بندر لنگه

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر بندر لنگه

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
پرمان بدريه زبان اموزش زبان انگليسي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال از چهارم دبيرستان 14
زارعي الهام تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال از چهارم دبيرستان 14
عباسي نجيمه ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 19
ساربانى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال از چهارم دبيرستان 12
پرورش ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه زابل - شبانه دانشگاه زابل 1سال از چهارم دبيرستان 11
فاضلى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال از چهارم دبيرستان 11
افروغ انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه جيرفت - روزانه دانشگاه جيرفت 1سال از چهارم دبيرستان 15
دريا نورد تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال از چهارم دبيرستان 19
دست افكن انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وكلام اسلامي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال از چهارم دبيرستان 17
وطن خواه تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال از چهارم دبيرستان 16
شناسى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال از چهارم دبيرستان 18
راشدى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال از چهارم دبيرستان 16
هاشمى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال از چهارم دبيرستان 15
فيروزى تجربی مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -اهواز - روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين - اهواز 1سال از چهارم دبيرستان 12
احمدى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه ولايت -ايرانشهر - شبانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 1سال از چهارم دبيرستان 14