زيباشهر

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر زيباشهر

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
كشاورزترك مهين انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 25
گل گلي ميترا ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال کانونی 64
كاكوند رخساره زبان مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه زنجان - روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 23
نظري خاكشوري زهرا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 2سال کانونی 33
حبيب زاده كجيدي حبيبه زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه ملاير - روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 19
اسفندياري محبوبه تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 22
لطيفي حسنعلي ده بهنام ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 11
رحمان زاده مهسا ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي همدان - روزانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 19
طاهرخاني اناهيتا ریاضی فيزيك -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /قزوين - روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 11
شعباني شفيع ابادي مريم ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 39
احمدي محمد تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت - روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 1سال کانونی 20
عربي اسيابري شادي ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 46
صالحي اردلي مصطفي ریاضی مديريت صنعتي -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /قزوين - روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 9
اهواركى ریاضی مهندسي صنايع -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا - شبانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 2سال کانونی 37
آقامحمدى تجربی زيست شناسي -دانشگاه زنجان - شبانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 11
كيانى انبوهى ریاضی علوم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم وابسته به سازمان اوقاف وامورخيريه قم - روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم 2سال کانونی 28
رضائى ويه تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين - روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1سال کانونی 10
درگاهى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي قزوين - روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 3سال کانونی 33
قرشى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه زنجان - شبانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 15
اسدى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -تاريخ فرهنگ وتمدن ملل اسلامي -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /قزوين - روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 7
جبارى تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه زنجان - روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 18
شعبانى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه شاهرود - روزانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 19