پارس‌آباد مغان

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر پارس‌آباد مغان

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
شاه دوست سالار ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال کانونی 41
اقائي يوسف انسانی دبيري زبان وادبيات عرب -پرديس علامه طباطبايي -اردبيل - تربيت معلم پرديس علامه طباطبايي - اردبيل 1سال کانونی 15
اصلاني رحيملو الهام تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال کانونی 65
ازادتكچي عليا فاطمه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 18
موسوي ميرعليرضا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 27
سيف اله زاده منيره تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 25
رزمي افسون انسانی دبيري زبان وادبيات عرب -پرديس بنت الهدي صدر-رشت - تربيت معلم پرديس بنت الهدي صدر - رشت 3سال کانونی 43
تقي زاده حامد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 40
معصومي ديزج اي سان تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 2سال کانونی 25
عبدالكريمي فرشاد تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 2سال کانونی 35
حيدرزاده سرخه ريزي مريم تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 1سال کانونی 18
اصغري تپه نويد تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 4سال کانونی 48
بهزاد سعيد تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 1سال کانونی 19
حيدري وحيد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 1سال کانونی 18
دشتي درگاهلو سعيد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري - روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال کانونی 18
پاكيزه راسم تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 2سال کانونی 39
اخوان گيگلو سودا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 2سال کانونی 35
نعمت زادگان ميثم انسانی دبيري زبان وادبيات فارسي -پرديس علامه طباطبايي -اردبيل - تربيت معلم پرديس علامه طباطبايي - اردبيل 3سال کانونی 48
اصغرپوراجيرلو توحيد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 1سال کانونی 21
منصوري كيوان تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 3سال کانونی 47
باوفابيگديلو بهمن تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت - روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 2سال کانونی 39
عشقي شيوا زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز - روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 18
فيضيان احمد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1سال کانونی 19
بامدادزيوه هوشنگ انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز - روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 20
لطفي جانيار علي انسانی حقوق -دانشگاه مراغه - روزانه دانشگاه مراغه 1سال کانونی 19
طهماسي احسان تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 35
محمدزاده بيگديلو صادق تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت - روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 1سال کانونی 15
رضائي زاويه حسن ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 4سال کانونی 62
عظيمي فاطمه انسانی دبيري زبان وادبيات عرب -پرديس بنت الهدي صدر-رشت - تربيت معلم پرديس بنت الهدي صدر - رشت 2سال کانونی 41
جهانگيري قوردلار راميز ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران - روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 1سال کانونی 16
اسدي زهرا تجربی دبيري زيست شناسي -پرديس علامه طباطبايي -اروميه - تربيت معلم پرديس علامه طباطبايي - اروميه 2سال کانونی 34
جعفرزاده رعنا تجربی علوم تربيتي -پرديس بنت الهدي صدر-اردبيل - تربيت معلم پرديس بنت الهدي صدر - اردبيل 3سال کانونی 65
كلاهي گيگلو افسانه ریاضی علوم تربيتي -پرديس بنت الهدي صدر-اردبيل - تربيت معلم پرديس بنت الهدي صدر - اردبيل 1سال کانونی 19
عليزاده گلين بلاغي جلال تجربی بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 2سال کانونی 40
موسوي تولون سيديوسف انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز - روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 16
شاددل جانيار بهزاد ریاضی دبيري رياضي -پرديس شهيدرجايي -اروميه - تربيت معلم پرديس شهيد رجايي - اروميه 1سال کانونی 8
بهزاد ارش تجربی دامپزشكي -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 18
فتحي قره يتاق الهامه انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل - روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 17
جهانگيري قوردلار رامين ریاضی دبيري فيزيك -پرديس علامه طباطبايي -اردبيل - تربيت معلم پرديس علامه طباطبايي - اردبيل 2سال کانونی 35
بقائي نيلوفر تجربی علوم تربيتي -پرديس بنت الهدي صدر-اردبيل - تربيت معلم پرديس بنت الهدي صدر - اردبيل 3سال کانونی 60
پوري محرم قوجه بيگلو مهسا تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال کانونی 19
زينالي گيگلو شبنم انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 41
بدري سكينه تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 18
جوادي گيگلو مهران ریاضی دبيري فيزيك -پرديس علامه طباطبايي -اردبيل - تربيت معلم پرديس علامه طباطبايي - اردبيل 2سال کانونی 30
افخمي علي بابالو علي ریاضی دبيري رياضي -پرديس شهيدرجايي -اروميه - تربيت معلم پرديس شهيد رجايي - اروميه 1سال کانونی 16
سپاه كلنتر ليلا تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت - روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 1سال کانونی 19
گنجي مغانلو رويا تجربی علوم تربيتي -پرديس بنت الهدي صدر-اردبيل - تربيت معلم پرديس بنت الهدي صدر - اردبيل 3سال کانونی 60
قاسم زاده عليرضاقوجه بيگلو سعيده انسانی فلسفه وحكمت اسلامي -دانشگاه خوارزمي تهران - روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 2سال کانونی 16
باوفا مجيد تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 2سال کانونی 35
عالي زارنجي بهزاد انسانی روابطعمومي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران - روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 22
پاي برسنگ سميرا انسانی علوم تربيتي -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 19
اذريان حسين ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل - شبانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 14
فرهنگ زهرا انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 18
اعتبار مغانلو ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 3سال کانونی 38
عيوض زاده تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 3سال کانونی 57
مرادى انسانی روانشناسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل - روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 19
عبادى گيگلو تجربی علوم تربيتي -پرديس علامه طباطبايي -اردبيل - تربيت معلم پرديس علامه طباطبايي - اردبيل 2سال کانونی 39
خوشدل تكله تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 3سال کانونی 55
محمدى خالان ریاضی علوم تربيتي -پرديس علامه طباطبايي -اردبيل - تربيت معلم پرديس علامه طباطبايي - اردبيل 1سال کانونی 14
عاليمراد تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 3سال کانونی 57
اسدى ریاضی علوم تربيتي -پرديس علامه طباطبايي -اردبيل - تربيت معلم پرديس علامه طباطبايي - اردبيل 2سال کانونی 23
پايدار انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل - روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 19
پروانه تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 1سال کانونی 19
شاكرگيگلو ریاضی مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي سراج - تبريز 2سال کانونی 28
دخت محمدى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 2سال کانونی 34
بخشنده تجربی گفتاردرماني -دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران - روزانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران 2سال کانونی 22
مهمان نوازمغانلو تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري - روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال کانونی 20
مصطفايى ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي رشديه -تبريز - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي رشديه - تبريز 1سال کانونی 13
قادرى انسانی دبيري جغرافيا-پرديس حكيم ابوالقاسم فردوسي -كرج - تربيت معلم پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي - كرج 1سال کانونی 20
افروز ریاضی علوم تربيتي -پرديس علامه طباطبايي -اردبيل - تربيت معلم پرديس علامه طباطبايي - اردبيل 2سال کانونی 24
وهابى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 1سال کانونی 20
پرتوى تجربی علوم تربيتي -پرديس علامه طباطبايي -اردبيل - تربيت معلم پرديس علامه طباطبايي - اردبيل 3سال کانونی 52
محمدى شور درق انسانی علوم تربيتي -پرديس علامه طباطبايي -اردبيل - تربيت معلم پرديس علامه طباطبايي - اردبيل 1سال کانونی 10
سالك عيسى لو تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 1سال کانونی 18
دشتى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 2سال کانونی 36
قاسمى گبلو تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 1سال کانونی 18
صداقتى ریاضی شيمي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل - روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 2سال کانونی 17
زاهد تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 3سال کانونی 32
واحدى انسانی علوم تربيتي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز - شبانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 16
جمشيدى ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي سراج - تبريز 1سال کانونی 18
طورى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 1سال کانونی 17
محمدى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز - روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 14
دينارى ریاضی مهندسي كشاورزي -اب -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 18
بيابانگرد انسانی مديريت جهانگردي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل - شبانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 15
موسوى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 1سال کانونی 19
واحدى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 1سال کانونی 17
شيرين زاده تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 1سال کانونی 20
روشندل گيگلو ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل - روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 3سال کانونی 33
شهبازى ریاضی مهندسي كشاورزي -اب -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 18
عطائى مسجدلو تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي خلخال - روزانه دانشکده علوم پزشکي خلخال 2سال کانونی 23
شيرينى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 2سال کانونی 40
سيفى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 1سال کانونی 19
وطن خواه تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي خلخال - روزانه دانشکده علوم پزشکي خلخال 2سال کانونی 49
پايدارگيگلو انسانی الهيات ومعارف اسلامي -اديان وعرفان -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل - روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 20
عطايى مسجدلو تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين - روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1سال کانونی 21
باقرى تجربی علوم تربيتي -پرديس علامه طباطبايي -اردبيل - تربيت معلم پرديس علامه طباطبايي - اردبيل 1سال کانونی 16
گيلك تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي خلخال - روزانه دانشکده علوم پزشکي خلخال 3سال کانونی 41
لمه پور ریاضی شيمي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل - روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 15
عبدلى نيا تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 1سال کانونی 19
پرى پيرايواتلو تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال کانونی 20
خداپرست خياوى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 5سال کانونی 80
شمشيرى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي اردبيل - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 1سال کانونی 10
بخشنده سارى خان بيگلو تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 2سال کانونی 38
عزيزى ریاضی علوم تربيتي -پرديس علامه طباطبايي -اردبيل - تربيت معلم پرديس علامه طباطبايي - اردبيل 2سال کانونی 28
بهلولى كورعباسلو تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي خلخال - روزانه دانشکده علوم پزشکي خلخال 3سال کانونی 52
برومندداشقاپو تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 3سال کانونی 41
ناصرى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشكده علوم پزشكي خلخال - روزانه دانشکده علوم پزشکي خلخال 3سال کانونی 35
پوراميرى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشكده علوم پزشكي خلخال - روزانه دانشکده علوم پزشکي خلخال 1سال کانونی 9
قادرى ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي رشديه -تبريز - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي رشديه - تبريز 4سال کانونی 34
عيونى ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي رشديه -تبريز - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي رشديه - تبريز 1سال کانونی 17
آهنى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -اديان وعرفان -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل - شبانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 19
لامعى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي خلخال - روزانه دانشکده علوم پزشکي خلخال 1سال کانونی 19
مهرآوران گبلو تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 13
ماهرى انسانی علوم تربيتي -پرديس علامه طباطبايي -اردبيل - تربيت معلم پرديس علامه طباطبايي - اردبيل 1سال کانونی 13
نوشته انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل - شبانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 17
آذريان قورتلار ریاضی مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي مقدس اردبيلي -اردبيل - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي مقدس اردبيلي - اردبيل 3سال کانونی 21
نوچهره هومونلو تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز - روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 19
شهباززاده ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي علم وفن -اروميه - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي علم و فن - اروميه 1سال کانونی 8
حليم تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه مراغه - روزانه دانشگاه مراغه 1سال کانونی 5
عليزاده انسانی روانشناسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل - شبانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 2سال کانونی 19
دلير تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 18
فرج زاده اجيرلو تجربی مهندسي فضاي سبز-دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل - روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 3سال کانونی 40
جعفرخانى تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل - روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 20
انصارى تجربی زيست شناسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل - روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 18
نظرى اليله تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي - تبريز 1سال کانونی 17
حسينى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 18
فرجزاده حاجى خواجه لو تجربی مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه مراغه - روزانه دانشگاه مراغه 1سال کانونی 18
پرماس تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي - تبريز 3سال کانونی 46
ايزدى حاجى خواجه لو تجربی مهندسي فضاي سبز-دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل - شبانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 2سال کانونی 22
صدرى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل - شبانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 15
اشكانى تجربی زيست شناسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل - شبانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 22
رضايى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي - تبريز 1سال کانونی 9
سليمى تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل - روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 2سال کانونی 29
آذرتكله تجربی شيمي -دانشگاه جيرفت - شبانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 17
كريمى انسانی جغرافياوبرنامه ريزي روستايي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل - شبانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 17
نظرى بيگديلو انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل - شبانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 20
منصورى تجربی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي مقدس اردبيلي -اردبيل - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي مقدس اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 15
نجفى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل - روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 16
عظيمى تجربی علوم تربيتي -پرديس علامه طباطبايي -اردبيل - تربيت معلم پرديس علامه طباطبايي - اردبيل 1سال کانونی 18
اصلانى تجربی زيست شناسي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي - تبريز 1سال کانونی 11
پوراصغر تجربی زمين شناسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 14
محمدزاده انسانی جغرافياوبرنامه ريزي روستايي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل - شبانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 24
نظرى انسانی جغرافياوبرنامه ريزي روستايي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل - شبانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 19
صحرايى انسانی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي مقدس اردبيلي -اردبيل - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي مقدس اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 15
ساسانى بيگديلو تجربی زيست شناسي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي - تبريز 1سال کانونی 6
آبيارى سبلانكندى تجربی زيست شناسي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي - تبريز 1سال کانونی 7
آقاپور تجربی شيمي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز - مجازي و بين الملل دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 7