اهرم

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر اهرم

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
شمسي طاهره تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 20
زالي عباس ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت - روزانه دانشگاه صنعت نفت 1سال کانونی 15
عالي زاده ياسمينا تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1سال کانونی 20
دشتي اهرمي عليرضا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال کانونی 19
بيغش محمد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال کانونی 19
ارقون يوسف ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 19
خالدي نجمه ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه سلمان فارسي -كازرون - روزانه دانشگاه سلمان فارسي - كازرون 1سال کانونی 14
بحراني مريم ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه سلمان فارسي -كازرون - روزانه دانشگاه سلمان فارسي - كازرون 1سال کانونی 14
مرادى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شيراز - روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 13
حقيرى ریاضی فيزيك -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - شبانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال کانونی 11
موسوى زاده تجربی مديريت گمركي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - شبانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 19
گنجه تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1سال کانونی 15
راستى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 1سال کانونی 10
تمدنى تجربی مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال کانونی 8
رستم زاده تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1سال کانونی 9