بجستان

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر بجستان

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
شاهرخي احمد تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 4سال کانونی 60
عليمرداني حسين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال کانونی 32
خسروي نوقاب اميررضا انسانی علوم سياسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 10
معصوميان بجستاني محسن ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 18
محمدزاده رسول ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شاهرود - روزانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 16
اسلامي محمدعلي ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران - روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 2سال کانونی 35
اشوري فخراباد معصومه انسانی علوم تربيتي -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 9
فرهادي الهام تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 15
دليري فرهنگ تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 3سال کانونی 42
سجادي سيدرضا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 1سال کانونی 17
ايزدپرست عليرضا انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه بجنورد - روزانه دانشگاه بجنورد 3سال کانونی 40
صولتي علي تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زابل - روزانه دانشگاه علوم پزشکي زابل 1سال کانونی 19
عبدالهي ابوالفضل ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بيرجند - روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 1سال کانونی 18
عسكري بجستاني ايمان ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بيرجند - روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 2سال کانونی 36
رافتي هاشم انسانی تاريخ -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 17
نيك پى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه زابل - روزانه دانشگاه زابل 1سال کانونی 7
طلايي معصومه تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال کانونی 19
آصفى بجستانى ریاضی مهندسي صنايع -دانشكده فني ومهندسي گلبهار/استان خراسان رضوي / - روزانه دانشكده فني و مهندسي نوين گلبهار 2سال کانونی 30
نوروزى فخرآباد تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گناباد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 3سال کانونی 42
مهاجرى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار - روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 2سال کانونی 28
اصلان فرد تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گناباد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 1سال کانونی 18
پورعلى اهنگ انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 17
اتقائى انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه نيشابور - روزانه دانشگاه نيشابور 1سال کانونی 10
رمضانى مرنديز تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار - روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 1سال کانونی 16
براتى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه كوثربجنورد - روزانه دانشگاه كوثر بجنورد 1سال کانونی 15
افتخارى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه - روزانه دانشکده علوم پزشکي تربت حيدريه 2سال کانونی 30
ذوالفقارى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه لرستان -خرم اباد - روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 12
عباس زاده ریاضی علوم اقتصادي -دانشگاه بجنورد - روزانه دانشگاه بجنورد 1سال کانونی 11
خواجوى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه بيرجند - روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 7