بانه

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر بانه

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
محمودي ايوب ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 18
مصطفائي مسعود انسانی حقوق -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 36
صادقي اسماعيل تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 24
جمشيدي ابوبكر تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 2سال کانونی 38
حسني سينا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 18
شريفي اريا تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 7سال کانونی 117
سور ميلاد ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 19
شربتي پويا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز - شبانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 40
سليماني اوين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 1سال کانونی 19
حسين پور اشكان ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز - روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 8
حيدري سيوان ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 18
زارعي زانا تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 32
احمدي صمد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 20
قادري برهان تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 42
زارعيان ساكو ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 15
علي زاده محسن ریاضی مهندسي برق -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 15
عطائي اوين ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 19
بختياري هديه ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 13
احمدي ريبين ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 30
رشيدپور دلنيا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 16
عزيزيان محسن تجربی كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 21
حمزه اي فرياد تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 60
سعيدي امانج ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 5
قادري ناديه تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه الزهرا/س /تهران - روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 19
رضاقلي عبداله ریاضی مهندسي برق -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 16
محمدي فرشته ریاضی مهندسي برق -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 43
حيدري محمد تجربی كاردرماني -دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران - روزانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران 1سال کانونی 19
محمدي شاهو زبان اموزش زبان انگليسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل - روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 16
تاباني زانيار ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 36
محمودپور فرهاد ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه بناب - روزانه دانشگاه بناب 3سال کانونی 49
سعيدي كوهيار ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 9
محمودي دانيال ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 17
مهران ارزو ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 18
حقيانى انسانی روانشناسي -دانشگاه كردستان -سنندج - شبانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 17
صادقى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 19
محمودى انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 19
احمدى نژاد ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي كرمانشاه - روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 1سال کانونی 20
صالح زاده انسانی جغرافياي طبيعي -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 22
سربازى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زنجان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 2سال کانونی 21
افشارى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 2سال کانونی 32
خسروى انسانی علوم تربيتي -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 16
فريدونى ساريجه تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري - روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 2سال کانونی 21
محمودى نژاد ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان - روزانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 1سال کانونی 5
سليم پور ریاضی مهندسي كشاورزي -اب -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 12
صالح پور تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري - روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 2سال کانونی 27
معروفى انسانی مددكاري اجتماعي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران - شبانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 15
سرحدى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 1سال کانونی 18
قادرپور ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ملاير - روزانه دانشگاه ملاير 3سال کانونی 54
حمزه اى انسانی تاريخ -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 21
محمدزاده ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه ملاير - روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 18
رسولى ریاضی مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 4سال کانونی 69
كريمى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار - روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 4سال کانونی 50
جلالى ریاضی مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 22
عزيزى انسانی اب وهواشناسي -دانشگاه تبريز - شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 16
خوشكلام تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز - روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 22
معروفى تجربی شيمي -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 18
عارفى ریاضی حسابداري -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 29
محمودپور ریاضی مهندسي كشاورزي -اب -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 7
زارعى انسانی ژئومورفولوژي -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 18
حسنى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال کانونی 16
مطاعى ریاضی علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - شبانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 9
محمدى پور تجربی مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز - روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 4سال کانونی 32
حسينى ریاضی فيزيك -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 15
رحمان پور تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي قزوين - روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1سال کانونی 19
مصطفايى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 18
قادرى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه بناب - روزانه دانشگاه بناب 1سال کانونی 19
رحيمى دوست تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 2سال کانونی 20
يونسى تجربی مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 18
مجيدى تجربی بازرسي گوشت -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 12
محمدزاده ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 37
مصطفايى تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 21
حسن زاده تجربی مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 17
سعيدپور تجربی مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 33
سعيدپور تجربی مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 19
شريعتى پور تجربی مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 11
يونسى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 1سال کانونی 15
صالحى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 5
يزدانى تجربی مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 12
رموزى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه مراغه - روزانه دانشگاه مراغه 1سال کانونی 8
خالدى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 18
سعيدى تجربی مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 22
طيورى تجربی مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 26
عزيززاده تجربی مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -مجتمع اموزش عالي سراوان - شبانه مجتمع آموزش عالي سراوان 3سال کانونی 32