يزد

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر يزد

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
تفاق غزاله تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 24
اميني بهابادي سينا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 31
طامهري زاده سيدسعيد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 44
حسيني حاجي ابادي سيدمحمدمهدي انسانی حقوق -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 16
نعيمي بافقي نغمه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 9
سليم پور سارا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 35
مهرابي نژاد محمدمهدي تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 35
پورفرخ الهه انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 5سال کانونی 73
رحماني سرجمعي محمد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 24
مظفري بهناز انسانی حقوق -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران - روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 24
كلان كيان ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 25
غفوري زارچ محمد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 26
داوري طه ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 33
كاشفي احمد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 44
رحيم نژاد عليرضا هنر سينما-دانشگاه هنرتهران - روزانه دانشگاه هنر تهران 1سال کانونی 19
چاكري يزدي مريم تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 35
پورشمسي بندراباد مهلا انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 36
نقاشيان يزدي هومن تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال کانونی 50
شفيعي سيدشهاب الدين ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 24
پورطباطبائي ثناالسادات تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 24
پهلوان حسيني اميراحمد تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال کانونی 47
تجمليان ميثم انسانی روانشناسي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران - روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 25
شايق ياسمن انسانی علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-يزد - تربيت معلم پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 1سال کانونی 22
هاشمي نجمه السادات تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 14
مروج محمدتقي تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال کانونی 46
پورحسيني اناري سيداحمد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 34
حميدخواه ايمان انسانی علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري وابسته به قوه قضاييه - روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي - وابسته به قوه قضاييه 1سال کانونی 16
فخرابادي فائزه انسانی دبيري علوم اجتماعي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-يزد - تربيت معلم پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 1سال کانونی 18
سلطان زاده پانته ا انسانی حقوق -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 22
افضلي علي تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 44
زارع دهنوي علي تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال کانونی 45
اسلامي نصرت ابادي حجت انسانی مديريت مالي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 9
صباغچي فيروزاباد فاطمه هنر مرمت واحياي بناهاي تاريخي -دانشگاه هنراصفهان - روزانه دانشگاه هنر اصفهان 1سال کانونی 20
گلشني قريه علي فضه ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال کانونی 61
صفي ياري محمدرضا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 45
سرداري مجيد انسانی حقوق -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 13
حاتمي معصومه انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 39
كرامتيان مهسا انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 37
كريميان عقدا مرتضي هنر عكاسي -دانشگاه هنرتهران - روزانه دانشگاه هنر تهران 1سال کانونی 11
دشت ابادي عادل انسانی علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري وابسته به قوه قضاييه - روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي - وابسته به قوه قضاييه 2سال کانونی 36
فربد محمدعرفان تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 5سال کانونی 72
عطاران بندرابادي مهلا انسانی حقوق -دانشگاه شيراز - روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 31
پورحسني فاطمه انسانی روانشناسي -دانشگاه خوارزمي تهران - روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 1سال کانونی 9
كلانتري سرچشمه زهرا تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 16
دهقان بنادكي محمد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 45
رحيمي باغبيدي ابوالفضل ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 15
درون پرور محمدرضا انسانی روانشناسي -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 17
صميمي محمدابادي فاطمه انسانی علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-يزد - تربيت معلم پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 1سال کانونی 16
كلانترچاهوكي امين ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 21
بخشي مطهره انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران - نيمه حضوري دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 2سال کانونی 26
صفدرپور ارمين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 44
منگابادي كوثرالسادات هنر صنايع دستي -دانشگاه الزهرا/س /تهران - روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 16
پوركوثري فاطمه انسانی روانشناسي -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 21
شاه خواجه مهلا ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 18
رمضانخاني فاطمه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 43
دادفرنيا اميررضا ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 41
عليمي عقدائي صدرا ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 19
رضائي پورقنات النوجي فهيمه انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه خوارزمي تهران - روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 2سال کانونی 17
رفيعي جوزم محمد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 16
صداقتي نيا حميدرضا انسانی مديريت صنعتي -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 15
نجمي شايان ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 16
محمودي نيا عرفان ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 25
گرجي شهاب الدين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 14
زارع مظلوم مطهره انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه الزهرا/س /تهران - روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 4سال کانونی 80
مشتاقيون سيدمحمدمهدي تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 44
عبدلي فهادان محمدعلي ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 38
فروغي سعيد ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 32
عرب حسين ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 31
موسوي حسن اباد فرزانه السادات انسانی روانشناسي -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 22
كمالي نيا اميرحسين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 39
سيدعلاقه بند سيده ستاره انسانی روانشناسي -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 19
اخترخاوري افشين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال کانونی 50
دهقانپورفراشاه محمدعلي تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 44
اب يار ابتين ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 21
برزگري دهج زهرا ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 19
جلالي محمودابادي سيدمرتضي ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 19
جعفري ندوشن محمد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 23
ماندگاريان سپنتا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران - روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال کانونی 29
كشميرشكن محمدمهدي ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 22
شمسي زاده مهسا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 16
شيخ پور حسين انسانی حقوق -دانشگاه شيراز - روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 11
فرهي فر سينا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران - روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال کانونی 28
اميريان علي تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 44
فرحزادي هما تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 38
ابراهيمي اذين تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 22
محسن زاده يزدي ليلا تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 15
ظهرابي مازيار ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 15
جواهرچيان جوانه ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 36
زارع احمدابادي فرزانه تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 20
دهقاني اشكذري ابراهيم انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 24
كلانتري فهيمه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 19
توكلي محمدحسام ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 24
غفوري فاطمه ریاضی مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 19
فياضي عماد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 39
مدرسي زاده حجت ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 51
لساني سيدميلاد تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال کانونی 54
فلاح نجم ابادي فرشاد ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 33
موسوي سيدعلي تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 23
ارباب تفتي نويد انسانی حقوق -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 25
فخرابادي ساجده انسانی راهنمايي ومشاوره -پرديس فاطمه الزهرا/س /-بندرعباس - تربيت معلم پرديس فاطمه الزهرا (س) - بندرعباس 1سال کانونی 17
احرام پوش سمانه انسانی حقوق -دانشگاه كاشان - روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 25
مظفري زهرا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 5سال کانونی 95
مزيدي مصطفي انسانی علوم سياسي -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 23
فرقاني اله ابادي نجمه انسانی روانشناسي -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 21
غني زاده فاطمه انسانی علوم تربيتي -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 18
اله دينيان ابوالفضل انسانی حقوق -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 21
عابدي ازاده هنر مرمت واحياي بناهاي تاريخي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 16
معين عليرضا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال کانونی 52
كرواغلي زاده كاظم ابادي ارزو انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 14
حكيميان عليرضا ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 34
افضل ابادي ابوالفضل ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران - روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 24
فاضلي هامانه علي تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال کانونی 49
سجاديه سبحان هنر صنايع دستي -دانشگاه هنرتهران - روزانه دانشگاه هنر تهران 1سال کانونی 17
ملك ثابت محمدحسن ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 22
ناطقي محمدرضا ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 18
احسان عليرضا انسانی راهنمايي ومشاوره -پرديس شهيدپاك نژاد-يزد - تربيت معلم پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 1سال کانونی 9
غلامي بنادكوكي افسانه انسانی علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-يزد - تربيت معلم پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 1سال کانونی 19
نشاطي سينا ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 16
محمدي باغشاهي محمدمحسن ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 46
انتظاري فرزانه انسانی روانشناسي -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 20
ال داود سيده ياسمن انسانی علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-يزد - تربيت معلم پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 1سال کانونی 18
شيشه بر نگار انسانی روانشناسي -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 18
حكيم زاده اردكاني محيا هنر مرمت اثارتاريخي -دانشگاه هنراصفهان - روزانه دانشگاه هنر اصفهان 1سال کانونی 17
مناف زاده تركماني كسري تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال کانونی 25
محمودي ميمند زهرا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 17
كربلائي هادي زهرا انسانی علوم اقتصادي -دانشكده علوم اقتصادي - روزانه دانشكده علوم اقتصادي - تهران 1سال کانونی 23
محمودي خرمشاهي مهدي انسانی حسابداري -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 25
محمدي مهسا ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 23
هرندي اميررضا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران - روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 20
عسكري بشكاني محمد انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 5
محمودزاده بابكي رضا ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت - روزانه دانشگاه صنعت نفت 2سال کانونی 46
محمدي بهنوئيه عليرضا تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 1سال کانونی 20
صالحي اميرحسين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 18
رحمتي احمدابادي ميلاد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران - روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 23
ولي زاده مژگان انسانی روانشناسي -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 17
