ميبد

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر ميبد

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
حاجي ده ابادي زهرا هنر مرمت اثارتاريخي -دانشگاه هنراصفهان - روزانه دانشگاه هنر اصفهان 1سال کانونی 20
ازادي مجتبي تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال کانونی 40
خجسته پور افسانه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال کانونی 41
كريمي ركن ابادي حسين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال کانونی 33
احمدي محمداباد فرهاد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 41
جلال زاده فيروزابادي مهلا تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 6سال کانونی 52
برزگربفروئي محمدحسين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 3سال کانونی 21
خبازان يزدي زهرا ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 9
پوررجبي فيروزابادي فائزه زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان - روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 7
ذوالعلي ميبدي منصور ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي سهند-تبريز - روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 5
رشيديان ميبدي ميثم زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 15
بيكى ده آبادى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 14
اسلامى حسن ابادى تجربی شيمي -دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 6سال کانونی 83
اميرى كوشكى ریاضی فيزيك -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 16
شيخى شوركى تجربی حسابداري -دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 5
كريمى ركن آبادى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 10
غلامى فيروزآبادى ریاضی شيمي -دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 7
دائمى ریاضی فيزيك مهندسي -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان - روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 17
دهقانى فيروزآبادى ریاضی مهندسي رباتيك -دانشگاه صنعتي سيرجان - روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 5
سلطانى خانقاه تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 1سال کانونی 20