آمل

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر آمل

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
بختياري فر پريسا انسانی حقوق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 26
باطبي سوري هنر چاپ -دانشگاه هنرتهران - روزانه دانشگاه هنر تهران 6سال کانونی 87
حسين زاده عليرضا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال کانونی 46
غلامي محمدرضا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال کانونی 36
اخلاقي روجا انسانی حقوق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 42
ايماني شاهاندشتي مهران ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال کانونی 46
فلاح سحر انسانی حقوق -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 3سال کانونی 55
باباجاني ساجده انسانی حقوق -دانشگاه مازندران -بابلسر - روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال کانونی 54
صراف پوراملي حانيه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 28
ربيعي اميرحسين ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال کانونی 40
گرامي هديه انسانی مديريت دولتي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 22
خرماني اميرحسين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 25
ابراهيمي عادله هنر صنايع دستي -دانشگاه الزهرا/س /تهران - روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 3سال کانونی 35
صابري سيداميرحسين ریاضی فيزيك -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 19
جوادي سيده نيلوفر انسانی مديريت دولتي -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 46
فكوري فرد ماهان ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 42
عليزاده نيلي مهسا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 20
علي زاده املي فائزه انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 22
نائيجي ارزو انسانی حقوق -دانشگاه مازندران -بابلسر - روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 9
خسروداد روناك تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 17
رمضاني شيوا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 46
خان زاد زهرا ریاضی دبيري رياضي -پرديس بنت الهدي صدر-رشت - تربيت معلم پرديس بنت الهدي صدر - رشت 2سال کانونی 44
كاظمي شميم تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 30
سلطان پرست نوراله انسانی فلسفه -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 29
رضازاده سمانه انسانی حقوق -دانشگاه مازندران -بابلسر - روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 17
ترابي نياكي سيدعلي تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 26
عسگري فروغ انسانی حقوق -دانشگاه مازندران -بابلسر - روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 12
عمراني اعلي ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 19
عباسي نجار اميررضا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال کانونی 44
نظري محمدامين انسانی علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري وابسته به قوه قضاييه - روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي - وابسته به قوه قضاييه 1سال کانونی 19
رنجبر سارا ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 44
پناهي فاطمه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 15
عرفاني پور محبوبه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 13
اسكندري قادي محمد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 18
صادقي اندواري ناهيد انسانی علوم ارتباطات اجتماعي -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 50
حسينيان سيدكميل انسانی حقوق -دانشگاه شيراز - روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 14
مودت روزبه انسانی حقوق -دانشگاه مازندران -بابلسر - روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 16
رمضان زاده مهدي ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 30
جعفرزاده كيوان تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال کانونی 39
صديقي سعيد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 20
قهقائي رضا ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 31
تقوي نژاددينان سيده مينا انسانی حقوق -دانشگاه مازندران -بابلسر - شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 23
عربي دره در غزل ریاضی مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 16
سليماني حسين ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال کانونی 53
نيك پور عليرضا ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 27
صادق عمل نيك رفتار ركسانا تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال کانونی 29
پژمان نيلوفر ریاضی مهندسي برق -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران - روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال کانونی 44
متوليان صائمه ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 5سال کانونی 92
شايقي شادبهر تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال کانونی 46
عليزاده نيكو اميررضا ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 19
دهقان نيلوفر زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران - شبانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 12
پهلوان زاده پرنيان انسانی روانشناسي -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 14
ذبيحي مهديه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال کانونی 22
تيموري محدثه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال کانونی 33
حمزه نوا اسماعيل تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 46
سليماني رضا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل - روزانه دانشگاه صنعتي بابل 3سال کانونی 27
احساني معصومه ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 24
حسينيان سيدعلي ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 35
محمدي ارش ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال کانونی 47
مهربان اميرحسين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 4سال کانونی 35
اكبري الهام ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 12
رنجبر مرضيه تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال کانونی 22
صدقاني مستعان ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران - روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 3سال کانونی 45
شكري كلوسا زهرا انسانی حقوق -دانشگاه مازندران -بابلسر - شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 30
حسين زاده حسين ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران - روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 3سال کانونی 46
جلالي سيده مريم تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري - روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 5سال کانونی 84
نعمتي مقدم علي ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعت اب وبرق /شهيدعباسپور/تهران - روزانه دانشگاه صنعت آب و برق(شهيد عباسپور) - تهران 3سال کانونی 32
صادقيان مه گل تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري - روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال کانونی 18
قربان پور ميثم ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعت اب وبرق /شهيدعباسپور/تهران - روزانه دانشگاه صنعت آب و برق(شهيد عباسپور) - تهران 3سال کانونی 34
فرزانه سپيده تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال کانونی 37
مصطفي زاده اندواري سيدمحمد انسانی علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري وابسته به قوه قضاييه - روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي - وابسته به قوه قضاييه 1سال کانونی 20
گودرزي فرگل تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال کانونی 45
صالحي محمدجواد تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري - روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 4سال کانونی 56
نظري نيا سميرا ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال کانونی 22
لطفي نسرين ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 17
صادقي ماكان ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 33
اسمعيل نژادجناقرد فروغ انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه خوارزمي تهران - روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 1سال کانونی 13
عليزاده مهدي ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال کانونی 46
كياني بهنام ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل - روزانه دانشگاه صنعتي بابل 2سال کانونی 38
مرتضي زاده ديوا سيدمهران انسانی حقوق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 16
عبدي زهره انسانی راهنمايي ومشاوره -پرديس دكترشريعتي -ساري - تربيت معلم پرديس دکتر شريعتي - ساري 1سال کانونی 23
قادي فاطمه انسانی حقوق -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 11
اعظمي حسين انسانی علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري وابسته به قوه قضاييه - روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي - وابسته به قوه قضاييه 2سال کانونی 34
حسيني زهرا ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه مازندران -بابلسر - روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 29
منصوري ارم ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل - روزانه دانشگاه صنعتي بابل 2سال کانونی 29
پورفرج عليرضا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 3سال کانونی 50
قرگوزلي علي ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه هنراصفهان - روزانه دانشگاه هنر اصفهان 3سال کانونی 37
نيكو سيده فائزه زبان اموزش زبان انگليسي -دانشگاه مازندران -بابلسر - روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 14
ارامش ارمان ریاضی مهندسي برق -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 16
رمضاني مهسا انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه مازندران -بابلسر - روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 15
نوائي ندا تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري - روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 3سال کانونی 32
دژالون مصطفي تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال کانونی 18
بابكي عارف ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل - روزانه دانشگاه صنعتي بابل 3سال کانونی 41
قلي زاده راحله انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 9
فردوسي شاهاندشتي اميرمحمد ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 6سال کانونی 72
زياري علي تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال کانونی 20
چوبدارعمراني محمدامين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال کانونی 47
قهقائي محمد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل - روزانه دانشگاه صنعتي بابل 3سال کانونی 37
عبدالهي نيلوفر تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال کانونی 11
محمدعلي نژادعمران سهيل ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل - روزانه دانشگاه صنعتي بابل 2سال کانونی 35
اشرفي نياكي اروين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال کانونی 48
عزيزي سعيد انسانی ژئومورفولوژي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 33
علائي اميد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل - روزانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال کانونی 25
نعمتي نرگس زبان اموزش زبان انگليسي -دانشگاه مازندران -بابلسر - روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 13
مصطفائي اشكان انسانی دبيري زبان وادبيات عرب -پرديس شهيدرجايي -سمنان - تربيت معلم پرديس شهيد رجايي - سمنان 1سال کانونی 22
ظاهري هومن تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري - روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 2سال کانونی 26
حيدريان شقايق انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه مازندران -بابلسر - شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 15
حيدري ماندانا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 2سال کانونی 29
درياباري سيده سپيده تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 1سال کانونی 11
رحماني نوائي فرنيا انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه گيلان -رشت - روزانه دانشگاه گيلان - رشت 3سال کانونی 17
طبري محمد ریاضی مهندسي پزشكي -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 3سال کانونی 42
فغاني نفيسه تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري - روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 3سال کانونی 44
شكروي محدثه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 2سال کانونی 23
محمدي مهران ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل - روزانه دانشگاه صنعتي بابل 3سال کانونی 20
درويش مجيد تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري - روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 2سال کانونی 24
باقري معصومه انسانی جغرافياي طبيعي -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 12
عسگري شكرانه انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 3سال کانونی 38
زارع عليرضا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 3سال کانونی 40
رمضاني راحله انسانی حسابداري -دانشگاه مازندران -بابلسر - روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 16
سلماني فاطمه انسانی حقوق -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 2سال کانونی 29
فلاح محمدرضا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل - روزانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال کانونی 16
جباري سيدخليل تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 18
عزيزجلالي خاطره هنر عكاسي -موسسه غيرانتفاعي نيما-محموداباد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي نيما - محمودآباد 1سال کانونی 14
زابلي لاله زبان اموزش زبان انگليسي -دانشگاه مازندران -بابلسر - روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 13
موسوي سيده پريسا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل - روزانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال کانونی 17
اسماعيلي فاطمه ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بابل - روزانه دانشگاه صنعتي بابل 3سال کانونی 59
رحيم نيا سيدمبين تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري - روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 3سال کانونی 28
مسيح پورملكشاه مريم ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه مازندران -بابلسر - روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 17
طالب نژاد زينب انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه الزهرا/س /تهران - روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 16
يزدي مهرداد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 2سال کانونی 24
كريمي صديقه ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل - روزانه دانشگاه صنعتي بابل 6سال کانونی 65
محبوبي سحر تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي بابل - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال کانونی 46
نائيجي فريبا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل - روزانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال کانونی 20
محمدي محمدرضا ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 30
دوستمنداهنگري فاطمه زهرا ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بابل - روزانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال کانونی 24
ناصري نسيم تجربی دامپزشكي -دانشگاه سمنان - روزانه دانشگاه سمنان 3سال کانونی 39
زماني سيده مائده تجربی دبيري شيمي -پرديس دكترشريعتي -ساري - تربيت معلم پرديس دکتر شريعتي - ساري 1سال کانونی 19
جلالي سيدميلاد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل - روزانه دانشگاه صنعتي بابل 3سال کانونی 37
جوكارهاره معصومه ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل - روزانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال کانونی 15
حسين پور ميعاد ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه هنرتهران - روزانه دانشگاه هنر تهران 1سال کانونی 18
بيات فاطمه تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال کانونی 44
نجفي عليرضا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل - شبانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال کانونی 15
علي پور محمدرضا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 19
صفري نائيج مارال ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل - روزانه دانشگاه صنعتي بابل 2سال کانونی 31
زحمت كش محمد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل - روزانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال کانونی 23
سيفي نيما ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل - شبانه دانشگاه صنعتي بابل 5سال کانونی 68
حسيني سليمان انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه مازندران -بابلسر - روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 17
طاهري شاهاندشتي سيدارش ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل - شبانه دانشگاه صنعتي بابل 3سال کانونی 51
ابدار پريسا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل - روزانه دانشگاه صنعتي بابل 3سال کانونی 47
اخوان اريج محمد انسانی حقوق -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 25
افشارپناه فرهاد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل - شبانه دانشگاه صنعتي بابل 3سال کانونی 42
مرشدپور ماهان ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي بابل - روزانه دانشگاه صنعتي بابل 3سال کانونی 38
اميري نياسرستي فاطمه تجربی دبيري زيست شناسي -پرديس حضرت معصومه (س )-قم - تربيت معلم پرديس حضرت معصومه - قم 1سال کانونی 17
نائيجيان مريم ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل - روزانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال کانونی 10
تقي زاده عاطفه ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بابل - روزانه دانشگاه صنعتي بابل 2سال کانونی 44
دعاگو فاطمه ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي بابل - روزانه دانشگاه صنعتي بابل 4سال کانونی 55
كياقادي كياوش تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بابل - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال کانونی 28
حسني سيدمهدي انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه مازندران -بابلسر - روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 15
قليچ نگار انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه مازندران -بابلسر - روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 12
افراخته نرگس تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري - روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال کانونی 19
مشائي ماندانا انسانی حقوق -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 22
حسيني سيده معصومه انسانی حقوق -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 11
جوان شقايق تجربی دامپزشكي -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 4سال کانونی 39
وفائي مقدم طاهره انسانی حقوق -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 23
نوائيان مرجان ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بابل - روزانه دانشگاه صنعتي بابل 3سال کانونی 59
نائيجي عليرضا تجربی دامپزشكي -دانشگاه اروميه - شبانه دانشگاه اروميه 3سال کانونی 50
رزم پوش اميرعلي انسانی دبيري زبان وادبيات فارسي -پرديس دكترشريعتي -ساري - تربيت معلم پرديس دکتر شريعتي - ساري 1سال کانونی 16
ابراهيمي فاطمه ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه مازندران -بابلسر - روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال کانونی 59
برزگر مريم تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي بابل - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال کانونی 19
منفردي شكيبا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل - شبانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال کانونی 15
حيدري مازيار ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه مازندران -بابلسر - روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال کانونی 48
نائيجي نيكو تجربی دامپزشكي -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 20