حقيقت بافقي ميثم انسانی علوم سياسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 13
نوروزي چگيني كمال الدين ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 22
قرائي زاده ليلا زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 25
دهقاني تفتي سينا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 7سال کانونی 82
ستارشمس ابادي حميدرضا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران - روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 18
برزگري نصرابادي مهناز انسانی مديريت صنعتي -دانشگاه شيراز - روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 41
نويد مهناز انسانی علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-يزد - تربيت معلم پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 1سال کانونی 13
دشت ابادي اطهر انسانی حسابداري -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 16
ملانوري شمسي احسان انسانی علوم سياسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 19
ياوري محمدعلي انسانی حقوق -دانشگاه شهركرد - روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 14
غني زاده سينا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 31
زائرالحسيني مهسا انسانی روانشناسي -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 24
جهان ابادي عارفه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 4سال کانونی 65
غريب گشته شاهي نويد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال کانونی 44
مجتهدزاده سيدعلي ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال کانونی 47
هاشمي سرورالسادات انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 52
زرندوش مهرنوش ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 31
دهقان منشادي مريم انسانی علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-يزد - تربيت معلم پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 1سال کانونی 18
اسلامي حسن ابادي زينب تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 13
امامي حانيه السادات تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال کانونی 51
ياوري فاطمه ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 22
بحري محمد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 21
بهروزي اميد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 18
يزدان پرست ياسمن السادات تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 15
فياض نيا رضا تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 20
عباسلو فاطمه تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال کانونی 10
خياطيان حسين ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال کانونی 24
ياوري نسب فروغ انسانی علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-يزد - تربيت معلم پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 2سال کانونی 36
افخمي عقدا مطهره انسانی علوم تربيتي -دانشگاه الزهرا/س /تهران - روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 2سال کانونی 32
زارع شاهي عارف ریاضی مهندسي پليمر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 21
مشتاقيان مريم السادات ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 29
زارع مهرجردي مريم تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال کانونی 13
بهزادفر سارا انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 16
وحيديان محمدمهدي تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 22
صداقت نازيلا انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 18
حسيني عادله السادات ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 23
راعي عزابادي اميرمحمد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال کانونی 41
درهمي اميررضا ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 45
برزگري دهج مطهره ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 21
رضواني نژاد سيدمسعود ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 25
دهقان بنادكوكي مهديه انسانی دبيري الهيات ومعارف اسلامي -پرديس امام سجاد/ع /-بيرجند - تربيت معلم پرديس امام سجاد - بيرجند 1سال کانونی 22
غلامي قاسمي افرين انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 28
انتظاري رفسنجاني فاطمه انسانی روانشناسي -دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 19
دهقانپورفراشاه عليرضا ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 40
دهقاني اشكذري محمدحسين ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال کانونی 23
شهبازي عليرضا انسانی علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري وابسته به قوه قضاييه - روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي - وابسته به قوه قضاييه 1سال کانونی 18
محقق فاطمه هنر صنايع دستي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي - يزد 1سال کانونی 18
شرقي پويا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 40
اقبال اردكاني شهاب تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال کانونی 47
دهقاني تفتي الهه انسانی روانشناسي -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 14
رئيس يزدي محمدسعيد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال کانونی 63
ميرجليلي مجتبي ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران - روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال کانونی 38
لبافي رويا انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 15
وطن ارا مهناز هنر كارشناسي فرش -دانشگاه سمنان - روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 18
زارع ده ابادي ساجده تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 19
شريف يزدي ضحي ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 36
مهري بنستاني محدثه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال کانونی 54
پورصباغ مهران ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران - روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 24
ميرزائي الهام تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 1سال کانونی 17
محمدي علي اباد فائزه انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وحكمت اسلامي -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 33
جعفري قلعه كهنه سينا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 40
سلطاني گردفرامرزي مهدي تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 17
سيدعلاقه بند النازالسادات هنر صنايع دستي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي - يزد 1سال کانونی 21
دهقاني محمودابادي فرزاد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال کانونی 49
حق شناسي مصطفي ریاضی فيزيك مهندسي -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 19
باغ بهشتي مريم تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 20
لطيفي محمدعلي ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 20
شعباني امين زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 17
ميرحسيني شيما انسانی علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-يزد - تربيت معلم پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 1سال کانونی 21
فرات يزدي محمدرضا تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 4سال کانونی 69
توكليان اردكاني الهه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 39
اب حيات صدف تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال کانونی 26
لك عباس انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 17
طباطبائي فاطمه السادات تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 1سال کانونی 17
افخمي عقدا محمدحسين ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 26
خردمند سيده مهزاد انسانی علوم سياسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 11
دهقان نوشين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 24
مسرت سينا انسانی حقوق -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 11
منتظري سانيجي اميرحسين تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 3سال کانونی 54
زارع زاده مهريزي مصطفي انسانی مديريت صنعتي -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 13
فروزاني سيدرضا انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه شهركرد - روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 11
زارع علي ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 25
بافقي فاطمه ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 12
سلطانبي داوود تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 1سال کانونی 16
حكيمي پريسا ریاضی مهندسي پليمر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 23
حساني مائده انسانی فلسفه -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 40
نساج دره معين انسانی علوم تربيتي -پرديس شهيدپاك نژاد-يزد - تربيت معلم پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 1سال کانونی 21
فلاح تفتي ارش ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 21
تقي پور شهاب الدين ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت - روزانه دانشگاه صنعت نفت 1سال کانونی 13
مكي نژاد سيدابوالفضل تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال کانونی 21
قويدل بافقي عاطفه هنر صنايع دستي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي - يزد 1سال کانونی 16
ميربندرابادي الهه السادات انسانی علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-يزد - تربيت معلم پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 2سال کانونی 35
وفائي فر محمد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 21
صندوق ساز حسين ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 34
اسايش زارچي روح اله ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شيراز - روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 18
شمسائي محمدابراهيم تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري - روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال کانونی 11
اميري دهج عليرضا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 3سال کانونی 53
مجتهدزاده فيروزاباد فرناز انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 15
خرد فرزانه زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 43
اعتمادي مهديه ریاضی دبيري رياضي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-يزد - تربيت معلم پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 2سال کانونی 26
فلاح تفتي فاطمه ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 13
دهقان دهنوي ريحانه انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 34
زارع فرزين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 3سال کانونی 27
زرگران يزد پري ناز ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 18
خرمي فاطمه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 37
حبيبي محمد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 19
ميروكيلي سيدرامين ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 7
منتظري سانيجي فروغ تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 38
حائري زاده مهران تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت - روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 3سال کانونی 54
يوسفي هنومرور علي انسانی دبيري الهيات ومعارف اسلامي -پرديس شهيدپاك نژاد-يزد - تربيت معلم پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 2سال کانونی 41
محمدي رويا ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 20
بهرامي بهروز ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 20
موسوي اناري سيدمحمدكاظم تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 31
نجفي جويباري محمد ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 18
حيدري ابرندابادي علي انسانی راهنمايي ومشاوره -پرديس شهيدپاك نژاد-يزد - تربيت معلم پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 1سال کانونی 17
فدائيه بافقي محمدحسين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 23
مهربانيان محمد هنر سينما-موسسه غيرانتفاعي سپهر-اصفهان - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي سپهر - اصفهان 1سال کانونی 19
اطلاع حريري الهام انسانی علوم سياسي -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 24
شهبازيان الهام انسانی علوم تربيتي -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 19
جدي فريده ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 19
بحري زاده شهريار تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 39
حسيني ابوالفضل ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 17
اشراقي نائيني محمدامين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 38
مطلب نژاد محب ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 23
تفضلي مهرجردي سهيل تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 34
سلماني زارچي بهنام انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه شيراز - روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 19
حسن زاده يزدي عليرضا انسانی علوم تربيتي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - شبانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 18
ميرزارضايي محمد هنر كارشناسي فرش -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 12
اقائي محمدابادي مريم انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 16
هرندي ميلاد زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 17
ملائي نديكي فاطمه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 4سال کانونی 65
شيرمحمدي يزدي محمدمهدي ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت - روزانه دانشگاه صنعت نفت 2سال کانونی 33
استواري محمدجواد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 37
صديق محمودرضا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 27
رحمتي احمداباد علي انسانی روانشناسي -دانشگاه گيلان -رشت - روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 19
ميرسعيدي ابرقوئي سيدعلي انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 11
هاشمي نژاد سيدمحمد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شيراز - روزانه دانشگاه صنعتي شيراز 1سال کانونی 21
رحيميان فر فاطمه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 4سال کانونی 66
بيلمي محسن تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 9
مهدوي هفشجاني منصوره زبان تربيت دبيرزبان انگليسي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اهواز - تربيت معلم پرديس فاطمه الزهرا (س) - اهواز 2سال کانونی 38
پيونديزاده سينا ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 25
وضيع طن يزدي مريم انسانی راهنمايي ومشاوره -مجتمع اموزش عالي اردكان - روزانه مجتمع آموزش عالي اردکان 2سال کانونی 45
كريمي بندرابادي فاطمه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 3سال کانونی 39
مسجدي حميدرضا ریاضی فيزيك -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 11
رضاحسني توران پشت رامين ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 15
مسكاران فاطمه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 23
دهقاني محمدابادي محمدحسين ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 24
فضيلتي سينا تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 36
سفيد مريم انسانی فقه وحقوق اسلامي -مجتمع اموزش عالي ايت اله العظمي حايري -ميبد - روزانه مجتمع آموزش عالي ايت اله العظمي حايري - ميبد 1سال کانونی 19
امامي پريسا ریاضی فيزيك -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 18
عالم رجبي عاطفه ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه هنرتهران - روزانه دانشگاه هنر تهران 2سال کانونی 36
عليخاني نازنين ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 20
فلاحتي مروست حامد تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 22
اسدي پور ارزو هنر صنايع دستي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي - يزد 1سال کانونی 16
لاله زاري اميرعباس تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 3سال کانونی 58
محبي مهربان تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 19
متولي زاده بافقي سيدمحمد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال کانونی 19
مظفري فاطمه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 1سال کانونی 14
ازادي يزدي ارمان تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 2سال کانونی 27
پلوني گاوافشادي مهديه تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال کانونی 10
شاه حسيني مصطفي ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران - روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 2سال کانونی 31
زارع اسماعيل انسانی حقوق -دانشگاه شهركرد - روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 11
زارع سنگدرازي احسان تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم - روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال کانونی 37
حسيني قالي باف سيده ناديا تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 13
فرمان رضائي الهام تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 2سال کانونی 25
دهقاني تفتي عارفه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 21
اهكي عليرضا انسانی علوم تربيتي -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 20
جوادي مهريزي اميربهادر ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شيراز - روزانه دانشگاه صنعتي شيراز 2سال کانونی 33
ابراهيمي احسان ریاضی مهندسي برق -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 15
ميرشمسي منصوره تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 1سال کانونی 18
حيدر مهديه انسانی روانشناسي -مجتمع اموزش عالي اردكان - روزانه مجتمع آموزش عالي اردکان 2سال کانونی 38
ميرزازاده زهرا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 39
وفائي محمدامين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال کانونی 10
رئيسي سجاد انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 20
كردگاري فرشته تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 3سال کانونی 59
رنجبر الهام تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 1سال کانونی 20
شايق هاني ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 18
انتظارحجت امير تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 23
شكفته سيداميرعباس ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 23
هامانيان هما انسانی باستانشناسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل - روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 20
دهقان بنادكي مسعود تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 3سال کانونی 50
احمدي مينا ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه كاشان - روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 16
صراف شيرازي شهاب الدين ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 25
ميرجليلي سيديحيي انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 25
بيك زاده سعيده انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 23
عابدي اردكاني ليلا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 22
عباسي سرچشمه محمدمعين ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 24
تقي ابادي محسن ریاضی مهندسي برق -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 20
سليمي صبور امين ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 20
راحتيان پور محمدجواد ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 13
ابوئي معين ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 14
ملاحسيني باجگاني محدثه تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 17
شاه بيكي گازرگاه پرديس زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 19
فلاحتي مروست عليرضا تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 27
مدرسي زاده فاطمه السادات ریاضی مهندسي برق -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 35
قديري خواه فاطمه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال کانونی 18
ابراهيمي صدرابادي ابوالفضل تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 2سال کانونی 42
دهقاني فاطمه انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 34
كربلائيان معين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 2سال کانونی 17
حاتمي نسب يزدي مريم السادات ریاضی مهندسي برق -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 16
صحرائي اردكان مجتبي انسانی دبيري زبان وادبيات عرب -پرديس شهيدرجايي -سمنان - تربيت معلم پرديس شهيد رجايي - سمنان 1سال کانونی 21
دهقاني دهج فضه تجربی روانشناسي -دانشگاه شيراز - روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 17
اعتصامي محمد ریاضی فيزيك -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران - روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال کانونی 32
معقولان ايمان ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 47
دهقان بنادكي جمال تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 1سال کانونی 19
سادات اخوي سيداحسان ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 24
حامدي فر سعيد انسانی روانشناسي -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 23
پدرام سيدمرتضي ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 21
علائي ايما تجربی دامپزشكي -دانشگاه شيراز - روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 19
فلاح مهرجردي مهدي ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 37
اخوندزاده طزرجاني ارزو ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 15
محمودي نصراباد محمدجلال انسانی مديريت دولتي -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 13
نوري زارچ حسام ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 17
عزت جليل مائده انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه گيلان -رشت - روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 19
طباطبائي مهريزي سيدمظاهر ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 13
فتوحي فيروزاباد فاطمه ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 34
دره شيري محمدمهدي انسانی علوم تربيتي -پرديس شهيدپاك نژاد-يزد - تربيت معلم پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 1سال کانونی 24
ملوكي تفت فريبا تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 17
باقري زاده مينا تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 19
شمس الديني قطرم فرزاد زبان مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 6
طحاني پوركوشكنو مهران هنر سينما-موسسه غيرانتفاعي سپهر-اصفهان - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي سپهر - اصفهان 1سال کانونی 12
فروزان مقدم هانيه ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 25
دهقان منشادي مسعود ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 32
دشتي خويدكي فاطمه انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 34
فخرابادي مهديه انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 12
هادي ندوشن هانيه تجربی دامپزشكي -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 16
غروري فاطمه زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 11
سليمي شهاب تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 2سال کانونی 9
عباسي مهديه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 35
دهقاني صالح ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 37
صدرالساداتي سيدمحمدمهدي ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 15
بهشتي تبار مژگان ریاضی مهندسي برق -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 37
جعفري محمد تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 15
زارع راد الهام ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه كاشان - روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 35
فرودي قاسم ابادي ستي ناز ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه صنعتي شيراز - روزانه دانشگاه صنعتي شيراز 2سال کانونی 38
سلطاني گردفرامرزي ميلاد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 38
اقاباقري احمد انسانی روانشناسي -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 19
ملانوري شمسي حميده انسانی علوم تربيتي -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 21
شمس الديني عزاباد فاطمه السادات تجربی بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 6سال کانونی 94
يزدان شناس زينب انسانی علوم تربيتي -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 39
فتاحي بافقي بهاره تجربی علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-يزد - تربيت معلم پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 1سال کانونی 8
رنجبربافقي احسان ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 31
خسروياني بهروز ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 23
ضيايي مهرناز هنر سينما-موسسه غيرانتفاعي سپهر-اصفهان - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي سپهر - اصفهان 1سال کانونی 16
جعفريان نرگس زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 13
سليمي محمدمهدي انسانی علوم تربيتي -پرديس شهيدپاك نژاد-يزد - تربيت معلم پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 1سال کانونی 17
دشتي رحمت ابادي سيده ساجده انسانی علوم تربيتي -دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 21
دهقاني تفتي ليلا تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 3سال کانونی 40
حيران فرناز زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه كاشان - روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 6
دهقاني تفتي الهام ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 20
توكلي اميرحسين انسانی مديريت صنعتي -دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 7
ميرجليلي شكوه تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 4سال کانونی 61
مظفري خواه محيا هنر صنايع دستي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي - يزد 2سال کانونی 33
عارف اميرحسين تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 22
باروت كوب محمدرضا انسانی مديريت دولتي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران - روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 8
ابوئي مهريزي حسين ریاضی مهندسي خطوسازه هاي ريلي -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران - روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 23
رضائي كزج پيمان تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال کانونی 8
حمامي بلدي مينا ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 6سال کانونی 78
مقتدري فاطمه تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال کانونی 54
نجفي يزدي فاطمه زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 21
خردادي شقايق ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه شيراز - روزانه دانشگاه شيراز 3سال کانونی 60
ميرحسيني سيدمحمود ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 15
عبدالحسين زاده ميلاد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 33
لاله زاري جمال ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 21
دانشمندي زهرا انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 16
عبداللهي فوزي مصطفي تجربی كارشناسي تكنولوژي پزشكي هسته اي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 18
مزيدي شرف ابادي ريحانه تجربی روانشناسي -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 21
كريمي اميد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 23
تاج ابادي معصومه تجربی دبيري شيمي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-يزد - تربيت معلم پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 1سال کانونی 11
حسيني سيدمحسن ریاضی مهندسي برق -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 18
طباطبائي مهتاب السادات تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 22
صوت داودي محمدحسين انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 22
حكيميان مهدي ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 21
شمس راد شميمه تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 23
ميرجليلي محمدمهدي ریاضی مهندسي برق -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 38
شايق امين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 21
لرمهدي ابادي مريم ریاضی شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 38
فلاح كذابي مجتبي تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 13
مبيني شوركي عليرضا تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 50
هاشمي نسب سيدعلي رضا انسانی روانشناسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 14
حساني خبر علي انسانی فلسفه وحكمت اسلامي -مجتمع اموزش عالي ايت اله العظمي حايري -ميبد - روزانه مجتمع آموزش عالي ايت اله العظمي حايري - ميبد 2سال کانونی 36
مظفري نژاد فرزانه تجربی روانشناسي -دانشگاه غيرانتفاعي علم وفرهنگ -تهران - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران 1سال کانونی 5
زارع چاهوكي محدثه انسانی علوم سياسي -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 56
قريشي سيدسياوش تجربی دامپزشكي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 3سال کانونی 52
ميرجليلي جواد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 17
كابلي مهرناز تجربی روانشناسي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران - شبانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 16
جبين پور جليل انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 15
زارع بنادكوكي فرشته تجربی علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-يزد - تربيت معلم پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 3سال کانونی 62
طالبي شمس اباد عليرضا ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 43
زارع كاريزي سحر ریاضی مهندسي برق -دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 21
سلماني عبداللهي هما ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 19
زاده گي ميرزائي رضا انسانی دبيري زبان وادبيات فارسي -پرديس شهيدپاك نژاد-يزد - تربيت معلم پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 2سال کانونی 37
التفاتي راحله انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 16
صمصامي حسين ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 36
دهقان منشادي حسين انسانی حسابداري -دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 36
پورغريبشاهي پوريا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 17
دهقاني محمودابادي مهديه انسانی راهنمايي ومشاوره -مجتمع اموزش عالي اردكان - شبانه مجتمع آموزش عالي اردکان 1سال کانونی 17
مطلب نژاد محمد تجربی بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال کانونی 19
مهرباني زاد فرهاد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 24
دهقان دهنوي محمدجواد انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه شهركرد - روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 16
عباسي سرچشمه ياسين ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 21
مهديان يزدي ريحانه تجربی علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 24
طباطبائي مقدم مهديه السادات انسانی روانشناسي -مجتمع اموزش عالي اردكان - شبانه مجتمع آموزش عالي اردکان 1سال کانونی 22
كريمي مريم تجربی كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 22
دهقان دهنوي فاطمه انسانی راهنمايي ومشاوره -مجتمع اموزش عالي اردكان - شبانه مجتمع آموزش عالي اردکان 1سال کانونی 22
ياوري ميلاد ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 34
اشترزاده نويد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 17
محفوظي فاطمه ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 14
نوايزدان فرهاد ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 18
شيخ زاده مرجان هنر صنايع دستي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي - يزد 1سال کانونی 16
شيرگردون محمدحسين تجربی علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 53
دهقاني محمودابادي ابوالفضل انسانی فقه وحقوق اسلامي -مجتمع اموزش عالي ايت اله العظمي حايري -ميبد - روزانه مجتمع آموزش عالي ايت اله العظمي حايري - ميبد 1سال کانونی 24
غلام زاده هنزائي سمانه ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 20
دهقانيان سمانه ریاضی حسابداري -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 20
حبيب اللهي عقدا ابوالفضل انسانی دبيري زبان وادبيات فارسي -پرديس شهيدپاك نژاد-يزد - تربيت معلم پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 2سال کانونی 33
شيخعليشاهي محمود ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 21
جعفري نجف ابادي مسعود ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 15
منصوري باجگاني عاطفه تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال کانونی 44
خيرانديش محمدجواد انسانی فقه وحقوق اسلامي -مجتمع اموزش عالي ايت اله العظمي حايري -ميبد - روزانه مجتمع آموزش عالي ايت اله العظمي حايري - ميبد 1سال کانونی 17
رستمي عصرابادي اريا ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 22
اقبالي كوهي رژين تجربی علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 14
پيله ورمحمدابادي الهه تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج - روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 1سال کانونی 15
ارجمند ريحانه انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 33
رضائيان ابريشمي حامد ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 14
دره زرشكي سمانه تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 23
غفوري الهه انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 10
هاشمي زاده فرزانه تجربی كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 9
دانافر محمدامين هنر سينما-موسسه غيرانتفاعي سپهر-اصفهان - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي سپهر - اصفهان 1سال کانونی 25
ابراهيمي محسن انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 14
منظورالمهدي عاطفه زبان اموزش زبان انگليسي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي - يزد 2سال کانونی 26
خباززاده يزدي مهديه تجربی دامپزشكي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 4سال کانونی 54
عادلي ميرزائي ابوالفضل تجربی علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 15
باب زن بهاره ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 23
عبدزاده بايروند زهرا انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 27
كارگرمزرعه ملا اسيه انسانی روانشناسي -مجتمع اموزش عالي اردكان - شبانه مجتمع آموزش عالي اردکان 1سال کانونی 17
زارع نظري بياضي فريبا تجربی كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 2سال کانونی 20
ميرجليلي سيده فاطمه ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 21
ناصرپور ناصر ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 19
قاسمي سورك علي انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 19
ملك بنادكي سيدمحمدعارف ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 12
رحماني سرجمعي ريحانه انسانی مديريت جهانگردي -دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 23
جعفري ندوشن مجيد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 4سال کانونی 48
حاتمي پور پريسا انسانی تاريخ -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 15
فرهنگ نيا ايمان تجربی دامپزشكي -دانشگاه شهركرد - روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 14
ياوري زهره هنر صنايع دستي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي - يزد 1سال کانونی 16
حاجي ابوترابي زهرا تجربی مديريت جهانگردي -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 20
دهقاني طزرجاني محمد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 24
ميرزاطبيبي لعيا انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 29
كريم نژاد يوسف انسانی مديريت مالي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي - يزد 1سال کانونی 9
ايلچي خاني مهدي انسانی علوم تربيتي -پرديس شهيدپاك نژاد-يزد - تربيت معلم پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 1سال کانونی 15
فرامرزپور نگين ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 15
زارع سروي ابراهيم تجربی دامپزشكي -دانشگاه شهركرد - روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 18
بين ابادي بيتا تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 1سال کانونی 16
باكفايت مهديه انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 24
فراشاهيان يزدي الهام تجربی شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي اراك - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 2سال کانونی 36
ترابي ميرزائي شيما انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 19
خوش اندام منيره ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 32
رعيتي حيدرابادي امين انسانی دبيري الهيات ومعارف اسلامي -پرديس شهيدپاك نژاد-يزد - تربيت معلم پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 1سال کانونی 13
منظور الحجه ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 5سال کانونی 66
يادگاري اميرحسين تجربی دامپزشكي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 2سال کانونی 36
ساعت سازيزدي فاطمه زبان زبان فرانسه -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 16
سالم محمد ریاضی مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي مالك اشتر-وابسته به وزارت دفاع - روزانه دانشگاه صنعتي مالک اشتر - وابسته به وزارت دفاع 2سال کانونی 41
خان زاده الهه تجربی حسابداري -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 23
حاجي مهدي ئي مهدي ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 13
جعفري مهديس زبان مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان - روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 22
صفي دهج صابر ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان - روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 25
جلايق محمدجواد انسانی دبيري زبان وادبيات فارسي -پرديس شهيدپاك نژاد-يزد - تربيت معلم پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 2سال کانونی 27
قانع عزابادي محمدصادق ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 11
نظري زاده زانياني ابوالفضل ریاضی مهندسي راه اهن -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 15
ميرباقري فيروزاباد نسيم السادات تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال کانونی 48
زارع طزرجاني ابوالفضل ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 10
دهقان سيدمجتبي تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 36
حايري زاده اميرحسين ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 18
مزرعه ملائي محمد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 18
كارگرشوركي ميترا تجربی حسابداري -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 30
حلواني مريم تجربی گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 14
ريكازاده زينب انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 19
برهاني گاريز سارا تجربی دامپزشكي -دانشگاه زابل - شبانه دانشگاه زابل 1سال کانونی 17
شارق زاده بهزاد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 19
كيانوش زاده رضا ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 18
حسيني سيدعليرضا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 15
جمالي عليرضا تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال کانونی 38
ميرحسيني صديقه تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 38
باقري سيدمحمدحسين تجربی علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 18
نيكوئي سعيد انسانی علوم تربيتي -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 7
ميرطالبي سيدعلي ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 18
رضائي حسن انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران - روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 15
ذوالفقاري احمد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان - روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 15
غنچه علي مجيد تجربی دبيري شيمي -پرديس شهيدپاك نژاد-يزد - تربيت معلم پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 1سال کانونی 13
عادل زاده فرساد ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 20
بقائي پور سيدفرزاد تجربی روانشناسي -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 24
مهدي پورخراساني مريم تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 15
عرب نجفي فروغ السادات تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 20
سفيدباف ابراهيم تجربی دامپزشكي -دانشگاه لرستان -خرم اباد - روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 2سال کانونی 27
زارع ميرك اباد محمدحسين ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 40
دهقاني محمودابادي مصطفي انسانی روانشناسي -دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 6
صدري سينا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 22
نجيمي علي اباد مژگان ریاضی فيزيك -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 39
رنجبرطزنجي نسرين تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 17
حقيقت خواه محمدرضا انسانی دبيري الهيات ومعارف اسلامي -پرديس شهيدپاك نژاد-يزد - تربيت معلم پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 1سال کانونی 25
