دهدشت

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر دهدشت

فقيهي نژاد سجاد

فقيهي نژاد سجاد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه

3سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
خنجرزاده سعيد

خنجرزاده سعيد

مهندسي برق -دانشگاه تهران - روزانه

4سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
مهاجراني محمدجواد

مهاجراني محمدجواد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
دانشور رضوان

دانشور رضوان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه

4سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
مدبري فريبا

مدبري فريبا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
پيش دست افراسياب

پيش دست افراسياب

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
موسوي نژاد سيدعمار

موسوي نژاد سيدعمار

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه

3سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
اريانا شهلا

اريانا شهلا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
دوستي بلوطبنگان مژگان

دوستي بلوطبنگان مژگان

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران - روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
پايمرد پوريا

پايمرد پوريا

مهندسي برق -دانشگاه شيراز - روزانه

4سال کانونی / 80 آزمون

ریاضی
رباني حامد

رباني حامد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
توفيقي اصل محمد

توفيقي اصل محمد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
پرور مجتبي

پرور مجتبي

مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت - روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
پوركپور مازيار

پوركپور مازيار

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شيراز - روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
فتحي محسن

فتحي محسن

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج - روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
صياديان خواه محمد

صياديان خواه محمد

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
ناصحي عظيمه

ناصحي عظيمه

دبيري فيزيك -پرديس شهيدباهنر-شيراز - تربيت معلم

4سال کانونی / 80 آزمون

ریاضی
نيكار اميد

نيكار اميد

مهندسي برق -دانشگاه اراك - روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
متقي زاده مرضيه

متقي زاده مرضيه

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -پرديس ايت اله كمال وند-خرم اباد - تربيت معلم

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
پاداش جاسم

پاداش جاسم

مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران - روزانه

4سال کانونی / 74 آزمون

ریاضی
اسكندري شيوا

اسكندري شيوا

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول - روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
اذرگشسب فرشاد

اذرگشسب فرشاد

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي فسا - روزانه

4سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
پشت دار ايمان

پشت دار ايمان

مهندسي عمران -دانشگاه ياسوج - روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
برخه بهرام

برخه بهرام

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سيرجان - روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
بهروج حبيب

بهروج حبيب

مهندسي برق -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
اميان ارمان

اميان ارمان

دبيري رياضي -پرديس حضرت رسول اكرم /ص /-اهواز - تربيت معلم

3سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
خردمندماهر پدرام

خردمندماهر پدرام

مهندسي معماري -دانشگاه شيراز - روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
ايرجي زاده سليمه

ايرجي زاده سليمه

مديريت جهانگردي -مجتمع اموزش عالي بم - روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
اذرپيوند حامد

اذرپيوند حامد

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج - روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
فروزان

فروزان

مهندسي برق -مركزاموزش عالي اقليد - روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
ربيعى پور

ربيعى پور

علوم كامپيوتر-دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان - روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
ايمان پرور

ايمان پرور

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج - روزانه

3سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
باستى

باستى

علوم تربيتي -پرديس شهيدايزدپناه -ياسوج - تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
راميان

راميان

راهنمايي ومشاوره -پرديس شهيدايزدپناه -ياسوج - تربيت معلم

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
فروزنده

فروزنده

علوم اجتماعي -دانشگاه ياسوج - شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
شيردل

شيردل

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج - روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
سخنگو

سخنگو

فيزيك مهندسي -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان - روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
برزيان

برزيان

علوم اقتصادي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
آذرگشسب

آذرگشسب

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه فسا - روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
بخت

بخت

علوم اجتماعي -دانشگاه ياسوج - شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
پادرگانى

پادرگانى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه ياسوج - روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
وجدانى پور

وجدانى پور

علوم تربيتي -پرديس شهيدايزدپناه -ياسوج - تربيت معلم

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
كشورى اصل

كشورى اصل

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي ياسوج - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حافظى نيا

حافظى نيا

رياضيات وكاربردها-دانشگاه ياسوج - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
آبرود

آبرود

زيست شناسي -دانشگاه ياسوج - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
شجاعى نيكو

شجاعى نيكو

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
بخشايش نيا

بخشايش نيا

شيمي -دانشگاه ياسوج - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

فيزيك -دانشگاه ياسوج - شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
باقرزاده

باقرزاده

اماروكاربردها-دانشگاه ياسوج - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
جعفرى نژاد

جعفرى نژاد

علوم اقتصادي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه

3سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
نیرو های خاص+آسانسور از فیزیک 3دوازدهم تجربي
دوازدهم تجربي     دبیر : امیر حسین اسلامی