روزانه دانشگاه دامغان 2سال از سوم دبيرستان 21
زينى تجربی شيمي -دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 1سال از چهارم دبيرستان 18