پورمسجدي ميبدي سرورالسادات ریاضی مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي اردكان - روزانه مجتمع آموزش عالي اردکان 1سال کانونی 13
حسيني زهرا ریاضی شيمي -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 15
دهقان فرزانه تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 16
دهقان دره شير اميرحسين ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 20
كاظمي محمد ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 21
قانعي عليرضا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران - روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 1سال کانونی 9
گل محمدي مهدي تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال کانونی 57
يوسفي شمس الدين تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال کانونی 20
علينقي ندوشن فروغ تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 19
دهقاني محمودابادي محمدرضا ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 28
بهاريه يزدى ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 9
زارع اميرحسين ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان - روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 3سال کانونی 44
تقوي پگاه ریاضی روانشناسي -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 20
هزاردستان نصرابادي ميلاد انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 17
مطهري محمدرضا انسانی علوم تربيتي -پرديس شهيدپاك نژاد-يزد - تربيت معلم پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 1سال کانونی 17
حسيني سيدمعين ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 18
تركي ارش تجربی كاردرماني -دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران - روزانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران 2سال کانونی 42
شيرازي مجيد ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 18
صادقپور سهيلا انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -مجتمع اموزش عالي اردكان - روزانه مجتمع آموزش عالي اردکان 1سال کانونی 19
اسدي مقدم حميدرضا ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 18
ظهوريان سعيدزاده مهديه تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 31
حاتمي مجومرد محسن ریاضی دبيري رياضي -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي -كرمان - تربيت معلم پرديس خواجه نصيرالدين طوسي - كرمان 1سال کانونی 21
رضائي حسن اباد فاطمه تجربی حسابداري -دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 17
جعفرپورگلويك مهديه تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 7
هاشميه مروستي سيدعليرضا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 3سال کانونی 53
شريعتمداري بافقي محمدحسن ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 11
قديري پيمان ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 21
علي حيدري بيوكي محمدحسين ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 15
جعفري نصرابادي فاطمه زبان زبان چيني -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 18
ستوده نياكراني سارا تجربی علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-يزد - تربيت معلم پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 1سال کانونی 16
ميزان عدل سيدعلي تجربی مديريت مالي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 34
مسعودنيا مسعود تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج - روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 1سال کانونی 15
افتخاري شيما ریاضی علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-يزد - تربيت معلم پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 2سال کانونی 42
اميدواري الهام ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 31
جعفري نسب محمد ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 14
خبيري محمدجواد ریاضی مديريت صنعتي -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 34
زارع زردينى تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 15
زارع سنگدرازي سعيد تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 13
منتظرظهور مويد ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 12
رضائي ابوالفضل تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 16
رعيتي بنادكوكي افسانه تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 17
طحان عسل ریاضی مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي ابرار-تهران - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي ابرار - تهران 2سال کانونی 11
كريمي محمدجواد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان - روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 15
انوري تفتي شهاب ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 20
حقيقت ده سرخي وحيد هنر كارشناسي فرش -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي - يزد 1سال کانونی 13
قاسمي اميرحسين ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 18
نيك اختر اميرمهدي ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان - روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 22
كريمي پناه مريم تجربی گفتاردرماني -دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران - روزانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران 1سال کانونی 23
حسيني المدرسي سيده محيا تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي - يزد 1سال کانونی 20
نظيري مرتضي ریاضی مديريت صنعتي -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 20
صادقي بخي مهدي ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 35
دهقاني تفتي فرزانه ریاضی مديريت بازرگاني -دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 20
رحمتي ناهيد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان - روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 21
پورطالبي همت ابادي سعيد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان - روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 20
خواجه سروي حسين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان - روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 6
امراللهي كوچه بيوكي محمدرضا انسانی تاريخ -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 16
نيك بخش اميرعباس ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 18
زارع مهرجردي هانيه ریاضی علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-يزد - تربيت معلم پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 2سال کانونی 41
بابائيان عقدا رضا تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 12
كلانتردهنوي سعيده تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي سمنان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال کانونی 14
خدادادسريزدي نيما ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شاهرود - روزانه دانشگاه شاهرود 2سال کانونی 19
دهقان چناري مهديه ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 18
حاتمي هنزا مريم تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 7
مطيع دولت مهديه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان - روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 19
زارع بنادكوكى تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 18
فقيه خراساني محمدعلي ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 17
اب دار ميلاد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه لرستان -خرم اباد - روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 3سال کانونی 48
اعتمادمقدم سينا ریاضی فيزيك -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 56
فلاح تفتي سيدفريدالدين تجربی مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 19
پورمحموديان فاطمه ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 17
حداديان نجمه انسانی مديريت مالي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي - يزد 1سال کانونی 16
حاجي زاده فهيمه تجربی علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-يزد - تربيت معلم پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 1سال کانونی 17
بشارتي محمد تجربی شيمي -دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 27
حاتمي مهديه ریاضی علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-يزد - تربيت معلم پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 1سال کانونی 15
زابلي مهدي ابادي زكيه انسانی تاريخ -دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 17
مصلائي زاده يزد مطهره تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 18
زنگي فاطمه ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 13
نورالدينى تجربی علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-بندرعباس - تربيت معلم پرديس فاطمه الزهرا (س) - بندرعباس 1سال کانونی 12
ناظمي سعيد ریاضی مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي اردكان - روزانه مجتمع آموزش عالي اردکان 1سال کانونی 14
ملانوري شمسي منا تجربی مديريت مالي -دانشكده علوم اقتصادي - روزانه دانشكده علوم اقتصادي - تهران 1سال کانونی 22
ريحاني رهام ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي سيرجان - روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 2سال کانونی 37
زارع محمدابادي امين ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 42
حكمت رضا تجربی روانشناسي -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 19
عبدالغفورى ریاضی مديريت صنعتي -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 13
مقصودى ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان - روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 16
تركى بيوكى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 18
زاده عامرى ریاضی علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-يزد - تربيت معلم پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 1سال کانونی 9
نبيل ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 40
حسينى عقدا تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 19
عليخانى انسانی علوم تربيتي -پرديس شهيدپاك نژاد-يزد - تربيت معلم پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 1سال کانونی 15
استقامت على آبادى ریاضی مديريت بازرگاني -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 23
بهشتى فرد انسانی تاريخ -دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 13
مرشد ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 25
زارع رشكوئيه تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 22
عبدالحسينى قريه على ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 19
دهقان منشادى ریاضی مديريت بازرگاني -دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 7
جعفرى نيا تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 36
ايزدى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان - روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 14
دهقان بنادكى تجربی دبيري زيست شناسي -پرديس شهيدپاك نژاد-يزد - تربيت معلم پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 1سال کانونی 19
كريمى نيرى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان - روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 16
لارستانى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 33
زارع زاده رشكوئيه تجربی علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-يزد - تربيت معلم پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 1سال کانونی 18
سجادى تجربی علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-يزد - تربيت معلم پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 1سال کانونی 16
ثنائى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 26
شريفى مهرجردى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه ايلام - روزانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 21
امينى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي سيرجان - روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 18
خانيزاده ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان - روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 34
مرصادى انسانی مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي امام جواد/ع /-يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي امام جواد(ع) - يزد 1سال کانونی 12
مشعلچى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 14
حيدرى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 37
لاله زارى تجربی علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-يزد - تربيت معلم پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 1سال کانونی 18
حاجى ابول زاده تجربی علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-يزد - تربيت معلم پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 1سال کانونی 21
شريفى دهشيرى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال کانونی 48
دره شيرى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان - روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 23
زارع كمالى ریاضی مهندسي شيمي -مجتمع اموزش عالي اردكان - شبانه مجتمع آموزش عالي اردکان 1سال کانونی 20
شمس الدينى زارچ تجربی علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-يزد - تربيت معلم پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 1سال کانونی 8
دهقانى محمد آبادى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 20
دهقان محمد آبادى ریاضی مديريت جهانگردي -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 5سال کانونی 89
زارع ده آبادى تجربی علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-يزد - تربيت معلم پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 1سال کانونی 16
ايمانى انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 35
نور محمد زاد ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 18
احمدى پيشكوهى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 18
زارع بيدكى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 16
رضائى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 19
مهران تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي - يزد 1سال کانونی 19
رفيعى شهربابكى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي - يزد 1سال کانونی 9
پهلوان حسينى ریاضی مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي اردكان - شبانه مجتمع آموزش عالي اردکان 1سال کانونی 21
صفارزاده ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 15
اسلامى مهدى آبادى تجربی شيمي -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 17
اكرمى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان - روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 21
آرسته تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال کانونی 16
جمع آور ریاضی علوم اقتصادي -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 40
خوانين زاده ریاضی مديريت دولتي -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 3سال کانونی 44
ساعتى تجربی زيست شناسي -دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 17
صانعى تجربی حسابداري -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 20
دهقان بنادكى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 19
منتظرى هدشى ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 16
مصلا زاده يزد تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 17
خليلى جعفر آباد ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 20
موذن بافقى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 10
خسرو آبادى ریاضی فيزيك -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 16
عطار زاده خرانق انسانی روانشناسي -دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 10
ملكى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 4سال کانونی 64
دهقان طزرجانى ریاضی مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي ايت اله العظمي حايري -ميبد - روزانه مجتمع آموزش عالي ايت اله العظمي حايري - ميبد 1سال کانونی 22
گلزارى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 17
مرادى عجمى ریاضی مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي - يزد 1سال کانونی 15
رفوگرزاده تجربی مديريت صنعتي -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 18
پويه تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال کانونی 18
يوسفى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 22
بسيطى ریاضی مهندسي كامپيوتر-مجتمع اموزش عالي اردكان - روزانه مجتمع آموزش عالي اردکان 1سال کانونی 19
جلاير انسانی علوم تربيتي -پرديس شهيدپاك نژاد-يزد - تربيت معلم پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 1سال کانونی 14
شاطرى مهرجردى تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 17
نژاد حسينيان ریاضی مهندسي رباتيك -دانشگاه صنعتي همدان - روزانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 11
محبوب تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 19
زارع حسين ابادى ریاضی مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي - يزد 1سال کانونی 19
ملك ثابت ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 14
صابرى انارى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 23
رئيسى انسانی علوم تربيتي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان - روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 13
حسينى شيطورى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 17
پور رضايى كريم آباد ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان - روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 11
احتشامى تجربی روانشناسي -دانشگاه كردستان -سنندج - شبانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 36
بذر افشان ریاضی علوم تربيتي -پرديس شهيدپاك نژاد-يزد - تربيت معلم پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 1سال کانونی 17
نجفيان ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 15
ايزدى كلانترى ریاضی علوم اقتصادي -دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 58
اسلامى مهدى آبادى تجربی دبيري زيست شناسي -پرديس شهيدپاك نژاد-يزد - تربيت معلم پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 3سال کانونی 55
حكيمى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 15
دهقانى اشكذرى تجربی مديريت صنعتي -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 5سال کانونی 48
برزگرى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان - شبانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 14
لطفى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 3سال کانونی 37
مساح منشادى ریاضی مديريت صنعتي -دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 14
دهقانى محمود آبادى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 24
مزيدى شرف آبادى زبان اموزش زبان انگليسي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي - يزد 1سال کانونی 18
فرودى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 17
حفيظى بارچين ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 7
دهقان دهنوى ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي - يزد 1سال کانونی 9
دهقان منشادى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 17
طيبى درازكلا تجربی شيمي -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 12
خادمي مهدي آبادي ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 7سال کانونی 121
اكبرى پور ریاضی مهندسي كشاورزي -اب -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 14
روشن ضمير تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 28
ياورى ریاضی مهندسي كامپيوتر-مجتمع اموزش عالي اردكان - شبانه مجتمع آموزش عالي اردکان 1سال کانونی 21
زارع مهرجردى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 19
اقبالى زارچ تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 15
راسخى نژاد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه ولايت -ايرانشهر - روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 1سال کانونی 21
حسينى فهرجى انسانی علوم تربيتي -دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 14
جمالى زاده ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان - روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 20
حكمت يار تجربی مديريت صنعتي -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 16
معزالدينى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 14
رفيع پور يزدى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه دامغان - روزانه دانشگاه دامغان 2سال کانونی 31
مهرى محمد آبادى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 21
دهقانى زاده تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 26
بهشتى هفتادر ریاضی مهندسي شيمي -مجتمع اموزش عالي اردكان - شبانه مجتمع آموزش عالي اردکان 1سال کانونی 10
كارگر تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 18
بريدلقمانى طوسى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 19
حريريان يزدى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 19
سجودى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 23
جعفرى زاده مالميرى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي - يزد 1سال کانونی 15
شهابى تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 21
زارع زاده مهريزى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 19
درخشان تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 14
دائى ریاضی مديريت بازرگاني -دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 15
اسفرم تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 8
نبى زاده شهربابك ریاضی حسابداري -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 18
ايمانى ریاضی مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي - يزد 1سال کانونی 9
شيخعلى شاهى ریاضی مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي - يزد 1سال کانونی 19
دهقان پور فراشاه تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 20
كرد آبادى انسانی فقه وحقوق اسلامي -مجتمع اموزش عالي ايت اله العظمي حايري -ميبد - شبانه مجتمع آموزش عالي ايت اله العظمي حايري - ميبد 1سال کانونی 24
محسن زاده يزدى تجربی حسابداري -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان - روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 5سال کانونی 98
هاتفى مجومرد تجربی شيمي -دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 14
غياثى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه مازندران -بابلسر - روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 20
مير حسينى تجربی دبيري زيست شناسي -پرديس شهيدپاك نژاد-يزد - تربيت معلم پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 1سال کانونی 18
جعفرى نعيمى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 16
دوروباف تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 23
مالى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 32
دهقانى ریاضی علوم اقتصادي -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 13
زارع عبداللهى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 15
ميرحسينى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي سيرجان - روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 16
مرشديان ریاضی مهندسي رباتيك -دانشگاه صنعتي سيرجان - روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 10
بابائى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 19
پورمازار ریاضی فيزيك -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 12
موحدى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 21
موسوى تجربی شيمي -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 15
بحرينى ریاضی مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي - يزد 1سال کانونی 20
عربيان ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 14
زارع زردينى ریاضی مديريت بازرگاني -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 3سال کانونی 50
ميرعبدالهى شمسى تجربی مديريت صنعتي -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 16
جلادت تجربی مديريت صنعتي -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 17
رحيمى زارچى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 34
فرمانى ریاضی مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي - يزد 1سال کانونی 17
ناظمى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 24
مير وكيلى تجربی حسابداري -دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 26
دهقانى محمدابادى ریاضی مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي - يزد 1سال کانونی 21
معينى راد ریاضی شيمي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان - روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 16
كلنگ دارى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال کانونی 46
زارع عبدالهى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 22
عابسى ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 21
عرفانيان تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال کانونی 40
اله دادى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 17
شاهدى ریاضی علوم تربيتي -پرديس شهيدپاك نژاد-يزد - تربيت معلم پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 1سال کانونی 16
دهستانى اردكانى ریاضی كارشناسي چندرسانه اي -دانشگاه هنراسلامي تبريز - روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 1سال کانونی 17
جنتى مقدم ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 33
پاك زاد مقدم ریاضی مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي - يزد 1سال کانونی 17
اميرى سيمكوئى تجربی شيمي -دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 24
باغشاهى ریاضی فيزيك -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 18
سرو ریاضی فيزيك -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 17
شاهى ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 45
نشاطى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 7
مرشديان ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي سيرجان - روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 14
زارع ارنانى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 15
احمدخانى ترك آباد تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 16
خواجه زاده بنادكى ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 17
شاهى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 13
مظفرى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 20
زارع نظرى بياضى انسانی علوم تربيتي -دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 18
حسن زاده انسانی مديريت اموربانكي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي - يزد 1سال کانونی 15
جوشى زاده شيخداد ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان - روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 18
ميرجليلى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال کانونی 58
هاجرى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 16
شريفى اردانى تجربی شيمي -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 16
مرتضوى ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 21
نادرى فر تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي - يزد 2سال کانونی 33
سالارى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي سيرجان - شبانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 15
انتظارى انسانی مديريت مالي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي - يزد 1سال کانونی 13
ميرجليلى تجربی زيست شناسي -دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 16
زارع تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 18
پور جعفرى صدر آباد تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 32
دهقانى اشكذرى تجربی علوم تربيتي -پرديس شهيدپاك نژاد-يزد - تربيت معلم پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 1سال کانونی 18
شخصى نيائى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي - يزد 1سال کانونی 14
اسلامى نصرت آبادى ریاضی شيمي -دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 15
استقامت تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 24
زارع مهرجردى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 32
ميزانى صباغ تجربی زيست شناسي -دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 17
تشكرى ریاضی علوم تربيتي -پرديس شهيدپاك نژاد-يزد - تربيت معلم پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 2سال کانونی 18
كريمى مباركه تجربی تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم وابسته به سازمان اوقاف وامورخيريه قم - روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم 1سال کانونی 23
دشتى رحمت آبادى تجربی مهندسي منابع طبيعي -مديريت مناطق خشك وبيابان -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 7
ابوشمسيا تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 15
پور امينى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 19
زارع ریاضی مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي - يزد 1سال کانونی 19
مشاهيرى تجربی شيمي -دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 17
دهقان پور فراشاه ریاضی مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي - يزد 1سال کانونی 15
كلانترى ریاضی شيمي -دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 11
خالصى انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 8
دهقانى زاده ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 18
سلطانى گردفرامرزى انسانی مديريت اموربانكي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي - يزد 1سال کانونی 14
مدرسى تجربی شيمي -دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 15
غفاريان ریاضی مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه شيراز - روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 11
طاهرى ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 19
صابرى شهربابكى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 21
انتظارى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 16
كارگران انسانی علوم تربيتي -پرديس شهيدپاك نژاد-يزد - تربيت معلم پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 1سال کانونی 16
دشتى رحمت آبادى تجربی زيست شناسي -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 14
حاتمى مجومرد ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 13
فتوحى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 18
نصيرى ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 18
حكيميان ریاضی فيزيك -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان - شبانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 15
منتظرى هدشى ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 23
شاد خو تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 49
زارع چاهوكى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي - يزد 1سال کانونی 6
فلاح بموئى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 35
جعفرى ریاضی مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي - يزد 1سال کانونی 18
معين زاده ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 18
علميه انسانی مديريت مالي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي - يزد 1سال کانونی 18
حاجى حسينى ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي - يزد 1سال کانونی 22
خدايى ریاضی مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي - يزد 2سال کانونی 39
مرشدى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 21
ياورى ریاضی مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي - يزد 1سال کانونی 18
ميرحسينى چاهوكى تجربی زيست شناسي -دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 23
معصومى ریاضی مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي - يزد 1سال کانونی 14
قانع تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي - يزد 1سال کانونی 10
نقشى ریاضی مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي - يزد 1سال کانونی 12
حايرى ریاضی معماري داخلي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي - يزد 2سال کانونی 37
كريمى ميمونه تجربی زيست شناسي -دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 14
راغب هنزائى تجربی مديريت مالي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي - يزد 1سال کانونی 22
دهقان بنادكى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 17
كريم زاده ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه زنجان - روزانه دانشگاه زنجان 2سال کانونی 22
هژبر تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 15
طلوع دخت يزدى اصل ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 21
عسكرى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه كاشان - روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 10
جعفرى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 18
رضايى ميل سفيد ریاضی فيزيك -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 43
مشروطه تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي - يزد 2سال کانونی 33
رضايى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 14
درانى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 12
حجازى فرد ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 22
كشاورز ریاضی فيزيك -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 17
روستائى فيروز آباد ریاضی مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي - يزد 1سال کانونی 13
بهلور مهدى آبادى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 18
فلاح مهرجردى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي - يزد 2سال کانونی 19
عرب منگابادى تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال کانونی 19
فتوحى چاهوكى ریاضی مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي - يزد 1سال کانونی 14
هوشنگ مالميرى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 17
ايمانى تجربی زيست شناسي -دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 17
كريمى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بيرجند - روزانه دانشگاه بيرجند 3سال کانونی 36
دهقانى اشكذرى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 17
مير ركنى بنادكى ریاضی مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي - يزد 2سال کانونی 31
صالحى وزيرى تجربی شيمي -دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 37
شفيع نادرى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان - روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 23
حسينى فهرجى تجربی زيست شناسي -دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 6
دهقان چنارى تجربی مديريت مالي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي - يزد 1سال کانونی 10
عمادى تجربی زيست شناسي -دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 26
توكلى كمكوئى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 21
شريف زاده تجربی زيست شناسي -دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 17
جعفرى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 12
اتوبيده تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 21
محمدى پور تجربی شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 14
زارع تجربی علوم تربيتي -پرديس شهيدپاك نژاد-يزد - تربيت معلم پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 1سال کانونی 17
ولى اللهى مهريزى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي - يزد 1سال کانونی 18
ترابى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 15
دهقان بنادكى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي - يزد 2سال کانونی 35
برهانى بهابادى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 15
فخرالدينى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 7
محمدى خلف بادام ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 32
دهقان دهنوى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي - يزد 1سال کانونی 7
ميرزابابابى تجربی زمين شناسي -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 13
دوست حسينى ریاضی مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي - يزد 2سال کانونی 26
انتظارى انسانی علوم تربيتي -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي -كرمان - تربيت معلم پرديس خواجه نصيرالدين طوسي - كرمان 1سال کانونی 19
فتاحى ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 17
كوشافر ریاضی مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي - يزد 2سال کانونی 38
رضوى بهابادى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي - يزد 1سال کانونی 17
دوست حسينى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 39
دهقان تفتى تجربی كتابداري درشاخه پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 17
زارع زردينى انسانی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي امام جواد/ع /-يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي امام جواد(ع) - يزد 1سال کانونی 6
ده موبد شريف آبادى ریاضی مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري سپاهان -اصفهان - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي علوم و فناوري سپاهان - اصفهان 2سال کانونی 38
دهقان ریاضی مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي - يزد 1سال کانونی 5
دهقانى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي - يزد 2سال کانونی 32
فرات يزدى تجربی زيست شناسي -دانشگاه بيرجند - روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 15
زينل مالكى تجربی مديريت جهانگردي -دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 4سال کانونی 46
شعر آبادى تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 16
انصارى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 13
جعفرى ندوشن تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - شبانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 2سال کانونی 28
استاد غلامى بهادران تجربی شيمي -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 16
امامى تفتى ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي - يزد 1سال کانونی 18
سهرابى ریاضی معماري داخلي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي - يزد 1سال کانونی 17
ابوئى مهريزى تجربی شيمي -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 12
حاجى عابدى پور چنارى تجربی مهندسي منابع طبيعي -مديريت مناطق خشك وبيابان -مجتمع اموزش عالي اردكان - روزانه مجتمع آموزش عالي اردکان 1سال کانونی 16
حسينى كمال آبادى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي - يزد 3سال کانونی 53
زارع ریاضی مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي امام جواد/ع /-يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي امام جواد(ع) - يزد 1سال کانونی 17
محمدى خمسيان ریاضی مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي - يزد 1سال کانونی 17
سلطانى گرد فرامرزى ریاضی مهندسي مواد-موسسه غيرانتفاعي نقش جهان -اصفهان - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي نقش جهان - اصفهان 1سال کانونی 9
كريمى يزدى ریاضی مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي - يزد 1سال کانونی 14
منتظرى سانيجى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 60
صادقيان تجربی مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي - يزد 1سال کانونی 13
عزيزى بندر آبادى تجربی شيمي -دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 20
شهسوار فرد ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 12
زارع رحيم آبادى تجربی علوم تربيتي -پرديس شهيدپاك نژاد-يزد - تربيت معلم پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 2سال کانونی 31
نارمنجى ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 19
حاجوى انسانی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي امام جواد/ع /-يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي امام جواد(ع) - يزد 2سال کانونی 31
غفاريان ریاضی مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي - يزد 2سال کانونی 42
زارعيان مزرعه خسرو تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي - يزد 1سال کانونی 8
ساردوئى انسانی مديريت اموربانكي -موسسه غيرانتفاعي مهر-كرمان - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي مهر - كرمان 1سال کانونی 13
اسدى زارچ ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 19
ياورى ریاضی مديريت مالي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي - يزد 1سال کانونی 16
پارسائيان تجربی مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي - يزد 1سال کانونی 11
قانع عزآبادى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 9
فاضلى شوركى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي - يزد 1سال کانونی 18
رضايى ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي - يزد 1سال کانونی 22
رحمانى شمسى ریاضی مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي - يزد 1سال کانونی 18
بقايى ریاضی مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي - يزد 2سال کانونی 25
زارع بنادكوكى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 41
ميراحمدى ریاضی مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي - يزد 3سال کانونی 39
هزاردستان ریاضی مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي - يزد 1سال کانونی 9
ارجمند ریاضی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي امام جواد/ع /-يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي امام جواد(ع) - يزد 1سال کانونی 13
ميرجليلى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي - يزد 2سال کانونی 36
جعفرى ابرندآبادى انسانی مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي - يزد 1سال کانونی 14
فانى صدر آبادى تجربی مهندسي منابع طبيعي -مديريت مناطق خشك وبيابان -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 19
محمودى ميمند تجربی مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي - يزد 1سال کانونی 15
ميرحسينى ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 15
برومند سالم تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 25
زارع ریاضی مديريت مالي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي - يزد 2سال کانونی 29
كربلائى تجربی مديريت جهانگردي -دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 51
پوروشسب تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي - يزد 1سال کانونی 24
مهرى حسن آبادى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي - يزد 2سال کانونی 35
دانشگر ریاضی مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي - يزد 1سال کانونی 21
منتظرى هدشى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي - يزد 1سال کانونی 11
داداشى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 16
صبورى طزرجانى تجربی زيست شناسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - شبانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 17
صالحى وزيرى ریاضی مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي - يزد 1سال کانونی 9
دهقان باغى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي - يزد 1سال کانونی 14
قانعان ریاضی مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي - يزد 1سال کانونی 12
عارف تجربی مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي - يزد 1سال کانونی 15
جعفرى ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي - يزد 1سال کانونی 13
ابدى ریاضی مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي - يزد 1سال کانونی 14
صمداللهى بيوكى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي - يزد 1سال کانونی 13
دره زرشكى ریاضی مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي - يزد 1سال کانونی 9
تقى زاده بافقى ریاضی علوم تربيتي -پرديس شهيدپاك نژاد-يزد - تربيت معلم پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 1سال کانونی 12
خليلى بنادكوكى ریاضی علوم تربيتي -پرديس شهيدپاك نژاد-يزد - تربيت معلم پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 1سال کانونی 22
گلزاده ریاضی مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي - يزد 1سال کانونی 20
خورشيد تجربی مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي - يزد 1سال کانونی 20
جعفرى نجف آبادى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان - روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 17
منتظر فرج تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي - يزد 1سال کانونی 6
جلالى ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 14
كريمى بندر آبادى ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 25
عبدى مالكى ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي - يزد 1سال کانونی 15
نصيرى دهج تجربی مديريت مالي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي - يزد 1سال کانونی 19
مساح منشادى ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي - يزد 2سال کانونی 18
دهقان ریاضی مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي - يزد 1سال کانونی 15
دشتى تجربی علوم تربيتي -پرديس شهيدپاك نژاد-يزد - تربيت معلم پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 3سال کانونی 50
شريفى زارچى تجربی مهندسي منابع طبيعي -مديريت مناطق خشك وبيابان -مجتمع اموزش عالي اردكان - روزانه مجتمع آموزش عالي اردکان 1سال کانونی 16
آسال تجربی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي امام جواد/ع /-يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي امام جواد(ع) - يزد 1سال کانونی 14
نيكو نژاد تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 16
ميرجليلى ریاضی مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي امام جواد/ع /-يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي امام جواد(ع) - يزد 1سال کانونی 14
حسينى تجربی شيمي -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 16
فلاحتى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 19
عليخانى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي نور دانش - ميمه 1سال کانونی 15
برزگرى شريف آبادى تجربی مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -مجتمع اموزش عالي اردكان - روزانه مجتمع آموزش عالي اردکان 1سال کانونی 19
زارع دربرزى ریاضی مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي - يزد 1سال کانونی 19
عسكرى بشكانى ریاضی مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي - يزد 1سال کانونی 18
سادات الحسينى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي - يزد 1سال کانونی 20
رئيس زاده منشادى انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 11
علوى ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي - يزد 1سال کانونی 13
ميرجليلى تجربی مديريت مالي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي - يزد 1سال کانونی 25
مجيبيان تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي - يزد 1سال کانونی 6
ميردهقان اشكذرى تجربی مديريت مالي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي - يزد 1سال کانونی 16
پايدار ریاضی مديريت مالي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي - يزد 1سال کانونی 17
سلمانى تجربی مديريت جهانگردي -دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 36
افخمى عقدا ریاضی مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي - يزد 1سال کانونی 17
رحيمى رتكى انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 6
قاسمى سوركى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سيرجان - شبانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 15
شيخ عليشاهى تجربی مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي امام جواد/ع /-يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي امام جواد(ع) - يزد 1سال کانونی 10
عبداله زاده كوهبنانى ریاضی مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي - يزد 1سال کانونی 18
رنجبر ریاضی مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي امام جواد/ع /-يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي امام جواد(ع) - يزد 1سال کانونی 19
بيدمشكى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 10
دشتكى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 15
نبوى فر تجربی شيمي -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 25
اميدى تجربی مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 19
اخوان دستمالچى ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 7
شعبانى صابر تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي - يزد 1سال کانونی 21
گنجى زاده زارچى ریاضی مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي - يزد 1سال کانونی 12
صدقى وند تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي - يزد 2سال کانونی 35
برادران ریاضی مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي - يزد 1سال کانونی 17
مزيدى ریاضی مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي - يزد 3سال کانونی 50
وراثى تجربی علوم تربيتي -پرديس شهيدپاك نژاد-يزد - تربيت معلم پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 1سال کانونی 18
شمسائى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي - يزد 1سال کانونی 14
سليمى ریاضی علوم تربيتي -پرديس شهيدپاك نژاد-يزد - تربيت معلم پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 1سال کانونی 16
جوادپور تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي - يزد 2سال کانونی 32
مير حسينى تجربی علوم تربيتي -پرديس شهيدپاك نژاد-يزد - تربيت معلم پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 1سال کانونی 16
سلمانى ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 13
قدسى گشوئيه ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي - يزد 1سال کانونی 15
منتظرى سانيج ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي - يزد 1سال کانونی 16
دهقان تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي - يزد 3سال کانونی 35
باهنر تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي - يزد 1سال کانونی 15
عسكرى ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 12
عابدى ریاضی مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي - يزد 1سال کانونی 8
قانع عز آبادى تجربی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي امام جواد/ع /-يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي امام جواد(ع) - يزد 2سال کانونی 37
حيدريان كل اسفيدى تجربی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي امام جواد/ع /-يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي امام جواد(ع) - يزد 1سال کانونی 15
طهماسبى آبدر تجربی مهندسي منابع طبيعي -مديريت مناطق خشك وبيابان -دانشگاه سمنان - روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 9
معينى فر ریاضی مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي امام جواد/ع /-يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي امام جواد(ع) - يزد 3سال کانونی 50
محيط اردكانى تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 34
فروتن پور ریاضی مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي - يزد 2سال کانونی 20
حيدرى تجربی مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي صنعتي فولاد-اصفهان - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي صنعتي فولاد - اصفهان 1سال کانونی 11
خيرانديش تجربی زمين شناسي -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 14
جمال دارى ریاضی مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي - يزد 1سال کانونی 16
محمودى پندرى تجربی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي امام جواد/ع /-يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي امام جواد(ع) - يزد 2سال کانونی 31
سليميان ندوشن ریاضی مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي - يزد 2سال کانونی 22
متوسل المهدى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 14
لطفى ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي - يزد 1سال کانونی 19
طالبى مورى آبادى انسانی مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي - يزد 1سال کانونی 10
عرفانيان ریاضی مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي - يزد 1سال کانونی 13
قانع تجربی مهندسي منابع طبيعي -مديريت مناطق خشك وبيابان -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 16
رفيعى ریاضی مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي - يزد 1سال کانونی 17
حسينى بندر آبادى ریاضی مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي امام جواد/ع /-يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي امام جواد(ع) - يزد 1سال کانونی 20
زارع سخويدى تجربی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي - يزد 2سال کانونی 34
حيدرى ریاضی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي - يزد 2سال کانونی 19
رحيمى ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -موسسه غيرانتفاعي امام جواد/ع /-يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي امام جواد(ع) - يزد 1سال کانونی 20
اسلام منش تجربی مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي - يزد 1سال کانونی 13
اميرى ریاضی مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي امام جواد/ع /-يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي امام جواد(ع) - يزد 1سال کانونی 17
ميرجليلى ریاضی مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي امام جواد/ع /-يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي امام جواد(ع) - يزد 1سال کانونی 14
صالحى انارى تجربی مديريت مالي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي - يزد 1سال کانونی 16
زارع زردينى تجربی شيمي -دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 5
امين پور ریاضی مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي - يزد 1سال کانونی 18
خوزان تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي - يزد 1سال کانونی 20
خادم زاده تجربی مديريت جهانگردي -دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 17
نخعى سرو تجربی مديريت جهانگردي -دانشگاه مازندران -بابلسر - روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 14
بحرى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 13
پاك طينت تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه لرستان -خرم اباد - روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 14
زارع ارنانى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 17
اكبرى ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي - يزد 2سال کانونی 32
زارع ریاضی مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي امام جواد/ع /-يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي امام جواد(ع) - يزد 1سال کانونی 17
تيمورى ریاضی علوم تربيتي -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي -كرمان - تربيت معلم پرديس خواجه نصيرالدين طوسي - كرمان 2سال کانونی 35
عشقان ملك تجربی مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي - يزد 2سال کانونی 23
يزدانيان هراتى تجربی زيست شناسي -دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 18
حسينى ریاضی مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي