نظرآباد

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر نظرآباد

نصيري اسايش مريم

نصيري اسايش مريم

حقوق -دانشگاه تهران - روزانه

4سال کانونی / 89 آزمون

انسانی
باران چشمه زهرا

باران چشمه زهرا

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - روزانه

4سال کانونی / 78 آزمون

زبان
تيموري فريبا

تيموري فريبا

حقوق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - روزانه

3سال کانونی / 68 آزمون

انسانی
قرباني شيما

قرباني شيما

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه

5سال کانونی / 99 آزمون

تجربی
حسين زاده رضا

حسين زاده رضا

حقوق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
صادق پور فرهنگ

صادق پور فرهنگ

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه خوارزمي تهران - روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

زبان
مهين دهقان محمد

مهين دهقان محمد

مهندسي صنايع -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران - روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
پيشگاهي فاطمه

پيشگاهي فاطمه

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه گيلان -رشت - روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

زبان
يگانه نوبخت معصومه

يگانه نوبخت معصومه

مهندسي برق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - روزانه

4سال کانونی / 86 آزمون

ریاضی
اردوخاني سعيد

اردوخاني سعيد

مهندسي مواد-دانشگاه تهران - روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
باقري شاد مهدي

باقري شاد مهدي

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعت اب وبرق /شهيدعباسپور/تهران - روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
غفاري سميرا

غفاري سميرا

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه خوارزمي تهران - روزانه

3سال کانونی / 66 آزمون

انسانی
گوزلي زهرا

گوزلي زهرا

مهندسي برق -دانشگاه صنعت اب وبرق /شهيدعباسپور/تهران - روزانه

4سال کانونی / 88 آزمون

ریاضی
اصل روستا ساجده

اصل روستا ساجده

مهندسي معماري -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران - روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
هاشمي قزلبلاغ هاجر

هاشمي قزلبلاغ هاجر

حقوق -دانشگاه سمنان - روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

انسانی
حاجي رضائي ابراهيم

حاجي رضائي ابراهيم

مهندسي عمران -دانشگاه يزد - روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
رادپور نگار

رادپور نگار

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه

4سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
ناصرزعيم علي

ناصرزعيم علي

مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران - روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
سيفي مرضيه

سيفي مرضيه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود - روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
اينانلويغمولو فرشيد

اينانلويغمولو فرشيد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج - روزانه

3سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
احمدخاني فاطمه

احمدخاني فاطمه

فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /قزوين - روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

انسانی
مرادي حصاري اميرمحمد

مرادي حصاري اميرمحمد

اموزش زبان انگليسي -دانشگاه مازندران -بابلسر - روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

زبان
اصل فلاح پرنيان

اصل فلاح پرنيان

فيزيك -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - روزانه

5سال کانونی / 91 آزمون

ریاضی
حسيني پرشكوه سيدرسول

حسيني پرشكوه سيدرسول

فيزيك -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه

3سال کانونی / 66 آزمون

ریاضی
فضلي محسن

فضلي محسن

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان - روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
مقدم مهناز

مقدم مهناز

مهندسي برق -دانشكده فني وحرفه اي دختران دكترشريعتي - روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
خمسه ليلا

خمسه ليلا

علوم سياسي -دانشگاه تهران - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
برزگري اسايش پريسا

برزگري اسايش پريسا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان - روزانه

4سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
محمودي پوريا

محمودي پوريا

مهندسي برق -دانشگاه زنجان - روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
حسيني سيدمرتضي

حسيني سيدمرتضي

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي همدان - روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
شريفي مجيد

شريفي مجيد

دامپزشكي -دانشگاه تهران - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نادري انكورد سيروان

نادري انكورد سيروان

مهندسي عمران -دانشگاه تفرش - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
قديمي سمانه

قديمي سمانه

روانشناسي -دانشگاه زنجان - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
نوروزي هادي

نوروزي هادي

مهندسي عمران -دانشگاه تفرش - روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
مقيمي پريسا

مقيمي پريسا

مهندسي برق -دانشگاه زنجان - روزانه

4سال کانونی / 77 آزمون

ریاضی
خيام دار مريم

خيام دار مريم

مهندسي رباتيك -دانشگاه صنعتي همدان - روزانه

6سال کانونی / 75 آزمون

ریاضی
عزتي راد ارزو

عزتي راد ارزو

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه

6سال کانونی / 98 آزمون

تجربی
اقائي حميد

اقائي حميد

دبيري زبان وادبيات فارسي -پرديس شهيدمفتح -شهرري - تربيت معلم

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
جعفرپور پيمان

جعفرپور پيمان

مهندسي عمران -دانشگاه ملاير - روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
عسگري زليخا

عسگري زليخا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين - روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
توسليان ريحانه

توسليان ريحانه

مهندسي صنايع -دانشگاه غيرانتفاعي علم وفرهنگ -تهران - غيرانتفاعي

4سال کانونی / 78 آزمون

ریاضی
اقامحمدي مريم

اقامحمدي مريم

مهندسي شيمي -دانشگاه زنجان - شبانه

4سال کانونی / 88 آزمون

ریاضی
ايمان پور مصطفي

ايمان پور مصطفي

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
زينتي بهرام

زينتي بهرام

دبيري زبان وادبيات عرب -پرديس حكيم ابوالقاسم فردوسي -كرج - تربيت معلم

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
نبي لودشيري حميد

نبي لودشيري حميد

مهندسي برق -دانشگاه بجنورد - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
زعيم دار مجتبي

زعيم دار مجتبي

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه تهران - روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
اقبال زاده بهاره

اقبال زاده بهاره

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان - روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
زعيم دار فاطمه

زعيم دار فاطمه

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان - روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
حسيني سيده زهرا

حسيني سيده زهرا

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند - غيرانتفاعي

6سال کانونی / 73 آزمون

ریاضی
حسني اصل سهيلا

حسني اصل سهيلا

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رضائي اسايش محسن

رضائي اسايش محسن

دبيري رياضي -پرديس شهيدمفتح -شهرري - تربيت معلم

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
رحيميان ربابه

رحيميان ربابه

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بناب - روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
عزيزى رزانى

عزيزى رزانى

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه قم - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
خدابنده لو

خدابنده لو

كاردرماني -دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران - روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
ملك پور

ملك پور

مهندسي عمران -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
بيات

بيات

مهندسي صنايع -دانشگاه بجنورد - روزانه

4سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
صادق بيگى

صادق بيگى

مترجمي زبان انگليسي -موسسه غيرانتفاعي كار - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 22 آزمون

زبان
شكوهى

شكوهى

مترجمي زبان انگليسي -موسسه غيرانتفاعي دانش البرز-قزوين - غيرانتفاعي

3سال کانونی / 23 آزمون

زبان
توده زعيم

توده زعيم

فيزيك -دانشگاه سمنان - روزانه

5سال کانونی / 99 آزمون

ریاضی
رنجبرپور

رنجبرپور

زبان وادبيات عربي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
رشوندآوه ئى

رشوندآوه ئى

مديريت صنعتي -دانشگاه شاهرود - روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
خانى

خانى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي دانش البرز-قزوين - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
رضايى

رضايى

دبيري فيزيك -پرديس زينبيه -پيشوا - تربيت معلم

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
سلامى

سلامى

راهنمايي ومشاوره -پرديس اميركبير-كرج - تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
باقرى

باقرى

دبيري زيست شناسي -پرديس اميركبير-كرج - تربيت معلم

5سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
نباتى

نباتى

مهندسي كشاورزي -اب -دانشگاه زنجان - روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
سليمى

سليمى

حقوق -موسسه غيرانتفاعي كار - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
شيرى

شيرى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي دارالفنون -قزوين - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
خسرو پور

خسرو پور

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
امينى

امينى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي پارسيان -قزوين - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
ميرزايى

ميرزايى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
عقيلى

عقيلى

دبيري زبان وادبيات فارسي -پرديس اميركبير-كرج - تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
خسروانى

خسروانى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
غديرى

غديرى

مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
بدرى

بدرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اراك - روزانه

5سال کانونی / 96 آزمون

تجربی
رستمى

رستمى

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي سينا-كاشان - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
عربلو

عربلو

فيزيك -دانشگاه دامغان - شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
سرفلاح

سرفلاح

شيمي -دانشگاه زنجان - شبانه

5سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
داسدار

داسدار

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج - روزانه

5سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
اسدى

اسدى

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي كار - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
دمرچى جهانى

دمرچى جهانى

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي كوثرقزوين - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
فلاح عسگرى

فلاح عسگرى

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران -بابل - غيرانتفاعي

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
مكوندى

مكوندى

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
طاهرى

طاهرى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي كار - غيرانتفاعي

4سال کانونی / 83 آزمون

ریاضی
سيفى

سيفى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
ربانى

ربانى

حسابداري -دانشگاه سمنان - روزانه

5سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
محققى نيا

محققى نيا

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
قديران

قديران

حقوق -موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
اقبال

اقبال

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي ايندگان -تنكابن - غيرانتفاعي

3سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
ميرسليمى

ميرسليمى

علوم تربيتي -پرديس اميركبير-كرج - تربيت معلم

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
امينى

امينى

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي كار - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
ولى پور

ولى پور

زيست شناسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
خرمن كوب

خرمن كوب

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي كار - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
اصل روستا

اصل روستا

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي كار - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
نظيفى

نظيفى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي سردارجنگل -رشت - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
بيگدلى

بيگدلى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه تهران - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حسنى

حسنى

علوم تربيتي -پرديس اميركبير-كرج - تربيت معلم

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
لطفى ميثاقى

لطفى ميثاقى

زمين شناسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
اكبرى

اكبرى

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -موسسه غيرانتفاعي خزر-محموداباد - غيرانتفاعي

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
باقرى

باقرى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه زنجان - روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ملكى

ملكى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -اموزشكده محيطزيست -وابسته به سازمان حفاظت محيطكرج - روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
وادى گرد

وادى گرد

علوم تربيتي -پرديس اميركبير-كرج - تربيت معلم

4سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
محرمى

محرمى

علوم تربيتي -پرديس اميركبير-كرج - تربيت معلم

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
كشاورزى

كشاورزى

مهندسي نساجي -موسسه غيرانتفاعي كار - غيرانتفاعي

4سال کانونی / 81 آزمون

ریاضی
تك زارع

تك زارع

علوم اقتصادي -موسسه غيرانتفاعي رجا-قزوين - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
عباسى

عباسى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي دانش البرز-قزوين - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
رنجبرزاده

رنجبرزاده

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي رجا-قزوين - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حاج منوچهرى

حاج منوچهرى

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي عبدالرحمن صوفي رازي -زنجان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
نعمتى

نعمتى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه سمنان - روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
وحيدى

وحيدى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي بصير-ابيك - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سروش كيا

سروش كيا

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي كار - غيرانتفاعي

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
دودانگه

دودانگه

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
يگان

يگان

مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي -گرگان - روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
مقدم

مقدم

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي بصير-ابيك - غيرانتفاعي

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
رحمن

رحمن

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي علامه مجلسي -تاكستان - غيرانتفاعي

5سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
نصيرى

نصيرى

زمين شناسي -دانشگاه دامغان - روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
كيائى نژاد

كيائى نژاد

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي غزالي -قزوين - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
زينى

زينى

شيمي -دانشگاه قم - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نوروزى

نوروزى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي عبدالرحمن صوفي رازي -زنجان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
افشارى

افشارى

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي كار - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
گروسى

گروسى

مديريت مالي -موسسه غيرانتفاعي كار - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی