طبس

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر طبس

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
اميني عليرضا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال کانونی 44
عطاري صادق ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال کانونی 61
صادق پور دانيال ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 24
احمديان محمدعلي تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 3سال کانونی 61
محمدي رسول انسانی روانشناسي -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 3سال کانونی 43
موذن مهدي انسانی علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري وابسته به قوه قضاييه - روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي - وابسته به قوه قضاييه 1سال کانونی 18
نخي حسين انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران - روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 3سال کانونی 52
علي زاده محمد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال کانونی 49
زنجاني طبسي ابوالفضل تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 18
حبيبي ثاني جواد انسانی علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري وابسته به قوه قضاييه - روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي - وابسته به قوه قضاييه 1سال کانونی 15
بلقوري مهدي ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 4سال کانونی 67
نخي علي انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 3سال کانونی 47
بيكي فهيمه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 4سال کانونی 75
عجم محسن انسانی علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري وابسته به قوه قضاييه - روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي - وابسته به قوه قضاييه 1سال کانونی 19
قرباني ابراهيم انسانی حقوق -دانشگاه سمنان - روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 33
جابري علي ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 4سال کانونی 70
اسماعيلي مريم تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 4سال کانونی 51
ابراهيمي زهرا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال کانونی 19
باقري حسن تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 2سال کانونی 35
هاشمي مقدم سيداحمدرضا تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 5سال کانونی 77
قرباني فهيمه تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 4سال کانونی 58
اميني مهدي ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 20
بخشائي فاطمه ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 16
شيباني عباس انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه شيراز - روزانه دانشگاه شيراز 5سال کانونی 51
رفيعي طاقانكي رضا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 5سال کانونی 84
فرامرزي مجيد انسانی علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري وابسته به قوه قضاييه - روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي - وابسته به قوه قضاييه 1سال کانونی 16
مكاريان ابوالفضل انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 14
نظري سعيدرضا ریاضی علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري وابسته به قوه قضاييه - روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي - وابسته به قوه قضاييه 3سال کانونی 41
خوش چشم حسان ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بيرجند - روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 18
عقيلي مقدم نازنين سادات تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 3سال کانونی 47
صالحي رسول انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 56
خرمائي ارزو ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بيرجند - روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 17
صولتي راضيه انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 16
محمدي مهدي انسانی علوم تربيتي -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 3سال کانونی 45
اسدي مقدم وحيد انسانی علوم تربيتي -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 5
اخترشمر فاطمه تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال کانونی 14
ضيغمي الناز تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 24
بهاور احسان تجربی دامپزشكي -دانشگاه شهركرد - روزانه دانشگاه شهرکرد 3سال کانونی 40
محمدي سارا تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 4سال کانونی 65
همتي فر محسن ریاضی مهندسي دريا-دانشگاه صنعتي مالك اشتر-وابسته به وزارت دفاع - روزانه دانشگاه صنعتي مالک اشتر - وابسته به وزارت دفاع 2سال کانونی 35
صمدي مهدي تجربی مديريت مالي -دانشكده علوم اقتصادي - روزانه دانشكده علوم اقتصادي - تهران 3سال کانونی 53
صفرزاده سميرا تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 1سال کانونی 15
عباسي ابوالفضل ریاضی مهندسي دريا-دانشگاه صنعتي مالك اشتر-وابسته به وزارت دفاع - روزانه دانشگاه صنعتي مالک اشتر - وابسته به وزارت دفاع 2سال کانونی 21
غلام زاده ليلا ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 17
اصغري اكرم انسانی كتابداري واطلاع رساني -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 45
اسماعيلي فاطمه تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال کانونی 33
مرداني اويس تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 6سال کانونی 86
كيومرثى زبان زبان فرانسه -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 16
نخى ریاضی مهندسي برق -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي قوچان - روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي قوچان 4سال کانونی 48
عباسى تجربی شيمي -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 16
قدرتى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 35
نخى انسانی تاريخ -دانشگاه بيرجند - روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 13
شرمى ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 17
زنجانى طبسى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 36
رحيمى ریاضی مهندسي برق -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي قوچان - شبانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي قوچان 1سال کانونی 7
كريمى ریاضی مهندسي برق -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي قوچان - روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي قوچان 4سال کانونی 53
ابدارى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 11
دانشى مقم انسانی علوم تربيتي -دانشگاه بيرجند - شبانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 16
زنجانى طبسى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 33
نجاريان تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 24
محمدى ریاضی مهندسي كشاورزي -اب -دانشگاه بيرجند - روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 21
اسماعيلى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه سمنان - روزانه دانشگاه سمنان 4سال کانونی 59
همتى فر ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشكده فني ومهندسي گلبهار/استان خراسان رضوي / - روزانه دانشكده فني و مهندسي نوين گلبهار 2سال کانونی 34
جهانيان تجربی شيمي -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 4سال کانونی 68
مزارى مقدم تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 3سال کانونی 46
غلاميان تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال کانونی 46
آژير تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 12
حسين زاده مقدم تجربی مهندسي فضاي سبز-دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 44
سيفى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 20
محمديان تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 12
انصارى فر تجربی مامايي -دانشكده علوم پزشكي بم - روزانه دانشکده علوم پزشکي بم 1سال کانونی 15
حيدرى تجربی كتابداري درشاخه پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 17
حاجى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 19
عليزاده مقدم تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 3سال کانونی 56
ميرزاده تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 28
فتحى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال کانونی 44
صفرى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال کانونی 51
ايلخانى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 14
رضوى ریاضی فيزيك -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 29
موسوى ریاضی فيزيك -دانشگاه بيرجند - روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 15
صولتى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال کانونی 18
گلزارى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 14
نعمتيان تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 16
محمدى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 1سال کانونی 18
ميرزاده فيروز آبادى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال کانونی 10
عبداللهى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 1سال کانونی 11
عليزاده تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 1سال کانونی 18
حسين زاده ثانى تجربی زيست شناسي -دانشگاه بيرجند - روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 8
باقرى تجربی مهندسي فضاي سبز-دانشگاه زابل - روزانه دانشگاه زابل 2سال کانونی 28
غلامزاده تجربی كتابداري واطلاع رساني -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 15