قم

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر قم

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
جهانگيري علي ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 47
احمدي علي ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 44
احمدي مليحه هنر عكاسي -دانشگاه هنرتهران - روزانه دانشگاه هنر تهران 1سال کانونی 22
شهرستاني مرضيه انسانی حقوق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 40
صادقي صلبي انسانی حقوق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 18
مفتح محمدياسر ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال کانونی 59
يثربي سيدمحمد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 43
كماليان ايمان تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 12
بي ازار سينا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 19
ذوقي محمدصادق انسانی حقوق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 61
شمس الديني فرد سمانه انسانی حقوق -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران - روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 25
فقيه حميده انسانی حقوق -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران - روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 24
عابدي علي انسانی حقوق -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 24
برزگر زهره انسانی روانشناسي -دانشگاه شاهد-تهران - روزانه دانشگاه شاهد - تهران 1سال کانونی 21
اسماعيلي ورزنه زهرا انسانی مديريت مالي -دانشكده علوم اقتصادي - روزانه دانشكده علوم اقتصادي - تهران 1سال کانونی 22
لاجوردي سيدمحمدحسين تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم - روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 3سال کانونی 47
يحيائي فائزه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 39
موسوي سيدمحمدرضا انسانی علوم اقتصادي -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 25
پاينده محمدرضا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 31
اربابي حسين انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 19
مقيمي سجاد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 25
كابلي فهيمه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 68
وفائي طاهره هنر صنايع دستي -دانشگاه كاشان - روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 19
صانعي پور زهرا تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 8
رستگارجويباري فاطمه ریاضی مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 22
مهدوي مقدم حانيه ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 45
بدلا سيده مريم انسانی حقوق -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 43
سيدطبايي سيدمحمدميلاد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 19
احمدي زينب تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 22
شيري علي انسانی حسابداري -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 22
قرامحمدي علي ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 46
كريمي محمد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 39
باقري حاجي اباد محمدحسين ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 19
موحدي ساوجي زهرا انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 17
ملااحمدي پور زهرا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال کانونی 46
صالح فاطمه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 19
عباسي جوزداني فاطمه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 28
محققي رضا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 23
ميوه چي ابوالفضل ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 37
مرادي وحيد انسانی مديريت صنعتي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 46
فرجي گلرو زهرا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 44
اناهيد سيدمحمدجواد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران - روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 23
خلج الهه تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم - روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 16
مهدوي كرماني زينب هنر مرمت واحياي بناهاي تاريخي -دانشگاه سمنان - روزانه دانشگاه سمنان 3سال کانونی 38
ارجمند مه سيما تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 62
شريعتي وحيد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران - روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال کانونی 44
شريفي نيا طهورا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 42
گائيني حسين ریاضی مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 25
دلاور محمدمهدي ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 19
فرمهيني فراهاني امين ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 19
خودكار محمدسينا انسانی مديريت صنعتي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 25
بهشتي پور زينب انسانی حقوق -دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 19
حسيني ساجده سادات انسانی حقوق -دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 22
سجادي سيداحمد انسانی علوم اقتصادي -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 18
عباسي اصل هادي ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران - روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 19
ابراهيم نجف ابادي روح الامين ریاضی مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 25
معصومي سيدمحمدرضا تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 4سال کانونی 76
موسوي سيدحسين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 35
محمدي مريم ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران - روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال کانونی 41
رجبي عباس ابادي علي ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران - روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 18
عالمي فرد الهام انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 43
خالدي مجتبي انسانی حقوق -دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 24
فروغي نژاد عفيفه انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه خوارزمي تهران - روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 1سال کانونی 5
كاشف مهدي ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال کانونی 15
سخندان ليلا انسانی حقوق -دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 35
عليخاني شيما ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 37
نيك ازما ميلاد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 46
معمارزاده فاطمه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم - روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 3سال کانونی 38
خجسته نيا مهدي ریاضی مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال کانونی 53
زنگاركي فراهاني محمدامين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 45
مرتضايي محدثه سادات هنر باستانشناسي -دانشگاه كاشان - روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 6
يوسفي رضا ریاضی مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 45
كسائي محمدمسيح تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم - روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 5سال کانونی 55
رمضاني محمدامين ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال کانونی 25
اشرفي مرضيه ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه هنرتهران - روزانه دانشگاه هنر تهران 2سال کانونی 39
محسني شبنم تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين - روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1سال کانونی 18
گل بهاري محمد انسانی حقوق -دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 18
قادري محمدحسن ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 44
مومن ابادي اميرحسين ریاضی مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 25
رحيمي نرگس تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 50
شفيعي محمد انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 29
بشري مونا تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 56
سليماني مرتضي انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 23
ماهرو ريحانه تجربی پزشكي -دانشگاه شاهد-تهران - روزانه دانشگاه شاهد - تهران 1سال کانونی 20
زماني امين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 21
اسدي محمد ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 25
صدري قمي معصومه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم - روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 23
تهوري محمدامين ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 38
شيرخدا شهريار تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال کانونی 42
حبيبي راد سعيد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال کانونی 25
سميع پوركمني محمدعلي انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 22
باهنر حسنا ریاضی مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 35
كلان اسما انسانی علوم سياسي -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 22
وحدتي نژاد محمدحسين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 43
انتظاري سعيد ریاضی فيزيك -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 29
برقعي محسن انسانی علوم سياسي -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 49
يوسفي نيلوفر تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 19
كريمي رزوه جواد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج - روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 1سال کانونی 24
حيدري محمد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 19
ازاددل محمدهادي ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران - روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال کانونی 38
خسروي دينارعالي حسين انسانی حقوق -دانشگاه شهركرد - شبانه دانشگاه شهرکرد 2سال کانونی 36
مرشدين محمدحسين ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران - روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال کانونی 39
مقدم مهدي ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 46
شادان ياسر ریاضی مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 37
اعظمي فريد ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 12
حسيني ناظر ليلاسادات تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 31
شفيعي اميرحسن انسانی علوم تربيتي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 30
فوزي ميثم ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 47
طاهري ازيتا ریاضی علوم مهندسي -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 13
حاجي حسيني فاطمه انسانی علوم تربيتي -دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 21
ارسطو عليرضا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 25
خبازان زينب انسانی مديريت صنعتي -دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 22
رضائي انالوجه معصومه انسانی حقوق -دانشگاه دخترانه حضرت معصومه /ع /قم - روزانه دانشگاه دخترانه حضرت معصومه (ع) - قم 1سال کانونی 11
خادمي حسين ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال کانونی 25
پرستاري مخصوص عباس ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعت اب وبرق /شهيدعباسپور/تهران - روزانه دانشگاه صنعت آب و برق(شهيد عباسپور) - تهران 1سال کانونی 19
فروغي فر روح اله ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعت اب وبرق /شهيدعباسپور/تهران - روزانه دانشگاه صنعت آب و برق(شهيد عباسپور) - تهران 1سال کانونی 24
حاجي بابائي طاهري زينب ریاضی مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال کانونی 42
معارف وند مجيد ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 18
يوسفي پور سحر تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم - روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 16
سقائي علي ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه هنرتهران - روزانه دانشگاه هنر تهران 1سال کانونی 19
مطهري تبار زهرا انسانی علوم تربيتي -دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 23
حسن زاده فاطمه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم - روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 6
جديدالاسلامي راضيه انسانی روانشناسي -دانشگاه كاشان - روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 24
بني فاطمي سيدعليرضا ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه هنرتهران - روزانه دانشگاه هنر تهران 2سال کانونی 13
نوبخت محسن انسانی حقوق -دانشگاه مراغه - روزانه دانشگاه مراغه 1سال کانونی 24
خاكي ريحانه ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعت اب وبرق /شهيدعباسپور/تهران - روزانه دانشگاه صنعت آب و برق(شهيد عباسپور) - تهران 2سال کانونی 35
قره ولي رقيه انسانی مديريت صنعتي -دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 20
معظمي گودرزي نيره ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال کانونی 25
اسدي مجتبي انسانی علوم ارتباطات اجتماعي -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 14
عاشق حسين ریاضی مهندسي ماشين هاي ريلي -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران - روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 25
احمدي مجيد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم - روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال کانونی 37
اويسي حانيه ریاضی مهندسي معماري -دانشكده فني وحرفه اي دختران دكترشريعتي - روزانه دانشکده فني وحرفه اي دختران تهران (دكتر شريعتي) 1سال کانونی 25
بهزادي عليرضا ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 4سال کانونی 84
كاشف الغطا سارا ریاضی شيمي -دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 11
موسوي سيدمحمدمهدي ریاضی فيزيك -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 37
حبيبي مجنده حميد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال کانونی 35
كريمي محمد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 18
شابابائي نرگس انسانی روانشناسي -دانشگاه كاشان - روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 7
مهرابي زهرا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم - روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 16
محرم پور مجيد انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 16
استواري محمدسينا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعت اب وبرق /شهيدعباسپور/تهران - روزانه دانشگاه صنعت آب و برق(شهيد عباسپور) - تهران 2سال کانونی 42
بزرگي سيده فاطمه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شاهد-تهران - روزانه دانشگاه شاهد - تهران 2سال کانونی 47
سوري محمدمهدي ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعت اب وبرق /شهيدعباسپور/تهران - روزانه دانشگاه صنعت آب و برق(شهيد عباسپور) - تهران 1سال کانونی 19
رحماني سعيد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 40
گلچوب فيروزجائي محمد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم - روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 4سال کانونی 58
خراساني حميدرضا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم - روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال کانونی 45
ملكي ميلاد ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه كاشان - روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 19
رضواني قمي عرفان ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 24
بيكدلي حورا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شيراز - روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 24
مصطفوي سيدعلي ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 19
ايزدي بهاره انسانی فلسفه -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 25
سعادتي منعم رضا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعت اب وبرق /شهيدعباسپور/تهران - روزانه دانشگاه صنعت آب و برق(شهيد عباسپور) - تهران 1سال کانونی 25
كاظمي مهدي تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم - روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال کانونی 39
رزوقي وهيب عفرا انسانی علوم تربيتي -دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 12
حيدري محمدحسين ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال کانونی 23
سراجي گلنوش زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 5سال کانونی 70
فريدوني عاطفه انسانی روانشناسي -دانشگاه كاشان - شبانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 15
شجاع طيبه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 3سال کانونی 58
سزاوار محمد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم - روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 3سال کانونی 56
ميري اشتياني سيدمحمدحسين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم - روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال کانونی 29
محقق فرشته تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 3سال کانونی 55
دانائي محمدحسين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 3سال کانونی 65
عبدالهي فاطمه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شاهد-تهران - روزانه دانشگاه شاهد - تهران 2سال کانونی 41
عالمي وحيداسا ميثم ریاضی مهندسي پزشكي -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 3سال کانونی 59
خسروبكي محمد انسانی مديريت صنعتي -دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 19
محموديان معصومه انسانی علوم تربيتي -دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 18
يزدان پناه محمدامين ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان - روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 40
كشتكار علي ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعت نفت - روزانه دانشگاه صنعت نفت 1سال کانونی 22
رستمي علي انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 41
صفائي زهرا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 20
پرنيان فر حامد ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران - روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 25
حاجي رحيمي مليكا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 2سال کانونی 39
بهمن پور سينا ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعت نفت - روزانه دانشگاه صنعت نفت 1سال کانونی 13
رضائي مجتبي ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 30
تركمن رضا ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 36
همتي سعيد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 25
عامل محرابي فرزاد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 40
ايزدي محمدمهدي ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال کانونی 53
ميرزائي ميثم ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان - روزانه دانشگاه كاشان 3سال کانونی 61
قديري سميرا زبان زبان فرانسه -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 16
جوادي فرد مسعود ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 44
ساري فاطمه انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 19
دستجاني فراهاني امين انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 21
شيخيان ثابت عفت تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 3سال کانونی 56
حسن زاده اميري امينه انسانی علوم تربيتي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 23
قربان زاده يونس ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعت نفت - روزانه دانشگاه صنعت نفت 1سال کانونی 22
شكيبا زهرا ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه الزهرا/س /تهران - روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 17
عباس زاده هادي انسانی مديريت صنعتي -دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 25
محسني سيدعلي ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي قم - روزانه دانشگاه صنعتي قم 2سال کانونی 32
عبدرضائي علي ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /قزوين - روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 3سال کانونی 57
عباسيان حورا زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 6
رنجبر اميرحسين ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 38
پيشوائي سروش تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 2سال کانونی 44
اخوان پلنگ سرائي مجتبي تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 3سال کانونی 59
صيادي علي تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 3سال کانونی 58
رضائي پژمان تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 3سال کانونی 65
اشوري فاطمه تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 20
خدابنده لو داود ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 44
نورپور حامد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 6سال کانونی 104
جاذبي فاطمه انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 17
بابائي محمدامين ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه اراك - روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 19
ساساني محسن تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 3سال کانونی 58
عباسي راد علي تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 1سال کانونی 18
هادي وشنوه وحيد انسانی مديريت صنعتي -دانشگاه زنجان - روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 17
شجاعي عاطفه انسانی روانشناسي -دانشگاه زنجان - روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 15
محمدزاده محدثه تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 36
شوندي صادق انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران - روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 21
حصاري فرزاد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه كاشان - روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 28
ميرزائي فاطمه انسانی روانشناسي -دانشگاه ملاير - روزانه دانشگاه ملاير 2سال کانونی 37
ميرزائي زهره سادات ریاضی فيزيك -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 37
حاجيلو محبوبه انسانی علوم تربيتي -دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 8
ازادمنش جواد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران - روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 3سال کانونی 67
شه نهاد يوسف ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي قم - روزانه دانشگاه صنعتي قم 1سال کانونی 16
ذوالفقار مهدي ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي قم - روزانه دانشگاه صنعتي قم 2سال کانونی 37
سليماني پور محمدصادق تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله 2سال کانونی 33
خوش صحبت لطيف علي ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 6
مسجدي زهرا تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه الزهرا/س /تهران - روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 17
موسوي نرگس سادات انسانی ادبيات داستاني -دانشگاه خوارزمي تهران - روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 1سال کانونی 13
چاوشي سيدمحمدعلي ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان - روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 43
محموديان نسرين تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 34
عصياني خوزاني محمد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه كاشان - روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 24
سهل ابادي محدثه تجربی دامپزشكي -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 23
اسماعيلي گيوي رضا انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران - شبانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 2سال کانونی 15
عرب گل پريسا ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه هنراصفهان - روزانه دانشگاه هنر اصفهان 2سال کانونی 35
ترابي فاطمه تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 2سال کانونی 34
عباسي اميرحسين تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 2سال کانونی 39
قادري محدثه ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تفرش - روزانه دانشگاه تفرش 3سال کانونی 58
مينائي بيدگلي مريم تجربی دامپزشكي -دانشگاه شيراز - روزانه دانشگاه شيراز 3سال کانونی 54
عامري فر ساره ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 13
خدمتي مرصع سميه انسانی روانشناسي واموزش كودكان استثنايي -دانشگاه سمنان - روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 40
حسيني سيدمحمدباقر ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سمنان - روزانه دانشگاه سمنان 5سال کانونی 87
كميجاني فاطمه تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 47
ابراهيمي زهرا تجربی بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 3سال کانونی 62
روزبهاني حسين انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 3سال کانونی 43
ضيائي مهسا ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 4سال کانونی 85
اختر حميده تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 17
جوادي مصطفي ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه سمنان - روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 17
علي رضائي بفروئي اميرحسين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي قم - روزانه دانشگاه صنعتي قم 2سال کانونی 38
ريحان حسين انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 25
نصيري گوراب پس داود ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران - روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 1سال کانونی 24
ابراهيمي زهرا انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 6
بادي نگين تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 29
حسين زاده فخيم امينه ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 25
بهمن سوده هنر هنراسلامي -دانشگاه بيرجند - روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 17
خنجري هندچوب مسعود ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 18
سلطاني پور محمدعلي ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 15
فلاح محمدمهدي ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 41
الهاشمي كوثر تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي قم - روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 21
حسيني سيدمحمد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه زنجان - روزانه دانشگاه زنجان 2سال کانونی 25
فروزان فر محمدحسن ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 17
حسن زاده اقبلاغ بهنام انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل - روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 16
اسدي اكرم انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 16
محمدي كسجين نرگس ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 9
رحيمي فرزانه تجربی كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 19
زنگي منصوره انسانی الهيات ومعارف اسلامي -اديان وعرفان -دانشگاه كاشان - روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 21
عطارزاده سيدمحمدحسين تجربی كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 56
احمدي مقدم حسن ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران - روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 1سال کانونی 21
نوروزي محمد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه زنجان - روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 23
افشاري علي ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 16
رستمي حميدرضا انسانی سنجش ازدوروسيستم اطلاعات جغرافيايي -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 11
نيكناميان علي ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 37
شيري وحيده تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 17
ملاحسيني بدرابادي اميرحسين انسانی علوم تربيتي -دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 25
استادميرزا محمدحسين انسانی مديريت هتلداري -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران - شبانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 18
رضائي حامد ریاضی مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي مالك اشتر-وابسته به وزارت دفاع - روزانه دانشگاه صنعتي مالک اشتر - وابسته به وزارت دفاع 2سال کانونی 25
خواجه بياتي هادي ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي قم - روزانه دانشگاه صنعتي قم 1سال کانونی 16
طاهري مصطفي ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي قم - شبانه دانشگاه صنعتي قم 1سال کانونی 16
رحيمي نهوجي حسن تجربی دامپزشكي -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 3سال کانونی 60
ديزماري وديق محدثه تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شاهد-تهران - روزانه دانشگاه شاهد - تهران 1سال کانونی 19
عزيزي مهدي ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 19
اميدواراشكلك مهدي ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي قم - روزانه دانشگاه صنعتي قم 1سال کانونی 21
يوسفي فرزانه زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه كاشان - روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 22
عدالت منش قاسم ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اراك - روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 21
رستمي فاطمه تجربی اعضاي مصنوعي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 43
موسوي اذرنگ سيدحسين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي قم - روزانه دانشگاه صنعتي قم 3سال کانونی 68
اماني ابوالفضل انسانی مديريت جهانگردي -دانشگاه مازندران -بابلسر - روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 11
شفيعي حسين ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه اراك - روزانه دانشگاه اراک 2سال کانونی 35
عباسي ميثم ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اراك - روزانه دانشگاه اراک 4سال کانونی 43
اقازيارتي محمد ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 8
ونك حامد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 17
علي عسكري زهره ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 17
حاجي رضائي محمد تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتودرماني /راديوتراپي /-دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال کانونی 57
كاظمي نيا هاجر تجربی گفتاردرماني -دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران - روزانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران 1سال کانونی 12
شوندي عباس انسانی حسابداري -دانشگاه شاهرود - شبانه دانشگاه شاهرود 2سال کانونی 35
توكليان محمدرضا ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي قم - روزانه دانشگاه صنعتي قم 1سال کانونی 20
نورمحمدي قادر انسانی روانشناسي -دانشگاه زنجان - روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 18
محمودزاده قمي بهاره زبان مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه دخترانه حضرت معصومه /ع /قم - روزانه دانشگاه دخترانه حضرت معصومه (ع) - قم 1سال کانونی 17
عزتي مجيد انسانی علوم تربيتي -دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 11
عليخاني نرگس تجربی شيمي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 40
سعادتمند سيدمحمدمهدي ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شاهرود - روزانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 17
رباني زهرا تجربی روانشناسي -دانشگاه الزهرا/س /تهران - روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 18
ناطقي محمد ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران - روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 2سال کانونی 38
غفاري ثابت زهرا تجربی كارشناسي تكنولوژي پزشكي هسته اي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 19
صابر مجتبي ریاضی مهندسي مكانيك -دانشكده فني ومهندسي اراك - روزانه دانشکده فني و مهندسي اراک 1سال کانونی 24
نظري طجر محمد ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 8
حق دوست انسانی علوم تربيتي -دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 21
مهدوي مجتبي تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 47
خاني نسترن ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تفرش - روزانه دانشگاه تفرش 2سال کانونی 35
عباسي حسن انسانی علوم تربيتي -دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 24
لنگرودي معاصر محمدتقي تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي بابل - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال کانونی 29
محمدحسيني نژاد زهراسادات تجربی اعضاي مصنوعي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال کانونی 53
سيدي فردوئي سيدمحمدعلي ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 23
اميركلاهي فروغ سادات انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه كاشان - شبانه دانشگاه كاشان 6سال کانونی 94
مراديون محمدميلاد ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 4سال کانونی 60
فلاح محمدجواد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تفرش - روزانه دانشگاه تفرش 2سال کانونی 40
نصيري محمدمسعود ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي قم - شبانه دانشگاه صنعتي قم 1سال کانونی 19
احدي شعاراردها مريم انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وحكمت اسلامي -دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 20
اخوان علوي سيدمحمدرضا ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 16
قمي اميرحسين ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 13
بهشتي محسن ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي قم - شبانه دانشگاه صنعتي قم 1سال کانونی 9
زمردين فاطمه انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 13
عبدالحسيني مهدي ریاضی مهندسي برق -دانشكده فني ومهندسي اراك - روزانه دانشکده فني و مهندسي اراک 2سال کانونی 31
علي اكبري ميلاد ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 39
نصيري محدثه ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه كاشان - روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 33
رستمي رضا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران - روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 2سال کانونی 38
عواطف سليم سجاد ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 25
سوهانيان ياسمن ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه شاهرود - روزانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 17
نوروزي يوسف ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل - روزانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال کانونی 25
فقيه مريم زبان مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان - روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 11
عيوضي بزچلوئي رضا ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 24
ايراني محمدمهدي ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 27
هاشمي سنجاني امير انسانی علوم تربيتي -دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 34
پهلوان زاده محمدرضا ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 23
محمدي ساناز ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه گيلان -رشت - روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 37
رحيميان محقق محمدجواد ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 3سال کانونی 54
قوى انسانی مديريت كسب وكارهاي كوچك -دانشگاه سمنان - روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 24
سعادتمند جواد تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي قم - روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 18
شيخ زاده ريحانه تجربی گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال کانونی 36
حاجيلو داود ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه گلستان -گرگان - روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 2سال کانونی 39
متين فائزه انسانی الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 23
نبي لوچهرقاني ابراهيم ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تفرش - روزانه دانشگاه تفرش 1سال کانونی 19
حاجي زاده اقدم ميثم ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه اراك - شبانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 9
شيري فائزه تجربی حسابداري -دانشگاه الزهرا/س /تهران - روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 2سال کانونی 45
رحماني فاطمه تجربی روانشناسي -دانشگاه سمنان - روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 37
گلستاني مهر رضا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران - روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 1سال کانونی 20
مجاهد محمدمهدي ریاضی فيزيك -دانشگاه فردوسي مشهد - شبانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 31
سلطاني اتنا ریاضی مهندسي عمران -دانشكده فني ومهندسي اراك - روزانه دانشکده فني و مهندسي اراک 2سال کانونی 32
روحيان محمد ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 17
موسوي سيدمحمدمهدي ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي قم - روزانه دانشگاه صنعتي قم 3سال کانونی 34
ميرمحمدي ميانده سيدمحمد تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 43
شاه جمالى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي قم - روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال کانونی 38
اقاخاني عليرضا تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي قم - روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 23
عزيزيان وثوق سجاد ریاضی فيزيك -دانشگاه كاشان - روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 23
نادري زرين طاهره تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 45
ايزديان محمدمصطفي ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه اراك - روزانه دانشگاه اراک 2سال کانونی 24
فرزادنيا مريم تجربی اتاق عمل -دانشگاه شاهد-تهران - روزانه دانشگاه شاهد - تهران 3سال کانونی 53
افتخاري فر وحيد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي قم - شبانه دانشگاه صنعتي قم 1سال کانونی 25
پورشريف حامد انسانی علوم تربيتي -دانشگاه اراك - روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 24
عبدالحسيني پور اعظم ریاضی فيزيك مهندسي -دانشگاه كاشان - روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 19
جليلي الياس ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي قم - شبانه دانشگاه صنعتي قم 3سال کانونی 60
سلطاني نويد علي ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي قم - شبانه دانشگاه صنعتي قم 3سال کانونی 53
مالمير جواد تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 16
يعقوبي سيدعلي ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تفرش - روزانه دانشگاه تفرش 1سال کانونی 25
ديدار محمد ریاضی فيزيك -دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 22
صادق الوعد سيداميرمحمد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه سمنان - روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 26
رضائي زهرا تجربی روانشناسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل - شبانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 18
طراوتي پاك محمدجواد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي قم - شبانه دانشگاه صنعتي قم 1سال کانونی 21
اشجعي حميد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه زنجان - روزانه دانشگاه زنجان 3سال کانونی 40
بداقي صادق ریاضی مهندسي پليمر-دانشگاه صنعتي قم - روزانه دانشگاه صنعتي قم 1سال کانونی 19
پاكدامن مقدم حسن ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي قم - شبانه دانشگاه صنعتي قم 4سال کانونی 55
شعبان زاده رضا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي قم - شبانه دانشگاه صنعتي قم 1سال کانونی 12
تاجيك علي تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 16
محمدي اميرحسين ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي قم - شبانه دانشگاه صنعتي قم 1سال کانونی 15
ژرفي يگانه احمد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي قم - شبانه دانشگاه صنعتي قم 1سال کانونی 12
محمدى انسانی علوم سياسي -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /قزوين - روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 11
محمدحسين زاده حانيه انسانی جغرافياوبرنامه ريزي روستايي -دانشگاه خوارزمي تهران - روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 1سال کانونی 19
توليتي گلنوش ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اراك - شبانه دانشگاه اراک 4سال کانونی 70
شريفي معصومه تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال کانونی 40
حقايق زينب ریاضی حسابداري -دانشگاه دخترانه حضرت معصومه /ع /قم - روزانه دانشگاه دخترانه حضرت معصومه (ع) - قم 1سال کانونی 24
شعباني ازادبني سكينه انسانی تاريخ -دانشگاه اراك - روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 19
مهجور پگاه تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 2سال کانونی 30
خراساني حسين ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه تفرش - روزانه دانشگاه تفرش 2سال کانونی 41
رضويان اردهالي عطيه سادات انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 37
نمازي نيا شهرزاد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اراك - شبانه دانشگاه اراک 2سال کانونی 35
فاضلي سيدهومن ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي قم - شبانه دانشگاه صنعتي قم 3سال کانونی 44
مرادي فرج افسانه ریاضی مهندسي عمران -دانشكده فني ومهندسي اراك - روزانه دانشکده فني و مهندسي اراک 2سال کانونی 43
رضاتوفيقي منيرالسادات ریاضی شيمي -دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 17
جعفري فائزه انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه كاشان - روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 14
سبزي اشرف تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي قم - روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 13
چشم براه علي ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تفرش - روزانه دانشگاه تفرش 1سال کانونی 17
محمدي مهدي ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي قم - شبانه دانشگاه صنعتي قم 3سال کانونی 35
اكبري جمكراني محمد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد - روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 1سال کانونی 25
تبريزي وشنوئي ليلا تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي قم - روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 23
جيريائي شراهي فائزه ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تفرش - روزانه دانشگاه تفرش 2سال کانونی 38
فلاح زاده سيده فاطمه تجربی روانشناسي -دانشگاه سمنان - روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 33
ملايي فر محمد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي قم - شبانه دانشگاه صنعتي قم 1سال کانونی 19
خاني حاجي كندي علي تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 25
صادقي يكتا عليرضا انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 14
شهبازي فراهاني محدثه ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 31
ازادي سمانه انسانی الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 15
احمدي محمد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي قم - شبانه دانشگاه صنعتي قم 3سال کانونی 64
فاضلي عبدالواحد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي قم - شبانه دانشگاه صنعتي قم 2سال کانونی 39
رشيدي نژاد الاله تجربی گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 24
نوروزي فراني زهرا تجربی روانشناسي -دانشگاه سمنان - روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 25
شيباني سهيلا تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 17
سليمي سهيلا ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه تفرش - روزانه دانشگاه تفرش 1سال کانونی 21
نصرتي محمدجواد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اراك - روزانه دانشگاه اراک 2سال کانونی 38
كريمخاني محسن ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سمنان - روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 35
نجم ابادي عليرضا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تفرش - روزانه دانشگاه تفرش 1سال کانونی 24
بلالي ميلاد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه فسا - روزانه دانشگاه فسا 1سال کانونی 21
خشنويد عليرضا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي قم - شبانه دانشگاه صنعتي قم 1سال کانونی 15
بي ازار مهدي انسانی علوم تربيتي -دانشگاه اراك - روزانه دانشگاه اراک 2سال کانونی 46
خندان مقدم ابوالفضل ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي قم - شبانه دانشگاه صنعتي قم 1سال کانونی 10
عباسي عربشاه محمد انسانی تاريخ -دانشگاه اراك - شبانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 21
درامامي محمد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي قم - شبانه دانشگاه صنعتي قم 2سال کانونی 45
دهشيري محمد ریاضی مهندسي اپتيك وليزر-دانشگاه صنعتي مالك اشتر-وابسته به وزارت دفاع - روزانه دانشگاه صنعتي مالک اشتر - وابسته به وزارت دفاع 1سال کانونی 19
يزديان فاطمه ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه تفرش - روزانه دانشگاه تفرش 1سال کانونی 21
حسيني اكرم السادات ریاضی شيمي -دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 45
جوانمرد فاطمه تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي قم - روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال کانونی 38
درتراش هدي تجربی شيمي -دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 3سال کانونی 37
فهيمي محمد ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي قم - روزانه دانشگاه صنعتي قم 1سال کانونی 10
افشاري زهرا ریاضی شيمي -دانشگاه كاشان - شبانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 11
افشاري فريد فاطمه تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي قم - روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 25
بابائي مجتبي ریاضی مهندسي كشاورزي -مكانيزاسيون كشاورزي -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 36
رسولي زهرا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه ملاير - روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 20
اسدي حميد ریاضی مهندسي معماري -دانشكده فني ومهندسي گرمسار - روزانه دانشگاه گرمسار 1سال کانونی 20
اكبري منفرد محمد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي قم - شبانه دانشگاه صنعتي قم 1سال کانونی 18
مرادي اورزبان امير تجربی مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 36
نظري نفيسه تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي قم - روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 19
اقاجانلو عليرضا ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /قزوين - روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 14
لطفيان نادر محمد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران - روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 1سال کانونی 13
معماري فريد ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه اراك - روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 23
مزروعي سبداني ريحانه تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي قم - روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 24
احمدي شيما ریاضی حسابداري -دانشگاه دخترانه حضرت معصومه /ع /قم - روزانه دانشگاه دخترانه حضرت معصومه (ع) - قم 2سال کانونی 21
راشدي فاطمه ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه تفرش - روزانه دانشگاه تفرش 1سال کانونی 21
پرتوي عظم وحيد تجربی كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 20
بيك محمدي كلهر محمدرضا تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي قم - روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال کانونی 39
ميرزازاده سيده زهرا تجربی شيمي -دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 12
كريمي سمانه تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي قم - روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال کانونی 34
غلامي مهرا مريم ریاضی مديريت بازرگاني -دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 24
اسمعيل گل زهرا انسانی الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 8
شيخ نژادزرگر حسين ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تفرش - شبانه دانشگاه تفرش 1سال کانونی 18
زينلي مهابادي مصطفي ریاضی مهندسي عمران -مركزاموزش عالي استهبان - روزانه مرکز آموزش عالي استهبان 1سال کانونی 23
ضياچي منصوره ریاضی مديريت بازرگاني -دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 20
رنگرزجدي منصوره تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي قم - روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال کانونی 10
عباسي علي ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي قم - شبانه دانشگاه صنعتي قم 1سال کانونی 24
اميدي كوپائي رضا تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي قم - روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال کانونی 39
شيري زينب تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي قم - روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 19
نقوي مرمتي رقيه ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر - شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 37
عزيزي مهدي تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 21
سعادتى فردوئى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي قم - شبانه دانشگاه صنعتي قم 1سال کانونی 19
نورى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي قم - روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 22
باباعلى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 31
انسانى مهر ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي قم - روزانه دانشگاه صنعتي قم 1سال کانونی 17
بهرامى ریاضی مديريت بازرگاني -دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 13
حاجى زاده تجربی مهندسي فضاي سبز-دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 23
شكارى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج - روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 1سال کانونی 20
سيامكى انسانی علوم تربيتي -دانشگاه اراك - روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 14
رجبى تجربی گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال کانونی 49
سلامت تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي اراك - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 2سال کانونی 33
ربيعى نويدهى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي قم - روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 24
سبحانى نيا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه ملاير - روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 24
يادگارى ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه سمنان - روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 39
رحمانى گلدره اى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه اراك - روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 17
شاهرخى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي قم - روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 4سال کانونی 78
كشاورز تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي قم - روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 10
عابدينى نژاد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي قم - شبانه دانشگاه صنعتي قم 1سال کانونی 17
هاشمى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي قم - شبانه دانشگاه صنعتي قم 1سال کانونی 17
آرميون ریاضی مهندسي برق -مركزاموزش عالي بهشهر - روزانه مركز آموزش عالي بهشهر 1سال کانونی 17
يوسف سربى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 47
محمدگل ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي قم - شبانه دانشگاه صنعتي قم 2سال کانونی 31
كريمى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه كاشان - شبانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 22
عموزاده تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي قم - روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 17
فرزادنيا تجربی اتاق عمل -دانشگاه شاهد-تهران - روزانه دانشگاه شاهد - تهران 3سال کانونی 54
عبادى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي قم - روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 24
على عسگرى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي قم - روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 19
حجتى تجربی روانشناسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 3سال کانونی 52
رضايى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 32
خيرى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 16
نصيرى ارشد ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي قم - شبانه دانشگاه صنعتي قم 1سال کانونی 19
على نورى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي قم - شبانه دانشگاه صنعتي قم 1سال کانونی 20
آشورلو تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي اراك - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 2سال کانونی 25
خسروخانى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 19
عليخانى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي قم - شبانه دانشگاه صنعتي قم 3سال کانونی 57
ولى اللهى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي اراك - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 2سال کانونی 40
فتحى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه كاشان - روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 19
آقاصالحه ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بناب - روزانه دانشگاه بناب 2سال کانونی 36
عليرضايى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وحكمت اسلامي -دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 15
آريان تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي قم - روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 6
نصيرى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي قم - شبانه دانشگاه صنعتي قم 1سال کانونی 23
ملكى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي همدان - روزانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 20
تلخ آبى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي قم - شبانه دانشگاه صنعتي قم 1سال کانونی 18
غفورى ورزنه ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي قم - شبانه دانشگاه صنعتي قم 2سال کانونی 45
رحمانى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال کانونی 24
اكبرى دهقان منظر ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بيرجند - روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 9
سلطانى پور ریاضی فيزيك -دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 20
جهانى ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه اروميه - شبانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 14
مهدى پور تجربی شيمي -دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 27
اصفهانيان ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي قم - شبانه دانشگاه صنعتي قم 2سال کانونی 30
اسدى اربابى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي قم - روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 9
راغبى تجربی مديريت دولتي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران - روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 14
انيسى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي قم - روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 19
كميجانى تجربی شيمي -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 24
رياضى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي قم - شبانه دانشگاه صنعتي قم 2سال کانونی 30
رضويان تجربی شيمي -دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 18
سيدابراهيمى انسانی علوم تربيتي -دانشگاه اراك - روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 18
بهونديوسفى ریاضی شيمي -دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 3سال کانونی 51
عابدينى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي قم - روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال کانونی 40
جهانگيرى ریاضی مديريت بازرگاني -دانشگاه دخترانه حضرت معصومه /ع /قم - روزانه دانشگاه دخترانه حضرت معصومه (ع) - قم 1سال کانونی 13
آزاددانا ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي قم - شبانه دانشگاه صنعتي قم 1سال کانونی 25
حسنى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي قم - شبانه دانشگاه صنعتي قم 1سال کانونی 19
باقرى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي قم - روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 19
رجائى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي قم - روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 10
محمدى جهرودى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي قم - شبانه دانشگاه صنعتي قم 1سال کانونی 24
درياب ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي قم - شبانه دانشگاه صنعتي قم 1سال کانونی 22
عبدالحسينى ریاضی فيزيك -دانشگاه شاهرود - روزانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 11
سبك بار تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي قم - روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال کانونی 32
مددى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي قم - شبانه دانشگاه صنعتي قم 1سال کانونی 16
ملااحمدى ریاضی فيزيك -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 18
وامق تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي قم - روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 18
احمدى فروشانى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي قم - شبانه دانشگاه صنعتي قم 1سال کانونی 18
صنيعى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي قم - شبانه دانشگاه صنعتي قم 2سال کانونی 44
رحيمى نعمت ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي قم - شبانه دانشگاه صنعتي قم 2سال کانونی 30
نوشناس تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال کانونی 17
متقى قانع ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 21
خيراللهى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي قم - روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 14
گوهرى بركت ریاضی حسابداري -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 6
اسحاقى زاده تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي اراك - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 2سال کانونی 38
عليزاده ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 18
وصالى يوسف ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي همدان - روزانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 18
صميمى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي قم - روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 20
محبى فروزان تجربی شيمي -دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 15
عليجانى تجربی زيست شناسي -دانشگاه گيلان -رشت - روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 13
نائيجيان ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي قم - شبانه دانشگاه صنعتي قم 4سال کانونی 72
چاووشيان ریاضی حسابداري -دانشگاه اروميه - شبانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 26
پورقلى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي قم - روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 18
اعزازى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي قم - روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 20
معصومى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 16
خوش نژاد ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اراك - روزانه دانشگاه اراک 2سال کانونی 34
فرجى تجربی گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 25
عليائى ریاضی مهندسي برق -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي قوچان - روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي قوچان 1سال کانونی 18
كدخدازاده تجربی زيست شناسي -دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 30
سلطانى ریاضی مكاترونيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 19
سلمانيون ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي قم - شبانه دانشگاه صنعتي قم 1سال کانونی 22
خانبابايى ریاضی مديريت بازرگاني -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 19
افشار تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي قم - روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 20
شيرافكن ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه سمنان - روزانه دانشگاه سمنان 3سال کانونی 57
معنوى تجربی مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /-دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 20
سعيدى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي قم - روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 19
رضائى ریاضی مهندسي برق -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي قوچان - روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي قوچان 1سال کانونی 15
مدنيان محمدى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه كاشان - روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 40
ميرى سياهى ریاضی مهندسي اپتيك وليزر-دانشگاه بناب - روزانه دانشگاه بناب 2سال کانونی 35
عرب شيبانى ریاضی مهندسي برق -مركزاموزش عالي اقليد - روزانه مرکز آموزش عالي اقليد 1سال کانونی 17
سيدى ملكى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي قم - روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 22
بيطرفان تجربی شيمي -دانشگاه كاشان - روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 20
بكايى ریاضی مهندسي اپتيك وليزر-دانشگاه بناب - روزانه دانشگاه بناب 3سال کانونی 49
نصرتى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي قم - روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 7
محرابى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي قم - روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 22
اكرمى ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 19
خوشرو تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي قم - روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال کانونی 35
توكليان تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي قم - روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال کانونی 43
نورى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي قم - روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 23
سليمان پناه تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 18
زينلى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه تفرش - شبانه دانشگاه تفرش 2سال کانونی 37
لك سعادتمند تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج - روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 2سال کانونی 37
باقرى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 17
خليلى ریاضی فيزيك -دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 18
حميدى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال کانونی 20
هوشمندى شايسته پور ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه گيلان -رشت - روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 18
صدرالدينى ریاضی مهندسي مواد-اموزشكده فني اسفراين - روزانه آموزشكده فني اسفراين 1سال کانونی 18
ربيعى نژاد انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان - شبانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 24
كاظمى ریاضی فيزيك -دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 24
ناصرى منش ریاضی شيمي -دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 17
خسروى تجربی شيمي -دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 3سال کانونی 51
رحيمى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي قم - روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 18
رضائى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد - روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 3سال کانونی 57
عيدى شيشوان تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي قم - روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 12
سجادى تجربی زيست شناسي -دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 18
قائمى تجربی حسابداري -دانشگاه دخترانه حضرت معصومه /ع /قم - روزانه دانشگاه دخترانه حضرت معصومه (ع) - قم 2سال کانونی 38
رحيمى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي قم - روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 18
حيدرى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي قم - روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 15
حيدرى كيا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه جيرفت - شبانه دانشگاه جيرفت 2سال کانونی 32
قنبرپورسعادتلو ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 39
مندلى تجربی اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي بهبهان - روزانه دانشکده علوم پزشکي بهبهان 1سال کانونی 18
دباغيان ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه سمنان - روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 20
اصفهانيان تجربی شيمي -دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 17
عطائى منش تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي قم - روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 20
محمدخانى زاده تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي قم - روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 3سال کانونی 60
رنجبرفردوئى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي قم - روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 8
جعفرى ریاضی مديريت جهانگردي -دانشگاه سمنان - روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 18
عبداللهى دليجانى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج - روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 2سال کانونی 31
كريمى دردشتى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل - روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 21
باستان تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 16
اشرفى موغارى تجربی شيمي -دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 3سال کانونی 48
رضائى ریاضی فيزيك -دانشگاه دامغان - روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 23
ميررحيمى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 19
شكيبا بيدرونى ریاضی شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر - شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 18
احسانى تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 38
فاضل بخشايشى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 37
بهمنى پور ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تفرش - روزانه دانشگاه تفرش 1سال کانونی 20
قنبرى افرا تجربی حسابداري -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 36
امينى تجربی شيمي -دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 3سال کانونی 50
خوش زبان ریاضی مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 22
آقاجانى تجربی شيمي -دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 17
شيخ حائرى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي قم - روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال کانونی 39
عبائى ریاضی شيمي -دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 24
جعفرى ریاضی مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي بهشهر - روزانه مركز آموزش عالي بهشهر 4سال کانونی 69
سلامت تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 18
واحدى تجربی شيمي -دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 23
عليمردانى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه ملاير - شبانه دانشگاه ملاير 4سال کانونی 72
احمدى بيداخويدى ریاضی مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي -دانشگاه اراك - روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 25
جعفرى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي قم - روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 16
صادقى مجردسراجه تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي قم - روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 19
فتاحى تجربی شيمي -دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 21
عينى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي قم - روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 3سال کانونی 52
اميرآبادى ریاضی مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي -دانشگاه اراك - روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 23
افقى تجربی زيست شناسي -دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 32
شهابى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي قم - روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 18
رامين تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي قم - روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 24
زهرابى ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 16
پورمتقى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اراك - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال کانونی 13
همتاى خليفه محله ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 3سال کانونی 60
نورپور تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي زنجان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 2سال کانونی 38
عبدى زرين تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي قم - روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 23
ونك ریاضی مديريت جهانگردي -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 20
بهبهانى پور ریاضی فيزيك -دانشگاه شاهرود - شبانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 21
ميرفاطمى ریاضی فيزيك -دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 3سال کانونی 50
حسينى فردمقدم تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي قم - روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال کانونی 46
مظفرسعادتى تجربی زيست شناسي -دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 28
اسمعيلى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي -گرگان - روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 1سال کانونی 14
مرادى نسب تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال کانونی 18
حيدرزاده ریاضی مديريت جهانگردي -دانشگاه مازندران -بابلسر - شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 23
محمدى تجربی شيمي -دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 34
امينى تجربی مديريت صنعتي -دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 3سال کانونی 50
چاوشى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي قم - روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 3سال کانونی 51
باقرى طباطبائى ریاضی فيزيك -دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 15
نوروزى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي قم - روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 17
مولودى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي قم - روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال کانونی 32
حاجيلو تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي قم - روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 12
چهرقانى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تفرش - روزانه دانشگاه تفرش 1سال کانونی 24
اشراقى تجربی شيمي -دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 18
كتابى ریاضی فيزيك -دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 3سال کانونی 47
محمودى خواجه غياثى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي قم - روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال کانونی 33
محلوجى منفرد تجربی زيست شناسي -دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 3سال کانونی 55
زارعى تجربی شيمي -دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 23
الهى پور تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي قم - روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 18
ذوالفقارى تجربی زيست شناسي -دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 7
نصيرى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بابل - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال کانونی 12
وحدانى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي قم - روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 19
سعيدى مقدم ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تفرش - شبانه دانشگاه تفرش 1سال کانونی 23
پورقاسمى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي -گرگان - روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 1سال کانونی 14
رستمى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه زنجان - روزانه دانشگاه زنجان 2سال کانونی 45
شابدين ریاضی فيزيك -دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 17
پنجو تجربی زيست شناسي -دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 26
عاصم آبادى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اراك - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 2سال کانونی 44
اسماعيل زاده مطلق تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي قم - روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال کانونی 41
ركنى لموكى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 17
صالحى اميرى تجربی مديريت صنعتي -دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 34
ملا ریاضی فيزيك -دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 14
شمالى قمى ریاضی فيزيك -دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 23
ايل سعادتمند تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي قم - روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 19
رشيدى ریاضی مهندسي كشاورزي -اب -دانشگاه اراك - روزانه دانشگاه اراک 2سال کانونی 39
الياسى ریاضی فيزيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 3سال کانونی 48
كريمى تجربی شيمي -دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 17
ميرجعفرى تجربی شيمي -دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 17
محمدى تجربی مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 18
يوسفى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 46
دشتى تجربی شيمي -دانشگاه دامغان - روزانه دانشگاه دامغان 2سال کانونی 32
حسينى تجربی زيست شناسي -دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 8
احمدى تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 18
هنرمند ریاضی فيزيك -دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 16
عموزاده تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي اراك - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 2سال کانونی 34
عربى على آباد تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 14
مختارى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي قم - روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 20
ابراهيمى تجربی شيمي -دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 22
معارف وند ریاضی فيزيك -دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 8
جمشيدپور ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 26
صمدى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي قم - روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 18
قنبرى ریاضی علوم مهندسي -دانشگاه صنعتي سيرجان - روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 17
اكبرى تجربی زيست شناسي -دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 17
كبيرى نيك تجربی بهداشت موادغذايي -دانشگاه ايلام - روزانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 18
سامانى تجربی زيست شناسي -دانشگاه اراك - شبانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 14
مهدى زاده تجربی زمين شناسي -دانشگاه دامغان - روزانه دانشگاه دامغان 2سال کانونی 20
برزگرفتحى تجربی شيمي -دانشگاه شاهرود - شبانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 23
على محمدى ریاضی فيزيك -دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 30
ملكى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه زنجان - روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 17
اسمعيل زاده تجربی مديريت صنعتي -دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 25
قنبرى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 18
يوسفى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه اراك - روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 18
سعادتمند تجربی كاردرماني -دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران - روزانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران 1سال کانونی 19
شهابى تجربی مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز - روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 16
باحقيقت تجربی زمين شناسي -دانشگاه دامغان - روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 7
فضلى آلانق ریاضی فيزيك -دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 45
حقگو ریاضی فيزيك -دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 22
فدائيان ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه ايلام - روزانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 9
گندم گون ریاضی مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي -دانشگاه جيرفت - شبانه دانشگاه جيرفت 3سال کانونی 56
سعيدى مجد تجربی مديريت صنعتي -دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 26
شاطريان تجربی مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 9
اخترى تجربی مديريت صنعتي -دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 20
قنبرى بيربنه تجربی مديريت صنعتي -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 23
رشيدى نژاد تجربی كتابداري واطلاع رساني -دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 33
رجبى خالكياسرى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل - شبانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 2سال کانونی 43
توكليان ریاضی فيزيك -دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 20
سنجرى پور تجربی شيمي -دانشگاه دامغان - شبانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 19
بلالى تجربی زيست شناسي -دانشگاه گيلان -رشت - روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 15
اشرفى راد تجربی كتابداري واطلاع رساني -دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 40
بيرامى تجربی كتابداري واطلاع رساني -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 38
ثقفى تجربی مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر - شبانه دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر 1سال کانونی 10
حاجى زاده تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 8
صوفى تجربی مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه اراك - روزانه دانشگاه اراک 2سال کانونی 33
باقرى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 37
رهبر انسانی الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 28
محمدى تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 30
فخارنيا ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اراك - روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 21
قربانى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه زنجان - شبانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 8
جدا تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه اراك - روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 13
محمدى البرز ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 19
خدابندئى تجربی شيمي -دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 19
اميرآبادى فراهانى تجربی مهندسي فضاي سبز-دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان - روزانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 1سال کانونی 10
رسولى تجربی زيست شناسي -دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 18
مهدوى يسار تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران - روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 4سال کانونی 50
بهمنى حيدرآبادى تجربی زيست شناسي -دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 28
حلاجيان تجربی شيمي -دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 41
رستمى تجربی زيست شناسي -دانشگاه زابل - شبانه دانشگاه زابل 1سال کانونی 15
هاشمى تجربی زيست شناسي -دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 8
شاطراحمدى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه شاهرود - شبانه دانشگاه شاهرود 2سال کانونی 32
محمودى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 15
موسوى كنتى تجربی مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي -گرگان - روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 2سال کانونی 31
كرمانشاهى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 14
لشكرى ریاضی رياضيات وكاربردها-مجتمع اموزش عالي بم - شبانه مجتمع آموزش عالي بم 1سال کانونی 9
خلخالى تجربی مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 15
نادريان ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 7
دوستى تجربی زيست شناسي -دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 19
دهستانى اردكانى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه شاهرود - شبانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 14
گل سرخ تجربی زيست شناسي -دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 17
كمالى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه لرستان -خرم اباد - روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 11
بابائى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه شاهرود - روزانه دانشگاه شاهرود 2سال کانونی 43
شهبازى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه دامغان - شبانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 16
تبريزيان تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه سمنان - روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 20
يوسفى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه شهركرد - روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 16
برون تجربی مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - شبانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 2سال کانونی 35
ميرضيائى تجربی مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه سمنان - روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 12
آناهيد تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 18
صفوى زاده تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه شاهرود - شبانه دانشگاه شاهرود 2سال کانونی 24
رمضانى تجربی مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -مجتمع اموزش عالي سراوان - روزانه مجتمع آموزش عالي سراوان 1سال کانونی 9
قره لى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه شاهرود - روزانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 14