همدان

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر همدان

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
اخوان موسوي سيدرامين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال کانونی 30
فرحناكي ارش تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 37
نقش تبريزي نيما تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 37
نقي ئي ارزو هنر صنايع دستي -دانشگاه الزهرا/س /تهران - شبانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 3سال کانونی 31
اميري نيكتا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 37
صادقيان مرضيه انسانی حقوق -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 30
سلامت سهند ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 36
شاوردي پوريا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 21
خليليان عليرضا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 29
تمسكي فاطمه انسانی حقوق -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 35
قراگوزلو پوريا تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 37
اسلامي مريم ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 23
نادربيگي فاطمه انسانی حقوق -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 37
هاشمي سيده مينا زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران - روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 2سال کانونی 32
افضلي مير سيدامير زبان مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 9
هنري لطيف پور احسان ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 17
كانوني ثابت علي تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 40
غفوريان حسين ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 23
اسدبگي پرناز هنر صنايع دستي -دانشگاه كاشان - شبانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 15
اذكائي بابك ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 37
فتوحي محمدجواد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 25
نصرت پور ميعاد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 34
بيگي پرست سياوش ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 45
غفاري محمد ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 36
حيدري هستي زبان زبان الماني -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 41
شيرازي مهسا ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 47
ياوري كيا مينو تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 28
قاسمي فروغ انسانی حقوق -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 39
خوش قدم عليرضا ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 18
شهبازي محمد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 33
صفري ساجده تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 37
حبيبي نژاد محمدامين ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 46
قراگوزلو شيدا تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 41
زاهدي فوزيه تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 42
فدائي محمدرضا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال کانونی 51
مصلح پور حميدرضا تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 19
عابدي فرزاد انسانی باستانشناسي -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 22
انصاري الهه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 26
خداياري سحر انسانی حقوق -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 46
منتقمي راد علي انسانی علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري وابسته به قوه قضاييه - روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي - وابسته به قوه قضاييه 1سال کانونی 14
خدابنده لو بهروز تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 23
طاهري مريم تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 19
خرمي راد محمدصادق تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 40
بهراميان عليرضا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران - روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 3سال کانونی 47
فراهاني زهرا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 41
همدوني اصل رومينا تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 37
سعيدي منش سيدارش ریاضی مهندسي برق -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران - روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 3سال کانونی 44
خلج زهره انسانی حقوق -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 47
اميني كسري ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال کانونی 20
بلالي پانيذ ریاضی مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال کانونی 55
چهاردولي امين ميلاد ریاضی مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 20
شادي علي انسانی حقوق -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 24
پيري محمد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال کانونی 14
زماني رافع مريم تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 38
عزيزيان مصلح مسعود تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 17
شادي بهنام انسانی حقوق -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 24
رفيعي نژاد الهام تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 16
ترابيان شيوا تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 58
مسكوكيان اريا تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 40
يگانه غزل تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 23
خزائي مصطفي ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 47
عسگري مهرداد ریاضی مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال کانونی 16
مهري نگار تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 40
شفيعي محمد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 17
مهرابي محمد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 32
نظري عرفان ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 24
رحيم بخش مهدي ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 28
غفاريان اميرحسين ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران - روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال کانونی 30
اكبري محب فائزه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 42
بيرامي محمدجواد زبان مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 4سال کانونی 52
درخوش نگار تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 40
كوثري نژاد علي ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 4سال کانونی 60
كريمي منسوب رويا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 34
قبادي محمدرضا تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري - روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 2سال کانونی 28
افلاكيان مهشاد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 42
بهادري سعيد انسانی روانشناسي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 13
بانژاد اميرحسام ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 24
كاتبي ياسمن تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 6سال کانونی 89
شمشيري وحيد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 18
موسوي سيده فاطمه تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 2سال کانونی 30
رضائي عليرضا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 19
حسيني سيده صفورا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 38
كاظمي فر گلنوش تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 37
ناظمي محمدحسن تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 31
رضائي طاهره تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 15
افغاني عطيه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 35
علي عربي منا تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 3سال کانونی 45
وزيني مسعود انسانی علوم سياسي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 13
كريمي علي ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 24
رضائي فرزانه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 37
شفيع ياري صبا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 37
خدامرادي زهرا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 39
شعباني درخشان سولماز تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 42
اسدبگي مهتاب ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شيراز - روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 39
مددي سهيل تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 18
شعبانلودهنوي شادي انسانی روانشناسي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 17
كرمي زهرا تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 1سال کانونی 13
سيدان سيدمسعود تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 33
عبداله زاده شقايق ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 45
عظيمي سميرا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 3سال کانونی 41
