بندرعباس

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر بندرعباس

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
عسكري مژگان هنر صنايع دستي -دانشگاه هنرتهران - روزانه دانشگاه هنر تهران 1سال کانونی 18
كوه زادمحمدي ارش ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 25
عطائي محمدامين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال کانونی 42
بهبهاني سيدهيراد ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 19
شادزي محمدرضا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال کانونی 60
مذنبي زهرا انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه الزهرا/س /تهران - روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 17
غلامي باركوسرائي محمدجواد ریاضی مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 26
ميرزاده كوهشاهي الهه ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 5سال کانونی 81
عليدادي سليماني مهتاب تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 3سال کانونی 49
هادياني كپورچالي فاطمه ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 37
عبداللهي فردوس انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 38
طارمي صفت حقيقي شهاب تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت - روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 2سال کانونی 38
مقيمي زاده منصور ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 24
صفت زاده بشري ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 30
هاشمي زاده سيده الناز تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 37
يوسفي محسن تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 3سال کانونی 53
فلاح تربه بر ناهيد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 3سال کانونی 44
جعفري محمدامين ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 35
غلامي رويا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 16
شكرانه جهرمي فرشته انسانی حقوق -دانشگاه دخترانه حضرت معصومه /ع /قم - روزانه دانشگاه دخترانه حضرت معصومه (ع) - قم 1سال کانونی 18
كشاورز علي ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شيراز - روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 29
دبيري رضا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال کانونی 34
حاجي زاده خرنجاني ميترا انسانی مديريت دولتي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 16
سيدعلي زاده گنجي ناديا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال کانونی 20
رحمتي هانيه ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال کانونی 49
سرداري پور ندا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شيراز - روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 18
زارع محمدعلي تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 41
انصاري فرد سجاد تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 2سال کانونی 37
نصرالهي محمد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعت نفت - روزانه دانشگاه صنعت نفت 1سال کانونی 21
رحيمي فر سحر تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال کانونی 10
كياني شاوندي منصور ریاضی مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 19
جابرالانصاري بنيامين ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه شيراز - روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 32
خلاده محدثه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 3سال کانونی 47
باقرزاده همائي ميثم ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران - روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 2سال کانونی 37
دمي زاده اسما تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال کانونی 20
سالاري احسان ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شيراز - روزانه دانشگاه صنعتي شيراز 1سال کانونی 25
حافظپور ياسمن تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 3سال کانونی 53
مظفري خورگو زهرا تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 4سال کانونی 60
زنگنه حليمه انسانی علوم سياسي -دانشگاه شيراز - روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 15
صادقي گوغري مسعود تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 3سال کانونی 52
نيك پرور فاطمه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 2سال کانونی 26
شب خيز زهرا انسانی علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-بندرعباس - تربيت معلم پرديس فاطمه الزهرا (س) - بندرعباس 2سال کانونی 34
قاسمي زاده پوريا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 34
سهرابي دولابان مصطفي ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 8
نوروزي فيني عاطفه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 3سال کانونی 48
صادقي گوغري فاطمه تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 3سال کانونی 55
رحيمي شهواري فرجام ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 3سال کانونی 52
نژادكوركي ارشام تجربی زيست شناسي -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 16
توحدي حمزه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 3سال کانونی 47
كمالي چاهوئي فائزه تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 4سال کانونی 22
لطفي چهارده زهرا انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه گيلان -رشت - روزانه دانشگاه گيلان - رشت 3سال کانونی 28
مظفري مهدي ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه شيراز - روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 34
رضاعلي زاده مهسا تجربی روانشناسي -دانشگاه شيراز - روزانه دانشگاه شيراز 3سال کانونی 55
غلام پور بهاره تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 4سال کانونی 31
خدابخش عرفان ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 24
موسائي باغستاني مهسا ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 12
مهري شيوا هنر باستانشناسي -موسسه غيرانتفاعي كمال الملك -نوشهر - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي كمال الملک - نوشهر 1سال کانونی 18
زاهدي معصومه تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 3سال کانونی 49
رفعتي سروش تجربی دامپزشكي -دانشگاه سمنان - روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 15
توانگري صفورا تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 25
راستي كيوان ریاضی مهندسي برق -دانشگاه سمنان - روزانه دانشگاه سمنان 3سال کانونی 35
جراره مرضيه ریاضی علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-بندرعباس - تربيت معلم پرديس فاطمه الزهرا (س) - بندرعباس 1سال کانونی 17
احراري احسان تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال کانونی 6
اميني فاطمه انسانی روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي رحمان -رامسر - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي رحمان - رامسر 1سال کانونی 12
جنگجو خالد ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه شيراز - روزانه دانشگاه شيراز 3سال کانونی 44
قاسمي عليرضا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 2سال کانونی 39
كارگرپژوه سينا تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال کانونی 22
ساعي ارزو تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 9
عطااللهي فاطمه تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شيراز - روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 17
مريدي سمانه ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 24
اميري پگاه ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران - روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 23
كريمى تجربی دبيري زيست شناسي -پرديس شهيدپاك نژاد-يزد - تربيت معلم پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 1سال کانونی 18
سالارى زبان اموزش زبان انگليسي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 10
فرخي زهرا ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 21
سلطاني پور شايان ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 3سال کانونی 23
عامري حسين ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 3سال کانونی 55
موسوي سردري سيده ساجده ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 3سال کانونی 52
ازور مژده تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - شبانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 14
فلاحتي سياوش ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال کانونی 31
نيرومندمرادي نژاد پرستو انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال کانونی 37
نوروزي محمدرضا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه سمنان - روزانه دانشگاه سمنان 3سال کانونی 54
كاويان پور ژاله تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 2سال کانونی 37
مسعودي رضا تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال کانونی 23
فكري شبنم تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 2سال کانونی 32
قلعه خاني محمدعلي ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال کانونی 33
ميرزادابكنار سيده محدثه ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - شبانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 3سال کانونی 46
جهانگيري زركاني رايحه تجربی علوم تغذيه -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان - مشهد 1سال کانونی 19
سالاري فاطمه تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتودرماني /راديوتراپي /-دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 1سال کانونی 14
قلاوند مرجان تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال کانونی 19
ارژنگ فاطمه ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال کانونی 11
برماه سكينه ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 21
رضائي تازياني علي ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - شبانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال کانونی 43
خواجه محمدرسول تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 3سال کانونی 38
مهندس ساماني سارا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 4سال کانونی 47
ابوالحسني خواجه علي ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال کانونی 26
فرزين اشكان ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - شبانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 3سال کانونی 43
امدادي شفت محله عليرضا تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 4سال کانونی 52
اب كار سعيد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - شبانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال کانونی 24
عارفي زاده ارش ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 3سال کانونی 44
ميرخاتمي حديثه ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال کانونی 43
سهرابي پور نعيمه انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وكلام اسلامي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 21
توسلي ارشام ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - شبانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال کانونی 37
باقرزاده همائي ميلاد تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 28
رفيعي بندري نيما ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 22
فولادي ساميه تجربی علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-بندرعباس - تربيت معلم پرديس فاطمه الزهرا (س) - بندرعباس 4سال کانونی 80
محسني قلعه قاضي سينا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - شبانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 3سال کانونی 50
حسينى پور كووئى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - شبانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال کانونی 35
عابدينى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - شبانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 3سال کانونی 37
ساربانى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال کانونی 35
شاكرى فارياب ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - شبانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 12
تقى پور ششده ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - شبانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 16
خادمى تجربی گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال کانونی 43
حسينى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 2سال کانونی 15
درويشى ریاضی حسابداري -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 7
بخون تجربی شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 20
ربيعيان نژاد تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 2سال کانونی 34
بيگى زاده ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 13
غريب نواز ریاضی فيزيك -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 18
كامران ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 18
حزنى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - شبانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال کانونی 17
فتح الهى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي سيرجان - شبانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 14
رحيمى هلرى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال کانونی 20
عباسپور ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سيرجان - روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 6
خادمى باغستانى ریاضی مهندسي دريا-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 28
مستورى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال کانونی 33
دانش ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 26
نامدار تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 2سال کانونی 35