غلام پور ياسمن تجربی دامپزشكي -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 21
كرد مهشيد تجربی دامپزشكي -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 18
خوشدل عادل ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل - شبانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال کانونی 24
علمدارنياكي علي محمد تجربی دامپزشكي -دانشگاه لرستان -خرم اباد - روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 2سال کانونی 19
قصاب عمراني فاطمه انسانی حقوق -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 14
فرزانه سيده غزل ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل - شبانه دانشگاه صنعتي بابل 3سال کانونی 32
محمدزاده محمد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل - شبانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال کانونی 22
كيابخت حسام ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل - شبانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال کانونی 19
بهزاد معين ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه مازندران -بابلسر - روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال کانونی 28
رضواني زينب تجربی دبيري شيمي -پرديس دكترشريعتي -ساري - تربيت معلم پرديس دکتر شريعتي - ساري 3سال کانونی 42
تنكابني نفيسه تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بابل - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال کانونی 26
صداقت نيا فاطمه انسانی علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر - شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 27
ساقي كلهري شيوا انسانی مديريت صنعتي -دانشگاه مازندران -بابلسر - شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 15
خليلي ساهره ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي بابل - روزانه دانشگاه صنعتي بابل 3سال کانونی 36
شفيقي رقيه تجربی كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار - روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 1سال کانونی 18
درياباري سيدعلي انسانی مديريت صنعتي -دانشگاه مازندران -بابلسر - روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 20
كاظمي محمدرضا تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتودرماني /راديوتراپي /-دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 43
هاشم زاده عمراني سينا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل - شبانه دانشگاه صنعتي بابل 3سال کانونی 44
يحيي زاده فاطمه انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه مازندران -بابلسر - روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 17
ناصري اسداله ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل - شبانه دانشگاه صنعتي بابل 6سال کانونی 74
علائي رودبار رضا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل - شبانه دانشگاه صنعتي بابل 2سال کانونی 40
اصغرزاده محبوبه تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 42
موسوي بهنام ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل - شبانه دانشگاه صنعتي بابل 3سال کانونی 37
مهدي زاده محدثه تجربی دبيري شيمي -پرديس دكترشريعتي -ساري - تربيت معلم پرديس دکتر شريعتي - ساري 1سال کانونی 17
برزگر ابوالفضل ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي بابل - روزانه دانشگاه صنعتي بابل 3سال کانونی 42
نجفي نيلوفر تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي بابل - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال کانونی 14
حيدرى انسانی حقوق -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 13
رفيع زاده ملكشاه سمانه ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي بابل - روزانه دانشگاه صنعتي بابل 2سال کانونی 42
درزي مهدخت تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي بابل - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 6سال کانونی 95
صابراملي غزاله تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شيراز - روزانه دانشگاه شيراز 3سال کانونی 30
فرخي لاريجاني هديه تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بابل - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال کانونی 16
بخشنده محمدعلي ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل - شبانه دانشگاه صنعتي بابل 3سال کانونی 38
نجاتي سيداشكان ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل - شبانه دانشگاه صنعتي بابل 3سال کانونی 39
اقابرارزاده عمران مريم تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بابل - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال کانونی 27
نظري محمدمهدي ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل - شبانه دانشگاه صنعتي بابل 3سال کانونی 41
موسوي ابوالفضل تجربی دامپزشكي -دانشگاه زابل - شبانه دانشگاه زابل 4سال کانونی 35
زابلي محمد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل - شبانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال کانونی 22
درياباري سيده نگار تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بابل - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 4سال کانونی 45
فلاح مرتضي ریاضی دبيري فيزيك -پرديس دكترشريعتي -ساري - تربيت معلم پرديس دکتر شريعتي - ساري 1سال کانونی 14
اكبري مصطفي انسانی حقوق -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 15
شاه محمدي سميرا انسانی حقوق -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 2سال کانونی 22
قاسم پورتنكابني فاطمه تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بابل - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال کانونی 25
رودگريان سعدي ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل - شبانه دانشگاه صنعتي بابل 3سال کانونی 40
رمضان زاده فاطمه تجربی دامپزشكي -دانشگاه زابل - شبانه دانشگاه زابل 6سال کانونی 83
نصري رامين زبان زبان وادبيات انگليسي -مجتمع اموزش عالي گنبد - روزانه مجتمع آموزش عالي گنبد 1سال کانونی 17
اورنگيان مهديه انسانی حسابداري -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 14
غديرنژاد سيده مريم ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بابل - شبانه دانشگاه صنعتي بابل 2سال کانونی 30
رهي نرگس ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر - روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 13
شكري پاشا مجتبي ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه مازندران -بابلسر - روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 18
ابراهيمي سيدمحمدرضا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل - شبانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال کانونی 18
صابر اسطوره تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بابل - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال کانونی 9
غفاريان دلاري فاطمه تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي بابل - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال کانونی 41
صالحي هانيه انسانی حقوق -موسسه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي علامه محدث نوري - نور 1سال کانونی 12
اسلامي بلده صديقه ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بابل - روزانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال کانونی 17
حاجي پور فروزان ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بابل - شبانه دانشگاه صنعتي بابل 3سال کانونی 60
ميرزائي مرزنگو محمدجواد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه مازندران -بابلسر - شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 4سال کانونی 69
رضائي محدثه ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه مازندران -بابلسر - شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال کانونی 43
عاليزاد نيكي ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه مازندران -بابلسر - شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 19
حبيبي فاطمه انسانی علوم سياسي -دانشگاه مازندران -بابلسر - شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 15
مقربي عليرضا ریاضی فيزيك -دانشگاه مازندران -بابلسر - روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 35
اسدي لاريجاني عارف تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بابل - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال کانونی 43
رضواني نيا محمد ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه مازندران -بابلسر - شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 13
خشا فرشته ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه مازندران -بابلسر - روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 14
رباني اميرحسين ریاضی حسابداري -دانشگاه مازندران -بابلسر - روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 23
فلاح ساسان تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بابل - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال کانونی 23
پناهي فائقه ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه مازندران -بابلسر - شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 32
اسدي مائده ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه مازندران -بابلسر - روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال کانونی 42
تسليمي نياك مهسا ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه اروميه - شبانه دانشگاه اروميه 3سال کانونی 24
ولي الهي ملكشاه عادله تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي بابل - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال کانونی 22
جلالي رضا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اروميه - روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال کانونی 16
هندوكلائي معصومه تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بابل - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال کانونی 16
جوادي سيدكسري تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بابل - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال کانونی 41
كروژده بهنام تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 20
توسلي لاريجاني اميرحسين ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بابل - شبانه دانشگاه صنعتي بابل 2سال کانونی 43
روشن محمد تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بابل - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال کانونی 19
فتوحي زينب ریاضی حسابداري -دانشگاه مازندران -بابلسر - روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال کانونی 54
زكوي كيارش ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 3سال کانونی 18
اميري ارجمند سيده فاطمه انسانی حقوق -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 8
واحد الهام ریاضی مهندسي برق -مركزاموزش عالي بهشهر - روزانه مركز آموزش عالي بهشهر 1سال کانونی 18
همتيان انديشه تجربی مديريت مالي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 37
ابراهيمي بورخاني محمد تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري - روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال کانونی 18
زارع نگار ریاضی مهندسي برق -دانشگاه گيلان -رشت - شبانه دانشگاه گيلان - رشت 4سال کانونی 47
حسن زاده اسكي اذر ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 2سال کانونی 25
توسلي معصومه تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري - روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 2سال کانونی 23
دهش ازاده انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه مازندران -بابلسر - شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 26
نيك پور فاطمه تجربی مديريت صنعتي -دانشگاه مازندران -بابلسر - شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال کانونی 39
مسيب زاده كوثر تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بابل - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال کانونی 40
ملكي راحله ریاضی مهندسي صنايع -مركزاموزش عالي بهشهر - روزانه مركز آموزش عالي بهشهر 2سال کانونی 21
موسوي ديوا سيده مهسا ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه مازندران -بابلسر - شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 13
كيانى انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه مازندران -بابلسر - شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 15
محمودى بنگر انسانی حسابداري -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 16
دشت پيما ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي بابل - شبانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال کانونی 18
ابراهيمى ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه مازندران -بابلسر - روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 16
جمالى ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه مازندران -بابلسر - شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 20
كريمى نژاد انسانی حسابداري -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 9
نورى ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه مازندران -بابلسر - شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 16
كاردار ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه مازندران -بابلسر - شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 29
كيا تجربی روانشناسي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران - شبانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 3سال کانونی 38
اكبرى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي بابل - شبانه دانشگاه صنعتي بابل 2سال کانونی 20
فرزانه ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي بابل - شبانه دانشگاه صنعتي بابل 3سال کانونی 38
توكل تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري - روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 3سال کانونی 44
جليلى ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه مازندران -بابلسر - روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 18
رضائى طالعى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 17
صائمى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي بابل - شبانه دانشگاه صنعتي بابل 3سال کانونی 39
باقرى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي بابل - شبانه دانشگاه صنعتي بابل 3سال کانونی 25
اسماعيل تبار نشلى انسانی مديريت صنعتي -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 17
جعفرى انسانی حقوق -موسسه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي علامه محدث نوري - نور 2سال کانونی 9
احمدى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر - شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 4سال کانونی 52
نورنژاد ریاضی مهندسي برق -مركزاموزش عالي بهشهر - روزانه مركز آموزش عالي بهشهر 1سال کانونی 6
اسدپور ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 2سال کانونی 18
نصرنژادنشلى انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 14
سالار ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 24
حسين زاده تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت - روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 6سال کانونی 95
فلاح ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 11
فضلى ریاضی مهندسي صنايع -مركزاموزش عالي بهشهر - روزانه مركز آموزش عالي بهشهر 1سال کانونی 23
گلردى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 3سال کانونی 53
آريج ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 12
ناصرى انسانی حسابداري -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 15
صياد ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان - روزانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 1سال کانونی 18
صالحى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر - شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال کانونی 44
محمدى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل - شبانه دانشگاه صنعتي بابل 2سال کانونی 21
محمدپناه ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه مازندران -بابلسر - شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال کانونی 37
سيفى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 3سال کانونی 32
اسكندرى مزرس ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه مازندران -بابلسر - شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 33
هاشم زاده انسانی حقوق -موسسه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي علامه محدث نوري - نور 1سال کانونی 12
احقرى تجربی دبيري شيمي -پرديس دكترشريعتي -ساري - تربيت معلم پرديس دکتر شريعتي - ساري 2سال کانونی 20
هدايتى انسانی حسابداري -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 13
پروانى ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه مازندران -بابلسر - شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 14
گل محمدى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 14
توسلى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 17
فلاح ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 3سال کانونی 35
رمضانى انسانی حقوق -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 15
نوروزى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه مازندران -بابلسر - شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال کانونی 28
جلالى نژاد ریاضی مهندسي صنايع -مركزاموزش عالي بهشهر - روزانه مركز آموزش عالي بهشهر 1سال کانونی 23
اسعدى واسكس ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 10
مصطفوى نياكى ریاضی علوم تربيتي -پرديس دكترشريعتي -ساري - تربيت معلم پرديس دکتر شريعتي - ساري 1سال کانونی 16
حبيب زاده ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه مازندران -بابلسر - شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 6سال کانونی 91
خوش سيما ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 2سال کانونی 19
خواجيان انسانی حقوق -موسسه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي علامه محدث نوري - نور 1سال کانونی 15
تقدسى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه مازندران -بابلسر - شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 20
عباسى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 14
روزافزاى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي بابل - شبانه دانشگاه صنعتي بابل 4سال کانونی 56
حيدرپناه ریاضی مهندسي صنايع -مركزاموزش عالي بهشهر - شبانه مركز آموزش عالي بهشهر 2سال کانونی 27
ديلميان انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 23
شكوهى فر تجربی شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر - روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 18
سليمانى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 14
صفرى عمران زبان زبان روسي -دانشگاه مازندران -بابلسر - روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 13
شعبانى انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه مازندران -بابلسر - روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 11
نيك پور ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 15
كاظمى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه مازندران -بابلسر - شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 18
گازا ریاضی مهندسي برق -مركزاموزش عالي بهشهر - شبانه مركز آموزش عالي بهشهر 2سال کانونی 23
مرادى شوئيلى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه غيرانتفاعي علوم وفنون مازندران -بابل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فنون مازندران - بابل 1سال کانونی 7
جعفرى انسانی مديريت صنعتي -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 2سال کانونی 37
زنده دل تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري - روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال کانونی 24
اكبرى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه مازندران -بابلسر - شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 18
چكن ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه مازندران -بابلسر - شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 18
لطفى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 14
باقرى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه غيرانتفاعي علوم وفنون مازندران -بابل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فنون مازندران - بابل 1سال کانونی 13
ساكت ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه مازندران -بابلسر - شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 20
على زاده تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري - روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال کانونی 17
سرگلى تجربی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي عطار-مشهد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي عطار - مشهد 2سال کانونی 37
بنى هاشمى انسانی حقوق -موسسه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي علامه محدث نوري - نور 1سال کانونی 13
حبيب نتاج عمرانى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بابل - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال کانونی 50
حكمتى نيا ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 22
نظرى انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 19
طبرى انسانی مديريت جهانگردي -دانشگاه مازندران -بابلسر - شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 12
بهزادى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه مازندران -بابلسر - روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 10
لطفى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 13
كاظمى تجربی شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر - شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال کانونی 44
شريفى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بابل - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال کانونی 9
موسوى ریاضی علوم تربيتي -پرديس امام خميني /ره /-گرگان - تربيت معلم پرديس امام خميني - گرگان 3سال کانونی 24
كمرلوئى تجربی حسابداري -دانشگاه مازندران -بابلسر - شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال کانونی 47
حيدرنژاد تجربی علوم تربيتي -پرديس دكترشريعتي -ساري - تربيت معلم پرديس دکتر شريعتي - ساري 3سال کانونی 28
تارى انسانی حسابداري -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 18
حيدرپور ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 20
كاظمى انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 17
عباس زاده ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 3سال کانونی 42
آقاجانى ریاضی مهندسي صنايع -مركزاموزش عالي بهشهر - شبانه مركز آموزش عالي بهشهر 1سال کانونی 13
پاريادفلاح ریاضی مهندسي برق -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 14
فيروزى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 14
قريشى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بابل - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال کانونی 12
زمانى انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 16
حسينى سنگچى ریاضی مديريت صنعتي -دانشگاه مازندران -بابلسر - شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال کانونی 35
اكبرى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 18
ناصرى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه مازندران -بابلسر - روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 11
اسكيان تجربی شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر - روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال کانونی 26
على زاده تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري - روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال کانونی 12
كمالى تجربی شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر - شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 12
محمدى ریاضی مهندسي صنايع -مركزاموزش عالي بهشهر - شبانه مركز آموزش عالي بهشهر 1سال کانونی 16
فضلى ریاضی شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر - شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال کانونی 39
يحيائى انسانی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي سمنگان -امل - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي سمنگان - آمل 2سال کانونی 33
رنجبرعمرانى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 12
غلامى نوا ریاضی مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي علامه محدث نوري - نور 3سال کانونی 33
معتقدلاريجانى تجربی زيست شناسي -دانشگاه مازندران -بابلسر - روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 18
مختارتبارعمرانى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بابل - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 4سال کانونی 20
اقبال تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري - روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 3سال کانونی 53
معنوى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 14
رستميان تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال کانونی 16
درزى ریاضی فيزيك -دانشگاه مازندران -بابلسر - روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 14
كيانزاده تجربی حسابداري -دانشگاه مازندران -بابلسر - شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال کانونی 34
روحى تجربی حسابداري -دانشگاه كوثربجنورد - روزانه دانشگاه كوثر بجنورد 2سال کانونی 31
راهواره ریاضی مهندسي برق -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 2سال کانونی 18
درخشان ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 14
فخرائى ریاضی حسابداري -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 17
مسعودى فر تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري - شبانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 1سال کانونی 15
دريابارى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري - روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 1سال کانونی 16
باقرى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 5سال کانونی 98
درويش ياسلى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 10
صحت نياكى تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 17
باقرپور ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 3سال کانونی 33
ذاكرى تجربی دبيري زيست شناسي -پرديس دكترشريعتي -ساري - تربيت معلم پرديس دکتر شريعتي - ساري 3سال کانونی 52
اشراقى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 3سال کانونی 55
مدنيان دينان تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه گيلان -رشت - روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 13
پرويزى عمران ریاضی مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي بهشهر - شبانه مركز آموزش عالي بهشهر 1سال کانونی 21
علينقى تبار عمرانى تجربی مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري - شبانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 1سال کانونی 21
شيدفر ریاضی مهندسي برق -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 2سال کانونی 28
سليمانى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 2سال کانونی 30
عبداله انگرودى ریاضی حسابداري -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 18
كرمى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 2سال کانونی 15
باقرلقب شفيعى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري - روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال کانونی 17
بوعليزاده ریاضی مهندسي برق -دانشگاه غيرانتفاعي علوم وفنون مازندران -بابل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فنون مازندران - بابل 1سال کانونی 14
زاهدى نياكى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه غيرانتفاعي علوم وفنون مازندران -بابل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فنون مازندران - بابل 3سال کانونی 27
عابدى نيائى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 4سال کانونی 72
شيرزادي ریاضی علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر - شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال کانونی 57
نوربخش تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري - روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 3سال کانونی 55
على پور ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه مازندران -بابلسر - روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 8
يعقوبى چنارى تجربی حسابداري -دانشگاه مازندران -بابلسر - شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 16
احمدى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 16
اكبرزاده انسانی دبيري الهيات ومعارف اسلامي -پرديس دكترشريعتي -ساري - تربيت معلم پرديس دکتر شريعتي - ساري 1سال کانونی 16
بلبل ریاضی حسابداري -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 14
نورمحمدى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 2سال کانونی 18
عرب حلوائى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 2سال کانونی 33
نوريان چالى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري - روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 1سال کانونی 16
بايه ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 2سال کانونی 34
غلامى تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري - روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال کانونی 10
خرمانى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 20
كاظم زاده اندوارى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 15
محمدعلى نژادعمران تجربی مديريت صنعتي -دانشگاه مازندران -بابلسر - شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 11
حكيم پور ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 2سال کانونی 20
حاتمى تجربی مديريت صنعتي -دانشگاه مازندران -بابلسر - روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 24
جوكار تجربی شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر - روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 28
الهى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 24
آقاجان زاده لدارى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 12
مشرفى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري - شبانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 3سال کانونی 29
طبرستانى تجربی حسابداري -دانشگاه مازندران -بابلسر - شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 16
توسلى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 14
حاجى رجبى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 2سال کانونی 34
قلى پور تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري - شبانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 1سال کانونی 18
فغانى قاجارى تجربی مديريت صنعتي -دانشگاه مازندران -بابلسر - شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 35
برزگر تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 30
بهمنى ریاضی مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي بهشهر - شبانه مركز آموزش عالي بهشهر 1سال کانونی 18
نظرى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه غيرانتفاعي علوم وفنون مازندران -بابل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فنون مازندران - بابل 1سال کانونی 22
باقريان عمرانى تجربی شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر - روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 20
ابراهيمى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري - شبانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 2سال کانونی 17
قربانى ریاضی مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري اريان -اميركلا/بابل / - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي علوم و فناوري آريان - اميرکلا(بابل) 1سال کانونی 18
ابراهيمى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 3سال کانونی 35
غلامى مشائى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 9
على نژاد ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 4سال کانونی 67
كامياب ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 14
نوبخت ریاضی مهندسي برق -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 11
اميرحيدرى اسكى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 17
فروهر ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 5سال کانونی 60
هاشمى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 16
شكوريان ریاضی فيزيك -دانشگاه مازندران -بابلسر - روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 19
اسدى وسطى تجربی حسابداري -دانشگاه مازندران -بابلسر - شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 15
عبدالحسينى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 18
فاطمى بابلى انسانی مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي سمنگان -امل - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي سمنگان - آمل 1سال کانونی 14
نعمتى چلاوى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 2سال کانونی 31
دشتى تجربی زيست شناسي -دانشگاه مازندران -بابلسر - شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 19
فرهنگى انسانی حقوق -موسسه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي علامه محدث نوري - نور 1سال کانونی 18
هدايتى تجربی مديريت صنعتي -دانشگاه مازندران -بابلسر - شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 31
فرح بخش ریاضی مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي بهشهر - شبانه مركز آموزش عالي بهشهر 4سال کانونی 61
ابراهيمى زاده عمران تجربی حسابداري -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 2سال کانونی 38
زابلى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 2سال کانونی 24
بهزادى تجربی مديريت صنعتي -دانشگاه مازندران -بابلسر - شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 18
رويدل انسانی دبيري زبان وادبيات فارسي -پرديس دكترشريعتي -ساري - تربيت معلم پرديس دکتر شريعتي - ساري 1سال کانونی 19
خاكپور ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 18
جعفرى انسانی مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي علامه محدث نوري - نور 1سال کانونی 14
وفائى مقدم تجربی زمين شناسي -دانشگاه دامغان - روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 19
رئيسى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر - روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 25
حبشى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 3سال کانونی 31
اصغرى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 18
رضائى تجربی حسابداري -دانشگاه مازندران -بابلسر - شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 8
فخارى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 2سال کانونی 26
رضائى چلابى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 11
فلاح تجربی زيست شناسي -دانشگاه مازندران -بابلسر - روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 19
راعى ریاضی مهندسي كشاورزي -اب -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري - روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 3سال کانونی 29
محمدزاده تجربی مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -موسسه غيرانتفاعي تجن -قائمشهر - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي تجن - قائم شهر 2سال کانونی 10
بزرگ زاده انسانی مديريت جهانگردي -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 2سال کانونی 15
عباسى تجربی حسابداري -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 15
شاه دوستى تجربی حسابداري -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 2سال کانونی 13
ملك پور تجربی مديريت صنعتي -دانشگاه گيلان -رشت - روزانه دانشگاه گيلان - رشت 3سال کانونی 36
صمديان تجربی مديريت صنعتي -دانشگاه مازندران -بابلسر - شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 5سال کانونی 76
غلامى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر - شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 14
رنجبر تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر - شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 19
رضائى لاريجانى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 4سال کانونی 44
دريابارى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 17
ميرزاآقاپور پاشا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 17
اسدى نياك انسانی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي سناباد-چناران - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي سناباد - چناران 1سال کانونی 7
يعقوبى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 3سال کانونی 30
شرافت انسانی مديريت جهانگردي -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 12
دادار ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 11
منفردى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 6سال کانونی 81
پاشائى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه مازندران -بابلسر - شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال کانونی 19
ابراهيمى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 19
واحدى ریاضی مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي -گرگان - روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 2سال کانونی 31
درويشى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 17
غلامى تجربی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي سمنگان -امل - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي سمنگان - آمل 3سال کانونی 35
اسكو ریاضی مهندسي برق -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 15
رسولى فرد ریاضی حسابداري -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 18
جليلى نياكى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 9
فلاح تجربی مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي اديب مازندران -ساري - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي اديب مازندران - ساري 3سال کانونی 28
سعيدى تجربی حسابداري -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 20
سالار ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 18
ستارزاده ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 2سال کانونی 26
محمدى نياكى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 11
كيانى تجربی مديريت جهانگردي -دانشگاه مازندران -بابلسر - شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال کانونی 46
حياتى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 14
نيك زاد انسانی علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر - روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 16
حسن زاده ریاضی مهندسي برق -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 15
خسروى انسانی علوم تربيتي -دانشگاه مازندران -بابلسر - شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 15
رجب زاده تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر - شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 15
يزدانى مقدم ریاضی مهندسي برق -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 20
باغى پور گت كلا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 17
رضائيان عمرانى تجربی حسابداري -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 10
جعفرى ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي طبري -بابل - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي طبري - بابل 1سال کانونی 15
جعفرى ریاضی مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران -بابل - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران - بابل 1سال کانونی 14
يدالهى ریاضی رياضيات وكاربردها-مركزاموزش عالي بهشهر - روزانه مركز آموزش عالي بهشهر 1سال کانونی 17
نيك زاد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 17
اسدى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 11
مسچى آملى ریاضی مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي طبري -بابل - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي طبري - بابل 3سال کانونی 44
عمادى ریاضی حسابداري -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 5
ابوالحسنى تجربی حسابداري -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 16
زهدى ریاضی مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي علامه محدث نوري - نور 2سال کانونی 16
احمدپور ریاضی مهندسي برق -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 2سال کانونی 20
