سمنان

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر سمنان

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
موكدي فائزه ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 38
محتشمي عرفان انسانی حقوق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 17
طاهري ساناز انسانی مديريت بيمه اكو-دانشگاه علامه طباطبايي -تهران - روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 22
عمادالدين زهره هنر عكاسي -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 21
ال بويه مرجان ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال کانونی 61
باقرپور اميررضا هنر مرمت واحياي بناهاي تاريخي -دانشگاه سمنان - روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 9
حسن ابادي فرشاد ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 38
غني پور نيلوفر تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 6سال کانونی 84
سپهري بهاره انسانی حقوق -دانشگاه سمنان - روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 22
اقابرارپورنقارچي ياور ریاضی مهندسي پليمر-دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 37
پيرچه فاطمه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال کانونی 31
نيك زاد سپهر تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال کانونی 11
سماپور نسرين انسانی حقوق -دانشگاه سمنان - روزانه دانشگاه سمنان 3سال کانونی 58
يوسفي محمد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 21
نوراني هانيه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 2سال کانونی 27
منصوري مجيد ریاضی مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال کانونی 21
مرادي فاطمه ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران - روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال کانونی 37
رياضي بيدختي نيلوفر زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 5سال کانونی 82
سهرابي سمانه انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه الزهرا/س /تهران - روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 18
شاملو مهريار تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 32
ولوئيان ميثم ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 47
اقوامي پناه محمود ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 5سال کانونی 81
تجلي حميدرضا ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال کانونی 37
سبحاني حورا ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 35
شاه حسيني كميل ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران - روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 5سال کانونی 89
خاتمي سيدمحمدرضا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 35
كسائيان هيوا هنر صنايع دستي -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 15
طاهريان محمدحسين انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه سمنان - روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 16
وحدتي فرخنده ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه سمنان - روزانه دانشگاه سمنان 3سال کانونی 56
رشيدي نسيم هنر صنايع دستي -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 22
ايجي حسين ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سمنان - روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 17
رشيديان مجتبي ریاضی مهندسي برق -دانشگاه سمنان - روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 18
عبدوس مهديه ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه سمنان - روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 20
افضلي مجتبي انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه سمنان - روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 16
عبدالهيان پور مهرام ریاضی مهندسي برق -دانشگاه سمنان - روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 31
رضائي شهميرزادي گيتي تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال کانونی 16
همتيان ياسمن تجربی روانشناسي -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 15
يغمائي پگاه انسانی روانشناسي واموزش كودكان استثنايي -دانشگاه سمنان - روزانه دانشگاه سمنان 3سال کانونی 58
نبويان شيدا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار - روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 3سال کانونی 53
ادب مهديه ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 24
قربانيان مجتبي هنر كارشناسي فرش -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 5
بيرقي زيور تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه الزهرا/س /تهران - شبانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 18
ترحمي سوگند انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 4سال کانونی 66
فريدونيان فهيمه ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 22
ضمائمي فرد مرضيه ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه سمنان - روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 17
مداح نيلوفر هنر مرمت واحياي بناهاي تاريخي -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 35
مولائي بهاره ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه سمنان - روزانه دانشگاه سمنان 3سال کانونی 53
صابرلتيباري جواد ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 3سال کانونی 64
فخاريان ريحانه تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 30
جاويدپور سارا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه سمنان - روزانه دانشگاه سمنان 3سال کانونی 45
دانائي يگانه انسانی روانشناسي واموزش كودكان استثنايي -دانشگاه سمنان - روزانه دانشگاه سمنان 3سال کانونی 54
نوچيان پگاه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه سمنان - روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 43
ساداتي فولادي سيده الهه تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال کانونی 16
كيفري رقيه ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه سمنان - روزانه دانشگاه سمنان 3سال کانونی 55
اروئي مهدي ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه سمنان - روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 37
حسنيان فاطمه انسانی روانشناسي واموزش كودكان استثنايي -دانشگاه سمنان - روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 21
دري سپهر تجربی دامپزشكي -دانشگاه سمنان - روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 18
هاديان كمرودي ميلاد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه سمنان - روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 40
عمادي چاشمي سيده منيره تجربی دامپزشكي -دانشگاه سمنان - روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 44
پيرنيا پويش ریاضی مهندسي برق -دانشگاه سمنان - روزانه دانشگاه سمنان 7سال کانونی 113
اعزازي شيرمرد مهران ریاضی مهندسي برق -دانشگاه سمنان - روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 39
اكرم ساراسادات ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه سمنان - روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 34
رهايي عباس ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه سمنان - روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 23
نبوي سيده شكوفه تجربی شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 17
غنيان پرستو ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه سمنان - روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 22
ربيع زاده علي ریاضی مهندسي برق -دانشگاه سمنان - روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 34
عموزاده مجيد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه سمنان - روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 24
بقا مجتبي ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه سمنان - روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 20
مصطفائي سورن انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران - روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 6سال کانونی 104
مشيري محمدجواد انسانی مديريت دولتي -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 40
ملك احمدى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 20
حسيني دوست سيدعرفان ریاضی مهندسي برق -دانشگاه سمنان - روزانه دانشگاه سمنان 3سال کانونی 48
پورحامدي ازاده تجربی دامپزشكي -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 17
معصومي شبنم تجربی اعضاي مصنوعي -دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران - روزانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران 2سال کانونی 35
خاتمي سيدابوالقاسم ریاضی مهندسي برق -دانشگاه سمنان - روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 19
برهاني سحر انسانی حسابداري -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 18
ذوالفقاريان اميد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه سمنان - روزانه دانشگاه سمنان 3سال کانونی 58
نوري كمرودي سهيل انسانی حسابداري -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 17
صالحيان فاطمه تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال کانونی 10
بصيرت مريم ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه سمنان - روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 13
رضائي فاطمه انسانی حسابداري -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 14
ساعي صبا تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 2سال کانونی 21
طاهريان زكيه انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه سمنان - روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 34
مومن ابادي عبدالحسين ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه سمنان - روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 36
مومن ابادي مريم ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 19
ابراهيمي زينب تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري - روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 2سال کانونی 33
عمادي چاشمي سيدجواد ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه سمنان - روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 28
باستاني پرنيا ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه سمنان - روزانه دانشگاه سمنان 3سال کانونی 50
نبوي چاشمي سيدصمد ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه سمنان - روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 24
داورپور مريم ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه خوارزمي تهران - روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 1سال کانونی 11
عبدالشاه الناز تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 2سال کانونی 38
ملكي حسين تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 19
همتيان فائزه تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال کانونی 22
يغمائي فرشيد انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 26
خرقاني ماهان ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه سمنان - روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 18
جباري ارمان ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد - روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 1سال کانونی 16
مرتضوي نسرين تجربی روانشناسي -دانشگاه سمنان - روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 19
صبحى ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 7
تبيانيان تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي سمنان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال کانونی 19
موسوي نژاد سيدعليرضا ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه سمنان - روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 19
مقيمي نيلوفر تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 15
جلاليان تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي سمنان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال کانونی 16
سليماني همايون ریاضی مهندسي برق -دانشگاه گلستان -گرگان - روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 2سال کانونی 29
همتي فاطمه ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه سمنان - روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 5
حسينى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 22
گلپايگاني محمد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شاهرود - روزانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 21
سادات اخوي زهرا تجربی شيمي -دانشگاه الزهرا/س /تهران - روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 3سال کانونی 48
محمديان عباس ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سمنان - روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 23
حاجي حسني سروش ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بيرجند - روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 3سال کانونی 38
عاليشاه مرتضي ریاضی مهندسي نفت -مركزاموزش عالي لامرد - روزانه مرکز آموزش عالي لامرد 2سال کانونی 36
مستخدمين حسيني ستاره ریاضی مهندسي برق -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 22
رضائيان ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 15
موسوي چاشمي سيداحمد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 20
انصاري فرد حسين ریاضی مهندسي معماري -دانشكده فني ومهندسي گرمسار - روزانه دانشگاه گرمسار 1سال کانونی 18
نجار وحيد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 11
جلالى فر ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه شاهرود - شبانه دانشگاه شاهرود 2سال کانونی 30
گلپايگاني علي ریاضی مهندسي برق -دانشگاه سمنان - روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 21
كيپور ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 19
حكمت شعار پريسا انسانی روانشناسي واموزش كودكان استثنايي -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 37
دادگر مهسا انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 19
كوهي اقابيگ نرمين تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سمنان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 3سال کانونی 43
نظري ياسمن انسانی روانشناسي واموزش كودكان استثنايي -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 34
اهنگر مهلا ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه شاهرود - شبانه دانشگاه شاهرود 2سال کانونی 36
دوست محمدى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي سمنان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال کانونی 17
دليل صفائي يلدا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 17
شهابي سيمين ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 17
عقيلي عرفان ریاضی مهندسي برق -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 15
صبور مهديه انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 38
صحت شهرزاد تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 3سال کانونی 39
هراتيان مژگان ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 40
كريمي محمدامين ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي هويزه -سوسنگرد - روزانه دانشگاه صنعتي هويزه - سوسنگرد 2سال کانونی 20
علائى شهميرزادى انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 39
چنيانى تجربی دامپزشكي -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 14
حيدريه ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 15
تقوى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت - روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 3سال کانونی 56
كاشى تجربی حسابداري -دانشكده علوم اقتصادي - روزانه دانشكده علوم اقتصادي - تهران 2سال کانونی 21
طاهرى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 2سال کانونی 21
صفائى انسانی حسابداري -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 35
رضوانى انسانی روانشناسي واموزش كودكان استثنايي -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 21
نظرى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 19
عرب عامرى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 17
واحدى پور انسانی مديريت صنعتي -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 17
تقوى تجربی كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي سمنان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 3سال کانونی 50
بينش ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سمنان - روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 45
امروانى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 4سال کانونی 75
ملك زاده ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه ايلام - روزانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 25
مداح ریاضی مهندسي برق -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 36
اسلامى پيچا انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 17
كيانپور ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 29
تاج فر ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سمنان - روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 34
وزيرى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 39
كاشى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سمنان - روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 32
وليان تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 2سال کانونی 35
پورهاشمى ریاضی حسابداري -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 22
رضازاده انسانی مديريت دولتي -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 21
ابونورى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه بناب - روزانه دانشگاه بناب 2سال کانونی 38
قزوينيان ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بيرجند - روزانه دانشگاه بيرجند 2سال کانونی 36
موسوى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 7
زمانى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 17
فريد انسانی روانشناسي واموزش كودكان استثنايي -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 44
عزالدين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه سمنان - روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 24
ذوالفقارى عرب ریاضی مكاترونيك -دانشگاه شاهرود - شبانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 19
صالحيان تجربی روانشناسي -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 20
پاكزاديان انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 12
عبدالشاه ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 33
محمودى انسانی مديريت دولتي -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 18
حسن زاده توكلى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سمنان - روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 25
بينش ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 17
گل گنجى ریاضی شيمي -دانشگاه سمنان - روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 35
سهراب علائى ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 25
حسينى پور انسانی مديريت دولتي -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 21
دانائى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 23
تقوى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 21
بوستجانى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 38
كسائيان ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 11
رادمهر تجربی روانشناسي -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 18
نادعليان ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 13
رستگار ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 6
كاظمى هراتبر ریاضی مهندسي برق -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 23
خان محمدى تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه - روزانه دانشکده علوم پزشکي تربت حيدريه 1سال کانونی 18
يوسفى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي سمنان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 2سال کانونی 34
عمرانى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي سمنان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 2سال کانونی 38
مولائى ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 25
شربتدار ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان - روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 3سال کانونی 52
زرگر ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شاهرود - شبانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 15
قدرتى انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 12
رضائى منش ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 21
دوست محمدى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 18
بهارى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي سمنان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 3سال کانونی 44
جديدى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 17
صفائى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 18
قمى اويلى تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 3سال کانونی 56
رحيمى فر ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 14
جان پور علمدارى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 45
حقيقت ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 42
مومن آبادى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 3سال کانونی 58
زينعلى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 34
محمودى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سمنان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 5سال کانونی 87
جهان دار دوست تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي سمنان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال کانونی 15
طالعى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه ايلام - شبانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 5
نصيرى ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 19
واحدى ریاضی مخابرات والكترونيك دريايي -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر - روزانه دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر 1سال کانونی 21
شريف حسن ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 36
ملك جعفريان ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 15
رحمتى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 30
اكرم ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 3سال کانونی 59
دانشمند ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 20
عزيزى شفيعى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 35
باقر زاده ریاضی مهندسي رباتيك -دانشگاه شاهرود - روزانه دانشگاه شاهرود 2سال کانونی 40
ذوالفقارى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 6سال کانونی 114
نشان شاهجوئى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 22
عمادالدين ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 20
تبيانيان انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 22
پهلوانى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 13
رشيدى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 34
موسوى ریاضی فيزيك -دانشگاه شاهرود - روزانه دانشگاه شاهرود 2سال کانونی 37
رحمانى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 14
صفاخواه ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 25
زيارى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 9
نبوى چاشمى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 29
رضوى ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 36
معصوم انسانی مديريت كسب وكارهاي كوچك -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 34
همتى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سمنان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال کانونی 20
ابراهيمى تجربی شيمي -دانشگاه دامغان - شبانه دانشگاه دامغان 2سال کانونی 32
برادران ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 18
پورقاز تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سمنان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 2سال کانونی 32
حيدريه ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه سمنان - روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 16
پاكزاديان ریاضی مهندسي برق -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 22
نوحى ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 17
بينائى ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 6
سراج ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 22
رهبر ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 3سال کانونی 39
خدام عباسى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 32
يداللهى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 24
همتى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي سمنان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال کانونی 22
نبوى چاشمى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 36
دوست محمدى تجربی حسابداري -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 18
نجاتى تجربی شيمي -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 16
كاظمى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 9
جعفر آبادى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 27
آزارش ریاضی مهندسي برق -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 20
صالحيه ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شاهرود - شبانه دانشگاه شاهرود 2سال کانونی 37
عبدوس ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه دامغان - شبانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 20
آلبويه تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 2سال کانونی 37
خلج ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 21
مقصودى ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 22
زارع ریاضی مهندسي برق -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 20
شريعت پناهى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 3سال کانونی 46
كاشى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 3سال کانونی 31
طاهريان ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 18
صباغيان ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 17
پلنگى انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 11
عبدوس ریاضی مديريت بازرگاني -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 11
نورانى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 36
رهبر ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 4سال کانونی 62
مومن آبادى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 20
همتى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سمنان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال کانونی 20
نوروزى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 13
فرجى ریاضی حسابداري -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 28
فيروزى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 24
حق پناه تجربی شيمي -دانشگاه سمنان - روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 23
همتيان ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 36
قريب بلوك ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 20
شهاب ریاضی فيزيك -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 4سال کانونی 72
صداقت صيد آبادى ریاضی مهندسي رباتيك -دانشگاه شاهرود - شبانه دانشگاه شاهرود 2سال کانونی 31
ديانى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 35
شهاب ریاضی مديريت دولتي -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 20
شريفى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 6
ضمائمى فرد تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي سمنان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال کانونی 18
نجاتى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال کانونی 13
پاكزاديان ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 22
اكبرى چاشمى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 14
مستخدمين حسينى تجربی حسابداري -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 19
احمد پناه تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي سمنان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال کانونی 20
نيك پو ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 3سال کانونی 41
طاهريان تجربی شيمي -دانشگاه شاهرود - شبانه دانشگاه شاهرود 2سال کانونی 41
شعبانى مايانى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 17
حيدريه ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه شاهرود - شبانه دانشگاه شاهرود 2سال کانونی 39
حميدى انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 24
صادق مزجى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه سمنان - روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 25
صفائى نيا ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 16
رضوان بيدختى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 25
اميدى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه سمنان - روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 18
غريبشاهيان ریاضی مديريت بازرگاني -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 24
فعال رزقى ریاضی مديريت دولتي -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 38
حسين تبار مياندسته تجربی شيمي -دانشگاه سمنان - روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 21
مطهرى نژاد ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 3سال کانونی 34
هدايت ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 22
اسمعيل نتاج سرمستى تجربی شيمي -دانشگاه سمنان - روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 10
بختيارى تجربی حسابداري -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 19
ملك علائى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه سمنان - روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 14
نورى نسب تجربی حسابداري -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 11
كاشيان ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 15
پرچى فيروزكوهى ریاضی مديريت جهانگردي -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 5
حداد ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 3سال کانونی 45
ارغانى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 11
همدم تجربی حسابداري -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 19
عمادى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه سمنان - روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 41
كاشفى ریاضی فيزيك -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 38
تعدادى سنگسر تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي سمنان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال کانونی 15
معينيان تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي سمنان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال کانونی 18
يحيائى ریاضی فيزيك -دانشگاه شاهرود - روزانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 11
اميراحمدى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه سمنان - روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 13
پويا تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 3سال کانونی 57
قدس ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 4سال کانونی 64
ملك احمدى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 17
نجفى تجربی مديريت صنعتي -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 21
اقوامى تجربی شيمي -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 3سال کانونی 50
صابريان تجربی حسابداري -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 28
ولى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه دامغان - روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 13
اسدى فر ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 9
احمدى تجربی شيمي -دانشگاه دامغان - روزانه دانشگاه دامغان 2سال کانونی 40
نبوى چاشمى تجربی مديريت كسب وكارهاي كوچك -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 18
قيومى تجربی مديريت صنعتي -دانشگاه شاهرود - شبانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 13
صالحى تجربی حسابداري -دانشگاه شاهرود - شبانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 12
حيدريان تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه شاهرود - روزانه دانشگاه شاهرود 2سال کانونی 30
طالبيان تجربی مديريت جهانگردي -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 17
اخلاقى تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 15