بوشهر

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر بوشهر

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
هوپناه مريم تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال از دوم دبيرستان 51
برازش حميد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران - روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 19
خوشروز پژمان ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 2سال از سوم دبيرستان 40
كمالي ابوالفضل انسانی مديريت مالي -دانشكده علوم اقتصادي - روزانه دانشكده علوم اقتصادي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 12
ايزدپناه فاضل ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 16
هواشي نژاديان سارا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال از سوم دبيرستان 22
احمدي حق نسيم تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 2سال از سوم دبيرستان 34
خوش رفتار سميه تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال از سوم دبيرستان 36
انصاري سكينه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 36
احمدي حسن انسانی حسابداري -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 20
زماني محمود ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شيراز - روزانه دانشگاه شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 13
گنبدي محمد ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران - روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال از سوم دبيرستان 33
محمدعلي پور شقايق تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 3سال از دوم دبيرستان 36
كبگاني مهدي ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعت نفت - روزانه دانشگاه صنعت نفت 2سال از سوم دبيرستان 40
عبداله زاده فاطمه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 18
قلي پور فرزانه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 2سال از سوم دبيرستان 25
زندوي رضا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 16
شيخياني صادق ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 2سال از سوم دبيرستان 44
محب زاده اميراسماعيل ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 2سال از سوم دبيرستان 31
عاربي عباس ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 10
چاه شوري فاطمه ریاضی فيزيك مهندسي -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 2سال از سوم دبيرستان 16
عالي نژاد شكوفه تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال از سوم دبيرستان 34
سلاح برزين محمدامين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 4سال از اول دبيرستان 42
بختياري فرخنده تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 18
حسيني ايمان ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 3سال از دوم دبيرستان 30
غريبي پريسا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 2سال از سوم دبيرستان 35
سليماني رضوان ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 2سال از سوم دبيرستان 30
عباس پور شهاب ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شيراز - روزانه دانشگاه صنعتي شيراز 2سال از سوم دبيرستان 37
شريفي فرشته ریاضی مهندسي برق -دانشكده فني وحرفه اي دختران دكترشريعتي - روزانه دانشکده فني وحرفه اي دختران تهران (دكتر شريعتي) 1سال از چهارم دبيرستان 15
محمدنيا علي تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 2سال از سوم دبيرستان 35
دهقاني علي ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال از چهارم دبيرستان 15
زنده بودي احمد ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه صنعتي شيراز - روزانه دانشگاه صنعتي شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 11
شاطر عبدالرحيم ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال از چهارم دبيرستان 17
درليك ام البنين انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه شيراز - روزانه دانشگاه شيراز 2سال از سوم دبيرستان 28
حق شناس محمد انسانی حسابداري -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - شبانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 19
خسروي پور زهرا ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه شيراز - روزانه دانشگاه شيراز 2سال از سوم دبيرستان 18
علمدار نيلوفر تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 2سال از سوم دبيرستان 30
سليمي زهرا ریاضی علوم اقتصادي -دانشگاه الزهرا/س /تهران - روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 13
نادري صادق ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - شبانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 2سال از سوم دبيرستان 27
اماره محمدامين تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 3سال از دوم دبيرستان 41
افسري افشين ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 2سال از سوم دبيرستان 32
حراقي علي تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 4سال از اول دبيرستان 51
انصاري رعنا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 3سال از دوم دبيرستان 45
عباسي محمدطاهر ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شاهرود - روزانه دانشگاه شاهرود 2سال از سوم دبيرستان 21
فقيه فريماه تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 19
پيكار محمد تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج - روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 3سال از دوم دبيرستان 50
بهروزي الهه تجربی دامپزشكي -دانشگاه شيراز - روزانه دانشگاه شيراز 2سال از سوم دبيرستان 17
حاجب تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتودرماني /راديوتراپي /-دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 1سال از چهارم دبيرستان 15
قرباني احسان تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال از سوم دبيرستان 22
ذكاوتي فاطمه ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 2سال از سوم دبيرستان 28
افشين مهدي ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - شبانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 18
بهنام راد شيما تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 2سال از سوم دبيرستان 20
بهارنو كورش تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 19
حسن زاده فاطمه تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 16
خدري فاضل ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران - روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 27
فروهر سعيد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي همدان - روزانه دانشگاه صنعتي همدان 3سال از دوم دبيرستان 29
بادبدست مهران تجربی شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 34
زنده بودي احسان ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - شبانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 16
مهدي پناه راحله ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 12
شفيه خواه محمدحسين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 20
مرادي زاده ليلا ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 2سال از سوم دبيرستان 22
اميري نرگس تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال از چهارم دبيرستان 18
كبگاني محمد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال از چهارم دبيرستان 14
حيدري زهره ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 12
اشرفي نيما ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول - شبانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 3سال از دوم دبيرستان 42
عاشوري علي ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - شبانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 2سال از سوم دبيرستان 22
برقي نژاد نرجس تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه خوارزمي تهران - روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 2سال از سوم دبيرستان 15
دريايى ریاضی فيزيك -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 21
ملاكي محمد تجربی مهندسي منابع طبيعي -مهندسي چوب وكاغذ-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران - روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 30
بختياري سينا تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 2سال از سوم دبيرستان 22
بيغش مينا ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 2سال از سوم دبيرستان 31
چعبي نيوشا ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - شبانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 2سال از سوم دبيرستان 13
عارف زاده سيده شبنم ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - شبانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 14
فاطمي بوشهري عاطفه السادات ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - شبانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 22
پناهي دوست بهرام تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال از سوم دبيرستان 28
صالحي فروغ ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - شبانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 23
جعفري حديث انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال از چهارم دبيرستان 12
رحيمي عليرضا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - شبانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 15
حاجي ابوالحسني حسين ریاضی مهندسي نفت -مركزاموزش عالي لامرد - شبانه مرکز آموزش عالي لامرد 1سال از چهارم دبيرستان 10
شجاعي ارزو تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 16
راياني حميدرضا ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه خليج فارس -بوشهر - روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 2سال از سوم دبيرستان 19
حيدري نجمه ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - شبانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 2سال از سوم دبيرستان 27
دلوارى ریاضی فيزيك -دانشگاه جهرم - روزانه دانشگاه جهرم 1سال از چهارم دبيرستان 18
طزري امير ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 13
نوروزيان افراكتي محمد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - شبانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 22
جوهرزاده مژگان تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 2سال از سوم دبيرستان 28
حيدرى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - شبانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 12
شفيعى تجربی مديريت بيمه اكو-دانشگاه علامه طباطبايي -تهران - روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 19
محمدى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 3سال از دوم دبيرستان 45
حسينى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه شيراز - روزانه دانشگاه شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 12
شكوهى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - شبانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 3سال از دوم دبيرستان 28
فرهنگ تجربی مديريت صنعتي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 14
محمد پور تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 2سال از سوم دبيرستان 17
دهقانى فرد تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال از سوم دبيرستان 24
قائدى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - شبانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 2سال از سوم دبيرستان 29
احمدى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - شبانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 17
منفرد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - شبانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 2سال از سوم دبيرستان 28
خدرى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - شبانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 17
غلامى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - شبانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 14
زنده بودى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال از سوم دبيرستان 14
اندرخور ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - شبانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 2سال از سوم دبيرستان 23
موحد نيا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - شبانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 2سال از سوم دبيرستان 24
جبارى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 1سال از چهارم دبيرستان 10
نوذرى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 2سال از سوم دبيرستان 21
منصور نژاد ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 13
كرمى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - شبانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 18
عوض زاده تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه سمنان - روزانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 14
حيدرى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - شبانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 2سال از سوم دبيرستان 21
ابروتن ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - شبانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 14
تابناك ریاضی مهندسي دريا-دانشگاه خليج فارس -بوشهر - روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 10
ادريسى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه خليج فارس -بوشهر - شبانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 18
زائرى ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه سلمان فارسي -كازرون - شبانه دانشگاه سلمان فارسي - كازرون 1سال از چهارم دبيرستان 19
خزايى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 3سال از دوم دبيرستان 36
برازجانى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه خليج فارس -بوشهر - شبانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 12
صدرى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - شبانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 15
امينى خواه ریاضی مهندسي دريا-دانشگاه خليج فارس -بوشهر - شبانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 12
شاكرى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 15
فرحى بزرگ ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه خليج فارس -بوشهر - شبانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 11
بختيارى آزاد تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 2سال از سوم دبيرستان 35
اسلامى نسب ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه خليج فارس -بوشهر - شبانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 13
رابعى غلامى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه خليج فارس -بوشهر - شبانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 2سال از سوم دبيرستان 27
ثوامرى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه خليج فارس -بوشهر - شبانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 15
ايزدپناه ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه جهرم - روزانه دانشگاه جهرم 1سال از چهارم دبيرستان 11
خواجه ریاضی مديريت صنعتي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - شبانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 16
حيدرزاده تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 14
عسكرى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 17
چاهشورى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 20
جليلى خويى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 2سال از سوم دبيرستان 33
صدر ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه خليج فارس -بوشهر - روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 2سال از سوم دبيرستان 19
فخرائى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شيراز - روزانه دانشگاه شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 16
حيدرى ریاضی فيزيك -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 16
رزم آور تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 19
ناصريان ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - شبانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 2سال از سوم دبيرستان 29
امان نژاد ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه لرستان -خرم اباد - روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 2سال از سوم دبيرستان 17
ذوالفقارى ریاضی مهندسي دريا-دانشگاه خليج فارس -بوشهر - شبانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 2سال از سوم دبيرستان 23
منفرد ریاضی مهندسي دريا-دانشگاه خليج فارس -بوشهر - روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 16
برزگر ریاضی مديريت دولتي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان - روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال از چهارم دبيرستان 14
موسوى ریاضی مهندسي دريا-دانشگاه خليج فارس -بوشهر - شبانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 13
خواجه پور ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه خليج فارس -بوشهر - روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 2سال از سوم دبيرستان 31
بوته كار ریاضی مهندسي دريا-دانشگاه خليج فارس -بوشهر - شبانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 11
شفيعى ریاضی مديريت بازرگاني -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - شبانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 10
چاهشورى تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - شبانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 15
خسروى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 15
خرقانى تجربی شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - شبانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 17
اقبالى شلمزارى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه خليج فارس -بوشهر - شبانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 11
كيهان ریاضی فيزيك -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 2سال از سوم دبيرستان 28
پولادى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 2سال از سوم دبيرستان 29
آتشى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي بوشهر - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 14
يزدانپرست ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه خليج فارس -بوشهر - روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 14
كرمى ریاضی فيزيك -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 16
راستگو تجربی مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه زابل - شبانه دانشگاه زابل 1سال از چهارم دبيرستان 12
تاجدينى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه خليج فارس -بوشهر - شبانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 18
نجمى فرد ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل - روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال از چهارم دبيرستان 17
محمدى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه خليج فارس -بوشهر - شبانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 11
رضا زاده تجربی مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - شبانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 17
دهقانى تجربی شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 17
منخيان تجربی مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - شبانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 18
حسينى اژدرى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - شبانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 15
فرجى تجربی مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - شبانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 17
پولادى تجربی مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - شبانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 2سال از سوم دبيرستان 10
چاهشورى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه خليج فارس -بوشهر - شبانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 10