نايبندى زاده تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 3سال کانونی 34
همتى كشارى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سيرجان - روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 4سال کانونی 35
صادقى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 2سال کانونی 22
نوروزى تجربی زيست شناسي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - شبانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 16
روستايى ریاضی مهندسي پزشكي -دانشگاه غيرانتفاعي بين المللي امام رضا/ع / - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي بين المللي امام رضا(ع) - مشهد 2سال کانونی 24
دوانى تجربی گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 17
كرمى تجربی علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 15
محمدى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال کانونی 17
دبيده ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال کانونی 31
صابرى مقدم تجربی علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-بندرعباس - تربيت معلم پرديس فاطمه الزهرا (س) - بندرعباس 1سال کانونی 9
رحيمى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - شبانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال کانونی 30
ذاكرى قشمى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان - روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 8
ساربانى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 2سال کانونی 36
ابرازه تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال کانونی 8
ناصرى ریاضی علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-بندرعباس - تربيت معلم پرديس فاطمه الزهرا (س) - بندرعباس 2سال کانونی 43
استوار تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال کانونی 12
كرامتى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه بجنورد - روزانه دانشگاه بجنورد 1سال کانونی 9
حامى رودبارى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال کانونی 15
رجائيان ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - شبانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال کانونی 38
شمس انسانی علوم اقتصادي -دانشگاه اروميه - نيمه حضوري دانشگاه اروميه 1سال کانونی 13
حسين پور ریاضی فيزيك -دانشگاه مازندران -بابلسر - روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 16
يگانه رويدرى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه ولايت -ايرانشهر - روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 1سال کانونی 13
رجائيان ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سيرجان - شبانه دانشگاه صنعتي سيرجان 2سال کانونی 38
احمدى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 20
اديبى پور ریاضی مهندسي دريا-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 17
كريم زاده تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال کانونی 17
قنبرنژاد ریاضی مهندسي برق -مركزاموزش عالي اقليد - روزانه مرکز آموزش عالي اقليد 2سال کانونی 35
فضلى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال کانونی 10
عزيزى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 16
صابريان تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 3سال کانونی 54
دستوان تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 3سال کانونی 28
قصمى تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال کانونی 10
رضايى سرخايى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 2سال کانونی 25
قشلاقى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال کانونی 19
خزائى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 3سال کانونی 47
رضايى تجربی شيمي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - شبانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 3سال کانونی 51
سالارى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال کانونی 12
راست بود ریاضی شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر - شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 16
اسدى ریاضی مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي بم - روزانه مجتمع آموزش عالي بم 2سال کانونی 41
موردانى تجربی شيمي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - شبانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 16
عمرانى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه جيرفت - شبانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 17
سالارى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال کانونی 18
قاسمى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه جيرفت - شبانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 17
حسين زاده سرخائى ریاضی مهندسي دريا-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 26
رضائى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 3سال کانونی 44
باقى انسانی فقه وحقوق اماميه -دانشگاه مذاهب اسلامي - روزانه دانشگاه مذاهب اسلامي 2سال کانونی 22
احرارى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 6
محمدحسينى ايسينى ریاضی مديريت دولتي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 5
عالمى زاده ریاضی مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي -دانشگاه فردوسي مشهد - شبانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 11
باقرزاده همائى تجربی علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -بندرعباس - تربيت معلم پرديس شهيد بهشتي - بندرعباس 1سال کانونی 6
لورى آبكنار ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 2سال کانونی 29
سلجوقى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشكده علوم پزشكي بم - روزانه دانشکده علوم پزشکي بم 1سال کانونی 14
افسرى تجربی شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 3سال کانونی 19
رحيمى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - شبانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال کانونی 30
رئيسى تجربی شيمي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 13
زارعى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه زابل - شبانه دانشگاه زابل 1سال کانونی 8
خيرى ریاضی مهندسي دريا-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال کانونی 44
جليليان تجربی علوم تربيتي -پرديس ايت اله كمال وند-خرم اباد - تربيت معلم پرديس آيت اله کمال وند - خرم آباد 1سال کانونی 15
كلائى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال کانونی 17
باقرى ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه زابل - شبانه دانشگاه زابل 3سال کانونی 55
دهقانى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال کانونی 11
رحيمى فر ریاضی علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -بندرعباس - تربيت معلم پرديس شهيد بهشتي - بندرعباس 1سال کانونی 11
نجفى گيشانى ریاضی مهندسي دريا-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال کانونی 58
كرمشاپور تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال کانونی 16
كمالى زركانى تجربی شيمي -دانشگاه جيرفت - روزانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 16
افرازنده ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 16
ياراحمدى پور تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي نور دانش - ميمه 3سال کانونی 50
حيدرى نيا تجربی شيمي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 21
شاهسون پورزرگر ریاضی مديريت دولتي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - شبانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال کانونی 32
مينويى تجربی شيمي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 18
پيشدارفر تجربی زمين شناسي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 17
ملك ریاضی فيزيك -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان - روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 3سال کانونی 37
زينلى پور ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 7
بنياب ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -موسسه غيرانتفاعي علامه دهخدا-قزوين - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي علامه دهخدا - قزوين 2سال کانونی 34
محمد پور تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 2سال کانونی 17
شاملو ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي علوم وفنون خوارزمي -قشم - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي علوم و فنون خوارزمي - قشم 1سال کانونی 11
صداقت پيشه ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 3سال کانونی 33
سالارى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 2سال کانونی 22
شيخ سيه بنوئيه ریاضی علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -بندرعباس - تربيت معلم پرديس شهيد بهشتي - بندرعباس 1سال کانونی 23
صوفى تجربی شيمي -دانشگاه شاهرود - شبانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 16
ميرمحمدى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 3سال کانونی 38
محمدحسين عبدلى تجربی شيمي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال کانونی 37
دلائى ميلان ریاضی علوم مهندسي -دانشگاه صنعتي سيرجان - روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 2سال کانونی 16
كريم زاده ریاضی مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي اپادانا-شيراز - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي آپادانا - شيراز 3سال کانونی 45
ضميرى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 22
پاليك ریاضی علوم اقتصادي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان - روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 8
كريم الدينى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 24
مقدسى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 2سال کانونی 31
كارگران تجربی علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -بندرعباس - تربيت معلم پرديس شهيد بهشتي - بندرعباس 1سال کانونی 23
خواجه اختران ریاضی مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي اپادانا-شيراز - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي آپادانا - شيراز 1سال کانونی 13
فدايى ریاضی مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي احرار-رشت - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي احرار - رشت 2سال کانونی 40
احسانى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه غيرانتفاعي بين المللي امام رضا/ع / - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي بين المللي امام رضا(ع) - مشهد 4سال کانونی 39
ظهيرى نوذر تجربی زيست شناسي -دانشگاه جيرفت - شبانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 15
احيائى ریاضی مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي علوم وفنون خوارزمي -قشم - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي علوم و فنون خوارزمي - قشم 2سال کانونی 21
طبسى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه جهرم - روزانه دانشگاه جهرم 1سال کانونی 18
سالارى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه بيرجند - روزانه دانشگاه بيرجند 3سال کانونی 37
امينى پور تجربی مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 15
حاجى زاده ریاضی مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي - يزد 1سال کانونی 14
اتابك تجربی مهندسي منابع طبيعي -مديريت مناطق خشك وبيابان -دانشگاه جيرفت - روزانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 13
توكلى تجربی مديريت صنعتي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - شبانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 3سال کانونی 45
رازمند تجربی شيمي -دانشگاه جيرفت - روزانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 11
درخور تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال کانونی 20
رودبارى تجربی مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي امين -فولادشهر/اصفهان / - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي امين - فولادشهر (اصفهان) 2سال کانونی 20
فخارى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 3سال کانونی 41
قائم مقامى ریاضی مديريت مالي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي - يزد 1سال کانونی 12
كاظمى ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي علامه جعفري -رفسنجان - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي علامه جعفري - رفسنجان 3سال کانونی 41
زينلى پور ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال کانونی 17
احمدى طيفكانى ریاضی مهندسي كشاورزي -اب -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 3سال کانونی 36
ابراهيمى قلعه قاضى ریاضی مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي كار - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي كار 2سال کانونی 38
اصغرزاد ریاضی مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي مازيار-رويان -نور - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي مازيار - رويان - نور 1سال کانونی 15
آشيان تجربی علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -بندرعباس - تربيت معلم پرديس شهيد بهشتي - بندرعباس 1سال کانونی 17
ايل بيگى ثابت ریاضی مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي حافظ-شيراز - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي حافظ - شيراز 1سال کانونی 16
موسوى ریاضی مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي علوم وفنون خوارزمي -قشم - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي علوم و فنون خوارزمي - قشم 2سال کانونی 23
ميركازهى ريگى تجربی شيمي -دانشگاه زابل - روزانه دانشگاه زابل 1سال کانونی 12
نواده محمدى ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم /ص /تبريز - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي نبي اکرم (ص ) - تبريز 1سال کانونی 15
ملائى تجربی مديريت اموربانكي -موسسه غيرانتفاعي قشم -قشم - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي قشم - قشم 1سال کانونی 22
حسين زاده ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي علامه جعفري -رفسنجان - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي علامه جعفري - رفسنجان 2سال کانونی 21
زارعى ریاضی علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -شيراز - تربيت معلم پرديس شهيد رجايي - شيراز 1سال کانونی 19
شكوهى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه صنعتي سيرجان - شبانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 16
افراز ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي علوم وفنون خوارزمي -قشم - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي علوم و فنون خوارزمي - قشم 1سال کانونی 16
صادق زاده تجربی مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي قشم -قشم - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي قشم - قشم 1سال کانونی 17
نقوى اناركى ریاضی معماري داخلي -موسسه غيرانتفاعي كمال الملك -نوشهر - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي كمال الملک - نوشهر 5سال کانونی 44
باقرزاده تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال کانونی 34
زارعى تجربی زيست شناسي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - شبانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال کانونی 41
ورزنده انسانی مديريت اموربانكي -موسسه غيرانتفاعي قشم -قشم - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي قشم - قشم 1سال کانونی 14
جهانگيرى انسانی مديريت اموربانكي -موسسه غيرانتفاعي قشم -قشم - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي قشم - قشم 1سال کانونی 18
كفائى خو ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -موسسه غيرانتفاعي كرمان -كرمان - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي كرمان - كرمان 1سال کانونی 10
آخوندى تجربی مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - شبانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال کانونی 29
طبيخى ریاضی مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي علوم وفنون خوارزمي -قشم - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي علوم و فنون خوارزمي - قشم 1سال کانونی 11
اشكانى ریاضی مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي هاتف -زاهدان - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي هاتف - زاهدان 1سال کانونی 9
نايبندى زاده ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي علوم وفنون خوارزمي -قشم - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي علوم و فنون خوارزمي - قشم 1سال کانونی 14
ناظرى گهكانى ریاضی مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي علوم وفنون خوارزمي -قشم - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي علوم و فنون خوارزمي - قشم 1سال کانونی 12
سلمان پور ریاضی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي كاويان -مشهد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي كاويان - مشهد 2سال کانونی 32
شاهدادى ریاضی مديريت اموربانكي -موسسه غيرانتفاعي مهر-كرمان - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي مهر - كرمان 1سال کانونی 14
احيائى ریاضی مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي علوم وفنون خوارزمي -قشم - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي علوم و فنون خوارزمي - قشم 1سال کانونی 9
اميرزاد ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي -اصفهان - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي - اصفهان 1سال کانونی 14
رجيل بخش ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي علوم وفنون خوارزمي -قشم - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي علوم و فنون خوارزمي - قشم 1سال کانونی 8
رزم پور ریاضی مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي علوم وفنون خوارزمي -قشم - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي علوم و فنون خوارزمي - قشم 2سال کانونی 16
قاسمى ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي علوم وفنون خوارزمي -قشم - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي علوم و فنون خوارزمي - قشم 1سال کانونی 6
اتابك تجربی مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي قشم -قشم - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي قشم - قشم 1سال کانونی 12
سهرابى پور تجربی مديريت اموربانكي -موسسه غيرانتفاعي قشم -قشم - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي قشم - قشم 1سال کانونی 16
نوربخش تجربی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي قشم -قشم - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي قشم - قشم 1سال کانونی 15
صالح زاده تجربی مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي فروردين -قائم شهر - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي فروردين - قائم شهر 2سال کانونی 21
محبى ریاضی مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي علوم وفنون خوارزمي -قشم - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي علوم و فنون خوارزمي - قشم 1سال کانونی 12
چنگيزى ریاضی مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي علوم وفنون خوارزمي -قشم - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي علوم و فنون خوارزمي - قشم 2سال کانونی 26
جوادى تجربی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي قشم -قشم - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي قشم - قشم 1سال کانونی 15
على شاهپورى تجربی مديريت اموربانكي -موسسه غيرانتفاعي قشم -قشم - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي قشم - قشم 2سال کانونی 32
زينلى تجربی مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي قشم -قشم - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي قشم - قشم 1سال کانونی 16
سررشته دارى تجربی مديريت هتلداري -موسسه غيرانتفاعي قشم -قشم - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي قشم - قشم 2سال کانونی 28
بيوكى تجربی مديريت هتلداري -موسسه غيرانتفاعي قشم -قشم - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي قشم - قشم 2سال کانونی 23
زاهدى تجربی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي قشم -قشم - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي قشم - قشم 1سال کانونی 17
حسين زاده شهابى تجربی مديريت هتلداري -موسسه غيرانتفاعي قشم -قشم - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي قشم - قشم 1سال کانونی 18
بارانى تجربی مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي قشم -قشم - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي قشم - قشم 2سال کانونی 44
واثقى تجربی كتابداري واطلاع رساني -موسسه غيرانتفاعي قشم -قشم - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي قشم - قشم 1سال کانونی 12