اسدآباد

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر اسدآباد

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
صوفي سعيده انسانی حقوق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - شبانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 20
صوفي رخساره تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 5سال کانونی 68
فاطمي سيده زهره تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله 3سال کانونی 49
كدخدائي اسما انسانی حقوق -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 17
مرسلى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي همدان - شبانه دانشگاه صنعتي همدان 2سال کانونی 24
گلزارمحسن تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 11
ابراهيمى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 16
شيريان توسل ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه ملاير - روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 7
ايمانى ریاضی فيزيك -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 11
شهريارى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 5سال کانونی 74
رحمانى پرست انسانی علوم سياسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه - شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 8
غلامى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه ملاير - روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 11
قادرى تجربی شيمي -دانشگاه ملاير - روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 19
رجبى تجربی شيمي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 19
اكبرى مهنا تجربی مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 16
عقيقى انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 24
صداقتى فرجود تجربی زمين شناسي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 19
پناهى راد تجربی مهندسي فضاي سبز-دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان - شبانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 1سال کانونی 17