بوئين زهرا

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر بوئين زهرا

قهرماني ابوالفضل

قهرماني ابوالفضل

مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
ولي محمدي ميلاد

ولي محمدي ميلاد

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعت اب وبرق /شهيدعباسپور/تهران - روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
زارعي زهرا

زارعي زهرا

مهندسي مكانيك -دانشگاه گيلان -رشت - روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
سياهلو علي

سياهلو علي

مهندسي برق -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران - روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
حسين خاني زينب

حسين خاني زينب

زبان وادبيات عربي -دانشگاه الزهرا/س /تهران - روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
كاظمي رودباري مهسا

كاظمي رودباري مهسا

فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /قزوين - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
حسيني سميرا

حسيني سميرا

روانشناسي -دانشگاه زنجان - روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
خسروي خاني حسن

خسروي خاني حسن

مهندسي مكانيك -دانشگاه ملاير - روزانه

5سال کانونی / 64 آزمون

ریاضی
عرفانيان بهزاد

عرفانيان بهزاد

فيزيك -دانشگاه خوارزمي تهران - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
على ورديخانى

على ورديخانى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي دانش البرز-قزوين - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
هاشم خانى

هاشم خانى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران - غيرانتفاعي

4سال کانونی / 74 آزمون

ریاضی
سبحانى

سبحانى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي قزوين - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
زنگنه

زنگنه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي قزوين - روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
كلانترى

كلانترى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي قزوين - روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
سلطانمحمدى

سلطانمحمدى

دبيري رياضي -پرديس شهيدمفتح -شهرري - تربيت معلم

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
پارسا

پارسا

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي قزوين - روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
فرج پورنظرى

فرج پورنظرى

مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا - شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
حسين خانى

حسين خانى

مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا - شبانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
قنبرى

قنبرى

زبان وادبيات عربي -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /قزوين - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
افشار

افشار

مهندسي صنايع -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا - شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
آقابابائى

آقابابائى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي قزوين - روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
امين فر

امين فر

علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -قزوين - تربيت معلم

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
قجر

قجر

مديريت جهانگردي -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی