قوچان

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر قوچان

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
نكوئي قاچكانلو هادي ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 5سال کانونی 62
اميدوارپس حصار اميرحسين ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 40
نامدارمقدم محمدباقر ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 4سال کانونی 80
مويدخسرويه نويد انسانی علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري وابسته به قوه قضاييه - روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي - وابسته به قوه قضاييه 4سال کانونی 66
پيرزاد فرهاد انسانی حقوق -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 29
حيران شغل اباد مهسا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال کانونی 44
عبسي خديجه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 6سال کانونی 103
بروشكيان حميد انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 29
تاجي علي ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران - روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال کانونی 38
عبدي فاطمه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 7سال کانونی 82
لطفي محمد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران - روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 3سال کانونی 66
محمدي هانيه هنر هنراسلامي -دانشگاه هنراسلامي تبريز - روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 2سال کانونی 16
فارغ كردكانلو جواد انسانی حقوق -دانشگاه سمنان - روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 38
گودرزي زهرا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال کانونی 34
رضائي ابجهان محمدرضا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران - روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 3سال کانونی 61
محمدحسن زاده ميلاد انسانی مديريت دولتي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 33
احدي رامين ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 40
نامجو اناهيتا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال کانونی 6
دوغائي مقدم سيما انسانی روانشناسي -دانشگاه فردوسي مشهد - شبانه دانشگاه فردوسي - مشهد 3سال کانونی 49
شهيدي سحر تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 3سال کانونی 57
رضوان علي ریاضی مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال کانونی 55
عارف علي ابادي روح اله هنر مرمت اثارتاريخي -دانشگاه هنراصفهان - روزانه دانشگاه هنر اصفهان 2سال کانونی 33
شادسالانقوچ محمدرضا ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت - روزانه دانشگاه صنعت نفت 3سال کانونی 50
اميرابادي قوچاني بهامين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري - روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 2سال کانونی 20
شادكام حاجي تقي سهيلا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال کانونی 17
كارخاه فرخاني احمد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال کانونی 38
برات زاده فاطمه هنر كارشناسي فرش -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 15
شفيعي محب سراج فريده تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 2سال کانونی 40
پاكارديزاوند محمدامين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 2سال کانونی 39
كلاهدوزقوچاني هانيه تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 17
شيرخاني مهسا هنر كارشناسي فرش -دانشگاه بيرجند - روزانه دانشگاه بيرجند 2سال کانونی 17
رحماني عماد هنر صنايع دستي -دانشگاه شيراز - روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 18
علي پورشورك توكانلو منيره تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال کانونی 12
بهشتي بيگلر زهرا انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 24
محمدزاده بهاره انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال کانونی 36
اسدي حميد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شاهرود - روزانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 18
لشكري محمد تجربی دامپزشكي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 6سال کانونی 94
خورشيدي جعفراباد محمدرضا تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 3سال کانونی 42
زراعتكارسراب ساجده انسانی علوم تربيتي -دانشگاه بيرجند - روزانه دانشگاه بيرجند 2سال کانونی 29
قرباني كهنه قوچان ستاره تجربی شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 6سال کانونی 111
بهجتي قوچان عتيق فاطمه ریاضی مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي قوچان - روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي قوچان 2سال کانونی 42
هومن سحر تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 2سال کانونی 39
محمدحسن زاده ازاده ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي بابل - روزانه دانشگاه صنعتي بابل 4سال کانونی 56
منعمي ايلين ریاضی مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي قوچان - روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي قوچان 3سال کانونی 49
دوغائي مقدم صابر تجربی دامپزشكي -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 4سال کانونی 69
نظري قاسم اباد سعيده تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 3سال کانونی 45
ميرزائي قاسم انسانی جغرافياوبرنامه ريزي روستايي -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 30
ديواندري حسن ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 20
خاني علي ابادي ميلاد ریاضی مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي قوچان - روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي قوچان 3سال کانونی 51
قربان زاده حديث انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 23
حسيني سيدمرتضي ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شاهرود - روزانه دانشگاه شاهرود 4سال کانونی 75
بابائي ثمر تجربی شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 1سال کانونی 21
مهماندوست كتلر فائزه ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال کانونی 35
كاظمي زهرا انسانی علوم قران وحديث -دانشگاه كوثربجنورد - روزانه دانشگاه كوثر بجنورد 1سال کانونی 20
مرداني بوانلو مسعود ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شاهرود - روزانه دانشگاه شاهرود 2سال کانونی 33
كدخدامزرجي زينب انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 18
وطن دوست ساناز تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 4سال کانونی 73
خالقي خسرويه رويا انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وحكمت اسلامي -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 4سال کانونی 66
صفائيان تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 2سال کانونی 25
خيرابادي سميرا انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 13
فرهادي فاطمه تجربی شيمي -دانشگاه الزهرا/س /تهران - روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 2سال کانونی 38
پرهيزگاريادگار راحله ریاضی مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي قوچان - روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي قوچان 3سال کانونی 62
برزگراينچه كيكانلو نيلوفر ریاضی مهندسي شيمي -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي قوچان - روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي قوچان 1سال کانونی 15
ساريان خائسي سيدمسعود ریاضی مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي قوچان - روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي قوچان 3سال کانونی 28
كيانى نژاد ریاضی مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي قوچان - روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي قوچان 2سال کانونی 33
شادمان ریاضی مهندسي مكانيك -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي قوچان - روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي قوچان 2سال کانونی 46
كيوان تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 1سال کانونی 17
خوشخوى انسانی ژئومورفولوژي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 17
عفتى ریاضی مهندسي مكانيك -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي قوچان - روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي قوچان 1سال کانونی 20
عليزاده انسانی كتابداري واطلاع رساني -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 17
ارجمند تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 2سال کانونی 15
دوست اسفجير تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 1سال کانونی 17
سلطانى تجربی مهندسي منابع طبيعي -مديريت مناطق خشك وبيابان -دانشگاه فردوسي مشهد - شبانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 9
جنگ پرور تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 3سال کانونی 61
سفرى دوغائى انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 18
مجرد تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 4سال کانونی 39
اسمعيل پورفرخانى ریاضی مهندسي كشاورزي -اب -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 10
بابائيان مقدم تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 3سال کانونی 49
آرم تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 4سال کانونی 70
محمدى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال کانونی 30
ساده تبريان تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 1سال کانونی 16
عادل نسب انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال کانونی 29
رحمانى ریاضی مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي قوچان - شبانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي قوچان 2سال کانونی 28
رمضانيان تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 13
وحدتى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 1سال کانونی 17
يوسفيان انسانی جغرافياوبرنامه ريزي گردشگري -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل - روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 2سال کانونی 25
شريفى انسانی فقه وحقوق شافعي -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 25
آدينه اى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 3سال کانونی 37
بادلو ریاضی مهندسي برق -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي قوچان - شبانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي قوچان 1سال کانونی 19
فاطمى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 2سال کانونی 36
حيدرى تجربی شيمي -دانشگاه بيرجند - روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 14
پسنديده تجربی مامايي -دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه - روزانه دانشکده علوم پزشکي تربت حيدريه 2سال کانونی 28
اميدى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 1سال کانونی 24
سليمانى كتلر ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي قوچان - روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي قوچان 1سال کانونی 14
دباغ ریاضی مهندسي برق -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي قوچان - شبانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي قوچان 1سال کانونی 14
قاسمى ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي قوچان - روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي قوچان 1سال کانونی 13
عارف ریاضی مهندسي كامپيوتر-مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي قوچان - روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي قوچان 2سال کانونی 39
نورانى يزدان آباد ریاضی فيزيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال کانونی 31
اسدپرور ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه گيلان -رشت - روزانه دانشگاه گيلان - رشت 3سال کانونی 44
داودى ریاضی مهندسي مكانيك -اموزشكده فني اسفراين - روزانه آموزشكده فني اسفراين 3سال کانونی 40
مهرى ریاضی مهندسي مكانيك -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي قوچان - شبانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي قوچان 1سال کانونی 15
صادقى چوينلى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 1سال کانونی 18
شهيدى تجربی مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -مجتمع اموزش عالي تربت حيدريه - شبانه مجتمع آموزش عالي تربت حيدريه 1سال کانونی 12
ابراهيمى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه كوثربجنورد - روزانه دانشگاه كوثر بجنورد 4سال کانونی 63
كلمانيان ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بيرجند - روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 17
كشميرى ریاضی مهندسي برق -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي قوچان - شبانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي قوچان 4سال کانونی 53
براتى تجربی حسابداري -دانشگاه كوثربجنورد - روزانه دانشگاه كوثر بجنورد 2سال کانونی 31
قهرمانى تجربی حسابداري -دانشگاه كوثربجنورد - روزانه دانشگاه كوثر بجنورد 2سال کانونی 34
هودانلو ریاضی مهندسي برق -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي قوچان - شبانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي قوچان 1سال کانونی 21
اسكندر فيلابى ریاضی مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي گناباد - روزانه مركز آموزش عالي گناباد 2سال کانونی 30
جعفرى ریاضی رياضيات وكاربردها-مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي قوچان - روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي قوچان 1سال کانونی 23
آدينه يامى ریاضی مهندسي كشاورزي -اب -مركزاموزش عالي كاشمر - روزانه مركز آموزش عالي كاشمر 1سال کانونی 16
ملكوتى نژاد تجربی شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 3سال کانونی 20
باغدار فاروجى تجربی زيست شناسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 3سال کانونی 50
عابدى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي -گرگان - روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 2سال کانونی 37
حاتمى ریاضی مهندسي مواد-اموزشكده فني اسفراين - روزانه آموزشكده فني اسفراين 1سال کانونی 9
قادرى تجربی شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 3سال کانونی 46
جنتى ریاضی فيزيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 16
خراسانى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه بيرجند - روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 18
جهان دوست تجربی زيست شناسي -دانشگاه بيرجند - روزانه دانشگاه بيرجند 2سال کانونی 31
زراعتكار تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه بيرجند - شبانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 16
رسولى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه بيرجند - روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 10
امامى تجربی مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -مجتمع اموزش عالي تربت حيدريه - روزانه مجتمع آموزش عالي تربت حيدريه 2سال کانونی 36
شعبانپور تجربی مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه بيرجند - روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 14
حميدى تجربی مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه بيرجند - شبانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 11
عطائى ریاضی رياضيات وكاربردها-مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي قوچان - روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي قوچان 4سال کانونی 63
حسينى ریاضی مهندسي مكانيك -اموزشكده فني اسفراين - شبانه آموزشكده فني اسفراين 2سال کانونی 37
جنتى ریاضی فيزيك -دانشگاه نيشابور - شبانه دانشگاه نيشابور 1سال کانونی 5
ابراهيمى ریاضی فيزيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 15
حسين پور تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام - شبانه دانشكده كشاورزي و دامپروري تربت جام 1سال کانونی 18
رفيعى تجربی كتابداري واطلاع رساني -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 21
جهانگيرى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 15