بوشهر

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر بوشهر

هوپناه مريم

هوپناه مريم

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
برازش حميد

برازش حميد

مهندسي برق -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
خوشروز پژمان

خوشروز پژمان

مهندسي مكانيك -دانشگاه تهران - روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
كمالي ابوالفضل

كمالي ابوالفضل

مديريت مالي -دانشكده علوم اقتصادي - روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
ايزدپناه فاضل

ايزدپناه فاضل

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
هواشي نژاديان سارا

هواشي نژاديان سارا

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
احمدي حق نسيم

احمدي حق نسيم

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر - روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
خوش رفتار سميه

خوش رفتار سميه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
انصاري سكينه

انصاري سكينه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
عباسي حسين

عباسي حسين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
احمدي حسن

احمدي حسن

حسابداري -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
زماني محمود

زماني محمود

مهندسي برق -دانشگاه شيراز - روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
گنبدي محمد

گنبدي محمد

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران - روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
محمدعلي پور شقايق

محمدعلي پور شقايق

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
كبگاني مهدي

كبگاني مهدي

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعت نفت - روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
افتخاري منش حسين

افتخاري منش حسين

مهندسي شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
عبداله زاده فاطمه

عبداله زاده فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
قلي پور فرزانه

قلي پور فرزانه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر - روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
زندوي رضا

زندوي رضا

مهندسي مكانيك -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
شيخياني صادق

شيخياني صادق

مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
زنگوئي صديقه

زنگوئي صديقه

راهنمايي ومشاوره -پرديس بنت الهدي صدر-بوشهر - تربيت معلم

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
محب زاده اميراسماعيل

محب زاده اميراسماعيل

مهندسي مكانيك -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
عاربي عباس

عاربي عباس

مهندسي مكانيك -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
چاه شوري فاطمه

چاه شوري فاطمه

فيزيك مهندسي -دانشگاه تهران - روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
عالي نژاد شكوفه

عالي نژاد شكوفه

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
سلاح برزين محمدامين

سلاح برزين محمدامين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر - روزانه

4سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
بختياري فرخنده

بختياري فرخنده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حسيني ايمان

حسيني ايمان

مهندسي برق -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
غريبي پريسا

غريبي پريسا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر - روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
سليماني رضوان

سليماني رضوان

مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
عباس پور شهاب

عباس پور شهاب

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شيراز - روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
عابدي اسما

عابدي اسما

مهندسي معماري -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
شريفي فرشته

شريفي فرشته

مهندسي برق -دانشكده فني وحرفه اي دختران دكترشريعتي - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
اختري پور اختر

اختري پور اختر

راهنمايي ومشاوره -پرديس بنت الهدي صدر-بوشهر - تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
محمدنيا علي

محمدنيا علي

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر - روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
دهقاني علي

دهقاني علي

مهندسي عمران -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
حاجي زاده مظاهر

حاجي زاده مظاهر

مهندسي مكانيك -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
زنده بودي احمد

زنده بودي احمد

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه صنعتي شيراز - روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
شاطر عبدالرحيم

شاطر عبدالرحيم

مهندسي برق -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
درليك ام البنين

درليك ام البنين

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه شيراز - روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
حق شناس محمد

حق شناس محمد

حسابداري -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
خسروي پور زهرا

خسروي پور زهرا

مهندسي شهرسازي -دانشگاه شيراز - روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
موسوي سيدمحمدصادق

موسوي سيدمحمدصادق

مهندسي معماري -دانشگاه ايلام - روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
علمدار نيلوفر

علمدار نيلوفر

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر - روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
سليمي زهرا

سليمي زهرا

علوم اقتصادي -دانشگاه الزهرا/س /تهران - روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
نادري صادق

نادري صادق

مهندسي مكانيك -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - شبانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
اماره محمدامين

اماره محمدامين

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر - روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
افسري افشين

افسري افشين

مهندسي عمران -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
حراقي علي

حراقي علي

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر - روزانه

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
انصاري رعنا

انصاري رعنا

مهندسي مكانيك -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
عباسي محمدطاهر

عباسي محمدطاهر

مهندسي مكانيك -دانشگاه شاهرود - روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
فقيه فريماه

فقيه فريماه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
پيكار محمد

پيكار محمد

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج - روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
بهروزي الهه

بهروزي الهه

دامپزشكي -دانشگاه شيراز - روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نعمتي زاده ابوالفضل

نعمتي زاده ابوالفضل

مهندسي صنايع -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
حاجب

حاجب

كارشناسي تكنولوژي پرتودرماني /راديوتراپي /-دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
عابدي اسما

عابدي اسما

اب وهواشناسي -دانشگاه خوارزمي تهران - روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
زارع جواد

زارع جواد

مهندسي شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
قرباني احسان

قرباني احسان

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
ذكاوتي فاطمه

ذكاوتي فاطمه

مهندسي شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
افشين مهدي

افشين مهدي

مهندسي مكانيك -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
بهنام راد شيما

بهنام راد شيما

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر - روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
بهارنو كورش

بهارنو كورش

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حسن زاده فاطمه

حسن زاده فاطمه

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
خدري فاضل

خدري فاضل

مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران - روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
فروهر سعيد

فروهر سعيد

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي همدان - روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
بادبدست مهران

بادبدست مهران

شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
زنده بودي احسان

زنده بودي احسان

مهندسي مكانيك -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
مهدي پناه راحله

مهدي پناه راحله

مهندسي عمران -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
شفيه خواه محمدحسين

شفيه خواه محمدحسين

مهندسي برق -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
مرادي زاده ليلا

مرادي زاده ليلا

مهندسي شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
اميري نرگس

اميري نرگس

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
كبگاني محمد

كبگاني محمد

مهندسي برق -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
حيدري زهره

حيدري زهره

مهندسي شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
اشرفي نيما

اشرفي نيما

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول - شبانه

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
عاشوري علي

عاشوري علي

مهندسي مكانيك -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - شبانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
برقي نژاد نرجس

برقي نژاد نرجس

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه خوارزمي تهران - روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
دريايى

دريايى

فيزيك -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
جعفري سپيده

جعفري سپيده

اموزش زبان انگليسي -دانشگاه سلمان فارسي -كازرون - روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

زبان
ملاكي محمد

ملاكي محمد

مهندسي منابع طبيعي -مهندسي چوب وكاغذ-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران - روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
درويشي شهرزاد

درويشي شهرزاد

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - شبانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
بختياري سينا

بختياري سينا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر - روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
بيغش مينا

بيغش مينا

مهندسي معماري -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
چعبي نيوشا

چعبي نيوشا

مهندسي شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - شبانه

2سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
عارف زاده سيده شبنم

عارف زاده سيده شبنم

مهندسي مكانيك -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
فاطمي بوشهري عاطفه السادات

فاطمي بوشهري عاطفه السادات

مهندسي معماري -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
بردستاني مجتبي

بردستاني مجتبي

دبيري رياضي -پرديس شهيدرجايي -شيراز - تربيت معلم

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
پناهي دوست بهرام

پناهي دوست بهرام

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
صالحي فروغ

صالحي فروغ

مهندسي شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
جعفري حديث

جعفري حديث

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
رحيمي عليرضا

رحيمي عليرضا

مهندسي عمران -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
حاجي ابوالحسني حسين

حاجي ابوالحسني حسين

مهندسي نفت -مركزاموزش عالي لامرد - شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
شجاعي ارزو

شجاعي ارزو

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
راياني حميدرضا

راياني حميدرضا

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه خليج فارس -بوشهر - روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
حيدري نجمه

حيدري نجمه

مهندسي معماري -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - شبانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
قائدي مرجان

قائدي مرجان

مهندسي مكانيك -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
دلوارى

دلوارى

فيزيك -دانشگاه جهرم - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
طزري امير

طزري امير

مهندسي شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
زنگوئي محسن

زنگوئي محسن

مهندسي عمران -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
نوروزيان افراكتي محمد

نوروزيان افراكتي محمد

مهندسي عمران -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
جوهرزاده مژگان

جوهرزاده مژگان

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر - روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
خدرى

خدرى

مهندسي صنايع -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
حيدرى

حيدرى

مهندسي عمران -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
شفيعى

شفيعى

مديريت بيمه اكو-دانشگاه علامه طباطبايي -تهران - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر - روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه شيراز - روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
شكوهى

شكوهى

مهندسي شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - شبانه

3سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
فرهنگ

فرهنگ

مديريت صنعتي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
محمد پور

محمد پور

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر - روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
دهقانى فرد

دهقانى فرد

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
قائدى

قائدى

مهندسي شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - شبانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
احمدى

احمدى

مهندسي شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ماهينى

ماهينى

مكاترونيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
منفرد

منفرد

مهندسي برق -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - شبانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
خدرى

خدرى

مهندسي برق -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
جاشويى

جاشويى

روانشناسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
غلامى

غلامى

مهندسي معماري -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
زنده بودى

زنده بودى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
اندرخور

اندرخور

مهندسي عمران -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - شبانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
موحد نيا

موحد نيا

مهندسي مكانيك -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - شبانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
جبارى

جبارى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان - روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
نوذرى

نوذرى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر - روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
منصور نژاد

منصور نژاد

مهندسي نساجي -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
كرمى

كرمى

مهندسي عمران -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
عوض زاده

عوض زاده

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه سمنان - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
پولادى

پولادى

مهندسي صنايع -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
حيدرى

حيدرى

علوم اقتصادي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - شبانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
ابروتن

ابروتن

مهندسي معماري -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
تابناك

تابناك

مهندسي دريا-دانشگاه خليج فارس -بوشهر - روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
شاكر راد

شاكر راد

علوم تربيتي -پرديس بنت الهدي صدر-بوشهر - تربيت معلم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ادريسى

ادريسى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه خليج فارس -بوشهر - شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
زائرى

زائرى

مهندسي شهرسازي -دانشگاه سلمان فارسي -كازرون - شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
شرطى

شرطى

مهندسي عمران -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران - روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
خزايى

خزايى

مهندسي صنايع -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
برازجانى

برازجانى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه خليج فارس -بوشهر - شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
صدرى

صدرى

مهندسي برق -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
امينى خواه

امينى خواه

مهندسي دريا-دانشگاه خليج فارس -بوشهر - شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
بحرانى

بحرانى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي اپادانا-شيراز - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
جمالى

جمالى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه ياسوج - روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
شاكرى

شاكرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
فرحى بزرگ

فرحى بزرگ

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه خليج فارس -بوشهر - شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
بختيارى آزاد

بختيارى آزاد

مديريت بازرگاني -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
اسلامى نسب

اسلامى نسب

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه خليج فارس -بوشهر - شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
رابعى غلامى

رابعى غلامى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه خليج فارس -بوشهر - شبانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
ثوامرى

ثوامرى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه خليج فارس -بوشهر - شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
ايزدپناه

ايزدپناه

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه جهرم - روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
خواجه

خواجه

مديريت صنعتي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
حيدرزاده

حيدرزاده

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
عسكرى

عسكرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
چاهشورى

چاهشورى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
دهقانى

دهقانى

علوم تربيتي -پرديس بنت الهدي صدر-بوشهر - تربيت معلم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
باباچاهى

باباچاهى

مديريت بازرگاني -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
جليلى خويى

جليلى خويى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر - روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
دشتى زاده

دشتى زاده

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه كوثربجنورد - روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
عابدى

عابدى

علوم تربيتي -پرديس بنت الهدي صدر-بوشهر - تربيت معلم

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
صدر

صدر

اماروكاربردها-دانشگاه خليج فارس -بوشهر - روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
فخرائى

فخرائى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شيراز - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

فيزيك -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
رزم آور

رزم آور

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ناصريان

ناصريان

مهندسي صنايع -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - شبانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
امان نژاد

امان نژاد

مهندسي معدن -دانشگاه لرستان -خرم اباد - روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ذوالفقارى

ذوالفقارى

مهندسي دريا-دانشگاه خليج فارس -بوشهر - شبانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
منفرد

منفرد

مهندسي دريا-دانشگاه خليج فارس -بوشهر - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
محمودوند

محمودوند

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر - روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
سروسهى

سروسهى

علوم اقتصادي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
عبدى

عبدى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه خليج فارس -بوشهر - روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
برزگر

برزگر

مديريت دولتي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
ركاب پور

ركاب پور

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي ارم -شيراز - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
موسوى

موسوى

مهندسي دريا-دانشگاه خليج فارس -بوشهر - شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

علوم تربيتي -پرديس شهيدايزدپناه -ياسوج - تربيت معلم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
خواجه پور

خواجه پور

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه خليج فارس -بوشهر - روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
قاسمى پور

قاسمى پور

دبيري زبان وادبيات فارسي -پرديس علامه طباطبايي -بوشهر - تربيت معلم

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
بوته كار

بوته كار

مهندسي دريا-دانشگاه خليج فارس -بوشهر - شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
شفيعى

شفيعى

مديريت بازرگاني -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
چاهشورى

چاهشورى

مديريت بازرگاني -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
جالبوتى

جالبوتى

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران - مجازي و بين الملل

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
خسروى

خسروى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
خرقانى

خرقانى

شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اقبالى شلمزارى

اقبالى شلمزارى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه خليج فارس -بوشهر - شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
كيهان

كيهان

فيزيك -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
پولادى

پولادى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
آتشى

آتشى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي بوشهر - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
يزدانپرست

يزدانپرست

رياضيات وكاربردها-دانشگاه خليج فارس -بوشهر - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
كرمى

كرمى

فيزيك -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
ابوالحسن زاده

ابوالحسن زاده

فيزيك -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
راستگو

راستگو

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه زابل - شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
پيكار

پيكار

اماروكاربردها-دانشگاه خليج فارس -بوشهر - شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
زنده بودى

زنده بودى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه خليج فارس -بوشهر - روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
تاجدينى

تاجدينى

اماروكاربردها-دانشگاه خليج فارس -بوشهر - شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
تكين

تكين

رياضيات وكاربردها-دانشگاه خليج فارس -بوشهر - روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
نجمى فرد

نجمى فرد

اماروكاربردها-دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

اماروكاربردها-دانشگاه خليج فارس -بوشهر - شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
رضا زاده

رضا زاده

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
دهقانى

دهقانى

شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
منخيان

منخيان

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
بختيارى

بختيارى

مديريت بازرگاني -دانشگاه كردستان -سنندج - نيمه حضوري

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
بهروزى

بهروزى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه خليج فارس -بوشهر - روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
حبيبى نيا

حبيبى نيا

دبيري رياضي -پرديس شهيدرجايي -شيراز - تربيت معلم

2سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
حسينى اژدرى

حسينى اژدرى

علوم اقتصادي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
فرجى

فرجى

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
شفيعى

شفيعى

معماري داخلي -موسسه غيرانتفاعي حافظ-شيراز - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
رحيمى

رحيمى

مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز - مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
قاسمى

قاسمى

شيمي -موسسه غيرانتفاعي خرد-بوشهر - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
هوشنگى

هوشنگى

مهندسي كشاورزي -اب -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
پولادى

پولادى

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - شبانه

2سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
چاهشورى

چاهشورى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه خليج فارس -بوشهر - شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
زارع

زارع

مهندسي برق -دانشگاه شيراز - مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
صمديان پور

صمديان پور

مهندسي شيمي -موسسه غيرانتفاعي پرديسان -فريدونكنار - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
اژدرى

اژدرى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شيراز - مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
حق دوست

حق دوست

علوم تربيتي -پرديس علامه طباطبايي -بوشهر - تربيت معلم

2سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

علوم تربيتي -پرديس علامه طباطبايي -بوشهر - تربيت معلم

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی