چمستان

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر چمستان

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
حبيبي جواد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال کانونی 18
قاسمي شبنم تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري - روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال کانونی 14
علائي جواد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران - روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 1سال کانونی 17
موسوي روح اله ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه مازندران -بابلسر - روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 16
عقيلي سيدسجاد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه مازندران -بابلسر - روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 17
رضائي فاطمه انسانی علوم تربيتي -دانشگاه مازندران -بابلسر - شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 17
ابراهيمي ابراهيم ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل - روزانه دانشگاه صنعتي بابل 2سال کانونی 37
حقجو سوسن انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه گيلان -رشت - روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 19
تقي زاده ميلاد تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بابل - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال کانونی 18
عقيلي سيده مريم ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه گلستان -گرگان - روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 7سال کانونی 100
روحاني معين تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بابل - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال کانونی 23
نائيجي بهنام تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بابل - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال کانونی 22
غفاري رضا ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بابل - شبانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال کانونی 22
امين نژاد انسانی علوم سياسي -دانشگاه مازندران -بابلسر - شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال کانونی 48
نائيجى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بابل - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال کانونی 42
امامى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بابل - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال کانونی 20
دادى چنگ آبادى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بابل - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال کانونی 19
كيانى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بابل - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال کانونی 17
قوجن تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري - روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال کانونی 16
مهدى نژاد تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بابل - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال کانونی 16
ابراهيمى تجربی شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر - روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال کانونی 52
حبيب نژاد تجربی شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر - شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 4سال کانونی 66
حسن زاده تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بابل - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال کانونی 47
موسوى ریاضی مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي بهشهر - روزانه مركز آموزش عالي بهشهر 3سال کانونی 51
نائيجى ریاضی مديريت جهانگردي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل - روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 6سال کانونی 99
غلام شيميرانى تجربی زمين شناسي -دانشگاه شاهرود - روزانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 18
موسوى تجربی حسابداري -دانشگاه مازندران -بابلسر - روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 14
كاظمى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه مازندران -بابلسر - روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 19
قاسمى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر - روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 20
حيدرى تجربی مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري - روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 2سال کانونی 45