رزن

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر رزن

سالك عبدي علي

سالك عبدي علي

مهندسي نفت -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
يونسيان فريد حسين

يونسيان فريد حسين

مهندسي نفت -دانشگاه تهران - روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
كاكاوندي مهسا

كاكاوندي مهسا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
توكلي مژده معصومه

توكلي مژده معصومه

راهنمايي ومشاوره -پرديس شهيدباهنر-همدان - تربيت معلم

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
علي محمدي وحيد

علي محمدي وحيد

مهندسي برق -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران - روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
گلشني خادم زهرا

گلشني خادم زهرا

راهنمايي ومشاوره -پرديس شهيدباهنر-همدان - تربيت معلم

4سال کانونی / 70 آزمون

انسانی
ميرزائي مشهود بهنام

ميرزائي مشهود بهنام

مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران - روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
رجبي راضيه

رجبي راضيه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
طريقي مهربان حامد

طريقي مهربان حامد

مهندسي مكانيك -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
حنيفه مقدس علي

حنيفه مقدس علي

مهندسي برق -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
احمدي ميترا

احمدي ميترا

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-همدان - تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
بهرامي مهسا

بهرامي مهسا

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي همدان - روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
بهرامي سميرا

بهرامي سميرا

مهندسي برق -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
ميرجليلي سيدميلاد

ميرجليلي سيدميلاد

مهندسي عمران -دانشگاه ملاير - روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
نظري رضا

نظري رضا

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي همدان - شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
مجيدى

مجيدى

دبيري زيست شناسي -پرديس علامه طباطبايي -اروميه - تربيت معلم

5سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
تقى زاده

تقى زاده

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
گلشنى صدق

گلشنى صدق

دبيري زيست شناسي -پرديس علامه طباطبايي -اروميه - تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حقيقى مويد

حقيقى مويد

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-همدان - تربيت معلم

3سال کانونی / 63 آزمون

ریاضی
بهرامى واله

بهرامى واله

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
حسنى رحمت

حسنى رحمت

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
على محمدى

على محمدى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
وحدت مودب

وحدت مودب

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
گلى

گلى

الهيات ومعارف اسلامي -تاريخ فرهنگ وتمدن ملل اسلامي -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان - روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
ميرزايى

ميرزايى

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-همدان - تربيت معلم

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
قربان خانلو

قربان خانلو

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
عطايى

عطايى

علوم تربيتي -پرديس بنت الهدي صدر-سنندج - تربيت معلم

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
قليچلو

قليچلو

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
حسينى فرود

حسينى فرود

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه تهران - روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
كوكبى رفعت

كوكبى رفعت

رياضيات وكاربردها-دانشگاه ملاير - روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
ملكى كريميان

ملكى كريميان

زبان وادبيات عربي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
خدايارى

خدايارى

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-همدان - تربيت معلم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رضايى مهر

رضايى مهر

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-همدان - تربيت معلم

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-همدان - تربيت معلم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
افتخارى

افتخارى

شيمي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
گوهرى قاسم پور

گوهرى قاسم پور

علوم تربيتي -پرديس شهيدمقصودي -همدان - تربيت معلم

3سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
رحمن زاده

رحمن زاده

زيست شناسي -دانشگاه ملاير - روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

علوم تربيتي -پرديس بنت الهدي صدر-سنندج - تربيت معلم

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
طيبى مرادپور

طيبى مرادپور

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
توسلى

توسلى

اماروكاربردها-دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي -اصفهان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی