قصر شيرين

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر قصر شيرين

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
كديور مسعود تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 27
يارانى انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد - روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 1سال کانونی 19
زينلى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 1سال کانونی 11
بالش زر ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي كرمانشاه - شبانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 2سال کانونی 40
كرمى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 3سال کانونی 60
نعمتى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 2سال کانونی 44
حيدرى تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 18
چلهء تجربی زمين شناسي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 20