بندر ديلم

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر بندر ديلم

پيران نازنين

پيران نازنين

حقوق -دانشگاه شيراز - روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
ميرجهان مردي سيده هاجر

ميرجهان مردي سيده هاجر

روانشناسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
خضري رضوان

خضري رضوان

حقوق -دانشگاه شيراز - روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
خداياريان اسماعيل

خداياريان اسماعيل

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعت نفت - روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
شعبان پور محمدرضا

شعبان پور محمدرضا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
خليجي حسين

خليجي حسين

مديريت بازرگاني -دانشگاه اصفهان - روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
ميرجهان مردي سيده زهرا

ميرجهان مردي سيده زهرا

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان - روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
شيخي محمد

شيخي محمد

علوم اقتصادي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
مسلمي راضيه

مسلمي راضيه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سينايى

سينايى

اماروكاربردها-دانشگاه شيراز - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
اخلاق

اخلاق

مهندسي صنايع -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
آل بهبهانى

آل بهبهانى

مديريت صنعتي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
خليفه

خليفه

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه خليج فارس -بوشهر - شبانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
اعتمادى نژاد

اعتمادى نژاد

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه خليج فارس -بوشهر - روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
بن رشيد

بن رشيد

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر - روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
خدادى

خدادى

اماروكاربردها-دانشگاه جهرم - روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
اقاجرى

اقاجرى

زبان وادبيات عربي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
احمد زاده

احمد زاده

فيزيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
موجى

موجى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه كوثربجنورد - روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
محمد طاهرى ازاد

محمد طاهرى ازاد

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر - روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
بشيرى

بشيرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
خدرى

خدرى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه خليج فارس -بوشهر - شبانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
كاويانى فر

كاويانى فر

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
بازيار

بازيار

رياضيات وكاربردها-دانشگاه خليج فارس -بوشهر - روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
مهدى زاده

مهدى زاده

زيست شناسي -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر - روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
پيران

پيران

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان - شبانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
نظارت قصبه

نظارت قصبه

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه جيرفت - روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
كرمى

كرمى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
شركزاده

شركزاده

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان - شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
خواجه گيرى

خواجه گيرى

معارف اسلامي وعلوم تربيتي -دانشكده معارف قراني اصفهان /غيرانتفاعي / - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
دشمن زيارى

دشمن زيارى

علوم تربيتي -پرديس علامه طباطبايي -بوشهر - تربيت معلم

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی