كرمانشاه

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر كرمانشاه

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
محسني فاطمه انسانی روانشناسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 4سال کانونی 57
محمدي مهسا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 28
بيات شيرازي محمدرضا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 16
سلطاني جيحون ابادي عرفان انسانی حقوق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 36
نظري تينا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 36
زارعي سارا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 39
يارمحمدي محمد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 35
يارمحمدي مهسا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 37
زردوئي ارشيا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 34
ويسي نژاد ميلاد ریاضی مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 20
اسفندياري حديث تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 8
اقائي كاميار تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 21
دارابي محمدحسن تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 32
چمني نويد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 55
اميري طاهره ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 37
فرزائي عليرضا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 38
سروريان غزال ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال کانونی 56
حقيقي پانيذ ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 6سال کانونی 96
حامدي پور افسون تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 2سال کانونی 36
طوسي محمدحسام ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران - روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 3سال کانونی 25
ابدان زينب انسانی حقوق -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 16
فتاحي ژوان تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 3سال کانونی 49
سروريان مارال ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال کانونی 56
رضائي ارزو تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 2سال کانونی 19
رستمي اروين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 4سال کانونی 76
حسيني اسما ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 32
شيربيگي زكريا تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 19
خاوران محمد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال کانونی 53
اميري پريا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 2سال کانونی 23
محمدپور ليلا تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 13
سليمي ساناز تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 14
لطفي ارزو تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 3سال کانونی 37
محمدي شهرزاد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال کانونی 24
سورني عليائي سميرا تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 23
ربيعي اميرمحمد تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 15
كنجورپور عسل تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 17
باقري موسوي محياالسادات تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 2سال کانونی 20
محمدي زهرا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام - روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 1سال کانونی 19
علوي فاطمه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 4سال کانونی 50
محبي پوريا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال کانونی 48
اموزگار راضيه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 19
فرجي هرسيني رضا تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 15
قاسمي مريم تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 4سال کانونی 72
بهمني بهراد زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 12
برازش محمدرضا ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران - روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 3سال کانونی 25
عابديان سارا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 2سال کانونی 23
محمودي حاجي ابادي ارين تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 4سال کانونی 80
فرشيد شهره تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 2سال کانونی 37
فيروزي كرمانشاهي روزبه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 3سال کانونی 41
بدري مصطفي تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 15
سليماني ژيلا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 18
باقري مهكي مهتاب تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 3سال کانونی 45
كريمي حاجي شوره نيوشا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 3سال کانونی 24
نيكروز مهسا زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 26
كلانتري مهسا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 2سال کانونی 26
حشمتي صبا تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 2سال کانونی 16
رزاقي ژينا ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 39
جليلوند مرتضي تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 3سال کانونی 67
فرقدان پريا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 3سال کانونی 49
رحيمي علي تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 3سال کانونی 51
محمدي لعل ابادي شيما تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 4سال کانونی 64
شهرياري زهير ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 4سال کانونی 80
بيجاري محسن تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 2سال کانونی 34
اميري مهتاب تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 14
مقدم نيا مرجان تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 13
ابراهيمي زهره السادات تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 2سال کانونی 26
الماسي سعيده تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 3سال کانونی 53
كاوشاني پيمان انسانی روانشناسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 15
ژاله صبا تجربی دامپزشكي -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 3سال کانونی 60
جليليان نسيم تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 2سال کانونی 36
قاسم پورسرابي گيلاني مژگان تجربی كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال کانونی 8
رنگ رزان فاطمه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /قزوين - روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 2سال کانونی 31
علي زاده ارش تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 8
بيات سروش زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 20
حاصلي مهسا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 3سال کانونی 41
بهزادي اميرمحمد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 4سال کانونی 58
جليليان ميلاد تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 25
حيدري سيدكيانوش تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 17
ميرعبدالي نرگس تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 4سال کانونی 70
يوسفي مهدي ابادي مريم السادات تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 2سال کانونی 40
عواطف فاضلي مريم ریاضی مهندسي برق -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 19
دانش مهر سارا انسانی حسابداري -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 34
حقي حسنا انسانی روانشناسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 19
كريمي باوندپور سارا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 2سال کانونی 27
نياززاده علي ریاضی مهندسي برق -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 35
جليليان سيدميلاد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام - روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 1سال کانونی 10
وثوقي نژاد محمد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 3سال کانونی 45
تكنده محيا انسانی روانشناسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 29
سيمين نازنين تجربی بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 18
خطيبي سيداشكان زبان زبان فرانسه -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 7
كريمي معصومه ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 35
برفر دنيا تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 14
فرجيان هامون تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 3سال کانونی 16
بهاري رضوان تجربی دامپزشكي -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 18
كبيركوهي محمدمهدي ریاضی مهندسي ايمني -دانشگاه صنعت نفت - روزانه دانشگاه صنعت نفت 1سال کانونی 9
ميرزائي غزل تجربی بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 45
ويسي پيام ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 38
محمودي محمدامين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران 1سال کانونی 13
كرمي تبار علي تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 26
نيازي حسني ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 3سال کانونی 46
محمدي محمدجواد تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 16
زماني طاويراني حميد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 41
نوري انيس ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 11
ايراني پرستو ریاضی مهندسي برق -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 21
معيني اريا مرجان تجربی دامپزشكي -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 3سال کانونی 34
يارمحمدي محمد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 21
قرباني ميلاد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 29
نوروزي حامد تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 24
كياني فاطمه انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 15
كله وندي مهسا تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 19
ائيني مريم تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 3سال کانونی 45
رستگارپوياني ارمين ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 7
فتاحي ستار انسانی روانشناسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 37
اميري اميد تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 2سال کانونی 28
صباحي محمدعلي ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 30
عزيزي سعيد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 8
برزوئي نيا اميررضا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 24
مرادي مسعود تجربی بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال کانونی 13
اعلمي ال اقا زهرا تجربی دامپزشكي -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 3سال کانونی 39
اميني فاطمه تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 14
سنگ سفيدي مهتاب تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 17
رستمي حديث تجربی شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 12
طاهري پريسا ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 4سال کانونی 76
حسيني زند علي ریاضی مهندسي برق -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 38
بهمني الهه تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال کانونی 67
حاجتي چشمه گچي سميرا انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 16
محمدي سارا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 3سال کانونی 45
عاطفي اميررضا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 3سال کانونی 51
كريمي روئيا انسانی حسابداري -دانشگاه رازي -كرمانشاه - شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 18
مراديان بهاره ریاضی مهندسي برق -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 38
باقري مريم تجربی دامپزشكي -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 10
شهابي منش مهدي ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي كرمانشاه - روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 1سال کانونی 19
شهسواري نسرين ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 34
رستمي رضوان تجربی كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال کانونی 52
شوكتي ارمان ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 5سال کانونی 89
كرمي درمراني مسعود ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي كرمانشاه - روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 3سال کانونی 47
كاظمي محدثه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 4سال کانونی 66
صادقي سعيد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي كرمانشاه - روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 2سال کانونی 39
مرتضائي محسن تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران 2سال کانونی 33
جوانميري سعيد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي كرمانشاه - روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 1سال کانونی 22
سليمي علي ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 20
همت زادگيلان كاوه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 4سال کانونی 71
كاكاوندي يعقوب تجربی شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 13
پيرى انسانی علوم سياسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه - شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 13
عزيزي بانسوله مرضيه تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 17
كرمي افشين تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 2سال کانونی 24
سعيدي فرد مهرداد تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال کانونی 29
مرادي مريم انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه رازي -كرمانشاه - شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 21
آقايى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 1سال کانونی 13
سلطاني پور سپيده تجربی كارشناسي تكنولوژي پزشكي هسته اي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 2سال کانونی 23
غلامي كورش تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 37
ارين پور نويد انسانی حسابداري -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 16
شعباني ساسان تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 2سال کانونی 32
اسكندري دانيال تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 4سال کانونی 79
باقرابادي زهرا تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 2سال کانونی 43
شهبازي كوچكله مريم انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 23
ظهرابي نسيبه انسانی علوم تربيتي -دانشگاه ملاير - روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 18
خيرالهي زينلاني رسول انسانی علوم سياسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 8
قهرمانفر عاطفه تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 2سال کانونی 29
فهيم سروش ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي كرمانشاه - روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 1سال کانونی 10
سياه كمري ليلا ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 30
اميريان عرفان ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 4سال کانونی 59
قاضيان مهدي ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 16
سليمي مهران ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي كرمانشاه - روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 3سال کانونی 48
انصاري ميلاد تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه رازي -كرمانشاه - شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 3سال کانونی 56
پرنداخ فاطمه تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 3سال کانونی 27
نوروزى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي كرمانشاه - شبانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 1سال کانونی 17
گراوند محمدرضا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه لرستان -خرم اباد - روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 3سال کانونی 36
ياري شهريار ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي كرمانشاه - شبانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 3سال کانونی 42
حسيني بيتا تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 40
كاظمي محمدمهدي ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي كرمانشاه - شبانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 3سال کانونی 56
جليليان سيروس ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي همدان - روزانه دانشگاه صنعتي همدان 2سال کانونی 28
بهادري هنگامه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي كرمانشاه - روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 2سال کانونی 13
امجديان احسان ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي كرمانشاه - شبانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 1سال کانونی 18
رستم پور اژين ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 5سال کانونی 79
سليمي فريدالدين ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي بابل - روزانه دانشگاه صنعتي بابل 3سال کانونی 38
صيدي رضا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه بناب - روزانه دانشگاه بناب 2سال کانونی 32
بابائي كاوره لواني ندا انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه رازي -كرمانشاه - شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 9
بدري منش مهدي ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 14
ستايش فر محدثه تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 2سال کانونی 24
اميري تبار شادي تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 3سال کانونی 53
محيي الدين كريمي شهره تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 15
ياريجاني شيما تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز - روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 3سال کانونی 31
سيافي سميرا تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 2سال کانونی 8
محمدي سعيده تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 4سال کانونی 66
صادقي بهنام تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 13
بچراك طاهره ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه ملاير - روزانه دانشگاه ملاير 2سال کانونی 36
دارابي الناز تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 18
حيدري ارش ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي كرمانشاه - شبانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 1سال کانونی 14
سلطان ابادي نسيم انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه رازي -كرمانشاه - شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 5
محمدي ازين تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 2سال کانونی 38
كراني محمدسجاد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي كرمانشاه - شبانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 3سال کانونی 31
سليمي شيوا انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه رازي -كرمانشاه - شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 8
همتى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 4سال کانونی 65
خواجوى انسانی اب وهواشناسي -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان - روزانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 2سال کانونی 27
مسجدى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي كرمانشاه - شبانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 1سال کانونی 15
صالحى ذهابى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ايلام - روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 4سال کانونی 79
حبيبى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي كرمانشاه - شبانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 2سال کانونی 38
حسينى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 4سال کانونی 29
رضايى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 11
شيرين بيان تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 16
رحمانى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه ملاير - روزانه دانشگاه ملاير 2سال کانونی 28
سيدى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 42
يارى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي كرمانشاه - شبانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 3سال کانونی 36
محيى الدين كريمى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 17
حيدرى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 15
اشنا ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي كرمانشاه - شبانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 2سال کانونی 29
محمد بيگى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي كرمانشاه - شبانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 2سال کانونی 25
دشتى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 1سال کانونی 17
رحيمى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي كرمانشاه - شبانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 3سال کانونی 58
انصاريان ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي كرمانشاه - شبانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 2سال کانونی 23
كمرى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي كرمانشاه - شبانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 1سال کانونی 14
وفا سرشت ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي كرمانشاه - شبانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 2سال کانونی 28
رضائى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 15
سليمانى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي كرمانشاه - شبانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 3سال کانونی 64
يارى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 3سال کانونی 43
حمزئى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي كرمانشاه - شبانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 1سال کانونی 12
اميرى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي كرمانشاه - شبانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 1سال کانونی 20
حسينى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت - روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 3سال کانونی 37
مرادى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 3سال کانونی 56
رحيمى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 3سال کانونی 43
فرازمند فر ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بيرجند - شبانه دانشگاه صنعتي بيرجند 3سال کانونی 35
بى ژن تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال کانونی 32
فتاحى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 3سال کانونی 46
غلامى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي كرمانشاه - شبانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 1سال کانونی 16
جليلى انسانی روانشناسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه - شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 17
رشيدى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه ملاير - روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 12
اتشى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 11
سايه وند تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 16
فرزادفر ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه صنعتي كرمانشاه - شبانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 1سال کانونی 17
باقرى باغ طيفونى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 17
فيضى پيرانى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 12
على محمد پور ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي كرمانشاه - شبانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 3سال کانونی 33
حمزه تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 2سال کانونی 33
دارابى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 3سال کانونی 49
آزادمنش ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه صنعتي كرمانشاه - روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 4سال کانونی 72
حيدرى رحيم ابادى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 15
بسطامى حاجى شوره تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي دزفول - روزانه دانشکده علوم پزشکي دزفول 1سال کانونی 23
على پور تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 3سال کانونی 60
مرادى تجربی علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 11
رادفر تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 2سال کانونی 40
مرادى مير عزيزى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 15
جمشيدى ریاضی حسابداري -دانشگاه رازي -كرمانشاه - شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 15
لرستانى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 7
جهانبخشى هرسينى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 20
واحدى ریاضی حسابداري -دانشگاه رازي -كرمانشاه - شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 13
ناصرى تجربی گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي اراك - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال کانونی 12
رضائى تجربی زيست شناسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - شبانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 11
ازادى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 14
نظرى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 16
محمديان نصرآبادى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 21
مزيدى ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه صنعتي كرمانشاه - شبانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 1سال کانونی 14
نوخاصى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه ولايت -ايرانشهر - روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 1سال کانونی 8
ملايى تجربی شيمي -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 19
خوشنويسان ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 3سال کانونی 42
نوريه ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه ملاير - روزانه دانشگاه ملاير 4سال کانونی 34
دالمن تجربی زيست شناسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 17
دژكامه تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 17
دارابى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 15
سلگى ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه صنعتي كرمانشاه - شبانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 1سال کانونی 20
متقى كرتويجى تجربی شيمي -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 19
اله دادى كاكوندى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 20
امامى نورى تجربی شيمي -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 18
پندار انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه رازي -كرمانشاه - شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 17
دائمى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي كرمانشاه - شبانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 1سال کانونی 8
نصورى تجربی زيست شناسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 45
خسروى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي قم - روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 11
رستمى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام - روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 1سال کانونی 5
طهماسبى ریاضی مهندسي كشاورزي -اب -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 3سال کانونی 57
رشيدى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 24
محمدى ریاضی فيزيك -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 35
رحمانى تجربی شيمي -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 12
جمشيدى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه زابل - شبانه دانشگاه زابل 3سال کانونی 41
ائينى ریاضی علوم اقتصادي -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 39
يزدان پناه انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه رازي -كرمانشاه - شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 3سال کانونی 60
مشعشعى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 2سال کانونی 38
رضايى تجربی حسابداري -دانشگاه رازي -كرمانشاه - شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 6
خسروى ریاضی شيمي -دانشگاه مراغه - شبانه دانشگاه مراغه 3سال کانونی 31
شيرزادى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي كرمانشاه - شبانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 1سال کانونی 17
نازارى على گرزانى ریاضی علوم اقتصادي -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 9
كرمى ریاضی مهندسي كشاورزي -اب -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 21
شاه محمودى ریاضی فيزيك -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 3سال کانونی 45
كاظمى تبار تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 17
مرادى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 15
باباى آذر ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه ملاير - روزانه دانشگاه ملاير 2سال کانونی 25
صادقى تجربی حسابداري -دانشگاه مازندران -بابلسر - شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 17
دائى چينى تجربی حسابداري -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 7
مراد نژاد تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال کانونی 16
سانكن ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان - روزانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 2سال کانونی 31
رازيانى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 14
محمدى لعل آبادى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه رازي -كرمانشاه - شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 12
نعلينى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه رازي -كرمانشاه - شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 28
بهرامى تجربی مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 28
منيفى تجربی حسابداري -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 19
عزيزى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه ملاير - روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 18
تيغى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه رازي -كرمانشاه - شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 14
غياثى قروه ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه ملاير - روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 9
محمدى انسانی تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم وابسته به سازمان اوقاف وامورخيريه قم - روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم 1سال کانونی 16
ولى زاده ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه لرستان -خرم اباد - روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 11
قاسمى دوداره انسانی علوم سياسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 15
سليمى ریاضی فيزيك -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 12
برجى تجربی كتابداري درشاخه پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 18
الماسى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 19
عباسى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 33
اميرى اصل تجربی شيمي -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 12
كرانيان تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 11
احمدى سرتختى تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 17
الياسى دهنوئى ریاضی علوم اقتصادي -دانشگاه رازي -كرمانشاه - شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 14
غلامى تجربی كتابداري واطلاع رساني -دانشگاه رازي -كرمانشاه - شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 19
زنگنه ریاضی فيزيك -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 19
عزيزى تجربی مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال کانونی 50
خشنود فر تجربی مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه بيرجند - روزانه دانشگاه بيرجند 2سال کانونی 24
احمدى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال کانونی 19
محمدى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 13
ملكى تجربی شيمي -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 3سال کانونی 55
اسدى ریاضی فيزيك -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 10
زرشكيان تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه رازي -كرمانشاه - شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 15
امينى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 43
آشورى تجربی زيست شناسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 14
رحيم دل گل تپه تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 10
نظرى داراب خوانى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 22
رنگ رزان تجربی كتابداري درشاخه پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 19
جوادى سرتپه ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 20
شير خانى ریاضی فيزيك -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 12
آغاز تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشكده علوم پزشكي بم - روزانه دانشکده علوم پزشکي بم 1سال کانونی 18
حيدرى تجربی كتابداري واطلاع رساني -دانشگاه رازي -كرمانشاه - شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 23
نقدى تجربی مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه گيلان -رشت - روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 19
آقائى ریاضی فيزيك -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 12
بند تجربی حسابداري -دانشگاه ولايت -ايرانشهر - روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 1سال کانونی 18
رستمى يادگارى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 18
اديب بهروز ریاضی فيزيك -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 18
اكبر تبار تجربی مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 3سال کانونی 55
گل نرگسى تجربی مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 17
صيفورى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 16
رجبى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 29
رشيدى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 4سال کانونی 72
احمديان انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه رازي -كرمانشاه - شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 12
سهيلى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 17
قلعه خانى تجربی زيست شناسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 46
پاشايى شايان ریاضی فيزيك -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 20
حسينى نژاد تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه زابل - شبانه دانشگاه زابل 1سال کانونی 13
سلطانى پور ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 10
عزيزى تجربی مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 14
دركه ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه رازي -كرمانشاه - شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 14
جعفرى تجربی زيست شناسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 15
اتابك ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه بيرجند - روزانه دانشگاه بيرجند 2سال کانونی 14
چقاكبودى تجربی مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه رازي -كرمانشاه - شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 6سال کانونی 108
احمدى تجربی زمين شناسي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 31
كريمى انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه جيرفت - شبانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 9
نور محمد منش ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 3سال کانونی 29
اميرى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 38
نيازى تجربی مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 17
حيدرى تجربی زيست شناسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 21
رحمتى تجربی زيست شناسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 11
فرشيد تجربی مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 18
امجديان ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه رازي -كرمانشاه - شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 17
پور ظفر ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه رازي -كرمانشاه - شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 10
رضايى ریاضی مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي -دانشگاه جيرفت - شبانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 15
رفيعى بوژانى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 18
پرورى تجربی مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه ايلام - روزانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 11