عليزاده ریاضی مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي ايندگان -تنكابن - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي آيندگان - تنكابن 1سال کانونی 19
عمرانى تبار ریاضی مهندسي برق -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 17
مخبرى ریاضی مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي طبري -بابل - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي طبري - بابل 4سال کانونی 26
احمدى تجربی حسابداري -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 16
غلامحسين زاده ریاضی حسابداري -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 19
قربان پور ریاضی مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي طبري -بابل - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي طبري - بابل 1سال کانونی 14
نبى زاده تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر - روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 25
سيفى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه غيرانتفاعي علوم وفنون مازندران -بابل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فنون مازندران - بابل 1سال کانونی 21
بابائى مقدم پاشا ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي طبري -بابل - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي طبري - بابل 1سال کانونی 10
نيكزاد تجربی مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -موسسه غيرانتفاعي خزر-محموداباد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي خزر - محمودآباد 1سال کانونی 23
تقى پور تجربی مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري - روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 1سال کانونی 16
كياى ریاضی مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران -بابل - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران - بابل 1سال کانونی 19
خاكپور سئيج تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر - روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال کانونی 28
پورابراهيم عمرانى تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 23
باديا تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي گناباد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 1سال کانونی 8
صمديان تجربی مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي گلستان -گرگان - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي گلستان - گرگان 3سال کانونی 35
نجارى تجربی حسابداري -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 3سال کانونی 27
ولى زاده مقدم ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي امل - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي امل 1سال کانونی 15
پرتوى ملك ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران -بابل - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران - بابل 1سال کانونی 10
راعى تجربی مهندسي منابع طبيعي -علوم وصنايع چوب وكاغذ-دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 4سال کانونی 42
سلطان خواه انسانی مديريت جهانگردي -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 18
شاكرى تجربی مهندسي منابع طبيعي -علوم وصنايع چوب وكاغذ-دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 26
آريج ریاضی مديريت صنعتي -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 10
روشنائى ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي پرديسان -فريدونكنار - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي پرديسان - فريدون كنار 2سال کانونی 23
اردشيريان ریاضی مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي علامه محدث نوري - نور 1سال کانونی 11
حمزه نوا تجربی مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي -گرگان - روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 1سال کانونی 16
رضائيان شياده تجربی مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري - روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 1سال کانونی 16
قنبرى تجربی مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري - روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 2سال کانونی 26
محمدزاده ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي امل - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي امل 1سال کانونی 16
ايزدى ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي پرديسان -فريدونكنار - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي پرديسان - فريدون كنار 1سال کانونی 10
فرخى فر تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري - روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 4سال کانونی 41
ناصرنژاد ریاضی مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران -بابل - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران - بابل 1سال کانونی 14
حاجى غفارصالح انسانی علوم اقتصادي -موسسه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي علامه محدث نوري - نور 4سال کانونی 25
توسلى تجربی مديريت صنعتي -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 2سال کانونی 28
كوهى ریاضی مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي طبري -بابل - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي طبري - بابل 1سال کانونی 12
حيدرپور تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 14
سلمان تبار ریاضی مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي طبري -بابل - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي طبري - بابل 1سال کانونی 21
كرمى ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي علامه محدث نوري - نور 1سال کانونی 15
حسنى كرمى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 13
حسينى مقدم تجربی مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -موسسه غيرانتفاعي خزر-محموداباد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي خزر - محمودآباد 2سال کانونی 16
حيدرى تجربی مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 50
بلخم ریاضی مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي علامه محدث نوري - نور 2سال کانونی 23
فلاح ریاضی مديريت بازرگاني -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 2سال کانونی 42
غفارى چراتى تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري - شبانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 3سال کانونی 30
اكبريان ریاضی مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران -بابل - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران - بابل 3سال کانونی 22
يوسفى ریاضی مديريت بازرگاني -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 2سال کانونی 19
سليمانى تجربی زيست شناسي -موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي سنا - ساري 1سال کانونی 19
زارع ریاضی مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي علامه محدث نوري - نور 1سال کانونی 18
حسن زاده تجربی مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 15
اكبرزاده ریاضی مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران -بابل - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران - بابل 3سال کانونی 23
آهى نژآد ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 2سال کانونی 23
كياتبار انسانی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي سمنگان -امل - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي سمنگان - آمل 1سال کانونی 6
اسماعيل نائيج آباد ریاضی مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي امل - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي امل 1سال کانونی 18
ادريسى ریاضی مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران -بابل - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران - بابل 1سال کانونی 22
حاجى اندوارى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 16
محمدى ریاضی مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي علامه محدث نوري - نور 1سال کانونی 6
محمودى تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 3سال کانونی 23
رمضانى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 15
شوكائيان تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي -گرگان - روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 1سال کانونی 18
بطحائى ریاضی مديريت صنعتي -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 21
خادمى ریاضی مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي هدف -ساري - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي هدف - ساري 1سال کانونی 6
عنايتى وسطى تجربی مديريت جهانگردي -دانشگاه مازندران -بابلسر - شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 16
كاوه آملى ریاضی مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي علامه محدث نوري - نور 1سال کانونی 14
نورى ریاضی مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران -بابل - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران - بابل 1سال کانونی 12
پناه بر ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي علامه محدث نوري - نور 2سال کانونی 25
رحيمى ریاضی مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي امل - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي امل 1سال کانونی 13
سلطانى انسانی مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي راه دانش -بابل - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي راه دانش - بابل 1سال کانونی 11
قاسمى ریاضی مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي امل - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي امل 1سال کانونی 11
نورى ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي مازيار-رويان -نور - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي مازيار - رويان - نور 1سال کانونی 11
دهقان حداد تجربی مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي پارسا-بابلسر - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي پارسا - بابلسر 2سال کانونی 21
داداشى ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي امل - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي امل 3سال کانونی 36
شبان تجربی مديريت صنعتي -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 20
پورموسى كانى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -موسسه غيرانتفاعي خزر-محموداباد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي خزر - محمودآباد 1سال کانونی 12
معتمدى ریاضی مديريت بازرگاني -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 12
غلامى كبودكلا ریاضی مديريت بازرگاني -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 15
رحيمى ریاضی مهندسي شهرسازي -موسسه غيرانتفاعي طبري -بابل - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي طبري - بابل 2سال کانونی 21
دريابارى تجربی مديريت صنعتي -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 22
اسكو ریاضی مديريت بازرگاني -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 14
فلاح عمرانى ریاضی مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي امل - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي امل 1سال کانونی 17
عليزاده تجربی مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي سمنگان -امل - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي سمنگان - آمل 1سال کانونی 14
ايرجى زاد تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه گيلان -رشت - روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 16
منوچهرى ریاضی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي امل - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي امل 1سال کانونی 14
اسماعيلى دخت مقدم تجربی مديريت جهانگردي -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 5
صالحى عمران ریاضی مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي امل - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي امل 2سال کانونی 18
برزگر تجربی مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -موسسه غيرانتفاعي خزر-محموداباد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي خزر - محمودآباد 1سال کانونی 11
توسلى تجربی زيست شناسي -موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي سنا - ساري 1سال کانونی 16
داورى تجربی مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 17
خشت زرين انسانی علوم تربيتي -موسسه غيرانتفاعي سمنگان -امل - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي سمنگان - آمل 1سال کانونی 10
رضائى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 12
قنبرى تجربی مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي راه دانش -بابل - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي راه دانش - بابل 3سال کانونی 34
عليزاده تجربی مديريت جهانگردي -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 12
آذر ریاضی مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي امل - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي امل 1سال کانونی 23
رحيمى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه غيرانتفاعي علوم وفنون مازندران -بابل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فنون مازندران - بابل 2سال کانونی 32
محمودزاده ریاضی مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي امل - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي امل 1سال کانونی 11
خيرى ریاضی مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي علامه محدث نوري - نور 1سال کانونی 13
صابر ریاضی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي سمنگان -امل - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي سمنگان - آمل 1سال کانونی 6
نيك نام تجربی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي علامه محدث نوري - نور 4سال کانونی 62
نجفى تجربی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي امل - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي امل 1سال کانونی 13
روشنائى ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي پرديسان -فريدونكنار - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي پرديسان - فريدون كنار 1سال کانونی 7
احمدى ریاضی مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي امل - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي امل 1سال کانونی 16
طاهرى ریاضی معماري داخلي -موسسه غيرانتفاعي طبري -بابل - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي طبري - بابل 1سال کانونی 13
ولائى ریاضی مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي طبري -بابل - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي طبري - بابل 1سال کانونی 10
بازيار ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 3سال کانونی 48
غفاريان تجربی مديريت جهانگردي -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 3سال کانونی 36
ظروفى ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري اريان -اميركلا/بابل / - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي علوم و فناوري آريان - اميرکلا(بابل) 1سال کانونی 10
كريمى تجربی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي امل - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي امل 1سال کانونی 17
حق بيان ریاضی مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري اريان -اميركلا/بابل / - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي علوم و فناوري آريان - اميرکلا(بابل) 1سال کانونی 13
عزيزى ریاضی مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي خزر-محموداباد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي خزر - محمودآباد 1سال کانونی 7
معتمدى تجربی مديريت جهانگردي -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 18
غلامى تجربی مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي راه دانش -بابل - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي راه دانش - بابل 2سال کانونی 26
اسمعيل پورنياكى ریاضی مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي علامه محدث نوري - نور 1سال کانونی 9
نورمحمدى تجربی مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 14
زارع ریاضی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي سمنگان -امل - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي سمنگان - آمل 1سال کانونی 14
صادقى لاريجانى تجربی مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي سمنگان -امل - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي سمنگان - آمل 2سال کانونی 31
عسگرى دلارستاق تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -موسسه غيرانتفاعي پيوند-قائمشهر - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي پيوند - قائم شهر 1سال کانونی 17
جمال نوائى تجربی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي علامه محدث نوري - نور 1سال کانونی 16
طالبى تجربی مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي علامه محدث نوري - نور 1سال کانونی 15
صالحى ریاضی مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي مازيار-رويان -نور - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي مازيار - رويان - نور 1سال کانونی 8
خسروى تجربی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي علامه محدث نوري - نور 1سال کانونی 7
نژم ریاضی مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي طبري -بابل - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي طبري - بابل 1سال کانونی 16
دهقان ریاضی مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي مازيار-رويان -نور - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي مازيار - رويان - نور 1سال کانونی 16
قرينه ریاضی مديريت جهانگردي -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 5
اسدى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 6
محبى ریاضی مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي مازيار-رويان -نور - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي مازيار - رويان - نور 1سال کانونی 8
نيك بخش تجربی مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 12
اكبرى تجربی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي امل - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي امل 1سال کانونی 10
قاسمى تجربی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي امل - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي امل 1سال کانونی 16
كندلوئى تجربی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي امل - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي امل 1سال کانونی 18
عباس زاده تجربی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي علامه محدث نوري - نور 1سال کانونی 12
رمضانى تجربی مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 3سال کانونی 32
شكوهى راد تجربی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي سمنگان -امل - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي سمنگان - آمل 2سال کانونی 31
سليميان ريزى تجربی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي امل - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي امل 1سال کانونی 12
رجائى ليتكوهى تجربی زيست شناسي -موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي سنا - ساري 2سال کانونی 27
خادمى تجربی مديريت جهانگردي -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 16
حسن پور تجربی مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 10
اوهينا تجربی مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي سمنگان -امل - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي سمنگان - آمل 3سال کانونی 30
خسروى تجربی مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي راه دانش -بابل - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي راه دانش - بابل 1سال کانونی 11
مازندرانى تجربی مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 13
حاجى زاده عمرانى تجربی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي سمنگان -امل - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي سمنگان - آمل 2سال کانونی 23
فيروزى تجربی مهندسي منابع طبيعي -شيلات -موسسه غيرانتفاعي خزر-محموداباد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي خزر - محمودآباد 1سال کانونی 15
ديم كار تجربی مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي سمنگان -امل - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي سمنگان - آمل 1سال کانونی 18