قشم

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر قشم

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
بازرگاني تازه اباد مهسا ریاضی مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال از سوم دبيرستان 30
موسوي فاطمه السادات ریاضی مهندسي برق -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - شبانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال از چهارم دبيرستان 18
اسلامي دولابي ارسلان تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 2سال از سوم دبيرستان 39
مرداسنگي دولابي نادر ریاضی مهندسي برق -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان - روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال از سوم دبيرستان 22
چاهوفرد عارفه تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 2سال از سوم دبيرستان 21
دريايى صلغى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال از چهارم دبيرستان 17
ايرانى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 3سال از دوم دبيرستان 39
قشمى عبد اللهى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 4سال از اول دبيرستان 63
ضعيفى دولابى تجربی شيمي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال از سوم دبيرستان 22
خدنگ تجربی شيمي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال از سوم دبيرستان 17
ايرانى تجربی زيست شناسي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال از چهارم دبيرستان 20
حاجى پور ریاضی مهندسي كشاورزي -اب -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - شبانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال از چهارم دبيرستان 12
تورنگ تجربی مهندسي فضاي سبز-دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان - روزانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 1سال از چهارم دبيرستان 19