ازنا

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر ازنا


شاهسواري شايان

شاهسواري شايان

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

ریاضی
نوروزي فرشاد

نوروزي فرشاد

مهندسي برق -دانشگاه صنعت نفت - روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
جودكي محسن

جودكي محسن

مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت - روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
همتي مهديه

همتي مهديه

مهندسي معماري -دانشگاه ملاير - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
بهزادي علي

بهزادي علي

مهندسي برق -دانشگاه لرستان -خرم اباد - روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
نوروزي صابر

نوروزي صابر

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي كرمانشاه - شبانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
سليماني حسين

سليماني حسين

الهيات ومعارف اسلامي -فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه شهيدمطهري - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
عادل فر

عادل فر

مهندسي معدن -دانشگاه لرستان -خرم اباد - روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
نوروزى

نوروزى

علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
احدى نژاد

احدى نژاد

علوم تربيتي -پرديس علامه طباطبايي -خرم اباد - تربيت معلم

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
اميرى

اميرى

فيزيك -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد - روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
مرادى

مرادى

مهندسي مواد-موسسه غيرانتفاعي صنعتي فولاد-اصفهان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
گنجى

گنجى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري سپاهان -اصفهان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
مسلمى

مسلمى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي ياسين -بروجرد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی