سقز

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر سقز

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
كاميار شبنم هنر عكاسي -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 41
دهيمي اريا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 22
صوفي محمودي كاني سهراب احمد تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 20
شاكري پيمان ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 18
حيدريان محمدرضا ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران - روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 3سال کانونی 42
عبداله پور پويا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 19
سليماني شلير زبان اموزش زبان انگليسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل - روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 2سال کانونی 34
عزيزي نگار تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 5سال کانونی 84
محمدپور نرگس تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 51
وكيليان فردوس هنر كارشناسي فرش -دانشگاه هنراسلامي تبريز - روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 3سال کانونی 46
سليم زاده سامان ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت - روزانه دانشگاه صنعت نفت 2سال کانونی 41
رفيعي سامي تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال کانونی 20
موسوي ارسلان ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 28
عبدخدا سحر تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 3سال کانونی 56
ياسيني شاهو ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران - روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 3سال کانونی 53
حسيني سيدهادي ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعت نفت - روزانه دانشگاه صنعت نفت 1سال کانونی 16
حسيني سيدامير انسانی حقوق -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 12
خاكي ارش تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 6سال کانونی 86
صدقي پيام تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 20
سيه كامل ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 30
فرجي پويا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 22
نوين روزاحمداباد فاتح ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 17
عبدالكريمي جانبلاغي ادريس ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 15
محمدي ميلاد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 1سال کانونی 18
محمدي سوران ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 38
جلالي جمشيد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 20
محمدي محسن ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 5سال کانونی 70
رشيدي شهريار تجربی كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 20
امين نژاد ئامانج ریاضی مهندسي برق -دانشگاه سمنان - روزانه دانشگاه سمنان 3سال کانونی 58
عبدالحسيني اوات تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 31
احمدياني الهام تجربی دامپزشكي -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 4سال کانونی 60
نصراله زاده ارمان تجربی كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال کانونی 17
حيدري طاهر ریاضی مهندسي نفت -مركزاموزش عالي لامرد - روزانه مرکز آموزش عالي لامرد 2سال کانونی 40
خضري عرفان ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بناب - روزانه دانشگاه بناب 1سال کانونی 5
لطفي نيا اشكان ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 28
يوسفي اميد تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 19
گلمحمدي سميه ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 22
نشسته دياكو ریاضی مهندسي برق -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 18
حسني مرخز ياسمن تجربی دامپزشكي -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 4سال کانونی 53
صالح زاده يوسف ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي كرمانشاه - روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 1سال کانونی 19
فلاحي افسانه تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 3سال کانونی 46
سرسيفي پرستو تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال کانونی 41
دوستكام گلشن ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 3سال کانونی 57
يحيي زاده سجاد ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه ايلام - روزانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 16
حليمي ارمان ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 23
برونوس جواد تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 25
ملكي ابوالمومن ارزو انسانی علوم تربيتي -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 6
گلالي مسلم انسانی حسابداري -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 17
عبدخدا شهريار انسانی حسابداري -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 25
باراني نسيبه تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال کانونی 12
ملكي انصار ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 18
اميني سودابه تجربی گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 16
عبداللهى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه ملاير - روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 19
كرميان تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 2سال کانونی 26
صادقى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 2سال کانونی 41
كريم پور تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زنجان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال کانونی 23
پناهنده ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 13
صابرى طالجار ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان - روزانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 2سال کانونی 39
نورى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 1سال کانونی 19
سيمائى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 19
فرجى انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه مراغه - روزانه دانشگاه مراغه 1سال کانونی 16
يوسفى ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه گيلان -رشت - روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 17
سهرابى تجربی كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي اراك - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال کانونی 18
فيضى ریاضی شيمي -دانشگاه اروميه - شبانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 15
فتاحيان ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان - روزانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 1سال کانونی 17
ديبائى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بابل - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال کانونی 43
لطيفى انسانی ژئومورفولوژي -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 19
سليمانى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 2سال کانونی 34
احمدى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان - روزانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 1سال کانونی 18
فتح اللهى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 1سال کانونی 15
سيد رحمانى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 1سال کانونی 18
نظامى تجربی زمين شناسي -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 11
كريميان ریاضی علوم اقتصادي -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 17
ملكه زاده تجربی گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي اراك - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال کانونی 14
پرويز تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي جهرم - روزانه دانشگاه علوم پزشکي جهرم 1سال کانونی 17
فرجى تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 20
نادرى تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 18
امينى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال کانونی 18
منصورى انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - شبانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 3سال کانونی 44
فرجى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال کانونی 19
صابرى تجربی روانشناسي -دانشگاه كردستان -سنندج - شبانه دانشگاه كردستان - سنندج 3سال کانونی 43
حسينى ریاضی حسابداري -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 17
حسينى ميشاو انسانی باستانشناسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل - روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 9
نازدارى تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 13
احمدزاده اصل ریاضی مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 26
نادرى ریاضی مهندسي كشاورزي -اب -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 27
امامى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 20
حسينى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 18
ابراهيمى انسانی تاريخ -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 16
خدامرادى ریاضی فيزيك -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 10
رستمى تجربی حسابداري -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 17
مستوفى انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه رازي -كرمانشاه - شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 8
بهرامى ریاضی مهندسي كشاورزي -اب -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 15
شريفى ریاضی فيزيك -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 35
حسينى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 14
محمدى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت - روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 4سال کانونی 69
حسينى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 1سال کانونی 18
قاسم پور تجربی حسابداري -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 7
نيك بخت انسانی الهيات ومعارف اسلامي -تاريخ فرهنگ وتمدن ملل اسلامي -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان - روزانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 1سال کانونی 8
نارنجيان تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 27
خدرى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 19
بيگى ریاضی مهندسي كشاورزي -اب -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 18
كرمى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 5
فرجى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 18
حسينى انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 19
فاطمى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 19
رضائى تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 39
مهدوى قزقاپان تجربی مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 11
كسنزانى تجربی شيمي -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 19
هدايتى ریاضی فقه وحقوق شافعي -دانشگاه مذاهب اسلامي - روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم 1سال کانونی 11
منافى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 6
رحمن پور قپلانتو تجربی مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 8
رستمى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 17
سلطانى تجربی مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان - روزانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 1سال کانونی 18
قاسمى تجربی مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 20
رستمى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 20
رسولى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه مراغه - روزانه دانشگاه مراغه 1سال کانونی 19
رحيمى تجربی مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 17
درويشى تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه كردستان -سنندج - شبانه دانشگاه كردستان - سنندج 3سال کانونی 40
خليقى تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 19
حسينى على مرده تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 36
كريم زاده انسانی علوم اقتصادي -دانشگاه اروميه - شبانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 12
كوچكى تجربی مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 39
صحرانورد تجربی مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 14
ولايتى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه كردستان -سنندج - شبانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 15