كاشمر

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر كاشمر

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
ارمان طاهري اميرحسين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران - روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 3سال کانونی 44
صالحي مهدي ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال کانونی 44
هادوي زهرا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال کانونی 30
گلستاني خليل اباد بهروز ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 23
اميري الهه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 3سال کانونی 56
بصيري عاليه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال کانونی 30
خياباني ميلاد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران - روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 3سال کانونی 56
غفراني حميد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 3سال کانونی 45
معصومي زارع سجاد انسانی دبيري زبان وادبيات فارسي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد - تربيت معلم پرديس شهيد بهشتي - مشهد 1سال کانونی 14
دلدارفروتقه زهرا ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 41
صادقي احسان تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 19
عليجاني فاطمه انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 46
عمادي خليل اباد ايمان تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت - روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 3سال کانونی 49
جاويدوحداني نجمه ریاضی دبيري فيزيك -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد - تربيت معلم پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد 1سال کانونی 7
عباسي سرمزده راحله تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 3سال کانونی 39
هنري محمد انسانی حقوق -دانشگاه گيلان -رشت - روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 21
حليمي سيده الناز زبان تربيت دبيرزبان انگليسي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد - تربيت معلم پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد 1سال کانونی 23
قانعي عاطفه تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال کانونی 43
احمدي قرائي الهام تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 50
صدقي زهره انسانی علوم تربيتي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد - تربيت معلم پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد 2سال کانونی 42
غلامي خديجه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 4سال کانونی 79
باباغيبي ازغندي مهدي ریاضی مهندسي برق -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 25
شريفي طرقي سيدادريس تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 2سال کانونی 32
چراغي فروتقه علي انسانی راهنمايي ومشاوره -پرديس شهيدبهشتي -مشهد - تربيت معلم پرديس شهيد بهشتي - مشهد 1سال کانونی 23
رشيد كامله ریاضی علوم تربيتي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد - تربيت معلم پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد 1سال کانونی 23
مشكاني سعيد زبان تربيت دبيرزبان انگليسي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد - تربيت معلم پرديس شهيد بهشتي - مشهد 1سال کانونی 11
صمدي فائزه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال کانونی 57
حسيني هدك سيدسجاد تجربی بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 51
هاشمي سيدرضا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 19
مهدي زاده يگانه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 3سال کانونی 61
صابري نجار ابوالفضل تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري - روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 2سال کانونی 38
قادري سربرج فاطمه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 2سال کانونی 43
واحدي فر افسانه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 3سال کانونی 53
اصلاحي ثاني الهه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 2سال کانونی 44
غلام زاده ندا انسانی علوم تربيتي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد - تربيت معلم پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد 2سال کانونی 34
غلاميان محمدرضا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران - روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 2سال کانونی 44
قانعي مهران تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 3سال کانونی 47
ناصري علي ریاضی مهندسي پزشكي -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 21
شفيعي فريده ریاضی دبيري فيزيك -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد - تربيت معلم پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد 1سال کانونی 24
شايقي مسعود تجربی دامپزشكي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 26
عابديني عليرضا ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 38
اكبري مقدم مريم تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتودرماني /راديوتراپي /-دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 48
فكورجردوي سجاد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل - روزانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال کانونی 24
رضازاده الناز تجربی گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال کانونی 34
اسماعيلي سيده هانيه تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال کانونی 18
محمدي علي ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل - روزانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال کانونی 25
رضايي علي ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل - روزانه دانشگاه صنعتي بابل 3سال کانونی 52
اسماعيلي ميرابادي محمد انسانی دبيري علوم اجتماعي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد - تربيت معلم پرديس شهيد بهشتي - مشهد 1سال کانونی 17
اسكندري نصراباد شكيبا تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال کانونی 40
مسافر ليلا ریاضی دبيري فيزيك -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد - تربيت معلم پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد 2سال کانونی 34
شايقي رضا انسانی دبيري علوم اجتماعي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد - تربيت معلم پرديس شهيد بهشتي - مشهد 1سال کانونی 7
يعقوبي محمداباد رضا تجربی دبيري شيمي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد - تربيت معلم پرديس شهيد بهشتي - مشهد 1سال کانونی 18
دستگرداني زينب تجربی كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 24
مباركي مريم تجربی دامپزشكي -دانشگاه سمنان - روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 33
صادقي خليل اباد فريبا انسانی علوم تربيتي -پرديس امام جعفرصادق (ع )-بجنورد - تربيت معلم پرديس امام جعفر صادق - بجنورد 1سال کانونی 15
عظيميان شيما انسانی دبيري الهيات ومعارف اسلامي -پرديس امام جعفرصادق (ع )-بجنورد - تربيت معلم پرديس امام جعفر صادق - بجنورد 1سال کانونی 24
اميري سهيل ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شاهرود - روزانه دانشگاه شاهرود 3سال کانونی 54
غني پورقصوني مهناز تجربی دبيري شيمي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد - تربيت معلم پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد 1سال کانونی 24
تكبيريان حسين انسانی حقوق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال کانونی 21
شريعتي راد احسان ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران - روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 2سال کانونی 16
كبيريان زهرا تجربی دبيري زيست شناسي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد - تربيت معلم پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد 3سال کانونی 15
براتي علي تجربی دبيري زيست شناسي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد - تربيت معلم پرديس شهيد بهشتي - مشهد 2سال کانونی 34
لطيفي حسن زبان اموزش زبان انگليسي -مجتمع اموزش عالي گنبد - روزانه مجتمع آموزش عالي گنبد 1سال کانونی 24
محمدپورفروتقه ميلاد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران - روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 2سال کانونی 28
صاحبي حامد ریاضی علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 39
مظلوم قلعه بالا مرضيه سادات تجربی كارشناسي تكنولوژي پزشكي هسته اي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 2سال کانونی 41
قرائي خياباني محسن تجربی دامپزشكي -دانشگاه زابل - روزانه دانشگاه زابل 1سال کانونی 17
شاكري كندري علي ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه سمنان - روزانه دانشگاه سمنان 3سال کانونی 50
روستائى فيروزآباد تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار - روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 2سال کانونی 38
غلاميان عالمه انسانی علوم تربيتي -پرديس امام سجاد/ع /-بيرجند - تربيت معلم پرديس امام سجاد - بيرجند 1سال کانونی 13
اخرتي سنجدكي احسان ریاضی دبيري فيزيك -پرديس شهيدبهشتي -مشهد - تربيت معلم پرديس شهيد بهشتي - مشهد 2سال کانونی 38
محمدنژادكاسف وحيده تجربی علوم تربيتي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد - تربيت معلم پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد 4سال کانونی 76
زنده دل انسانی روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي -مشهد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي حکمت رضوي - مشهد 2سال کانونی 24
يزدي نژاد حسين تجربی دامپزشكي -دانشگاه زابل - شبانه دانشگاه زابل 4سال کانونی 57
هاشمى انسانی مددكاري اجتماعي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران - شبانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 10
رمضان پور انسانی دبيري علوم اجتماعي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد - تربيت معلم پرديس شهيد بهشتي - مشهد 2سال کانونی 37
اميني مرتضي تجربی شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 7
شرافتى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال کانونی 23
طاهري مريم انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه گلستان -گرگان - روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال کانونی 17
ميرزائي طرقي ارزو تجربی علوم تربيتي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد - تربيت معلم پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد 3سال کانونی 43
تيموري قلعه بالا نرگس انسانی تاريخ -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان - روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 7
يوسفى مقدم ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان - روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 9
ذبيحي فيض ابادي زهرا تجربی علوم تربيتي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد - تربيت معلم پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد 1سال کانونی 17
طاهريان تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 2سال کانونی 43
انصارى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 1سال کانونی 19
قمرى زارع ریاضی علوم تربيتي -پرديس امام سجاد/ع /-بيرجند - تربيت معلم پرديس امام سجاد - بيرجند 1سال کانونی 22
رضائى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 1سال کانونی 23
محمودي سعيد ریاضی مهندسي برق -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي قوچان - روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي قوچان 3سال کانونی 41
دولتخواه تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 2سال کانونی 23
عزيزي ابوالفضل ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بيرجند - روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 13
محمدزاده زهره تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 3سال کانونی 49
اميني سيده فائزه ریاضی مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي قوچان - روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي قوچان 2سال کانونی 38
قمرى زارع ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 16
سليمى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 1سال کانونی 5
مرادي ندا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بجنورد - روزانه دانشگاه بجنورد 2سال کانونی 39
سيفى تجربی علوم تربيتي -پرديس امام جعفرصادق (ع )-بجنورد - تربيت معلم پرديس امام جعفر صادق - بجنورد 1سال کانونی 13
محمدنژاد تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال کانونی 12
سليمى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 2سال کانونی 36
كشاورز خضربيگى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار - روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 2سال کانونی 43
برزگر داود ریاضی مهندسي مكانيك -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي قوچان - روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي قوچان 3سال کانونی 49
جعفري حسن ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بيرجند - روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 3سال کانونی 42
مراديان كاريزك تجربی كتابداري واطلاع رساني -دانشگاه الزهرا/س /تهران - شبانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 2سال کانونی 22
سلمانى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي سيرجان - روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 18
غلاميان عارفى تجربی علوم تربيتي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد - تربيت معلم پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد 2سال کانونی 33
محزونى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال کانونی 9
اصغرزاده تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 1سال کانونی 20
سالارى مقدم ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بيرجند - روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 3سال کانونی 47
بهمدى نامقى انسانی علوم قران وحديث -دانشگاه كوثربجنورد - روزانه دانشگاه كوثر بجنورد 2سال کانونی 38
دولتشاهى تجربی اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه - روزانه دانشکده علوم پزشکي تربت حيدريه 1سال کانونی 15
محمدپور تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال کانونی 16
وزيرپناه ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بيرجند - روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 16
شريعتى تجربی علوم تربيتي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد - تربيت معلم پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد 2سال کانونی 44
اخلاقى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 1سال کانونی 19
فاطمى پور فخرآباد تجربی علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد - تربيت معلم پرديس شهيد بهشتي - مشهد 1سال کانونی 18
تارم تجربی علوم تربيتي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد - تربيت معلم پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد 2سال کانونی 37
مكاريان تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 2سال کانونی 23
سرادارى ترشيزى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 12
نيازى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -مجتمع اموزش عالي گنبد - روزانه مجتمع آموزش عالي گنبد 1سال کانونی 6
دهقانى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 1سال کانونی 15
نجفى كوهستانى ریاضی مهندسي برق -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي قوچان - روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي قوچان 2سال کانونی 24
فتحى كاريزك تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي نيشابور - روزانه دانشکده علوم پزشکي نيشابور 1سال کانونی 18
مقرونى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري - روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 2سال کانونی 21
رحمانى سرمزده ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه بجنورد - روزانه دانشگاه بجنورد 1سال کانونی 14
صفرى مرجان تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 4سال کانونی 74
على اكبرى انسانی علوم سياسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال کانونی 37
شكارى تجربی اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه - روزانه دانشکده علوم پزشکي تربت حيدريه 1سال کانونی 24
سالارى نقابى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وحكمت اسلامي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال کانونی 33
فولادى تجربی علوم تربيتي -پرديس امام سجاد/ع /-بيرجند - تربيت معلم پرديس امام سجاد - بيرجند 1سال کانونی 15
نبوى ریاضی علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد - تربيت معلم پرديس شهيد بهشتي - مشهد 1سال کانونی 15
مومنى ریاضی مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي قوچان - شبانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي قوچان 1سال کانونی 15
رستگار تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي سبزوار - روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 1سال کانونی 17
نعيمى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار - روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 1سال کانونی 14
ابدى قوژدى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه كوثربجنورد - روزانه دانشگاه كوثر بجنورد 1سال کانونی 24
نژادعباس ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال کانونی 39
مصطفائى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 2سال کانونی 24
هاشمى باراز ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه بيرجند - روزانه دانشگاه بيرجند 2سال کانونی 36
رحيمى دهميانى تجربی علوم تربيتي -پرديس امام سجاد/ع /-بيرجند - تربيت معلم پرديس امام سجاد - بيرجند 3سال کانونی 50
اسماعيل نژاد ریاضی مهندسي مكانيك -مركزاموزش عالي گناباد - شبانه مركز آموزش عالي گناباد 3سال کانونی 56
حسن پور تجربی علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد - تربيت معلم پرديس شهيد بهشتي - مشهد 1سال کانونی 17
جهانگين ریاضی دبيري فيزيك -پرديس امام محمدباقر/ع /-بجنورد - تربيت معلم پرديس امام محمد باقر - بجنورد 2سال کانونی 17
مهدوى نژاد تجربی علوم تربيتي -پرديس امام سجاد/ع /-بيرجند - تربيت معلم پرديس امام سجاد - بيرجند 1سال کانونی 21
معماريان خليل آباد تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي گناباد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 1سال کانونی 16
رجب نژاد نامقى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 1سال کانونی 19
رمضانى ثالث ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه بجنورد - روزانه دانشگاه بجنورد 2سال کانونی 10
مصطفائى اوندرى ریاضی مهندسي كشاورزي -اب -دانشگاه شاهرود - روزانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 21
اسماعيلى هاشم آبادى ریاضی علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد - تربيت معلم پرديس شهيد بهشتي - مشهد 1سال کانونی 20
مرجانى انسانی جغرافياوبرنامه ريزي روستايي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 3سال کانونی 30
سليم فرگى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي -گرگان - روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 1سال کانونی 17
محمدى قصونى تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه - روزانه دانشکده علوم پزشکي تربت حيدريه 2سال کانونی 27
شبيرى تجربی حسابداري -دانشگاه بجنورد - روزانه دانشگاه بجنورد 1سال کانونی 17
عيسائى تجربی علوم تربيتي -پرديس امام سجاد/ع /-بيرجند - تربيت معلم پرديس امام سجاد - بيرجند 1سال کانونی 16
رضازاده مقدم سعدآباد تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 2سال کانونی 13
پورعلى ریاضی علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد - تربيت معلم پرديس شهيد بهشتي - مشهد 1سال کانونی 10
دهقان مكى تجربی علوم تربيتي -پرديس امام سجاد/ع /-بيرجند - تربيت معلم پرديس امام سجاد - بيرجند 1سال کانونی 15
كرمانى نژاد ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه صنعتي بيرجند - روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 2سال کانونی 19
جوان انابد تجربی زيست شناسي -دانشگاه بيرجند - روزانه دانشگاه بيرجند 2سال کانونی 24
رضادوست تجربی مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 10
معزز كندرى ریاضی مهندسي مكانيك -مجتمع اموزش عالي تربت حيدريه - روزانه مجتمع آموزش عالي تربت حيدريه 4سال کانونی 39
رستمى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي گناباد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 1سال کانونی 16
حميديان تجربی زيست شناسي -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 14
عارفى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 15
روشنى داغى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 24
مرادزاده ریاضی علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد - تربيت معلم پرديس شهيد بهشتي - مشهد 1سال کانونی 9
بلوريان تجربی زيست شناسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 17
عباس نياء ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 16
سالارى مقدم تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 1سال کانونی 23
غزنوى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان - روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 4سال کانونی 76
نعيمى ریاضی مهندسي صنايع -دانشكده فني ومهندسي گلبهار/استان خراسان رضوي / - شبانه دانشكده فني و مهندسي نوين گلبهار 3سال کانونی 37
قصابان تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي سبزوار - روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 1سال کانونی 8
قائمى قوژدى ریاضی مهندسي كامپيوتر-مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي قوچان - روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي قوچان 1سال کانونی 16
حسينى ریاضی مهندسي كشاورزي -اب -مركزاموزش عالي كاشمر - روزانه مركز آموزش عالي كاشمر 1سال کانونی 6
باغبانى تجربی مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 17
عابدى زادگان ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشكده فني ومهندسي گلبهار/استان خراسان رضوي / - روزانه دانشكده فني و مهندسي نوين گلبهار 1سال کانونی 17
عطارى تجربی علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد - تربيت معلم پرديس شهيد بهشتي - مشهد 2سال کانونی 26
انصارى پور تجربی مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -مجتمع اموزش عالي تربت حيدريه - روزانه مجتمع آموزش عالي تربت حيدريه 1سال کانونی 10
نيك فطرت تجربی علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-بيرجند - تربيت معلم پرديس شهيد باهنر - بيرجند 2سال کانونی 40
نجفى انسانی علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد - تربيت معلم پرديس شهيد بهشتي - مشهد 1سال کانونی 11
ابريشمى تجربی علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد - تربيت معلم پرديس شهيد بهشتي - مشهد 1سال کانونی 13
عابدى محمديه تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي گناباد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 1سال کانونی 15
سليمانى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 1سال کانونی 15
قادرى تجربی شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 3سال کانونی 49
رشيدى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 18
طاحونيان ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي اقبال لاهوري -مشهد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي اقبال لاهوري - مشهد 2سال کانونی 12
زارعى مقدم تجربی مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي -گرگان - روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 1سال کانونی 17
ذوالفقارى ریاضی علوم قران مجيد-دانشگاه مذاهب اسلامي - روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم 1سال کانونی 9
هادوى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -موسسات غيرانتفاعي جهاددانشگاهي - غيرانتفاعي مؤسسات غيرانتفاعي جهاددانشگاهي 1سال کانونی 14
حميدى كفاش تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام - روزانه دانشكده كشاورزي و دامپروري تربت جام 2سال کانونی 31
شفيع نژاد ریاضی مهندسي شهرسازي -موسسه غيرانتفاعي خاوران -مشهد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي خاوران - مشهد 2سال کانونی 14
حسينى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -موسسات غيرانتفاعي جهاددانشگاهي - غيرانتفاعي مؤسسات غيرانتفاعي جهاددانشگاهي 2سال کانونی 37
مرادى تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه بيرجند - روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 19
وزيرپناه تجربی مديريت اموربانكي -موسسه غيرانتفاعي تابران -مشهد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي تابران - مشهد 1سال کانونی 7
ابراهيم آبادى ریاضی فيزيك -دانشگاه بيرجند - شبانه دانشگاه بيرجند 2سال کانونی 22
امامى سرمزده تجربی مديريت اموربانكي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي - يزد 3سال کانونی 16
نبوى ریاضی مهندسي مكانيك -مركزاموزش عالي گناباد - شبانه مركز آموزش عالي گناباد 1سال کانونی 12
على محمدى ریاضی علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد - تربيت معلم پرديس شهيد بهشتي - مشهد 1سال کانونی 18
شجاعى ریاضی مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي خراسان -مشهد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي خراسان - مشهد 1سال کانونی 6
رحيم زاده ميرآبادى ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي سبحان نيشابور - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي سبحان - نيشابور 1سال کانونی 10
دلخوش تجربی مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه ولايت -ايرانشهر - روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 1سال کانونی 20
ذبيحى ثانى تجربی علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد - تربيت معلم پرديس شهيد بهشتي - مشهد 1سال کانونی 8
قاسميان تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -موسسات غيرانتفاعي جهاددانشگاهي - غيرانتفاعي مؤسسات غيرانتفاعي جهاددانشگاهي 1سال کانونی 15
شرافتى تجربی علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد - تربيت معلم پرديس شهيد بهشتي - مشهد 1سال کانونی 13
اله دادى ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي اشراق -بجنورد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي اشراق - بجنورد 1سال کانونی 13
گل محمدى ریاضی مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي اشراق -بجنورد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي اشراق - بجنورد 1سال کانونی 16
حسين زاده ميرآبادى تجربی علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد - تربيت معلم پرديس شهيد بهشتي - مشهد 1سال کانونی 16
عابدى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه زنجان - روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 10
خورسند تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه بيرجند - روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 13
كبيريان ریاضی مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي اسرار-مشهد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي اسرار - مشهد 2سال کانونی 34
باقرى تجربی مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه بيرجند - روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 18
اصغريان فرگى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان - روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 3سال کانونی 51
سياح خليل آباد تجربی زمين شناسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 21
يعقوبيان محمديه ریاضی مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي خراسان -مشهد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي خراسان - مشهد 1سال کانونی 13
على بيگى ریاضی مهندسي كشاورزي -اب -دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام - روزانه دانشكده كشاورزي و دامپروري تربت جام 1سال کانونی 14
شاكرى تجربی مديريت مالي -دانشگاه غيرانتفاعي بين المللي امام رضا/ع / - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي بين المللي امام رضا(ع) - مشهد 1سال کانونی 14
عباس نياى قوژدى تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام - شبانه دانشكده كشاورزي و دامپروري تربت جام 1سال کانونی 14
سليمى ریاضی مهندسي كشاورزي -اب -مركزاموزش عالي كاشمر - روزانه مركز آموزش عالي كاشمر 1سال کانونی 13
مصطفائى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه بيرجند - روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 7
قوام پور ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه غيرانتفاعي بين المللي امام رضا/ع / - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي بين المللي امام رضا(ع) - مشهد 1سال کانونی 18
نجاتيان شجاعى تجربی علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد - تربيت معلم پرديس شهيد بهشتي - مشهد 1سال کانونی 13
وزيرپناه تجربی مديريت بيمه -دانشگاه غيرانتفاعي بين المللي امام رضا/ع / - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي بين المللي امام رضا(ع) - مشهد 1سال کانونی 14
مشكوك طرقى ریاضی مهندسي مديريت پروژه -موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي بينالود - مشهد 1سال کانونی 13
زاهدى ظهرآباد تجربی شيمي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز - مجازي و بين الملل دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 16