تربت جام

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر تربت جام

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
احمدي محمد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 35
حسيني داود انسانی حقوق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 17
حسني فاطمه تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 3سال کانونی 58
كلالي سيدسالار ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران - روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 24
فيروزي پژمان تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 1سال کانونی 25
اربابي شيوا ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 6سال کانونی 106
جامي مهرزاد ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 6سال کانونی 68
شهاب احمدي جامي مهسا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار - روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 1سال کانونی 15
رئوفي فر مهري هنر مرمت اثارتاريخي -دانشگاه هنراصفهان - روزانه دانشگاه هنر اصفهان 1سال کانونی 18
اميري جامي ابراهيم تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 3سال کانونی 61
شاهيني شهريار ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 24
مريدارياقوتي مهتاب تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال کانونی 24
ايران خواه ارغوان ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 25
عبدالهي اسكندر سيددانيال ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال کانونی 25
واحدي راد محمدنعيم ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شاهرود - روزانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 25
زارعي مقدم قلعه حمام فاطمه تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال کانونی 27
بوستاني بزدي علي ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه بيرجند - روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 18
عثماني اسيه ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد - شبانه دانشگاه فردوسي - مشهد 5سال کانونی 83
قرباني جامي قلعه شيري زهرا تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 3سال کانونی 54
مهماندوست صالحي عيسي انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران - روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 15
پيام عسكري محدثه زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 17
جوانشير سجاد تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال کانونی 17
توانا بتول انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 32
رحيمي وجيهه انسانی علوم تربيتي -دانشگاه بيرجند - روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 21
سلجوقي فلورزه اميد انسانی حسابداري -دانشگاه بجنورد - روزانه دانشگاه بجنورد 1سال کانونی 15
مغربي نازنين انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه بجنورد - روزانه دانشگاه بجنورد 1سال کانونی 19
باتوته فضيله تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 3سال کانونی 65
يوسفي كلوتي زهرا ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه دامغان - روزانه دانشگاه دامغان 3سال کانونی 46
شريفى ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه بيرجند - روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 9
خدادادى ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه بجنورد - روزانه دانشگاه بجنورد 2سال کانونی 42
هنرمند گلشن تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 28
عيدى انسانی علوم تربيتي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 16
بخشى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 2سال کانونی 36
پور وردى ریاضی حسابداري -دانشگاه بجنورد - روزانه دانشگاه بجنورد 1سال کانونی 19
ادهمى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 1سال کانونی 11
بهادرى مروى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بيرجند - روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 19
محمد جانى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بيرجند - روزانه دانشگاه بيرجند 2سال کانونی 31
خندان انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال کانونی 25
قادرى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 1سال کانونی 18
ميركى قرائى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه بجنورد - روزانه دانشگاه بجنورد 1سال کانونی 5
خوافى انسانی جغرافياوبرنامه ريزي روستايي -دانشگاه فردوسي مشهد - شبانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 16
بهرامى ریاضی مهندسي مكانيك -اموزشكده فني اسفراين - شبانه آموزشكده فني اسفراين 2سال کانونی 38
ارجى انسانی علوم سياسي -دانشگاه بيرجند - شبانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 18
رسولى زاده انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 15
فاضلى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه - روزانه دانشکده علوم پزشکي تربت حيدريه 1سال کانونی 23
فقيرى ميش مست تيمورى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه بجنورد - روزانه دانشگاه بجنورد 2سال کانونی 31
زيبائى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال کانونی 10
شورابى شوراب عليا ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه نيشابور - روزانه دانشگاه نيشابور 1سال کانونی 17
داروغه تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 4سال کانونی 67
طاهرى ریاضی مهندسي كشاورزي -اب -مركزاموزش عالي كاشمر - روزانه مركز آموزش عالي كاشمر 1سال کانونی 10
عيدى قره چماقى انسانی علوم تربيتي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 15
سرورى جامى ریاضی رياضيات وكاربردها-مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي قوچان - روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي قوچان 1سال کانونی 18
سعيدى رباط ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 17
هنرمند ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 9
ابراهيمى خرم آبادى تجربی مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي -گرگان - روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 1سال کانونی 21
سعيدى تجربی مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه زابل - روزانه دانشگاه زابل 1سال کانونی 21
اسدالهى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال کانونی 17
ابدال آبادى تجربی زيست شناسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال کانونی 11
ميرزايى سرهى تجربی تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم وابسته به سازمان اوقاف وامورخيريه قم - روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم 1سال کانونی 14
رحمانى تجربی مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه بيرجند - روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 18
دلبرى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 1سال کانونی 14