اسكندرلو فرزانه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 2سال کانونی 45
زعيمي منصب عارف تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 32
زارعي اميرحسين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 33
قراگزلو علي ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 31
اصلاني رخ محمدعلي انسانی حسابداري -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 16
اسدي نغمه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 36
صابري رضا ریاضی علوم مهندسي -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 12
پيريان پوريا ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 4سال کانونی 44
سهرابلو محمدعلي تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 4سال کانونی 59
قياسي اميرپويا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 35
توسلي نوري سولماز انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 19
جوادي سيده ساره تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 28
خجسته فر هما تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 31
خواجوي شهرزاد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 40
مساوات حامد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 2سال کانونی 36
پژوهش همت ناهيد انسانی روانشناسي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 29
فاميل گروسيان سحر تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 5سال کانونی 89
رضائي سرشاري پريسا انسانی روانشناسي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 44
سهامي پوردهقان فاطمه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 2سال کانونی 42
همائي حسين ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 24
ابراردرخشان شادي تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 3سال کانونی 45
ذبيحي فائزه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 41
عمادي محمدامين تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 23
نجفيان عليرضا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 3سال کانونی 42
فرهاديان روزبه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 17
يوسفي پدرام ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 31
پورپژمان امين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 2سال کانونی 33
متين مرضيه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 2سال کانونی 39
اميريان محمدامين ریاضی فيزيك مهندسي -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 21
رضاوند اميرحسين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 3سال کانونی 45
اسدي سمانه تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 49
اماني عاطفه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 2سال کانونی 26
قاسمي ايدا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال کانونی 25
توحيدي رامين ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 3سال کانونی 38
به زارع اذين زبان مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 37
اميري علي ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 31
خلجي مقيم فرانك تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام - روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 1سال کانونی 24
افضلي مير سيدحميدرضا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 21
مطلبي زاده محمدمسعود انسانی حقوق -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 9
يونسي افضل محدثه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 2سال کانونی 47
زارعي محمدمسعود ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 32
فاميل مدبران اشكان انسانی حقوق -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 17
ياوري يگانگي اميد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 33
رضاپور علي تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 2سال کانونی 30
نعيمي سارا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 34
دمقي ساره ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 28
برفي عارف ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 3سال کانونی 58
احمدوند اناهيتا تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 34
صيادي صادق انسانی حقوق -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 13
ازادي محيا ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 15
باسلي زاده نيما ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 31
پناهنده علي ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 38
زارعي رضا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 19
شيرسليمي نيوشا تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 4سال کانونی 53
حاتمي مهر نسترن ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 32
اصفهاني سارا تجربی دامپزشكي -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 32
اكبري فائزه ریاضی مهندسي اپتيك وليزر-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 14
زارعي سپهر تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله 2سال کانونی 25
گيتي جمال بهزاد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 39
قمري مصطفي تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران - روزانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران 2سال کانونی 31
نامدار اميرحسين ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 20
سهرابيگي نازنين انسانی روانشناسي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 27
صدري سجاد تجربی بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 21
به نشان مجتبي ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 16
عسگري سيما فائزه ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 37
سلطان محمدي رامين ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 22
قاضياني محمدپويا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 35
وطني ساره ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 3سال کانونی 67
فتحي فروزان انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه شيراز - روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 40
حجتي قصيده زبان مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 3سال کانونی 45
حسيني سيداميرحسين ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 22
فرهپور سارا ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 38
بندعلي اميرحسين تجربی بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 45
باقري رئوف مژگان ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه شيراز - روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 12
كاظمي عاطفه تجربی شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 43
عبدالوند مهرزاد تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 27
بيك زاده مهتاب تجربی شيمي -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 32
اسدي امين ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 19
اقامحمدي پوريا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 14
رسول شريفي بنت الهدي ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 3سال کانونی 49
سيدرحماني سيده ميترا تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 65
بادامي امير ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 31
عيوضي افسانه انسانی روانشناسي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 19
ناصري فرزام علي ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 19
عبدل قوزلجه علي ریاضی مديريت دولتي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران - روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 2سال کانونی 33
غلامي مهرداد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 30
بهرامي عليرضا تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 28
وجداني محمد ریاضی مهندسي دريا-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 19
پرويزي فراز داود تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 8
اميري ميثم انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 21
لاري زاده راضيه ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 20
اسكندرپور انسيه تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 42
صيدي سعيد تجربی كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 17
سلطاني ربيع مسعود ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 20
شمسعلي محمدرضا ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران - روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 1سال کانونی 9
ملكي سهند ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 23
قوامي همداني سيده عطيه انسانی علوم تربيتي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 23
يگانگي محمدحسن ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 37
رضائي محمدحسين ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 37
برفي مهسا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 3سال کانونی 53
شرفي فرشاد انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 18
فيروزبخت حسين تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال کانونی 47
مختاري عليرضا انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 16
عبدالله پور پوراندخت ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 16
محمودي احمدابادي عليرضا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 3سال کانونی 48
يزدان زاده مبين ازاده تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 36
محققى ریاضی مهندسي رباتيك -دانشگاه صنعتي همدان - شبانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 20
ارامي مريم ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 42
قره باغلي زهرا ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 18
گودرزي گلفام تجربی روانشناسي -دانشگاه الزهرا/س /تهران - روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 2سال کانونی 35
به رو تينا ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 3سال کانونی 43
زارعى انسانی حسابداري -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 7
غلامي مهسا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 35
طيبي فاطمه تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 33
طاهري فقيه ماندانا ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 28
كياني مقدم عليرضا انسانی علوم سياسي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 19
رستمي مينا تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 43
خدابنده لو امين ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 16
ذوقي پايدار مهدي ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 15
شايانيان محمد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 34
اسكندري عزيز مجيد تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 19
مسگري اميرحسين ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 13
طاهري طجر عليرضا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 18
ابراهيمي رضا تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 49
قنبري مهتاب ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي همدان - روزانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 17
كرمي سحر انسانی روانشناسي -دانشگاه ملاير - روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 12
رسولي فرح سپيده تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 43
رامبد ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي همدان - روزانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 17
سروعزيزي نيكو سميرا انسانی علوم تربيتي -دانشگاه ملاير - روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 11
عباسي جلال سيده عطيه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 28
ائيني سامان ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي همدان - روزانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 17
رستم بيگي محمدامين ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 20
نوروزبيگي حسين ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 36
عسگري مينا تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 19
سزاواريگانه مهسا ریاضی مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي همدان - شبانه دانشگاه صنعتي همدان 2سال کانونی 40
كوليوند عارف ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 30
رستگاري كيميا تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 20
حيدري ميلاد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 22
خسرواني فر محيا تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 28
قاسمي حسين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 22
سيدي بهنام ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 16
پيريائي محمدرضا تجربی دامپزشكي -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 17
سلطاني امير انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 19
محمدزاده هانيه تجربی اعضاي مصنوعي -دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران - روزانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران 2سال کانونی 40
زرگري شيما ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 3سال کانونی 42
سالارى انجام ریاضی فيزيك -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 8
توانا حامد تجربی شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 3سال کانونی 48
پناهي سارا تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 37
نوروزبيگي مينا تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 19
تكرلي مبينا انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 24
عليميرزائي وحيد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي همدان - روزانه دانشگاه صنعتي همدان 2سال کانونی 28
خاوري حسين تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 36
احمدي شكوفه انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 23
كوكبيان زهرا تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 24
پارچيان اميرحسين تجربی كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني -دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران 1سال کانونی 18
تكلوقلي كندي سحر تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 20
مالمير كاوه ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران - روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 2سال کانونی 20
عصاري پونه ریاضی مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي همدان - شبانه دانشگاه صنعتي همدان 6سال کانونی 91
نشاطي تنها پريناز تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - شبانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 20
جانجان فاطمه انسانی علوم سياسي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 12
رمضاني ريحانه ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 37
اذرنيافضلي وحيد تجربی شيمي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 18
رستمي مصباحي افسانه تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 59
ملكي اميد تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج - روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 2سال کانونی 22
عسگري داود انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 19
بختياريان سعيده تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 35
عامري نيا بهناز انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 19
اسدي تشريق كتايون ریاضی مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي همدان - شبانه دانشگاه صنعتي همدان 2سال کانونی 30
حيدرى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 4سال کانونی 59
مقصود نگين ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 27
افراشته كار صبا زبان زبان فرانسه -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 19
نامور سونا انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 18
صالحي متين اصغر ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 19
سهيل وجهي سميرا انسانی الهيات ومعارف اسلامي -تاريخ فرهنگ وتمدن ملل اسلامي -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان - روزانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 2سال کانونی 44
كامراني عليرضا ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه صنعتي همدان - روزانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 16
تابيداني اميرعباس ریاضی مهندسي برق -مركزاموزش عالي بهشهر - روزانه مركز آموزش عالي بهشهر 1سال کانونی 12
ده چالي علي ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 3سال کانونی 42
سامري صبا تجربی زيست شناسي -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 29
حيراني مهسا ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 24
سعيدي مهر سعيد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي همدان - روزانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 16
عالمي فلاح طاهره تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 37
محمودي مطهر مهران ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 16
جعفري شهره ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه صنعتي همدان - روزانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 18
خاميان مهرداد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي همدان - شبانه دانشگاه صنعتي همدان 5سال کانونی 73
رضائي محمد ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 32
رشيدپور هانيه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 34
عبدلي تينا تجربی روانشناسي -دانشگاه كردستان -سنندج - شبانه دانشگاه كردستان - سنندج 3سال کانونی 54
محمدي يعقوبي يوسف ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه ملاير - روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 23
اكبري شهاب تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 21
علمداريان حسام تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 22
جليلي عاطفه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 11
شهسواري نيا جلال ریاضی مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي همدان - شبانه دانشگاه صنعتي همدان 2سال کانونی 42
عباسي فرد نازيلا تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه ملاير - شبانه دانشگاه ملاير 2سال کانونی 29
صميمي پژوه فاطمه ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 16
زارع زاده ريحانه تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 47
ديني فهيمه ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 30
شاكري محمدحسين ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 3سال کانونی 36
محجوب محمدامين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 35
زنگنه مهرداد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 15
سنمار سحر انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه رازي -كرمانشاه - شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 3سال کانونی 53
بختيار سارا ریاضی مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي همدان - شبانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 18
بابائي عطيه تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 43
ابراهيمى سعادتمند ریاضی فيزيك -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 15
بيات پريسا تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 15
ترابى ریاضی فيزيك -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 27
ملكي رسول ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 16
روشنائي زهرا ریاضی مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي همدان - شبانه دانشگاه صنعتي همدان 2سال کانونی 26
پارسائي مرام فائزه انسانی علوم سياسي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 3سال کانونی 46
شكيبانژاد الهام تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 17
نعمتي محمدامين ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 18
مختاري هيزجي زهره تجربی شيمي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 35
علي بلندي زهرا ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه صنعتي همدان - روزانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 18
بابائي منش فرشيد ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 31
كرمي زهرا انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 14
بيات مريم تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 22
سعيدي پرديس ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي همدان - شبانه دانشگاه صنعتي همدان 2سال کانونی 30
بشيري صبا تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 36
سيدزاده سيدميثم ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه ملاير - روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 9
سبزه ئي سعيده تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 41
درويشي پريسا تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 39
نوع دوست اذين ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 33
راغبي ارمين ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه صنعتي همدان - روزانه دانشگاه صنعتي همدان 4سال کانونی 49
آقا محمدى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي همدان - شبانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 5
اسماعيل پور ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه صنعتي همدان - روزانه دانشگاه صنعتي همدان 3سال کانونی 37
چهارمحالى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 6
چگنى تجربی كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 13
تارى انسانی علوم تربيتي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 21
تهذيبى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه ملاير - روزانه دانشگاه ملاير 2سال کانونی 27
طوقى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 38
باقرى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي همدان - شبانه دانشگاه صنعتي همدان 2سال کانونی 31
امينيان تجربی مديريت صنعتي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران - شبانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 4سال کانونی 63
عبدلى حسين آبادى انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 17
ربيعى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي همدان - شبانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 20
ارجمند پور ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي همدان - شبانه دانشگاه صنعتي همدان 2سال کانونی 20
بيات ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي همدان - شبانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 17
عندليبى فاضل ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 37
تكرلى انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 18
بقا تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 18
ضيائى فرد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي همدان - شبانه دانشگاه صنعتي همدان 2سال کانونی 28
محمدى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 33
نبوى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه ملاير - روزانه دانشگاه ملاير 2سال کانونی 32
كريمى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 28
شهيدى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 4سال کانونی 45
شكرى پاكرو ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي همدان - شبانه دانشگاه صنعتي همدان 3سال کانونی 34
موسى وند ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 15
قاسمى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي همدان - شبانه دانشگاه صنعتي همدان 2سال کانونی 27
دانشفر ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 19
اخوان موسوى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 4سال کانونی 60
محمدى خواه تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 2سال کانونی 40
موسعلى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 13
صمدى فاتح دارابى زبان زبان فرانسه -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 6
صريحى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 26
افلاكيان ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 15
يادگارى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه زابل - شبانه دانشگاه زابل 1سال کانونی 14
چراغچى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي همدان - شبانه دانشگاه صنعتي همدان 3سال کانونی 35
ثابت پيشه تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 38
اسلامى خواه تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 30
ظاهرى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 16
ورمزيار ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه ملاير - روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 18
محمدى متوسل تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 18
خداكرمى تجربی مديريت دولتي -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 23
غلامى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 42
سعيدى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 17
عرب تجربی كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 15
شكرى ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه صنعتي همدان - روزانه دانشگاه صنعتي همدان 3سال کانونی 39
حسينى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 11
آئينى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي همدان - شبانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 19
اجاقى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 38
افهمى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 18
اصلانى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 30
مهر آسا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه ملاير - روزانه دانشگاه ملاير 2سال کانونی 29
فرجى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه ملاير - روزانه دانشگاه ملاير 3سال کانونی 51
احمدى ماهر تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 13
نامجويان ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي همدان - شبانه دانشگاه صنعتي همدان 3سال کانونی 32
اميدى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي همدان - شبانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 14
موسوى نهاد ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه صنعتي همدان - روزانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 23
زنگنه ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه ملاير - شبانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 11
هاشم دباغيان تجربی كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي سمنان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 3سال کانونی 46
ترابى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي همدان - شبانه دانشگاه صنعتي همدان 2سال کانونی 19
عبدى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 34
شهبازيان تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 38
غربالى فرد ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 32
قلى پور ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه ملاير - شبانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 5
باباهادى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 38
مرادى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 20
جليلوند ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 19
شفيعى اقدم تجربی زيست شناسي -دانشگاه الزهرا/س /تهران - روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 18
علوى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 40
عباسى شيرين آبادى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 3سال کانونی 60
نورى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 2سال کانونی 8
هدايتى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه ملاير - روزانه دانشگاه ملاير 2سال کانونی 26
محمدى دانشگر ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه ملاير - روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 22
بشيرى طجرى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 11
صفرى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 44
قصابى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي سيرجان - روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 19
قديمى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 16
ايزدى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 18
آهنبر تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 57
حنيفه ئى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي همدان - شبانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 12
ولى شامخى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي همدان - شبانه دانشگاه صنعتي همدان 2سال کانونی 34
خلاقى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ملاير - شبانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 19
قاسمى ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه صنعتي همدان - روزانه دانشگاه صنعتي همدان 3سال کانونی 40
رضايى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 16
رشيدى ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه صنعتي همدان - روزانه دانشگاه صنعتي همدان 2سال کانونی 20
محمديان روشنفكر ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي همدان - شبانه دانشگاه صنعتي همدان 2سال کانونی 29
حقى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 31
نائينى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه ملاير - شبانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 18
نعمت الهى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي همدان - شبانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 13
رادنيا ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه صنعتي همدان - روزانه دانشگاه صنعتي همدان 2سال کانونی 35
حسينى تجربی شيمي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 24
درياب ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي همدان - شبانه دانشگاه صنعتي همدان 3سال کانونی 42
رضايى ماهر ریاضی مهندسي برق -دانشگاه ملاير - شبانه دانشگاه ملاير 2سال کانونی 43
سلطان آبادى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه ملاير - شبانه دانشگاه ملاير 4سال کانونی 46
عباس آبادى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي همدان - شبانه دانشگاه صنعتي همدان 4سال کانونی 55
محبوبى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 22
طاهرى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 20
حق طلب تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 30
دريايى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه ملاير - شبانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 16
عباسى ابدا انسانی اب وهواشناسي -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان - شبانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 2سال کانونی 36
صيادى تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 15
صفدرى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 15
رحيم بخش نيا ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 3سال کانونی 34
ريعان ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 34
كيانى پور ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه صنعتي همدان - شبانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 18
مهديان نسب ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 28
سلطانى قادر انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه - شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 11
اجاقى معز ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي همدان - شبانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 14
مرادى ریاضی مديريت جهانگردي -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 16
مير محمدى راد تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 14
خوشكلام ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 3سال کانونی 38
الطافى نعمت پور تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه ملاير - روزانه دانشگاه ملاير 2سال کانونی 24
جليلى ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه صنعتي همدان - شبانه دانشگاه صنعتي همدان 2سال کانونی 22
سهرابلو ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه ملاير - روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 18
عزتى ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه صنعتي همدان - شبانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 18
ادوائى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ملاير - روزانه دانشگاه ملاير 2سال کانونی 31
ربيعى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 46
صديقى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 34
كاظميان ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه صنعتي همدان - شبانه دانشگاه صنعتي همدان 3سال کانونی 37
اردستانى فرهابادى جوادى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه ملاير - شبانه دانشگاه ملاير 3سال کانونی 44
احمدى انسانی اب وهواشناسي -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان - شبانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 1سال کانونی 15
زنگيان تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 20
نادرى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 15
رنجبر قانعى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 56
سليمانى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 16
بيك زاده ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه ملاير - شبانه دانشگاه ملاير 2سال کانونی 29
اقليمى تجربی شيمي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 34
فرهادى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه ملاير - شبانه دانشگاه ملاير 3سال کانونی 61
قربانى ریاضی مهندسي رباتيك -دانشگاه صنعتي همدان - شبانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 21
باقرى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 1سال کانونی 20
فضلى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه ملاير - شبانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 16
قرائى انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 15
طيبى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 24
عرفان دوست تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 42
سليمانى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 39
گرجى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 20
محمدى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 24
خدابخش تجربی شيمي -دانشگاه ملاير - روزانه دانشگاه ملاير 3سال کانونی 40
بودلايى ریاضی علوم اقتصادي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 21
خانى ریاضی حسابداري -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 18
ملكى ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه صنعتي همدان - شبانه دانشگاه صنعتي همدان 2سال کانونی 30
احمدى توانا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه ملاير - شبانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 23
عيوضى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي همدان - روزانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 19
حيدرى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 25
قاسمخانى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه ملاير - شبانه دانشگاه ملاير 5سال کانونی 69
فتاحى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 19
ناظم تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه ملاير - شبانه دانشگاه ملاير 2سال کانونی 35
طالبى دلير تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 43
يوسفيان تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 18
ياورى ریاضی مهندسي رباتيك -دانشگاه صنعتي همدان - شبانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 16
خوشخواه ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه ملاير - شبانه دانشگاه ملاير 2سال کانونی 31
گوهرى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 12
اوجى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه ملاير - شبانه دانشگاه ملاير 2سال کانونی 37
مرادى پسند ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه ملاير - شبانه دانشگاه ملاير 2سال کانونی 37
نبوى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي همدان - روزانه دانشگاه صنعتي همدان 2سال کانونی 25
زارعى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه ملاير - شبانه دانشگاه ملاير 2سال کانونی 28
شفيعى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 19
صادقى هنر ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 11
حسينى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي همدان - شبانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 20
بيرامى ریاضی مهندسي رباتيك -دانشگاه صنعتي همدان - شبانه دانشگاه صنعتي همدان 2سال کانونی 26
پاشايى ارشد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه ملاير - شبانه دانشگاه ملاير 2سال کانونی 25
سلطانى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي همدان - شبانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 16
جليلى تجربی شيمي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 29
آوند ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي همدان - روزانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 18
نوشمند ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 27
خسروى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 16
وصالى احمد پور ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه ملاير - شبانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 18
شفيعى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 37
محمدى تجربی شيمي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 39
محمدى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 27
خدا رحمى ریاضی فيزيك -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 12
اسدى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 11
لبافيان تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 54
شمالى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 3سال کانونی 38
عباسى جلال ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه صنعتي همدان - شبانه دانشگاه صنعتي همدان 2سال کانونی 32
رسولى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 25
تركمان منش ریاضی مهندسي كشاورزي -اب -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 17
نوروزى تجربی شيمي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 37
رشتيانى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه ملاير - شبانه دانشگاه ملاير 3سال کانونی 56
بخشى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 4سال کانونی 44
شير احسن ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه ملاير - شبانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 13
وكيلى مقدم ریاضی مهندسي برق -دانشگاه ملاير - شبانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 24
بيات تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 20
‌لك انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 6
مراد جو ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 16
كريمى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان - شبانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 1سال کانونی 14
سامعى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي همدان - شبانه دانشگاه صنعتي همدان 2سال کانونی 21
اعتماد ریاضی حسابداري -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 35
مرادى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 11
معصومى زاده تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 16
اكبرى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 9
منعم جو تجربی شيمي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 18
سماواتيان ریاضی مهندسي برق -دانشگاه ملاير - شبانه دانشگاه ملاير 2سال کانونی 27
كهوندى مهاد تجربی شيمي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 3سال کانونی 38
رزاقى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -اهواز - روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين - اهواز 3سال کانونی 49
دارششدر ریاضی فيزيك -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 17
بختيارى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 45
لطفى زاده ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 3سال کانونی 34
شعبانى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 16
زنگنه ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه ملاير - شبانه دانشگاه ملاير 2سال کانونی 26
عزيزى نور ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي همدان - شبانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 13
آفرينى ریاضی مهندسي كشاورزي -اب -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 17
قاسمى نسب ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 4سال کانونی 66
محسنى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 13
جهانميرى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي همدان - شبانه دانشگاه صنعتي همدان 2سال کانونی 33
خوش رو ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه ملاير - شبانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 9
مصباحى مسعود ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان - روزانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 1سال کانونی 14
قربانى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 11
بيژن پور ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 40
ملكى پاكان تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 20
خزاعى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي همدان - شبانه دانشگاه صنعتي همدان 2سال کانونی 41
دينى ریاضی فيزيك -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 17
كاشفى منصور ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي همدان - شبانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 17
مسكوك ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي همدان - شبانه دانشگاه صنعتي همدان 3سال کانونی 36
بهشتى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 17
آئينى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 13
احمدى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه ملاير - شبانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 11
سنگستانى تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي سمنان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 3سال کانونی 23
صبحى آراسته تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 12
محمد زاده ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي همدان - شبانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 15
آئينى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 31
باقرى تجربی حسابداري -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 34
مسافرى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه ملاير - شبانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 21
زارعى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 25
عزيزى راغب ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه ملاير - شبانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 12
يارى روش تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه ملاير - شبانه دانشگاه ملاير 3سال کانونی 47
يزدانپور ریاضی مهندسي برق -دانشگاه ملاير - شبانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 21
الهى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 12
برجى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه ملاير - روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 16
عرفى يگانه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه ملاير - شبانه دانشگاه ملاير 2سال کانونی 27
درايش ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي همدان - شبانه دانشگاه صنعتي همدان 3سال کانونی 33
شهيدى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان - شبانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 2سال کانونی 27
خجسته ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي همدان - شبانه دانشگاه صنعتي همدان 2سال کانونی 21
دلبريان ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ملاير - شبانه دانشگاه ملاير 2سال کانونی 42
سلطانى ریاضی فيزيك -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 4سال کانونی 51
شمالى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 26
كاويانى منش تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 36
ذبيحى تجربی حسابداري -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 39
ديارى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 15
اقداميان ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه ملاير - شبانه دانشگاه ملاير 2سال کانونی 30
بگدلو ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 20
شفيعى تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 8
صنايعى وصال تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 18
رمضانى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي همدان - شبانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 17
بيگلرى خوشمرام تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين - روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1سال کانونی 13
شهرام ریاضی مهندسي كشاورزي -اب -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 43
موسى نژاد احمد آبادى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 20
قمرى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 15
حبيبى داور ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه ملاير - شبانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 15
نادرى فصيح تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 3سال کانونی 40
قاسمى مطلوبيان تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 39
ميرزايى ساسان تجربی مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 16
خدايوندى ریاضی مهندسي كشاورزي -اب -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 32
اسدى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 35
كيانى تجربی شيمي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 3سال کانونی 37
دستجردى ریاضی حسابداري -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 3سال کانونی 49
عبداله زاده تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه ملاير - شبانه دانشگاه ملاير 3سال کانونی 38
عزيزى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 19
حبيبى هدايت تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه ملاير - شبانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 13
صنوبرى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه ملاير - شبانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 12
كرمى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه ملاير - شبانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 16
مرادى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ملاير - شبانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 17
سالمى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 18
باقرى ریاضی فيزيك -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 15
سر تيپى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه ملاير - شبانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 14
لشگرى انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 11
شكرى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 5سال کانونی 55
صادقى ریاضی شيمي -دانشگاه ملاير - روزانه دانشگاه ملاير 2سال کانونی 34
محمدپوربياتى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه ملاير - شبانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 12
عسگرى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي همدان - شبانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 16
مى ريز تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 17
رحيم نهاوندى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 35
فاميل مومن ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي همدان - روزانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 18
فخيمى اكمل تجربی شيمي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 21
نبوى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي همدان - شبانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 18
ماهان تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه ملاير - شبانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 20
چهاردولى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 37
چراغيان تجربی مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 18
محمدى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه ملاير - شبانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 12
لعلى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 3سال کانونی 48
فرهادى ریاضی فيزيك -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 28
وندائى ریاضی مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 4سال کانونی 54
دائمى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي همدان - شبانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 14
حسنى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 31
رضائى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه ملاير - شبانه دانشگاه ملاير 3سال کانونی 33
صادقى ریاضی فيزيك -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 13
صداقتى فر تجربی شيمي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 19
صاحبى ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 13
قراگزلو ریاضی فيزيك -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 18
جعفرى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 34
حقايق ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ملاير - شبانه دانشگاه ملاير 2سال کانونی 35
جهان آرا ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه ملاير - شبانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 18
محمود پور ریاضی فيزيك -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 14
روحى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان - شبانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 1سال کانونی 17
باقرى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 3سال کانونی 39
تكرلى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 15
نظام السلامى تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 20
غياثوند ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ملاير - شبانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 18
رستمى جميل ریاضی فيزيك -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 21
وهابى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه ملاير - شبانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 8
مالمير ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ملاير - شبانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 5
حكيميان تجربی مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 27
رمضانى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي همدان - شبانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 14
نوشادى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 35
عباسى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان - شبانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 2سال کانونی 20
مرتضايى ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 19
نظرى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه ملاير - شبانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 14
افروزى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه ملاير - شبانه دانشگاه ملاير 2سال کانونی 34
ناصرى راد ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان - شبانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 2سال کانونی 38
مرادى تجربی شيمي -دانشگاه ملاير - روزانه دانشگاه ملاير 3سال کانونی 33
سلطانى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه ملاير - شبانه دانشگاه ملاير 3سال کانونی 37
گل محمدى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 18
بوستانچى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 17
رحيمى شكيبا ریاضی فيزيك -دانشگاه ملاير - روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 17
مدينه خرمى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 19
چراغى تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 33
كهوند ریاضی حسابداري -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 11
فيضى ریاضی مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 3سال کانونی 47
عظيمى نيا ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 18
محمودى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه ملاير - شبانه دانشگاه ملاير 2سال کانونی 43
معصومى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه ملاير - شبانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 14
بختيارى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان - شبانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 1سال کانونی 15
حسينى تجربی مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 7
على محمد لو تجربی مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 28
كمكى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان - شبانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 1سال کانونی 20
مختارى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 34
پندار تجربی شيمي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 35
لطيفى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه ملاير - شبانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 13
باقرى رئوف ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان - شبانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 2سال کانونی 27
بهرامى خورشيد تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 15
حسينى تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 18
ميرزايى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 14
زنگنه تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 18
موسائيان ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 20
خسروى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 11
شاكرى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 11
مراديان ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه ملاير - روزانه دانشگاه ملاير 2سال کانونی 35
صاحب الزمانى تجربی شيمي -دانشگاه ملاير - روزانه دانشگاه ملاير 5سال کانونی 49
زارعى تجربی مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 25
پرامى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 17
شايسته منش تجربی مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 20
صفريان تجربی مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 20
يدى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه ملاير - شبانه دانشگاه ملاير 2سال کانونی 27
سبزه اى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 14
بكائى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان - شبانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 2سال کانونی 32
نجفى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه ملاير - شبانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 16
فيضى ریاضی مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 38
شجاعى افروخته ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه ملاير - شبانه دانشگاه ملاير 3سال کانونی 42
راشدى تجربی حسابداري -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 17
رنجبران تجربی حسابداري -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 18
شمشادى تجربی مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 9
جلالى محب تجربی مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 32
حاتم پور ریاضی مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 17
يدالهى ماهر تجربی شيمي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 19
حجتى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 23
قاسمى مهربان ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 9
پاكان تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 37
مرادى تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله 1سال کانونی 10
فتحى ریاضی فيزيك -دانشگاه ملاير - روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 23
شاهرخى تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 38
محمدى تجربی مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 18
زحمت كش ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه ملاير - روزانه دانشگاه ملاير 4سال کانونی 56
چرچى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 28
نجفى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 26
فربد مهنا تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 18
خواجه وندى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 8
ذبيحى ریاضی مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان - شبانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 1سال کانونی 17
آذرهمايون تجربی مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري - شبانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 3سال کانونی 29
كرملو تجربی شيمي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 18
پره گيانى تجربی مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان - شبانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 1سال کانونی 16
كرمى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي همدان - شبانه دانشگاه صنعتي همدان 2سال کانونی 31
محمد علئى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 9
طلائى طاهر تجربی مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 3سال کانونی 43
خدايارى تجربی مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه ملاير - روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 23
محمد زاده ریاضی مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 22
اصلانى ریاضی مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 12
فتحيان تجربی مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 17
كاوندى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 8
زند تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 19
نور بخش تجربی مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان - شبانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 1سال کانونی 16
تواضعى تجربی مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 10
بابايى تجربی زيست شناسي -دانشگاه ملاير - روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 14
عليپور ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 17
ملكى رنجبر تجربی مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 11
نوروزى تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 19
يعقوبى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ملاير - شبانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 16
قراباغى تجربی شيمي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 5
قائلونى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 43
براتى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 19
نقوى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 14
رمضانى شميم تجربی زيست شناسي -دانشگاه ملاير - روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 22
عزيز پناه ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 23
محمودى مطهر ریاضی مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان - شبانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 2سال کانونی 29
اسدى تجربی مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 15
ايرانى ریاضی مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان - شبانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 2سال کانونی 15
خداكرمى تجربی مديريت صنعتي -دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 31
رجبى تجربی شيمي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 24
خير آبادى تجربی زيست شناسي -دانشگاه ملاير - روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 15
حيدرى دانا تجربی مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 22
الله مرادى ریاضی مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 17
فرهنگى بخت روشن تجربی مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه ملاير - روزانه دانشگاه ملاير 2سال کانونی 25
شيرى تجربی مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان - روزانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 1سال کانونی 18
رضائيان تجربی حسابداري -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 24
جهانى تجربی مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه ملاير - روزانه دانشگاه ملاير 2سال کانونی 30
اسدبگى تجربی مهندسي فضاي سبز-دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان - شبانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 1سال کانونی 18
طهمورثى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 11
قاسمى راستى تجربی مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان - شبانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 1سال کانونی 16
ذوالفقارى صادق تجربی مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 5سال کانونی 48
افتخاريان جهرمى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 19
منوچهرى پيروز تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل - روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 2سال کانونی 26
وجدى همت تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 18
نورى تجربی مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه ملاير - روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 19
عزيزى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 12
صيادى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه لرستان -خرم اباد - روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 18
جوشنى همدانى تجربی مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان - شبانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 2سال کانونی 22
مهران فروز تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 4سال کانونی 49
صالحى كيا تجربی حسابداري -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 25
دوروزى تجربی مهندسي فضاي سبز-دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان - شبانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 1سال کانونی 23
اميدى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 20
صيفى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 25
نوروزى تجربی مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان - شبانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 2سال کانونی 26
صادقى تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 16
خوش نظر تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 15
كيائى پاك تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 14