بندپي

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر بندپي

مهرعلي تبارفيروزجاه رضا

مهرعلي تبارفيروزجاه رضا

علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري وابسته به قوه قضاييه - روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
متولي حاجي سعيد

متولي حاجي سعيد

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
محسناتبارفيروزجائي محمد

محسناتبارفيروزجائي محمد

حقوق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
غلامعلي تبارفيروزجائي ياسر

غلامعلي تبارفيروزجائي ياسر

علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري وابسته به قوه قضاييه - روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
گرگاني فيروزجاه علي

گرگاني فيروزجاه علي

حقوق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
احمدي حاجي مهدي

احمدي حاجي مهدي

حقوق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
گوهري بندپي هادي

گوهري بندپي هادي

حقوق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
كريمي فيروزجائي اسماعيل

كريمي فيروزجائي اسماعيل

حقوق -دانشگاه مازندران -بابلسر - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
رضائي فيروزجاه حامد

رضائي فيروزجاه حامد

حقوق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
اقابراري فيروز زينب

اقابراري فيروز زينب

حقوق -دانشگاه مازندران -بابلسر - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
احمدي فيروزجائي مهدي

احمدي فيروزجائي مهدي

حقوق -دانشگاه مازندران -بابلسر - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
ابراهيم پورگردرودباري محمد

ابراهيم پورگردرودباري محمد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
ملك تبارفيروزجائي سعيد

ملك تبارفيروزجائي سعيد

علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري وابسته به قوه قضاييه - روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
اري سجاد

اري سجاد

راهنمايي ومشاوره -پرديس دكترشريعتي -ساري - تربيت معلم

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
محمدنژادصلحدار شكوه

محمدنژادصلحدار شكوه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل - روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
كريم سماكوش افشين

كريم سماكوش افشين

راهنمايي ومشاوره -پرديس دكترشريعتي -ساري - تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
عسگري فيروزجائي كلثوم

عسگري فيروزجائي كلثوم

حقوق -دانشگاه مازندران -بابلسر - شبانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
قلي زاده پاشا فاطمه

قلي زاده پاشا فاطمه

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
ولي پورتهمتن سمانه

ولي پورتهمتن سمانه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محمدي فيروزجائي وحيد

محمدي فيروزجائي وحيد

راهنمايي ومشاوره -پرديس دكترشريعتي -ساري - تربيت معلم

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
كردفيروزجائي قاسم

كردفيروزجائي قاسم

راهنمايي ومشاوره -پرديس دكترشريعتي -ساري - تربيت معلم

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
غلامعلي تبارفيروزجائي منصور

غلامعلي تبارفيروزجائي منصور

مهندسي برق -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
غلامعلي تبارفيروزجائي جواد

غلامعلي تبارفيروزجائي جواد

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -پرديس دكترشريعتي -ساري - تربيت معلم

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
حيدري رامين

حيدري رامين

دبيري زبان وادبيات فارسي -پرديس دكترشريعتي -ساري - تربيت معلم

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
غلامعلي نيافيروزجائي علي

غلامعلي نيافيروزجائي علي

دبيري علوم اجتماعي -پرديس دكترشريعتي -ساري - تربيت معلم

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
ازده يوسف

ازده يوسف

دبيري زبان وادبيات فارسي -پرديس دكترشريعتي -ساري - تربيت معلم

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
حاجي اقازاده توري عادله

حاجي اقازاده توري عادله

دبيري فيزيك -پرديس بنت الهدي صدر-رشت - تربيت معلم

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
نقي تبارملكشاه مهدي

نقي تبارملكشاه مهدي

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي بابل - روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
جاني خليلي يزدان

جاني خليلي يزدان

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل - روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
خدابخش پورباريكي سميرا

خدابخش پورباريكي سميرا

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل - روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
باصفا رضا

باصفا رضا

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل - شبانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
ادبي فيروزجائي هادي

ادبي فيروزجائي هادي

حسابداري -دانشگاه شاهرود - روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
نجارفيروزجائي محسن

نجارفيروزجائي محسن

دبيري علوم اجتماعي -پرديس دكترشريعتي -ساري - تربيت معلم

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
نصري فيروزجائي راحله

نصري فيروزجائي راحله

علوم تربيتي -پرديس دكترشريعتي -ساري - تربيت معلم

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
سلمان پوراحمدي مائده

سلمان پوراحمدي مائده

علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
رحيم پوركامي محسن

رحيم پوركامي محسن

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي بابل - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
گنجي راد رضا

گنجي راد رضا

مهندسي مكانيك -دانشگاه سمنان - روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
اسمعل پوربادبر رضا

اسمعل پوربادبر رضا

راهنمايي ومشاوره -پرديس دكترشريعتي -ساري - تربيت معلم

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
سلطان زاده صلحدار سيدحامد

سلطان زاده صلحدار سيدحامد

مهندسي صنايع -دانشگاه تبريز - روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
ملك تبارفيروزجائي ميلاد

ملك تبارفيروزجائي ميلاد

راهنمايي ومشاوره -پرديس دكترشريعتي -ساري - تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
شاه مرداني فيروزجا ايمان

شاه مرداني فيروزجا ايمان

مهندسي عمران -دانشگاه اصفهان - روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

ریاضی
جان شكر الياس

جان شكر الياس

راهنمايي ومشاوره -پرديس دكترشريعتي -ساري - تربيت معلم

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
داداشي حاجي زهرا

داداشي حاجي زهرا

علوم تربيتي -پرديس دكترشريعتي -ساري - تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
خرم بين صديقه

خرم بين صديقه

دبيري شيمي -پرديس دكترشريعتي -ساري - تربيت معلم

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
يداله زاده طوري رامين

يداله زاده طوري رامين

مهندسي مكانيك -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي قوچان - روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
موسوي سيدصفي

موسوي سيدصفي

دبيري زبان وادبيات فارسي -پرديس دكترشريعتي -ساري - تربيت معلم

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
ولي زاده سماكوش عماد

ولي زاده سماكوش عماد

راهنمايي ومشاوره -پرديس دكترشريعتي -ساري - تربيت معلم

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
مهري فيروزجاه علي

مهري فيروزجاه علي

دبيري جغرافيا-پرديس دكترشريعتي -ساري - تربيت معلم

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
اترك اميري منا

اترك اميري منا

علوم اجتماعي -دانشگاه مازندران -بابلسر - روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
طاهري لداري حسين

طاهري لداري حسين

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل - شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
محمودي مصطفي

محمودي مصطفي

مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران - روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
علي قلي زاده فيروزجائي محمد

علي قلي زاده فيروزجائي محمد

مهندسي عمران -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران - روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
ادبي فيروزجائي محمدابراهيم

ادبي فيروزجائي محمدابراهيم

علوم اقتصادي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
مهرعلي تبارفيروزجاه مژگان

مهرعلي تبارفيروزجاه مژگان

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه مازندران -بابلسر - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
اقاجاني حاجي زهرا

اقاجاني حاجي زهرا

دبيري شيمي -پرديس دكترشريعتي -ساري - تربيت معلم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
كريمي فيروزجائي ياسر

كريمي فيروزجائي ياسر

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري - روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
حيدري فيروزجائي كاظم

حيدري فيروزجائي كاظم

كارشناسي تكنولوژي پرتودرماني /راديوتراپي /-دانشگاه علوم پزشكي بابل - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
غلامعلي تبار سمانه

غلامعلي تبار سمانه

زبان وادبيات عربي -دانشگاه مازندران -بابلسر - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
داغمه چي فيروزجائي مجيد

داغمه چي فيروزجائي مجيد

دبيري علوم اجتماعي -پرديس دكترشريعتي -ساري - تربيت معلم

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
علي جان زاده كاشي زهرا

علي جان زاده كاشي زهرا

گفتاردرماني -دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
يوسفي فيروزجائي محمد

يوسفي فيروزجائي محمد

دبيري فيزيك -پرديس دكترشريعتي -ساري - تربيت معلم

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
فلاح سماكوش صالح

فلاح سماكوش صالح

دبيري فيزيك -پرديس دكترشريعتي -ساري - تربيت معلم

3سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
سليمانى صلح دار

سليمانى صلح دار

فيزيك -دانشگاه مازندران -بابلسر - شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
اوصياء

اوصياء

مهندسي مكانيك -دانشگاه غيرانتفاعي علوم وفنون مازندران -بابل - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
عسكرى سيار

عسكرى سيار

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -پرديس دكترشريعتي -ساري - تربيت معلم

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
عباسى فيروزجاه

عباسى فيروزجاه

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بابل - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
لاغرفيروزجائى

لاغرفيروزجائى

مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي بهشهر - روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
فيروزنژاد

فيروزنژاد

الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه مازندران -بابلسر - شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
عسگرى فيروزجائى

عسگرى فيروزجائى

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه مازندران -بابلسر - شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
سليمان تبار

سليمان تبار

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه غيرانتفاعي علوم وفنون مازندران -بابل - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
اكبرى رحمن

اكبرى رحمن

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
يعقوبى لمسو

يعقوبى لمسو

علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر - روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مهرورزى

مهرورزى

مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي بهشهر - شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
اسدى گنجى

اسدى گنجى

علوم تربيتي -پرديس امام خميني /ره /-گرگان - تربيت معلم

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
مهر على تبار فيروزجائى

مهر على تبار فيروزجائى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري - روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
يداله پورزواردهى

يداله پورزواردهى

مهندسي برق -دانشگاه غيرانتفاعي علوم وفنون مازندران -بابل - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
درزى شيروانى

درزى شيروانى

علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمدى گردرودبارى

محمدى گردرودبارى

دبيري جغرافيا-پرديس دكترشريعتي -ساري - تربيت معلم

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
زمانى نيا

زمانى نيا

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي راه دانش -بابل - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
عبدى زاده گنجى

عبدى زاده گنجى

علوم تربيتي -پرديس دكترشريعتي -ساري - تربيت معلم

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
مهر على تبار

مهر على تبار

كتابداري واطلاع رساني -دانشگاه سمنان - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
احمدى حاجى

احمدى حاجى

مهندسي شهرسازي -موسسه غيرانتفاعي طبري -بابل - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
ادبى فيروزجايى

ادبى فيروزجايى

حسابداري -دانشگاه مازندران -بابلسر - شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
درزى شيروانى

درزى شيروانى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي -گرگان - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حيدرى زاده شالى

حيدرى زاده شالى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي طبري -بابل - غيرانتفاعي

3سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
حيشاده

حيشاده

بازرسي گوشت -دانشگاه مازندران -بابلسر - روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
احمدى حاجى

احمدى حاجى

مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي -گرگان - روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
احمدى حاجى

احمدى حاجى

مهندسي كشاورزي -اب -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري - روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
شفيع نيا

شفيع نيا

شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر - شبانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
دامن گير

دامن گير

كتابداري واطلاع رساني -دانشگاه سمنان - روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
ديانت راد

ديانت راد

علوم تربيتي -پرديس دكترشريعتي -ساري - تربيت معلم

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
حاجى آقازاده مقرى

حاجى آقازاده مقرى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري - روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
رسول نتاج ملكشاه

رسول نتاج ملكشاه

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رضائى گاوزن

رضائى گاوزن

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي راه دانش -بابل - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
داداشى

داداشى

شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر - شبانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
جبارى فيروزجاه

جبارى فيروزجاه

مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
افراز

افراز

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران -بابل - غيرانتفاعي

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
آقاجانى پور پيرى

آقاجانى پور پيرى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي راه دانش -بابل - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
قنبرنيا سما كوش

قنبرنيا سما كوش

مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي -گرگان - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حسينعلى زاده فيروزحاه

حسينعلى زاده فيروزحاه

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري اريان -اميركلا/بابل / - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
قصابكلائى

قصابكلائى

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي راه دانش -بابل - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
انزائى گريودهى

انزائى گريودهى

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي راه دانش -بابل - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
شفيع نژادپته رودى

شفيع نژادپته رودى

علوم تربيتي -موسسه غيرانتفاعي سمنگان -امل - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 17 آزمون

انسانی