دره شهر

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر دره شهر

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
اقائي ارمان ریاضی مهندسي برق -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران - روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 3سال کانونی 59
روشني عيسي ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 20
خسروي امين ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه گيلان -رشت - روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 43
محسني مقدم زهرا تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام - روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 1سال کانونی 15
اميدي حميد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 18
حسنوند حديث تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام - روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 5سال کانونی 48
ايماني سروش تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 18
بانوي الهام ریاضی مهندسي برق -دانشگاه كاشان - روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 20
رحيمي سامان ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول - روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 3سال کانونی 53
عباسي صيمره محمد تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام - روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 3سال کانونی 39
غياثوند محمدامين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام - روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 4سال کانونی 75
رضائي كبري انسانی روانشناسي -دانشگاه لرستان -خرم اباد - روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 20
حسيني سيدحسين تجربی شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 46
مهدوي حسين ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران - روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 1سال کانونی 6
عزيزي گلناز تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 17
گراوند سامان ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه اراك - روزانه دانشگاه اراک 4سال کانونی 77
عقيلي شكوفه تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 10
كريمي كيانوش ریاضی مهندسي برق -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 15
احمدي ليلا انسانی علوم اقتصادي -دانشگاه لرستان -خرم اباد - روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 24
اميري عليرضا ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه ايلام - روزانه دانشگاه ايلام 5سال کانونی 76
جمدر رضا تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 3سال کانونی 49
رشيدي معصومه انسانی علوم تربيتي -دانشگاه لرستان -خرم اباد - روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 2سال کانونی 40
رماوندي زهرا تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشكده علوم پزشكي بهبهان - روزانه دانشکده علوم پزشکي بهبهان 1سال کانونی 22
جابري سالخورده محمد تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي قم - روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال کانونی 35
نورمحمدي مسعود ریاضی حسابداري -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 6
شاكرمى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال کانونی 43
محمدى انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه ايلام - روزانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 19
يارى زاده تجربی گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال کانونی 44
طرهانى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي ايلام - روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 1سال کانونی 23
فرجى تجربی كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 19
سهرابى تجربی كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي اراك - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال کانونی 10
بيگى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وحكمت اسلامي -دانشگاه ايلام - روزانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 15
حيدرى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي ايلام - روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 1سال کانونی 17
طهماسبى انسانی علوم تربيتي -دانشگاه لرستان -خرم اباد - روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 2سال کانونی 42
اولاد تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام - روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 2سال کانونی 41
مرادخانى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ايلام - روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 1سال کانونی 14
ملك زاده تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام - روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 1سال کانونی 18
ايدى انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه ايلام - روزانه دانشگاه ايلام 2سال کانونی 16
محمدزاده تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 20
عسگرى تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال کانونی 45
يوسف وند تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي ايلام - روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 1سال کانونی 20
خدادادى انسانی علوم اقتصادي -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد - روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 2سال کانونی 26
اولاد تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي ايلام - روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 4سال کانونی 32
قاسمى نژاد تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد - روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 1سال کانونی 19
زينى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي ايلام - روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 1سال کانونی 18
خدادادزاده ریاضی مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي -دانشگاه ايلام - روزانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 17
دنيارى تجربی شيمي -دانشگاه ايلام - شبانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 12
قاسمى راه پو تجربی زمين شناسي -دانشگاه لرستان -خرم اباد - روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 11
كلانترى تجربی مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه ايلام - روزانه دانشگاه ايلام 2سال کانونی 36
احمدى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر - روزانه دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر 1سال کانونی 13
اروانه تجربی مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 16
بهارى تجربی مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر - شبانه دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر 1سال کانونی 20
مريدى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه ايلام - شبانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 16
شاكرى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه ايلام - شبانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 18
امامى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه ايلام - شبانه دانشگاه ايلام 3سال کانونی 47
اسدى تجربی مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه ايلام - روزانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 18
يوسف وند تجربی مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه ايلام - شبانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 23
ميرزايى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه ايلام - شبانه دانشگاه ايلام 2سال کانونی 23
رمضانى تجربی مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه ايلام - شبانه دانشگاه ايلام 2سال کانونی 29
رمضانى تجربی مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه ايلام - شبانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 18